Learn Digital Crafting

Looking to learn digital crafting? Our tutorials can help. From Cricut tutorials to digital scrapbooking, we provide step-by-step guides to hone your skills.
 1. Mga Pundamental sa Paggagantsilyo: Paano Gumawa ng
Panimulang Granny Square

  Mga Pundamental sa Paggagantsilyo: Paano Gumawa ng Panimulang Granny Square

  Tutorial Beginner

  Ang granny square ay nandito na nang ilang dekada, at mayroong mabuting dahilan! Ito ang pinakamaraming nagagawang tularan dito at maaari itong gamitin...

 2. Ang Paggagantsilyo ng Alpombra o Karpet sa
Disenyong Mandala

  Ang Paggagantsilyo ng Alpombra o Karpet sa Disenyong Mandala

  Tutorial Beginner

  Sa pagtuturong ito, tayo ay gagawa ng isang magandang alpombra o karpet na sa pamamagitan ng paggagantsilyo na mula sa estambre ng damit na T-shirt. Ang...