7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free! Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Adobe InDesign

A ถึง Z ของ Adobe InDesign

Read Time: 3 mins
This post is part of a series called Magazine Design & Templates .
How to Make a Book in InDesign
This post is part of a series called A to Z Design Software.
The A to Z of Adobe Photoshop
The A to Z of Adobe Illustrator

Thai (ภาษาไทย) translation by Muhammad Gufron (you can also view the original English article)

Adobe Creative Cloud InDesign CCAdobe Creative Cloud InDesign CCAdobe Creative Cloud InDesign CC

Adobe InDesign คือความหลากหลายซอฟต์แวร์รายการสำหรับสร้างสวยงามออกแบบสำหรับพิมพ์และดิจิตอลนะ  ส่วนใหญ่ดีไซน์เนอร์จะต้องพยายามและเชื่อใจตั้งค่าของ InDesign เครื่องมือพวกเขาอย่างต่อเนื่องใช้ในวัน workflow(มีความผิด!), แต่นอกเหนือจากที่เคย-คุณสมบัติต่างๆจงรักภักยังมีบางอย่างตื่นเต้นเครื่องมือและคำแนะนำของคุณอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับ.

ไม่ว่าจะเป็น newbie ไปที่รายการหรือเป็นวนเคยผ่าน InDesign มืออาชีพ,มันอาจจะมีบางสิ่งในตามรายการที่คุณยังยังไม่พบหรือใช้ได้  คลิกที่อยู่เชื่อมโยงเพื่อเข้าใช้งานกล่องแสดงรายละเอียดบทแนะนำการใช้งานแบบบางอย่างของ InDesign นมีคุณสมบัตินะ

ต้องการเพื่อประเด็นออกไปอีก InDesign เครื่องมือ/คำแนะนำของ/คุณสมบัติต่างๆที่ไม่ได้ถูกรวมอยู่ที่นี่? แบ่งปันมันร่วมอยู่ในความคิดเห็นทางด้านล่าง!

 เป็

จัดเรียงพาเนล(หน้าต่าง>วัตถุการจัดวางหน้า>ในตำแหน่งที่ถูกต้อง):นี้พาเนลทำให้คนดีไซเนอร์ควบคุมเหนือข้อตกลงของวัตถุอยู่บนหน้าอยู่ในเอกสาร ตรวจสออังเดรชูเบิร์ท..กาวิ Selby นเยี่ยมมาเร็วทิปสำหรับจัดเรียงแผนที่นี่

ตำแหน่ง(ค้นหาข้อความตำแหน่งตัวเลือกในรูปแบบย่อหน้าครอบครองเมนูที่ด้านบนโปรแกรมบาร์):ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อใช้ตั้งค่าตำแหน่งของข้อความให้สมเหตุสมผลก็อยู่ในแนวเดียวศูนย์กลางหรืออยู่ในแนวเดียวไปทางหรือให้ห่างจากความเป็นตัวของตัวเอง

ผู้ประกาศจุด(เครื่องมือแผ>เพิ่ม/ลบผู้ประกาศจุดเครื่องมือ):เหมือนใน Illustrator คุณสามารถปรับใช้สมองจุดที่มีอาการของเลือดออกในสมหรือรูปร่างไปด้วยตนเองเปลี่ยนแปลงของมัน arc น

Anchored วัตถุ(วัตถุ>Anchored วัตถุ):คุณสามารถให้แนบเป็นสิ่งที่แนบมาด้วย/สมองรายการ(เช่นข้อความเฟรมหรือภาพ)เพื่อระบุข้อความในเอกสารในชุดของตำรวมถึงกย่อในบรรทัดเอกสารนะเหนือบนเส้นด้ายกำหนดเองนะ

 โปรแกรมบาร์และโปรแกรมกรอบ(หน้าต่าง>โปรแกรมบาร์/โปรแกรมเฟรม):โปรแกรมที่บาร์นั่งอยู่ทางด้านบนของจอภาพเมื่อ InDesign เปิดและมีเมนู,ขอบเขตสี switcher และโปรแกรมอื่นควบคุม ที่เฟรมคือสมัยใหม่ InDesign ส่วนติดต่อซึ่งกลุ่มข่าวทั้งหมดขอบเขตสีส่วนประกอบด้วยกันเป็นหนึ่งหน่วย คุณสามารถเปลี่ยนเรื่องนี้หรือปิดในหน้าต่างเมนู

 จัดการ(หน้าต่าง>จัดการให้/ปุ่มพิมพ์ Ctrl คลิก[เสียงแมคนหรือถูกคลิกขอฉลองชนแก้วหน่อย>จัดการ):นี้จะอนุญาตให้คุณส่งรายการที่เลือกไว้(e.g. ข้อความเฟรม/รูปร่าง/กรอบภาพ)เพื่อที่กลับมาหรือข้างหน้าของเอกสารของคุณภายในที่เดียวกันเลเยอร์นะ

ข่าว(หน้าต่าง>บทความ):ข่าว(มาจาก CS5 น5 ไปให้ชั้นเป็นลูกน้องนาง)ให้ทางของการตั้งค่าคำสั่งระหว่างส่วนประกอบในเอกสารที่ยังไม่ถูกจำต้องปกติด้านซ้ายงที่จะถูกอ่านของดั้งเดิม typeset องเอกสาร นี่เป็นประโยชน์สำหรับส่งออกไปยังเอกสารต้อง EPUB น HTML หรือสามารถเข้าใช้ PDFs น คุณสามารถลากและวางรายการอย่างเช่นบุคคลหนึ่งข้อความกรอบเข้าไปในบทความแผนที่ตามลำดับให้ถูกต้องก่อนที่ส่งออกไปยัง.

บี

 กลับมาที่คำถามทั่วๆไปเยื้อง(ตัวละครในรูปแบบแผงควบคุม):กลับมาที่คำถามทั่วๆไปเป็นคนล่องหนดเส้นซึ่งเป็นอักขระข้อความนั่งอยู่แล้ว;คุณสามารถเลื่อนเรื่องนี้หรือลงไปโดยใช้กลับมาที่คำถามทั่วๆไปกะตัวเลือกผลักดันตัวสูงถึหรือ downwards น

เลือดออก(แฟ้ม>เอกสารใหม่>เลือดออกและปลอกกระสุน):เลือดออกได้ถูกตั้งพิเศษที่มีขอบเขตของเอกสาร มันจะทำให้ข้อความภาพต่างๆและสีเพื่อขยายนผ่านขอบเขตของเอกสาร,ปล่อยให้สำหรับอะไรเล็กน้อยแต่งต้ inaccuracies ลังการพิมพ์จะปรากฎน้อย noticeable น

หนังสือ (ไฟล์ > ใหม่ > หนังสือ...): คุณสามารถสร้างเป็นหนังสือเพนแฟ้มใน InDesign น  นี้สร้างการจัดกลุ่มของแยกเอกสารอย่างเช่นต้องออกเป็นภาษาสเปนอยู่หรือหัวข้อต่างๆในขณะที่การรักษา numbering ลำดับของหน้าอก

C

อักขระ(หน้าต่าง>ประเภท&ตารางข้อมูลเรียบร้อยแล้ว>ตัว):คุณสามารถปรับใช้คุณลักษณะหรือรูปแบบ(ดู'S',ด้านล่างนี้)เพื่อข้อความ  โดยการเลือกแบบส่วนบุคคลตัวอักษรคำหรือประโยคคุณสามารถเปลี่ยนแบบอักษร,ขนาด,นำ(เห็น L',ด้านล่างนี้)เป็นต้น โดยใช้ตัวเลือกที่มีอยู่ในตัวละครทำการฟอร์แมตแผงควบคุม(ดูด้านล่างนี้)น

อักขระควบคุมการฟอร์แมต:หาแผงในโปรแกรมบาร์ซึ่งวิ่งมาบนสุดของจอภาพด้วย มันคือบอกโดย'เป็น'ไอคอนบนด้านซ้ายมือของฝั่งของบาร์นะ

สี:หาหนทางที่จะจัดการสีใน InDesign น

คอลัมน์(ผังแป้นพิมพ์>ขอบกระดาษและสดมภ์...):ตอนที่กำลังสร้างเอกสารใหม่คุณสามารถตั้งจำนวนของคอลัมน์ในเอกสารเช่นเดียวที่มันสกปรกมาตั้งแต่ไหนแต่พื้นที่ว่างระหว่างพวกเขา เธอจะได้ไม่ต้องใช้มากกว่าอย่างง่ายดายจัดการให้คอลัมน์ของข้อความตัวอย่างเช่นสำหรับหนังสือพิมพ์หรือชอบโครงผังแป้นพิมพ์ได้ ตรวจสอมาร์ติน Perhiniak เป็นคำแนะนำสำหรับงานออกแบบผังแป้นพิมพ์บนคอลัมน์นี้

เนื้อหานักสะสมเครื่องมือ(บี)/เนื้อหา Placer เครื่องมือ:ที่มีอยู่จาก CS6 ไปให้ชั้นเป็นลูกน้องนายนี้มีประโยชน์ป๊อป-แผงควบอนุญาตให้คุณเพเก็บ'และไลเนื้อหาตอนอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเอกสาร  ตัวอย่างเช่นคุณอาจจะอยากใช้เป็นภาพหลายครั้งที่ผ่านมานานหนังสือแล้ว;คุณสามารถ'เก็บ'รูปภาพในเนื้อหานักสะสมและทิ้งมันลงอยู่อย่างง่ายดายที่ต้องการ

 มุม(วัตถุ>ตัวเลือกมุม):ใช้ตัวเลือกมุมของเมนูเพื่อใช้ตั้งค่าขนาดและรูปร่าง(e.g. Bevelled,Rounded)ของมุมของวัตถุอย่างเช่นข้อความหรือกรอบภาพย

D

ตรงส่วนที่เลือกเครื่องมือ():อนุญาตให้คุณเลือกโดยตรงจุดสุดยอดของรูปร่างหรือเส้นเลือดอุดตันแบบว่าเป็นกาสยืดหยุ่นให้มากขึ้ transformations น

ทิ้งหมวก(ตัวละครในรูปแบบแผงควบคุม):ทิ้งหมวกมันตี typographic ลูกเล่นเพิ่มพูนซึ่งขนาดและสายเลือดความลึกของนัดเดียวหรือหลายตัวอักษรที่เริ่มต้นของย่อย คุณสามารถตั้งจำนวนบรรทัดและเลือกให้ลูกเล่นหนึ่งหรือมากกว่าตัวอักษร

E

 ลูกเล่นของ(สิ่ง>ส่วนผลข้างเคียง):คุณสามารถปรับใช้เป็นจำนวนของลูกเล่นของเพื่อเป็นวัตถุอย่างเช่นข้อความกรอบนะภาพหรือรูปร่างเช่นกำลังปรับใช้เป็นการไล่ระดับสีของปรับความโปร่งแสงล่องหนหรือเพิ่มทิ้งเงาของเจ้า

เครื่องมือวาดวงรีเครื่องมือ(ผม):ใช้เครื่องมือนี้สร้างเป็น ellipsical หรือแบบวงกลม(โดยอุ้มลงเลื่อน)รอบที่เหมาะกับสีและข้อความ

เครื่องมือวาดวงรีเฟรมเครื่องมือ(เครื่องมือแผ>ใต้สี่เหลี่ยมรอบเครื่องมือลอเมนู):ใช้เครื่องมือนี้สร้างการเลือกแบบวงหรือแบบวงกลม(โดยอุ้มลงเลื่อน)รอบที่เหมาะกับขอภาพถ่ายต่างๆทั้งนี้

ลบเครื่องมือ(เครื่องมือแผ>ใต้ดินสอนเครื่องมือลอเมนู):กำจัดของไม่เป็นที่ต้องการของส่วนหนึ่งของเส้นทางโดยใช้ลบเครื่องมือได้ คุณไม่สามารถลบเส้นทางซึ่งคุณต้องแปลงที่จะพิมพ์อยู่บนเส้นทาง(ดู'T ๆด้านล่างนี้)น

 ส่งออก(แฟ้ม>ส่งออก...):ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อให้มีการส่งออกของคุณ InDesign เอกสารต้นเอกสาร PDF(พิมพ์หรือแบบโต้ตอบ)อย่างที่เป็นของแฟ้มภาพ(e.g. EPS,PNG,JPEG)เพื่ HTML หรือจะเป็นจำนวนขออีกรูปแบบนะ

Eyedropper เครื่องมือ(ฉัน):เมาส์อยู่เหนือค Eyedropper เครื่องมือเป็นสีพื้นที่ของเอกสารอย่างเช่นส่วนหนึ่งของภาพที่เลือกเป็น replication ของสีซึ่งคุณก็จะสามารถเพิ่มของคุณผ้าม่านพาแนล

F

การเผชิญหน้าเว็บ(แฟ้ม>เอกสารใหม่>ดูการเผชิญหน้า):เทียบกับอีกออกแบบซอฟแวร์แบบโฟโต้ชอปและ Illustrator,InDesign นถูกสร้างขึ้นเพื่อปรออกแบบของพิมพ์เลือกรูปแบบชื่อแฟ้ม,e.g. สำหรับหนังสือนิตยสาร,leaflets น  เลือก'การเผชิญหน้า'ได้เพื่อสร้างมันแพร่กระจายนั่นเริ่มเป็นโสดมือขวาของหน้าและมีสองหน้าหลังเผชิญกับมันแพร่กระจายทั่ว

แทน(X):ตั้งค่าสีเติมสำหรับวัตถุอย่างเช่นการใส่ร้าย,หรือข้อความ คุณยังสามารถติดตั้งมันจากผ้าม่าพาเนลและตัวละครทำการฟอร์แมตควบคุมแผน

 ลองชุด(วัตถุ>ลองชุด):ใน InDesign วางเนื้อหาอย่างเช่นรูปภาพเป็นตำแหน่งรักภายในเฟรมอน ใช้ห้องชุดตัวเลือกที่จะบงการรายชื่อเพลงขนาดและถึงขนาดนั้นหรอกครังขอแสดงเนื้อหาภายในเฟรมอน ถ้าคุณไม่มั่นใจว่าต้องเลือกนะเติมเต็มเฟรม Proportionally มักจะเป็นปลอดภัยกตัวเลือกนะ

ปล่อเปลี่ยนเครื่องมือ(E):ใช้เครื่องมือนี้ไปด้วยตนเองหมุน(เห็นสเปนเซอร์รี้ดครับ R อร์ด้านล่างนี้)เป็นวัตถุ(ดู'โอ',ด้านล่างนี้)น

G

ปิเครื่องมือ(ยู):นี้สามารถใช้ในการเปลี่ยนแปลงอวกาศระหว่างและรอบๆวัตถุง เห็นอังเดรชูเบิร์ท..กาวิ Selby นเร็วทิปสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 Glyphs(หน้าต่าง>ประเภท&ตารางข้อมูลเรียบร้อยแล้ว>Glyphs):แสดงทั้งหมด Glyphs/สัญลักษณ์พร้อมใช้งานสำหรับของคุณที่เลือกไว้ออกแบบอักษรนะ คุณสามารถใช้มุมมองรายการที่เพิ่งใช้@item:inlistbox view:glyphs และสร้างใหม่ glyph ตั้งค่ายจะไปลองเมนูใน Glyphs นพาแนล

ไล่ระดับขนนกเครื่องมือ(กะ-จีน):ใช้เครื่องมือนี้ต้องใจเย็นลูกเล่นสีที่ถูกใช้เพื่อวัตถุชิ้นหนึ่ง(เห็น'โอ')ย

การไล่ระดับสี Swatch เครื่องมือ(จีน):ใช้เครื่องมือนี้เพื่อปรับใช้แบบไล่ระดับลูกเล่นเพื่ออบเจ็กต์(ดู'โอ')หรือเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่แล้วการไล่ระดับสีได้

 Grids(มุมมอง>พิเศษ>แสดงกลับมาที่คำถามทั่วๆไปตาม/แสดงเอกสารตามรอกลับมาที่คำถามทั่วๆไปตารางจะใช้ในการจัดเรียนคอลัมน์ของข้อความแล้วแสดงเอกสารแต่ไม่ใช่คน pasteboard น เอกสารตารางจะใช้ในการจัดเรียงวัตถุและเพิ่มพูนอีกฝั่งของ Pasteboard(ดู'พี')ย คุณสามารถแก้ไข Grids ใช้เส้นกริดปรับแต่งค่า(แก้ไข>ปรับแต่งค่า>Grids ของหน้าต่าง]หรือ InDesign>ปรับแต่งค่า>Grids[เสียงแมคว).

กลุ่ม(วัตถุ>กลุ่ม/&ยกเลิกรวมกลุ่):การจัดกลุ่มวัตถุ,เฟรมและ/หรืออื่นๆส่วนประกอบด้วยกันเป็นประโยชน์ทางของกำลังปรับใช้ลูกเล่นของกลุ่มของรายการพร้อมกันหรือจะแค่กลุ่มรายการสำหรับมันผิดธรรมเนียมต่อศาล

เส้นกริ(ผังแป้นพิมพ์>สร้างเส้นกริงหรือด้วยตนเองลากจากไม้บรรทัด):ใช้เส้นกริสร้าง informal ไกด์ไลน์สำหรับยืนยันว่าเนื้อหาบนแพร่กระจาย  ตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการที่มาร์คออกไปกระดูกสันหลังของหนังสือปกปิด,นี่คือบ่อยนักเรียบง่ายที่จะใช้ประสบความสำเร็จในส่วนนำมากกว่าสัญลักษณ์นั้นออกไป fiddly คอลัมน์ Widths น จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้นำและไม้บรรทัด(เห็นสเปนเซอร์รี้ดครับ R อร์ด้านล่างนี้)ที่นี่

H

 มือของเครื่องมือ(H):ใช้มือของเครื่องมือ(พบในเครื่องมือพาเนล)ไปยัง'หยิบ'เอกสารและนำมายังอีก flexibly ตอนอยู่ฝั่งตรงข้ามกันกระจายหรืออยู่ระหว่างหน้าอก

แบบนั้น(อยู่ในอักขระควบคุมการฟอร์แมตและรูปแบบย่อหน้าครอบครองพาเนล):ตรวจแบบนั้นใช้ตัวเลือกในขณะที่แบบของเคอร์เซอร์นั่งอยู่ในบย่อหน้าเพื่ออนุญาตให้คำพูดที่จะทำลายข้ามเส้น

ผม

ข้อมูล(หน้าต่าง>ข้อมูล):เปิดข้อมูลแผงควบเพื่อขอดูรายละเอียดสถิติบนจำนวนของตัวอักษรคำบรรทัดและย่อหน้าของเอกสาร

 ตั้ง(แฟ้ม>เอกสารใหม่>เจตนา):คุณสามารถตั้งค่าจุดประสงค์ของการ InDesign เอกสารเพื่อพิมพ์เว็บ(สำหรับพื้นที่ทำงานเว็บไซต์)หรือดิจิตอลโปรแกรมจัดหน้าสิ่งพิมพ์(สำหรับงานออกแบบสำหรับนอนตั้งแต่แท็บเล็ท,smartphones และ eBook อ่าน) คุณสามารถเลือกเฉพาะตัวเลือกจากหน้าขนาดของลองเมนู

เจ

มา(วัตถุ>ทา>ร่วม):เหมือนใน Illustrator คุณสามารถใช้ร่วมกับตัวเลือกนี้เพื่อรวงสองเส้นเหมือนทุกรูปร่างหรือเส้นเลือดอุดตันแบบว่าเป็นกาป้องกันไหทิ้ง overlaps ของเส้นหรือแสดงจบแล้ว

K

Kerning(ตัวละครในรูปแบบแผงควบคุม):คุณสามารถลดหรือเพิ่ม Kerning หรือวกาศระหว่างแต่ละตัวอักษรโดยใช้ตัวเลือกนี้ได้

ผม

ภาษา(ตั้งค่าภาษาในรูปแบบย่อหน้าควบคุมแผนที่ห่างไกลตอน):การเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาอยู่ในเมนูนี้จะเปลี่ยนค่าปริยายพจนานุกรมที่ถูกใช้โดย InDesign น มันจะมีผลกับว่าเป็นคำพูดโดยอัตโนมัติแตกโดย hyphenation ตัวอย่างเช่น

 ชั้น(หน้าต่าง>เลเยอร์)มันต้องเป็นอย่างดีซ้อมเพื่อสร้างเลเยอร์สำหรับต่างออกส่วนประกอบในเอกสารของคุณและขังพวกนั้นชั้นนั่นไม่ใช่ปัจจุบันถูกแก้ไขได้ ตัวอย่างเช่น,แยกกันข้อความและรูปภาพส่วนประกอบเข้าไปในแตกต่างชั้นสามารถทำแต่ละรายการง่ายที่จะแก้ไขได้ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเสื้อผ้าหลายชั้นพาแนล

เครื่องมือวาดเส้น(\):เส้นเครื่องมือสร้างเป็นโสดมองขาดเลือดนั่นสามารถจะถูกแก้ไขโดยใช้เส้นเลือดอุดตันแบบว่าเป็นกาพาเนล(หน้าต่าง>เส้นเลือดอุดตันแบบว่าเป็นกาเห็น'S'ทางด้านล่าน) ก่อนลงเลื่อนอย่างที่คุณลากสำหรับตรงไปตรงมาทางแนวตั้งหรือทางแนวนอนบนเส้น.

ที่อยู่เชื่อมโยง(หน้าต่าง>ที่อยู่เชื่อมโยง):รูปภาพจะไม่ถูกฝังอยู่ใน InDesign เอกสารแต่เชื่อมต่อแทน  โปรแกรมสร้าง'เชื่อมต่อ'ระหว่างระบุเอกสารและแฟ้มภาพในโฟลเดอร์ ที่ Preflight พาเนล(หน้าต่าง>ส่งออก>Preflight เห็น'พี',ด้านล่างนี้)จะได้เตือนคุณก่อนที่ส่งออกไปยังหาอะไรอยู่เชื่อมโยงขาดหายไป คุณสามารถใช้ Relink ภาพไอคอนในที่ที่อยู่เชื่อมโยงพาเนลจะ relocate คนที่เกี่ยวข้องแฟ้มได้

แน่นอนลิควิดวอผังแป้นพิมพ์(หน้าต่าง>แบบโต้ตอบ>ของเหลวผังแป้นพิมพ์):อนุญาตให้คุณ flexibly ปรับตัวของเนื้อหาภายในจะต่างออกหน้าขนาดนี้ ตรวจสอมาร์ติน Perhiniak เป็นวิดีโอ comment สำหรับใช้เลือกรูปแบบชื่อแฟ้มของเหลวใน InDesign น

ล็อค(วัตถุ>ล็อค):เลือกมีส่วนประกอบอยู่บนหน้าคุณเหมือนจะเป็นล็อค(และอย่าขยับทั้งหม)และเลือกตัวเลือกนี้ได้  นี่คือจริงๆที่เป็นประโยชน์สำหรับตอนที่คุณไม่อยาก mistakenly ย้ายเป็นธาตุอยู่บนหน้าขณะที่คุณทำการแก้ไขบางอย่างอื่นด้วย

 เอ็ม

 ขอบกระดาษ(ผังแป้นพิมพ์>ขอบกระดาษและสดมภ์...):กำหนดขอบกระดาษของเอกสารอยู่ในเอกสารใหม่หน้าต่างหรือหลังจากนั้นจากการจัดวางเมนู(ข้อควรทราบ:เลือกทั้งหมดหน้าคุณต้องการปรับแก้ขอบกระดาษสำหรับก่อนที่จะไปการจัดวางเมนูโดยการคลิกบนหน้าที่เกี่ยวข้องไอคอนในหน้าแผน)

เท(ประเภท>แทรกอักขระพิเศษ>เท):คุณสามารถเปลี่ยนง่ายๆข้อความกรอบเข้าไปในแมสซีฟไดนามิหน้าจำนวนหรือส่วนตัวทำเครื่อหมายโดยการไปเรียนที่เทเมนู เป็นประโยชน์ทิปเป็นต้องสร้างเล็กข้อความกรอบของคุณอาจารย์หน้า(s)และแทรกเป็นหน้าจำนวนปากกามาร์คเกอร์นั่นซึ่งจะปรากฎอยู่ทุกหน้าที่มีอาจารย์สมัครกับพวกเขา

อาจารย์หน้า(ดูด้านบนของหน้าเว็บพาเนลของหน้าต่าง>หน้า]):มาสเตอร์เป็นเรียบง่ายทางที่จะจัดการอีกต่อเอกสารที่ยังเหมือนกันคุณสมบัติต่างๆอีกฝั่งหน้า(e.g. หน้าตัวเลขส่วนหัว Footers,พื้นหลังสีสัน/ภาพต่างๆเป็นต้น). เป็นค่าปริยายหนึ่งครั้งหน้าอาจารย์(ชื่อ'-อาจารย์')ปรากฏอยู่ในหน้าเว็บพาเนลเมื่อคุณสร้างเอกสารใหม่นะ คุณสามารถเพิ่มต้นแบบ โดยไปที่เมนูแบบหล่นลงในแผงหน้าและตรวจสอบหลักใหม่...; นอกจากนี้คุณนั้นสามารถลาก และปล่อยโทบนหน้าไอคอนที่ด้านล่าง

 เลือกแบบเส้นต่อเนื่องเครื่องมือ(เคลวิน):การแสดงถึงเครื่องมือ calculates ระยะห่างระหว่ามีสองคะแนนของเอกสาร ระยะห่างค่าจะปรากฏในข้อมูลแผง(เห็นฉัน,อยู่ด้านบน).

มินิสะพาน(หน้าต่าง>มินิสะพาน):มินิสะพานนั่นเป็นส่วนขยายนั้นจะอนุญาตให้คุณจัดการภาพต่างๆของคุณมีปัญหาการปล่อยวายและทิ้งพวกเขาเข้าไปใน InDesign อีกอย่างง่ายดายนะ ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่จะจัดการภาพในมินิสะพานนั่น

N


 รอบการรูปแบบ(หากในลองเมนูที่ห่างไกลตรงด้านบนสุดของโปรแกรมบาร์>ส่งฝาด้านบน/ด้านล่างและรอบการรูปแบบ):คุณสามารถปรับใช้เป็นรอบการรูปแบบข้อความต้องอยู่ที่จุดเริ่มต้นของย่อหน้า,หรือปรับใช้เป็นรอบการเส้นรูปแบบหนึ่งหรือมากกว่าบรรทัดในย่อหน้านะ ตรวจสอ Cheryl เกรย์แฮมคอลลินเร็วทิปสำหรับรอบการรูปแบบนะ

ข้องเครื่องมือ(เครื่องมือแผ>สี่ส่วนล):ใช้โน้ตเครื่องมือแสดงออกข้อความคุณอยากทำให้ชั่วคราวล่องหน  ในบันทึกพาเนล(คลิกที่ปุ่มข้อสัญลักษณ์นั่นดูเหมือนคนต่อไปของคุณข้องกับคนประเภทเครื่องมือเลือกที่จะตรวจสอบโน้ตและก็ต้องเลือกใช้ตัวเลือกของ reinserting มัน

 Numbering&ส่วนตัวเลือก(ผังแป้นพิมพ์>Numbering&ส่วนตัวเลือก):ตอนที่กำลังหารือกันเรื่องอีกเอกสารใน InDesign อย่างเช่นหนังสือคุณก็อาจจะอยากแบ่งแยกเอกสารในหัวข้อต่างๆและบางทีอาจจะกำหนดต่างออกหน้า numbering ตัวเลือกสำหรับแตกต่างของส่วนหนึ่ง เปิด Numbering&ส่วนตัวเลือกหน้าต่างเพื่อให้พวกการปรับเปลี่ยน

โอ

วัตถุ(เห็นสิ่งหย่อนลงในเมนูบนสุดของเมนู):ออบเจ็กต์เป็นอะไรอีลีเมนต์บนหน้านั้นสามารถจะถูกแก้ไขโดยตรงโดยคนของดีไซเนอร์ ตัวอย่างเช่นนี่อาจจะเป็นข้อความกรอบหรือกรอบภาพย  เรียกเมนูนี้เพื่อปรับใช้ลูกเล่น,แก้ไขเส้นทางล็อค/ปลดล็อค/กลุ่ม/ยกเลิกรวมกลุ่มวัตถุเป็นต้น

เปลี่ยนภาพเป็นระยะขอบตำแหน่ง(ในเรื่องของพาเนลหน้าต่าง>ประเภท&ตารางข้อมูลเรียบร้อยแล้ว>เรื่องของ):ตรวจเปลี่ยนภาพเป็นระยะขอบตำแหน่งที่เล็กน้อยเลื่อนมีข้อความตัวอักษร e.g. เครื่องหมายวรรคตอนรอยซึ่งสามารถถอยออกไปข้างนอกข้อความเฟรมแดนที่จะสร้างเครื่องมือทำความสะอาดสายกับจ่ายเงินก้อน

 Overprint(มุมมอง>Overprint แสดงตัวอย่าง):หากคุณกำลังใช้จุดสีในของคุณ InDesign เอกสารมันเป็นความคิดที่เยี่ยมยอดมาจะตรวจ Overprint แสดงตัวอย่างที่เห็นมากกว่าที่ถูกต้องมุมมองของวิธีของคุณสี(เห็น C',อยู่ด้านบน)จะจริงตีพิมพ์เป็นหนังสือ

พี

 กล่อ(แฟ้ม>ห่อของ...):หากคุณกำลังส่งของคุณ InDesign เอกสารให้คนอื่นอีกคอมพิวเตอร์หรือเป็นแค่แบบฝึกหัดอยู่ในการฝึกซ้อมของตัวเองแฟ้ม,คุณควรจะห่อของเอกสารครั้งหนึ่ง..เมื่อคุณเสร็จสิ้นการแก้ไข. มันนำด้วยกันทั้งหมดของภาพแฟ้มแบบอักษรและตัวเลือกการพิมพ์คำสั่งอยู่มีประโยชน์โฟลเดอร์

 หน้าเว็บพาเนล(หน้าต่าง>หน้า):ในเรื่องการเดินทางผ่านของเอกสารโดยใช้หน้าร้อน เพิ่ม,ลบหรือสร้างรายการเล่นซ้ำหน้าเว็บโดยหมายถึงไปห้องไอคอนที่ด้านล่างของแผน ค้นหามากกว่าเรื่องหน้า Numbering กับอังเดรชูเบิร์ท..กาวิ Selby เป็นอย่างเร็วเลย

 หน้าเครื่องมือ(กะ-P):หน้าเครื่องมือนุญาตให้คุณเปลี่ยนหน้าขนาดและผังแป้นพิมพ์ของปัจเจกบุคคลหน้าในเอกสารโดยไม่มี effecting กันหมดแล้ว ตรวจสออังเดรชูเบิร์ท..กาวิ Selby นไปอยู่ที่หน้าเครื่องมือได้

 ย่อหน้าพาเนล(หน้าต่าง>ประเภท&ตารางข้อมูลเรียบร้อยแล้ว>ย่อหน้า);อีกอย่างอยู่ในลองเมนูย่อหน้าเขียนจดหมายมาตรฐานตัวเลือก:รูปแบบย่อหน้าบุคคลหนึ่งโดยใช้ตัวเลือกในเมนูนี้แล้ว;คุณสามารถแก้ไขตำแหน่ง,Hyphenation,งการเยื้องระยะทิ้งฝาด้านบน/ด้านล่างเป็นต้น

 ย่อหน้ารูปแบบควบคุม(ตามหาอยู่ด้านบนสุดโปรแกรมบาร์)นี่มันนานมากเมนูของคุณสามารถค้นหาเมื่อใช้ประเภทเครื่องมือได้ คลิกที่ไอคอนทางด้านล่าง'เป็น'-สัญลักษณ์อยู่ไกลแสนไกลเธอทางด้านซ้ายของพาเนลจะยอมแพ้กับเรื่องนี้หรอก

 แปะ(แก้ไข>วาง/วางอยู่ในสถานที่):ตัวเอง explanatory แต่วางสามารถเป็นมากมักใช้ตัวเลือกสำหรับพกเนื้อหาข้ามหน้าอก เช็ควาในสถานที่ถ้าคุณอยากจะดูแลดั้งเดิมตำแหน่งของกรอบ. หลีกเลี่ยงการวางเรียบร้อยภาพจากอีก programmes เช่นนี้จะไม่ถูกเชื่อมโยง(เห็น L',ด้านบน)

Pasteboard(มุมมอง>ทั้งหมด Pasteboard):Pasteboard คือพื้นที่ทั้งหมดของ InDesign เอกสารอีกอย่างพื้นที่พร้อมใช้งานสำหรับทิ้งไม่ใช่พิมพ์เนื้อหาได้ที่นี่ ใช้มันเป็นข้อ artboard สำหรับเก็บส่วนประกอบขึ้นยืนยันโดยคุณอาจจะหรืออาจจะไม่ใช้อย่างที่คุณทำให้แก้ไขได้

เครื่องมือปากกา(พ.ดีกว่า):ฟังก์ชันในแบบเดียวกับ Illustrator เครื่องมือปากกาได้  สร้างกำหนดเองบรรทัดและเพิ่มหรือลบผู้ประกาศจุดที่บรรทัดโดยใช้ลองทางเลือกในเครื่องมือแผน

ดินสอนเครื่องมือ(มะ):เหมือยู่เหนือแต่งกับอีกความยืดหยุ่เพื่อสร้างของเหลวและสารอินทรีย์ของรูปร่าง เอาไว้ก่อสร้างบรรทัดกับหลายสมอคะแนน

สถานที่(แฟ้ม>สถานที่...): คุณควรจะเสมองที่ภาพไปเป็น InDesign เอกสารมากกว่าการเปิดหรือการวางเรียบร้อยนะ นี้จะทำให้แฟ้มที่อยู่เชื่อมโยง(เห็น L',ด้านบน) สร้างเป็นกรอบภาพของปรารถนาขนาดของก่อนที่คุณไปที่แล้ว

ภาพหลายเหลี่ยมเครื่องมือ(เครื่องมือแผ>ใต้สี่เหลี่ยมเครื่องมือลอเมนู):ใช้เครื่องมือนี้สร้างเป็น 6 หน้า-หลังภาพหลายเหลี่ยมและรูปร่างเหมาะสำหรับการเพิ่มสีหรือข้อความ

ภาพหลายเหลี่ยมรอบเครื่องมือ(เครื่องมือแผ>ใต้สี่เหลี่ยมรอบเครื่องมือลอเมนู):เหมือยู่เหนือแต่มที่เหมาะสมสำหรับของภาพเข้าไป

Preflight(หน้าต่าง>ส่งออก>Preflight):InDesign prompts คุณต้อง Preflight(เช็คของเอกสารสำหรับข้อผิดพลาด)ก่อนหรือส่งออกไปยัง packaging น จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอยู่ Preflight น

โพรไฟล์(แก้ไข>กำหนดใช้โพรไฟล์.../แปลงโพรไฟล์...): คุณสามารถเปลี่ยนสีของโพรไฟล์ของเอกสาร(กับ RGB หรือ CMYK ตัวเลือก)จากที่นี่

Q

เร็วเข้าใช้(แก้ไข>เร็วปรับใช้):อนุญาตให้คุณเลือกจากรายชื่อของโดยปรกติจะใช้ฟังก์ชัน,e.g. พื้นฐานรูปแบบย่อหน้าบทที่จำเป็นต้น ตอนวยการคลิกเมาส์

สเปนเซอร์รี้ดครับ R

สี่เหลี่ยมเครื่องมือ(M):ใช้นี่เพื่อสร้างกรอบที่เหมาะสมสำหรับสี,ลูกเล่นและ/หรือข้อความ ถือเลื่อนเพื่อสร้างเป็นสวนรูปสี่เหลี่ยม

สี่เหลี่ยมรอบเครื่องมือ(F):เหมือยู่เหนือแต่มที่เหมาะสมสำหรับยืนยันว่าภาพถ่ายต่างๆทั้งนี้

Relink(ที่ด้านล่างของที่อยู่เชื่อมโยงพาเนลของหน้าต่าง>ที่อยู่เชื่อมโยง]หรือ Opt-คลิกเพื่อ Relink ที่อยู่เชื่อมโยงทั้งหมดมันหายไป):บางครั้งแฟ้มภาพต่างๆเป็นย้ายหรือ renamed,prompting InDesign ต้องแฟลชขึ้นข้อผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างคำเตือนใน Preflight นพาแนล  ใช้ Relink ภาพไอคอนในที่ที่อยู่เชื่อมโยงพาเนลจะค้นหาตัวเสียแฟ้มได้

กลับเป็นตรงกันข้าม@action(แฟ้ม>กลับไปใช้ค่า...):ถอยหลังกลับกลายไปเป็นกลับไปที่ก่อนหน้านี้ช่วยเวอร์ชั่นของคุณ InDesign องเอกสาร

หมุนภาพกระจาย(มุมมอง>หมุนแยกกัน):เปลี่ยนมุมมองขอบหน้า/แพร่กระจาย สามารถจะหมุดเต็ม 180 องศาหรือ 90 องศา CW หรือ CCW น

หมุนเครื่องมือ(R):เลือกสิ่งและหมุนมันด้วยตัวเองโดยใช้เครื่องมือนี้นะ

ไม้บรรทัด(มุมมอง>แสดงไม้บรรทัด):ไม้บรรทัดเรื่องโกหกด้วยด้านบนและด้านซ้ายมือด้านข้างของเอกสารหน้าต่าง  คุณสามารถลากนำมาจากพวกเขาแสดงออกของส่วนหนึ่งของเอกสาร

S

 ปรับขนาดเครื่องมือ(S):ใช้เครื่องมือนี้เพื่อปรับขนาดเป็นวัตถุด้วย X หรือแกน Y หรือทั้งสองอย่าง

กรรไกรเครื่องมือสงวนลิขสิทธิ์(C):ใช้เครื่องมือนี้จะแยกกันรูปร่างได้ลอกเลียนเส้นทางและกรอบนะ

หน้าจอโหมด(มุมมอง>หน้าจอโหมด):คุณสามารถดักฟัง'...'กุญแจเพื่อสลับไปมาระหว่างสองคนหลักโหมดปกติและแสดงตัวอย่าง คุณควรจะทำให้แก้ไขที่อยู่ในโหมดปกตินะ

การเลือกเครื่องมือ(V,หลบหนีออก):ลากการเลือกเครื่องมือข้ามส่วนประกอบในเอกสารที่เลือกพวกเขา

Separations(หน้าต่าง>ส่งออก>Separations แสดงตัวอย่าง):นี่เป็นคนยอดเยี่ยมเครื่องมือที่จะใช้ก่อน Preflighting และส่งออกไปยังแฟ้มสำหรับพิมพ์ เลือก Separations จากหย่อนลงมุมมองของเมนูต้องมุมมองทั้งหมดสีที่ถูกใช้ในของเอกสาร ที่นี่คุณสามารถระบุตัวป่วนจุดสีเป็นต้น แล้วก็เลิกสนที่มองเห็นได้ของแต่ละสีจะตรวจสสี overprints และเสียงเคาะ-outs กำลังทำงานอย่างถูกต้อง

เครื่องมือปรับเบนภาพ(โอ):ใช้นี่เพื่อ skew เป็นวัตถุทางแนวนอน,สร้างภาพลวงตาของความลึก 3 มิติน

ปลอกกระสุน(แฟ้ม>เอกสารใหม่>เลือดออกและปลอกกระสุน):กระสุนที่เป็นพื้นที่ที่ฟอลส์อยู่นอกหน้าและเลือดออก  มันเหมาะสำหรับฤติกรรมโรคจิต--การแทรพิมพ์คำสั่งเซ็นต์-ออกไปจากข้อมูลหรืออะไรอย่างอื่นที่มันจะไม่ปรากฎบนสุดท้ายพิมพ์เอกสาร

เรียบเนียนเครื่องมือ(เครื่องมือแผ>ใต้ดินสอนเครื่องมือลอเมนู):ลากเรียบเนียนเครื่องมือด้วยเป็นส่วนของเส้นทางที่จะเรียบเนียนแขวนอยู่บนเส้นด้าและลบอะไรที่เปล่าประโยชน์เลยสุดยอดกระจุย

เรื่องของ(หน้าต่าง>ประเภท&ตารางข้อมูลเรียบร้อยแล้ว>เรื่องของ):เรื่องของพาเนลทำให้คุณเข้าถึงคนเปลี่ยนภาพเป็นระยะขอบตำแหน่งตอบกล่อง(ดู'โอ',ด้านบน)

 อาการของเลือดออกในสมอง(หน้าต่าง>เส้นเลือดอุดตันแบบว่าเป็นกา):เปิดเส้นเลือดอุดตันแบบว่าเป็นกาแผต้องการเข้าถึงอีกการฟอร์แมตควบคุมสำหรับส่งผลกระทบต่อบรรทัดและทางเดิน  คุณสามารถกำหนดน้ำหนักประเภทและเปลี่ยนรูปลักษณ์ของคนเริ่มและ/หรือจุดจบของเส้น(เช่นทำการเพิ่มลูกศรจบสิ้น)

รูปแบบ(หน้าต่าง>รูปแบบ):คุณสามารถตั้งค่า'รูปแบบ'(การฟอร์แมตกฏ)สำหรับย่อหน้า,ตัวอักษร™à§à±à•à-à นเซลล์และตารางข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะ  พวกเขาเยี่ยมมากเลยนะทางเดียวอย่างการฟอร์แมตและกำลังปรับใช้มันผ่านมานานเอกสารและเป็นสิ่งสำคัญมากขอเวลาโปรแกรมรักษา!  ตรวจสอ Cheryl เกรย์แฮมคอลลินเร็วทิปสำหรับสร้างรูปแบบย่อหน้านะ  คุณยังสามารถอ่านเรื่องมากกว่านี้โดยใช้รูปแบบนะ

วยผ้าตัวอย่าง(หน้าต่าง>สี>วยผ้าตัวอย่าง):ผ้าม่าแผงควบอนุญาตให้คุณทำการสร้างและ organise สี,ไล่ระดับสีหรือ Tints และปรับใช้พวกมัน  มันเป็นเรื่องที่สำคัญมาโปรดสังเกตว่าวยผ้าตัวอย่าทำตัวเหมือนๆกันเพื่อย่อหน้าและตัวละครรูปแบบ;งมีแก้ไขคุณต้องกา Swatch จะผลกระทธาตุทั้งหมด/วัตถุที่มี Swatch สมัครกับพวกเขา

ที

 โต๊ะ(เห็นโต๊ะในห้องโถงเมนู>À โต๊ะ;และหน้าต่าง>ประเภทและตารางข้อมูลเรียบร้อยแล้ว>โต๊ะสำหรับโต๊ะพาเนล):คุณสามารถสร้างจากโต๊ะห้องโถงเมนูและรูปแบบที่มีคุณสมบัติอย่างเช่นจำนวนของแถว/สดมภ์,ความสูงของ/ความกว้างของเซลล์และ inset ค่าใช้โต๊ะแผน คุณยังสามารถช่วยพวกนี้รูปแบบที่ห้องขังโต๊ะรูปแบบ(หน้าต่าง>รูปแบบ>รูปแบบเซลล์/โต๊ะรูปแบบ)ย

ข้อความอเธรด(มุมมอง>พิเศษ>แสดงข้อความเธรดข่าว):ข้อความแสดงเธรดข่าวที่ทำการเชื่อมต่อระหว่างข้อความเฟรมสำหรับการไหลเวียนของข้อความ คุณสามารถสร้างข้อความเธรดโดยการคลิกในทางด้านล่างขวามือหัวมุมของข้อความกรอบและการคลิกอีกครั้งในสองข้อความตั้งกรอบ ค้นหาอังเดรชูเบิร์ท..กาวิ Selby นเร็วทิปสำหรับการอ่านจดหมาย

ข้อความห่(หน้าต่าง>ตัดคำข้อความ):คุณสามารถตัดคำข้อความอยู่ออบเจ็กต์ใช้ข้อความห่อนพาแนล ตรวจสอมาร์ติน Perhiniak เป็นประโยชน์ comment น

ติดตาม(ตัวละครในรูปแบบแผงควบคุม):ติดตาม reduces หรือเพิ่มระองช่องว่างระหว่างตัวอักษรในทั้งหมดบล็อกข้อความ

กลายร่าง(สิ่ง>กลายร่างหรือ Cmd คลิก[เสียงแมคน/ถูกคลิกขอฉลองชนแก้วหน่อย>เปลี่ยน):ในการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกใน InDesign ให้คุณอีกหน่อยได้มัยกลับมาอิสรภาพกับตำแหน่งและรูปลักษณ์ของวัตถุชิ้นหนึ่ง  คุณสามารถหมุน,พลิกกลับ,ย้าย,ปรับขนาดหรือปรับเบนภาพวัตถุชิ้นหนึ่ง

 ประเภทเครื่องมือ(ที):ใช้ประเภทเครื่องมือสร้างข้อความเฟรม(คลิกค้างแล้วลาก)สำหรับฤติกรรมโรคจิต--การแทรกข้อความหรือคลิกครั้งหนึ่งที่มีอยู่แล้วขึ้นเฟรมหรือรูปร่างที่เปลี่ยนมันให้เป็นข้อความตั้งกรอบ

 ชนิดอยู่บนเส้นทางของเครื่องมือ(Shift อก-T):คนประเภทที่อยู่บนเส้นทางของเครื่องมือนุญาตให้คุณ flexibly ปรับใช้ข้อความไปยังร่างของเส้นทางหรือวัตถุง แค่เมาส์อยู่เหนือไปอยู่ไหนคุณจะเหมือนของคุณข้อความที่จะเริ่มแล้วคลิกครั้งหนึ่ง

U

 หน่วย&Increments(InDesign>ปรับแต่งค่า>หน่วย&Increments...):ตั้งค่าของคุณปรับแต่งค่าสำหรับ measurement หน่วยที่นี่ มิลลิเมตรเป็นอุตสาหกรรมมาตรฐานสำหรับพิมพ์แต่หน่วยเป็นพิกเซลที่จะใช้สำหรับเว็บ/ออกแบบดิจิตอลนะ การตั้งค่าจุดประสงค์(เห็นฉัน,อยู่ด้านบน)ของเอกสารก็จะยังเปิดสำหรับคุณก่อนที่คุณจะเริ่มงานอะไร

วี

ตัวแปร(ประเภท>ข้อความตัวแปร):ในข้อความตัวแปรหน้าต่างคุณสามารถหาจำนวนของชุดสำเร็จข้อความตัวแปรที่คุณสามารถแทรกในของเอกสาร ตัวแปรเปลี่ยนตามที่คอนเท็กซ์อย่างเช่นบทนึงอ่านจำนวนหรือหน้าเว็บเบอร์ พวกตัวแปรสามารถจะถูกแก้ไขหรือคุณสามารถสร้างของคุณเอง

W

ขอบเขตสี(หน้าต่าง>ขอบเขตสี),ยังหาอยู่ที่มุมบนด้านขวาของโปรแกรมบาร์:ขอบเขตสีที่กำหนซึ่ง InDesign พาเนลคุณต้องเห็นของจอภาพด้วย เพจำเป็น'ค่าปริยายตัวเลือกและสามารถถูกปรับค่าจากลองเมนู คุณสามารถสร้างของตัวเองกำหนดเองขอบเขตสีเพื่อใช้ในอนาคตโดยการเลือกใหม่...ขอบเขตสีจากลองเมนู

X

XML(แฟ้ม>นำเข้าแฟ้ม XML...):แฟ้ม XML(Extensible ภาษาภาษามาร์คอัป language)ทำงานเป็นแบบแปลนเครื่องมือสำหรับข้อมูล InDesign ทำงานกับแฟ้ม XML และคุณยังสามารถป้ายกำกับเนื้อหาภายในของคุณ InDesign แฟ้มและช่วยและส่งออกมันเป็นแฟ้ม XML สำหรับใช้ในโปรแกรมอื่น  ไปห้องโครงสร้างของพาเนล(มุมมอง>โครงสร้าง)เพื่อแสดงนำเข้าข้อมูล XML ได้

ซี

ขยายเครื่องมือ(Z)/คู่มือย่อ-ขยายแป้นพิมพ์ปุ่มพิมพ์ลัดก็คือเป็นประโยชน์ทางของ navigating นือหน้าหรือกระจายและควรจะกลายเป็น integral ส่วนนึงของแผนเหมือนที่คุณใช้ InDesign ทุกครั้งที่คุณเปิดเอกสาร

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads