Scroll to top
Read Time: 3 min
This post is part of a series called A to Z Design Software.
The A to Z of Adobe Photoshop
The A to Z of Adobe Illustrator
This post is part of a series called Magazine Design & Templates .
How to Make a Book in InDesign

() translation by (you can also view the original English article)

Adobe Creative Cloud InDesign CCAdobe Creative Cloud InDesign CCAdobe Creative Cloud InDesign CC

Adobe InDesign คือความหลากหลายซอฟต์แวร์รายการสำหรับสร้างสวยงามออกแบบสำหรับพิมพ์และดิจิตอลนะ  ส่วนใหญ่ดีไซน์เนอร์จะต้องพยายามและเชื่อใจตั้งค่าของ InDesign เครื่องมือพวกเขาอย่างต่อเนื่องใช้ในวัน workflow(มีความผิด!), แต่นอกเหนือจากที่เคย-คุณสมบัติต่างๆจงรักภักยังมีบางอย่างตื่นเต้นเครื่องมือและคำแนะนำของคุณอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับ.

ไม่ว่าจะเป็น newbie ไปที่รายการหรือเป็นวนเคยผ่าน InDesign มืออาชีพ,มันอาจจะมีบางสิ่งในตามรายการที่คุณยังยังไม่พบหรือใช้ได้  คลิกที่อยู่เชื่อมโยงเพื่อเข้าใช้งานกล่องแสดงรายละเอียดบทแนะนำการใช้งานแบบบางอย่างของ InDesign นมีคุณสมบัตินะ

ต้องการเพื่อประเด็นออกไปอีก InDesign เครื่องมือ/คำแนะนำของ/คุณสมบัติต่างๆที่ไม่ได้ถูกรวมอยู่ที่นี่? แบ่งปันมันร่วมอยู่ในความคิดเห็นทางด้านล่าง!

 เป็

จัดเรียงพาเนล(หน้าต่าง>วัตถุการจัดวางหน้า>ในตำแหน่งที่ถูกต้อง):นี้พาเนลทำให้คนดีไซเนอร์ควบคุมเหนือข้อตกลงของวัตถุอยู่บนหน้าอยู่ในเอกสาร ตรวจสออังเดรชูเบิร์ท..กาวิ Selby นเยี่ยมมาเร็วทิปสำหรับจัดเรียงแผนที่นี่

ตำแหน่ง(ค้นหาข้อความตำแหน่งตัวเลือกในรูปแบบย่อหน้าครอบครองเมนูที่ด้านบนโปรแกรมบาร์):ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อใช้ตั้งค่าตำแหน่งของข้อความให้สมเหตุสมผลก็อยู่ในแนวเดียวศูนย์กลางหรืออยู่ในแนวเดียวไปทางหรือให้ห่างจากความเป็นตัวของตัวเอง

ผู้ประกาศจุด(เครื่องมือแผ>เพิ่ม/ลบผู้ประกาศจุดเครื่องมือ):เหมือนใน Illustrator คุณสามารถปรับใช้สมองจุดที่มีอาการของเลือดออกในสมหรือรูปร่างไปด้วยตนเองเปลี่ยนแปลงของมัน arc น

Anchored วัตถุ(วัตถุ>Anchored วัตถุ):คุณสามารถให้แนบเป็นสิ่งที่แนบมาด้วย/สมองรายการ(เช่นข้อความเฟรมหรือภาพ)เพื่อระบุข้อความในเอกสารในชุดของตำรวมถึงกย่อในบรรทัดเอกสารนะเหนือบนเส้นด้ายกำหนดเองนะ

 โปรแกรมบาร์และโปรแกรมกรอบ(หน้าต่าง>โปรแกรมบาร์/โปรแกรมเฟรม):โปรแกรมที่บาร์นั่งอยู่ทางด้านบนของจอภาพเมื่อ InDesign เปิดและมีเมนู,ขอบเขตสี switcher และโปรแกรมอื่นควบคุม ที่เฟรมคือสมัยใหม่ InDesign ส่วนติดต่อซึ่งกลุ่มข่าวทั้งหมดขอบเขตสีส่วนประกอบด้วยกันเป็นหนึ่งหน่วย คุณสามารถเปลี่ยนเรื่องนี้หรือปิดในหน้าต่างเมนู

 จัดการ(หน้าต่าง>จัดการให้/ปุ่มพิมพ์ Ctrl คลิก[เสียงแมคนหรือถูกคลิกขอฉลองชนแก้วหน่อย>จัดการ):นี้จะอนุญาตให้คุณส่งรายการที่เลือกไว้(e.g. ข้อความเฟรม/รูปร่าง/กรอบภาพ)เพื่อที่กลับมาหรือข้างหน้าของเอกสารของคุณภายในที่เดียวกันเลเยอร์นะ

ข่าว(หน้าต่าง>บทความ):ข่าว(มาจาก CS5 น5 ไปให้ชั้นเป็นลูกน้องนาง)ให้ทางของการตั้งค่าคำสั่งระหว่างส่วนประกอบในเอกสารที่ยังไม่ถูกจำต้องปกติด้านซ้ายงที่จะถูกอ่านของดั้งเดิม typeset องเอกสาร นี่เป็นประโยชน์สำหรับส่งออกไปยังเอกสารต้อง EPUB น HTML หรือสามารถเข้าใช้ PDFs น คุณสามารถลากและวางรายการอย่างเช่นบุคคลหนึ่งข้อความกรอบเข้าไปในบทความแผนที่ตามลำดับให้ถูกต้องก่อนที่ส่งออกไปยัง.

บี

 กลับมาที่คำถามทั่วๆไปเยื้อง(ตัวละครในรูปแบบแผงควบคุม):กลับมาที่คำถามทั่วๆไปเป็นคนล่องหนดเส้นซึ่งเป็นอักขระข้อความนั่งอยู่แล้ว;คุณสามารถเลื่อนเรื่องนี้หรือลงไปโดยใช้กลับมาที่คำถามทั่วๆไปกะตัวเลือกผลักดันตัวสูงถึหรือ downwards น

เลือดออก(แฟ้ม>เอกสารใหม่>เลือดออกและปลอกกระสุน):เลือดออกได้ถูกตั้งพิเศษที่มีขอบเขตของเอกสาร มันจะทำให้ข้อความภาพต่างๆและสีเพื่อขยายนผ่านขอบเขตของเอกสาร,ปล่อยให้สำหรับอะไรเล็กน้อยแต่งต้ inaccuracies ลังการพิมพ์จะปรากฎน้อย noticeable น

หนังสือ (ไฟล์ > ใหม่ > หนังสือ...): คุณสามารถสร้างเป็นหนังสือเพนแฟ้มใน InDesign น  นี้สร้างการจัดกลุ่มของแยกเอกสารอย่างเช่นต้องออกเป็นภาษาสเปนอยู่หรือหัวข้อต่างๆในขณะที่การรักษา numbering ลำดับของหน้าอก

C

อักขระ(หน้าต่าง>ประเภท&ตารางข้อมูลเรียบร้อยแล้ว>ตัว):คุณสามารถปรับใช้คุณลักษณะหรือรูปแบบ(ดู'S',ด้านล่างนี้)เพื่อข้อความ  โดยการเลือกแบบส่วนบุคคลตัวอักษรคำหรือประโยคคุณสามารถเปลี่ยนแบบอักษร,ขนาด,นำ(เห็น L',ด้านล่างนี้)เป็นต้น โดยใช้ตัวเลือกที่มีอยู่ในตัวละครทำการฟอร์แมตแผงควบคุม(ดูด้านล่างนี้)น

อักขระควบคุมการฟอร์แมต:หาแผงในโปรแกรมบาร์ซึ่งวิ่งมาบนสุดของจอภาพด้วย มันคือบอกโดย'เป็น'ไอคอนบนด้านซ้ายมือของฝั่งของบาร์นะ

สี:หาหนทางที่จะจัดการสีใน InDesign น

คอลัมน์(ผังแป้นพิมพ์>ขอบกระดาษและสดมภ์...):ตอนที่กำลังสร้างเอกสารใหม่คุณสามารถตั้งจำนวนของคอลัมน์ในเอกสารเช่นเดียวที่มันสกปรกมาตั้งแต่ไหนแต่พื้นที่ว่างระหว่างพวกเขา เธอจะได้ไม่ต้องใช้มากกว่าอย่างง่ายดายจัดการให้คอลัมน์ของข้อความตัวอย่างเช่นสำหรับหนังสือพิมพ์หรือชอบโครงผังแป้นพิมพ์ได้ ตรวจสอมาร์ติน Perhiniak เป็นคำแนะนำสำหรับงานออกแบบผังแป้นพิมพ์บนคอลัมน์นี้

เนื้อหานักสะสมเครื่องมือ(บี)/เนื้อหา Placer เครื่องมือ:ที่มีอยู่จาก CS6 ไปให้ชั้นเป็นลูกน้องนายนี้มีประโยชน์ป๊อป-แผงควบอนุญาตให้คุณเพเก็บ'และไลเนื้อหาตอนอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเอกสาร  ตัวอย่างเช่นคุณอาจจะอยากใช้เป็นภาพหลายครั้งที่ผ่านมานานหนังสือแล้ว;คุณสามารถ'เก็บ'รูปภาพในเนื้อหานักสะสมและทิ้งมันลงอยู่อย่างง่ายดายที่ต้องการ

 มุม(วัตถุ>ตัวเลือกมุม):ใช้ตัวเลือกมุมของเมนูเพื่อใช้ตั้งค่าขนาดและรูปร่าง(e.g. Bevelled,Rounded)ของมุมของวัตถุอย่างเช่นข้อความหรือกรอบภาพย

D

ตรงส่วนที่เลือกเครื่องมือ():อนุญาตให้คุณเลือกโดยตรงจุดสุดยอดของรูปร่างหรือเส้นเลือดอุดตันแบบว่าเป็นกาสยืดหยุ่นให้มากขึ้ transformations น

ทิ้งหมวก(ตัวละครในรูปแบบแผงควบคุม):ทิ้งหมวกมันตี typographic ลูกเล่นเพิ่มพูนซึ่งขนาดและสายเลือดความลึกของนัดเดียวหรือหลายตัวอักษรที่เริ่มต้นของย่อย คุณสามารถตั้งจำนวนบรรทัดและเลือกให้ลูกเล่นหนึ่งหรือมากกว่าตัวอักษร

E

 ลูกเล่นของ(สิ่ง>ส่วนผลข้างเคียง):คุณสามารถปรับใช้เป็นจำนวนของลูกเล่นของเพื่อเป็นวัตถุอย่างเช่นข้อความกรอบนะภาพหรือรูปร่างเช่นกำลังปรับใช้เป็นการไล่ระดับสีของปรับความโปร่งแสงล่องหนหรือเพิ่มทิ้งเงาของเจ้า

เครื่องมือวาดวงรีเครื่องมือ(ผม):ใช้เครื่องมือนี้สร้างเป็น ellipsical หรือแบบวงกลม(โดยอุ้มลงเลื่อน)รอบที่เหมาะกับสีและข้อความ

เครื่องมือวาดวงรีเฟรมเครื่องมือ(เครื่องมือแผ>ใต้สี่เหลี่ยมรอบเครื่องมือลอเมนู):ใช้เครื่องมือนี้สร้างการเลือกแบบวงหรือแบบวงกลม(โดยอุ้มลงเลื่อน)รอบที่เหมาะกับขอภาพถ่ายต่างๆทั้งนี้

ลบเครื่องมือ(เครื่องมือแผ>ใต้ดินสอนเครื่องมือลอเมนู):กำจัดของไม่เป็นที่ต้องการของส่วนหนึ่งของเส้นทางโดยใช้ลบเครื่องมือได้ คุณไม่สามารถลบเส้นทางซึ่งคุณต้องแปลงที่จะพิมพ์อยู่บนเส้นทาง(ดู'T ๆด้านล่างนี้)น

 ส่งออก(แฟ้ม>ส่งออก...):ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อให้มีการส่งออกของคุณ InDesign เอกสารต้นเอกสาร PDF(พิมพ์หรือแบบโต้ตอบ)อย่างที่เป็นของแฟ้มภาพ(e.g. EPS,PNG,JPEG)เพื่ HTML หรือจะเป็นจำนวนขออีกรูปแบบนะ

Eyedropper เครื่องมือ(ฉัน):เมาส์อยู่เหนือค Eyedropper เครื่องมือเป็นสีพื้นที่ของเอกสารอย่างเช่นส่วนหนึ่งของภาพที่เลือกเป็น replication ของสีซึ่งคุณก็จะสามารถเพิ่มของคุณผ้าม่านพาแนล

F

การเผชิญหน้าเว็บ(แฟ้ม>เอกสารใหม่>ดูการเผชิญหน้า):เทียบกับอีกออกแบบซอฟแวร์แบบโฟโต้ชอปและ Illustrator,InDesign นถูกสร้างขึ้นเพื่อปรออกแบบของพิมพ์เลือกรูปแบบชื่อแฟ้ม,e.g. สำหรับหนังสือนิตยสาร,leaflets น  เลือก'การเผชิญหน้า'ได้เพื่อสร้างมันแพร่กระจายนั่นเริ่มเป็นโสดมือขวาของหน้าและมีสองหน้าหลังเผชิญกับมันแพร่กระจายทั่ว

แทน(X):ตั้งค่าสีเติมสำหรับวัตถุอย่างเช่นการใส่ร้าย,หรือข้อความ คุณยังสามารถติดตั้งมันจากผ้าม่าพาเนลและตัวละครทำการฟอร์แมตควบคุมแผน

 ลองชุด(วัตถุ>ลองชุด):ใน InDesign วางเนื้อหาอย่างเช่นรูปภาพเป็นตำแหน่งรักภายในเฟรมอน ใช้ห้องชุดตัวเลือกที่จะบงการรายชื่อเพลงขนาดและถึงขนาดนั้นหรอกครังขอแสดงเนื้อหาภายในเฟรมอน ถ้าคุณไม่มั่นใจว่าต้องเลือกนะเติมเต็มเฟรม Proportionally มักจะเป็นปลอดภัยกตัวเลือกนะ

ปล่อเปลี่ยนเครื่องมือ(E):ใช้เครื่องมือนี้ไปด้วยตนเองหมุน(เห็นสเปนเซอร์รี้ดครับ R อร์ด้านล่างนี้)เป็นวัตถุ(ดู'โอ',ด้านล่างนี้)น

G

ปิเครื่องมือ(ยู):นี้สามารถใช้ในการเปลี่ยนแปลงอวกาศระหว่างและรอบๆวัตถุง เห็นอังเดรชูเบิร์ท..กาวิ Selby นเร็วทิปสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 Glyphs(หน้าต่าง>ประเภท&ตารางข้อมูลเรียบร้อยแล้ว>Glyphs):แสดงทั้งหมด Glyphs/สัญลักษณ์พร้อมใช้งานสำหรับของคุณที่เลือกไว้ออกแบบอักษรนะ คุณสามารถใช้มุมมองรายการที่เพิ่งใช้@item:inlistbox view:glyphs และสร้างใหม่ glyph ตั้งค่ายจะไปลองเมนูใน Glyphs นพาแนล

ไล่ระดับขนนกเครื่องมือ(กะ-จีน):ใช้เครื่องมือนี้ต้องใจเย็นลูกเล่นสีที่ถูกใช้เพื่อวัตถุชิ้นหนึ่ง(เห็น'โอ')ย

การไล่ระดับสี Swatch เครื่องมือ(จีน):ใช้เครื่องมือนี้เพื่อปรับใช้แบบไล่ระดับลูกเล่นเพื่ออบเจ็กต์(ดู'โอ')หรือเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่แล้วการไล่ระดับสีได้

 Grids(มุมมอง>พิเศษ>แสดงกลับมาที่คำถามทั่วๆไปตาม/แสดงเอกสารตามรอกลับมาที่คำถามทั่วๆไปตารางจะใช้ในการจัดเรียนคอลัมน์ของข้อความแล้วแสดงเอกสารแต่ไม่ใช่คน pasteboard น เอกสารตารางจะใช้ในการจัดเรียงวัตถุและเพิ่มพูนอีกฝั่งของ Pasteboard(ดู'พี')ย คุณสามารถแก้ไข Grids ใช้เส้นกริดปรับแต่งค่า(แก้ไข>ปรับแต่งค่า>Grids ของหน้าต่าง]หรือ InDesign>ปรับแต่งค่า>Grids[เสียงแมคว).

กลุ่ม(วัตถุ>กลุ่ม/&ยกเลิกรวมกลุ่):การจัดกลุ่มวัตถุ,เฟรมและ/หรืออื่นๆส่วนประกอบด้วยกันเป็นประโยชน์ทางของกำลังปรับใช้ลูกเล่นของกลุ่มของรายการพร้อมกันหรือจะแค่กลุ่มรายการสำหรับมันผิดธรรมเนียมต่อศาล

เส้นกริ(ผังแป้นพิมพ์>สร้างเส้นกริงหรือด้วยตนเองลากจากไม้บรรทัด):ใช้เส้นกริสร้าง informal ไกด์ไลน์สำหรับยืนยันว่าเนื้อหาบนแพร่กระจาย  ตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการที่มาร์คออกไปกระดูกสันหลังของหนังสือปกปิด,นี่คือบ่อยนักเรียบง่ายที่จะใช้ประสบความสำเร็จในส่วนนำมากกว่าสัญลักษณ์นั้นออกไป fiddly คอลัมน์ Widths น จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้นำและไม้บรรทัด(เห็นสเปนเซอร์รี้ดครับ R อร์ด้านล่างนี้)ที่นี่

H

 มือของเครื่องมือ(H):ใช้มือของเครื่องมือ(พบในเครื่องมือพาเนล)ไปยัง'หยิบ'เอกสารและนำมายังอีก flexibly ตอนอยู่ฝั่งตรงข้ามกันกระจายหรืออยู่ระหว่างหน้าอก

แบบนั้น(อยู่ในอักขระควบคุมการฟอร์แมตและรูปแบบย่อหน้าครอบครองพาเนล):ตรวจแบบนั้นใช้ตัวเลือกในขณะที่แบบของเคอร์เซอร์นั่งอยู่ในบย่อหน้าเพื่ออนุญาตให้คำพูดที่จะทำลายข้ามเส้น

ผม

ข้อมูล(หน้าต่าง>ข้อมูล):เปิดข้อมูลแผงควบเพื่อขอดูรายละเอียดสถิติบนจำนวนของตัวอักษรคำบรรทัดและย่อหน้าของเอกสาร

 ตั้ง(แฟ้ม>เอกสารใหม่>เจตนา):คุณสามารถตั้งค่าจุดประสงค์ของการ InDesign เอกสารเพื่อพิมพ์เว็บ(สำหรับพื้นที่ทำงานเว็บไซต์)หรือดิจิตอลโปรแกรมจัดหน้าสิ่งพิมพ์(สำหรับงานออกแบบสำหรับนอนตั้งแต่แท็บเล็ท,smartphones และ eBook อ่าน) คุณสามารถเลือกเฉพาะตัวเลือกจากหน้าขนาดของลองเมนู

เจ

มา(วัตถุ>ทา>ร่วม):เหมือนใน Illustrator คุณสามารถใช้ร่วมกับตัวเลือกนี้เพื่อรวงสองเส้นเหมือนทุกรูปร่างหรือเส้นเลือดอุดตันแบบว่าเป็นกาป้องกันไหทิ้ง overlaps ของเส้นหรือแสดงจบแล้ว

K

Kerning(ตัวละครในรูปแบบแผงควบคุม):คุณสามารถลดหรือเพิ่ม Kerning หรือวกาศระหว่างแต่ละตัวอักษรโดยใช้ตัวเลือกนี้ได้

ผม

ภาษา(ตั้งค่าภาษาในรูปแบบย่อหน้าควบคุมแผนที่ห่างไกลตอน):การเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาอยู่ในเมนูนี้จะเปลี่ยนค่าปริยายพจนานุกรมที่ถูกใช้โดย InDesign น มันจะมีผลกับว่าเป็นคำพูดโดยอัตโนมัติแตกโดย hyphenation ตัวอย่างเช่น

 ชั้น(หน้าต่าง>เลเยอร์)มันต้องเป็นอย่างดีซ้อมเพื่อสร้างเลเยอร์สำหรับต่างออกส่วนประกอบในเอกสารของคุณและขังพวกนั้นชั้นนั่นไม่ใช่ปัจจุบันถูกแก้ไขได้ ตัวอย่างเช่น,แยกกันข้อความและรูปภาพส่วนประกอบเข้าไปในแตกต่างชั้นสามารถทำแต่ละรายการง่ายที่จะแก้ไขได้ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเสื้อผ้าหลายชั้นพาแนล

เครื่องมือวาดเส้น(\):เส้นเครื่องมือสร้างเป็นโสดมองขาดเลือดนั่นสามารถจะถูกแก้ไขโดยใช้เส้นเลือดอุดตันแบบว่าเป็นกาพาเนล(หน้าต่าง>เส้นเลือดอุดตันแบบว่าเป็นกาเห็น'S'ทางด้านล่าน) ก่อนลงเลื่อนอย่างที่คุณลากสำหรับตรงไปตรงมาทางแนวตั้งหรือทางแนวนอนบนเส้น.

ที่อยู่เชื่อมโยง(หน้าต่าง>ที่อยู่เชื่อมโยง):รูปภาพจะไม่ถูกฝังอยู่ใน InDesign เอกสารแต่เชื่อมต่อแทน  โปรแกรมสร้าง'เชื่อมต่อ'ระหว่างระบุเอกสารและแฟ้มภาพในโฟลเดอร์ ที่ Preflight พาเนล(หน้าต่าง>ส่งออก>Preflight เห็น'พี',ด้านล่างนี้)จะได้เตือนคุณก่อนที่ส่งออกไปยังหาอะไรอยู่เชื่อมโยงขาดหายไป คุณสามารถใช้ Relink ภาพไอคอนในที่ที่อยู่เชื่อมโยงพาเนลจะ relocate คนที่เกี่ยวข้องแฟ้มได้

แน่นอนลิควิดวอผังแป้นพิมพ์(หน้าต่าง>แบบโต้ตอบ>ของเหลวผังแป้นพิมพ์):อนุญาตให้คุณ flexibly ปรับตัวของเนื้อหาภายในจะต่างออกหน้าขนาดนี้ ตรวจสอมาร์ติน Perhiniak เป็นวิดีโอ comment สำหรับใช้เลือกรูปแบบชื่อแฟ้มของเหลวใน InDesign น

ล็อค(วัตถุ>ล็อค):เลือกมีส่วนประกอบอยู่บนหน้าคุณเหมือนจะเป็นล็อค(และอย่าขยับทั้งหม)และเลือกตัวเลือกนี้ได้  นี่คือจริงๆที่เป็นประโยชน์สำหรับตอนที่คุณไม่อยาก mistakenly ย้ายเป็นธาตุอยู่บนหน้าขณะที่คุณทำการแก้ไขบางอย่างอื่นด้วย

 เอ็ม

 ขอบกระดาษ(ผังแป้นพิมพ์>ขอบกระดาษและสดมภ์...):กำหนดขอบกระดาษของเอกสารอยู่ในเอกสารใหม่หน้าต่างหรือหลังจากนั้นจากการจัดวางเมนู(ข้อควรทราบ:เลือกทั้งหมดหน้าคุณต้องการปรับแก้ขอบกระดาษสำหรับก่อนที่จะไปการจัดวางเมนูโดยการคลิกบนหน้าที่เกี่ยวข้องไอคอนในหน้าแผน)

เท(ประเภท>แทรกอักขระพิเศษ>เท):คุณสามารถเปลี่ยนง่ายๆข้อความกรอบเข้าไปในแมสซีฟไดนามิหน้าจำนวนหรือส่วนตัวทำเครื่อหมายโดยการไปเรียนที่เทเมนู เป็นประโยชน์ทิปเป็นต้องสร้างเล็กข้อความกรอบของคุณอาจารย์หน้า(s)และแทรกเป็นหน้าจำนวนปากกามาร์คเกอร์นั่นซึ่งจะปรากฎอยู่ทุกหน้าที่มีอาจารย์สมัครกับพวกเขา

อาจารย์หน้า(ดูด้านบนของหน้าเว็บพาเนลของหน้าต่าง>หน้า]):มาสเตอร์เป็นเรียบง่ายทางที่จะจัดการอีกต่อเอกสารที่ยังเหมือนกันคุณสมบัติต่างๆอีกฝั่งหน้า(e.g. หน้าตัวเลขส่วนหัว Footers,พื้นหลังสีสัน/ภาพต่างๆเป็นต้น). เป็นค่าปริยายหนึ่งครั้งหน้าอาจารย์(ชื่อ'-อาจารย์')ปรากฏอยู่ในหน้าเว็บพาเนลเมื่อคุณสร้างเอกสารใหม่นะ คุณสามารถเพิ่มต้นแบบ โดยไปที่เมนูแบบหล่นลงในแผงหน้าและตรวจสอบหลักใหม่...; นอกจากนี้คุณนั้นสามารถลาก และปล่อยโทบนหน้าไอคอนที่ด้านล่าง

 เลือกแบบเส้นต่อเนื่องเครื่องมือ(เคลวิน):การแสดงถึงเครื่องมือ calculates ระยะห่างระหว่ามีสองคะแนนของเอกสาร ระยะห่างค่าจะปรากฏในข้อมูลแผง(เห็นฉัน,อยู่ด้านบน).

มินิสะพาน(หน้าต่าง>มินิสะพาน):มินิสะพานนั่นเป็นส่วนขยายนั้นจะอนุญาตให้คุณจัดการภาพต่างๆของคุณมีปัญหาการปล่อยวายและทิ้งพวกเขาเข้าไปใน InDesign อีกอย่างง่ายดายนะ ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่จะจัดการภาพในมินิสะพานนั่น

N


 รอบการรูปแบบ(หากในลองเมนูที่ห่างไกลตรงด้านบนสุดของโปรแกรมบาร์>ส่งฝาด้านบน/ด้านล่างและรอบการรูปแบบ):คุณสามารถปรับใช้เป็นรอบการรูปแบบข้อความต้องอยู่ที่จุดเริ่มต้นของย่อหน้า,หรือปรับใช้เป็นรอบการเส้นรูปแบบหนึ่งหรือมากกว่าบรรทัดในย่อหน้านะ ตรวจสอ Cheryl เกรย์แฮมคอลลินเร็วทิปสำหรับรอบการรูปแบบนะ

ข้องเครื่องมือ(เครื่องมือแผ>สี่ส่วนล):ใช้โน้ตเครื่องมือแสดงออกข้อความคุณอยากทำให้ชั่วคราวล่องหน  ในบันทึกพาเนล(คลิกที่ปุ่มข้อสัญลักษณ์นั่นดูเหมือนคนต่อไปของคุณข้องกับคนประเภทเครื่องมือเลือกที่จะตรวจสอบโน้ตและก็ต้องเลือกใช้ตัวเลือกของ reinserting มัน

 Numbering&ส่วนตัวเลือก(ผังแป้นพิมพ์>Numbering&ส่วนตัวเลือก):ตอนที่กำลังหารือกันเรื่องอีกเอกสารใน InDesign อย่างเช่นหนังสือคุณก็อาจจะอยากแบ่งแยกเอกสารในหัวข้อต่างๆและบางทีอาจจะกำหนดต่างออกหน้า numbering ตัวเลือกสำหรับแตกต่างของส่วนหนึ่ง เปิด Numbering&ส่วนตัวเลือกหน้าต่างเพื่อให้พวกการปรับเปลี่ยน

โอ

วัตถุ(เห็นสิ่งหย่อนลงในเมนูบนสุดของเมนู):ออบเจ็กต์เป็นอะไรอีลีเมนต์บนหน้านั้นสามารถจะถูกแก้ไขโดยตรงโดยคนของดีไซเนอร์ ตัวอย่างเช่นนี่อาจจะเป็นข้อความกรอบหรือกรอบภาพย  เรียกเมนูนี้เพื่อปรับใช้ลูกเล่น,แก้ไขเส้นทางล็อค/ปลดล็อค/กลุ่ม/ยกเลิกรวมกลุ่มวัตถุเป็นต้น

เปลี่ยนภาพเป็นระยะขอบตำแหน่ง(ในเรื่องของพาเนลหน้าต่าง>ประเภท&ตารางข้อมูลเรียบร้อยแล้ว>เรื่องของ):ตรวจเปลี่ยนภาพเป็นระยะขอบตำแหน่งที่เล็กน้อยเลื่อนมีข้อความตัวอักษร e.g. เครื่องหมายวรรคตอนรอยซึ่งสามารถถอยออกไปข้างนอกข้อความเฟรมแดนที่จะสร้างเครื่องมือทำความสะอาดสายกับจ่ายเงินก้อน

 Overprint(มุมมอง>Overprint แสดงตัวอย่าง):หากคุณกำลังใช้จุดสีในของคุณ InDesign เอกสารมันเป็นความคิดที่เยี่ยมยอดมาจะตรวจ Overprint แสดงตัวอย่างที่เห็นมากกว่าที่ถูกต้องมุมมองของวิธีของคุณสี(เห็น C',อยู่ด้านบน)จะจริงตีพิมพ์เป็นหนังสือ

พี

 กล่อ(แฟ้ม>ห่อของ...):หากคุณกำลังส่งของคุณ InDesign เอกสารให้คนอื่นอีกคอมพิวเตอร์หรือเป็นแค่แบบฝึกหัดอยู่ในการฝึกซ้อมของตัวเองแฟ้ม,คุณควรจะห่อของเอกสารครั้งหนึ่ง..เมื่อคุณเสร็จสิ้นการแก้ไข. มันนำด้วยกันทั้งหมดของภาพแฟ้มแบบอักษรและตัวเลือกการพิมพ์คำสั่งอยู่มีประโยชน์โฟลเดอร์

 หน้าเว็บพาเนล(หน้าต่าง>หน้า):ในเรื่องการเดินทางผ่านของเอกสารโดยใช้หน้าร้อน เพิ่ม,ลบหรือสร้างรายการเล่นซ้ำหน้าเว็บโดยหมายถึงไปห้องไอคอนที่ด้านล่างของแผน ค้นหามากกว่าเรื่องหน้า Numbering กับอังเดรชูเบิร์ท..กาวิ Selby เป็นอย่างเร็วเลย

 หน้าเครื่องมือ(กะ-P):หน้าเครื่องมือนุญาตให้คุณเปลี่ยนหน้าขนาดและผังแป้นพิมพ์ของปัจเจกบุคคลหน้าในเอกสารโดยไม่มี effecting กันหมดแล้ว ตรวจสออังเดรชูเบิร์ท..กาวิ Selby นไปอยู่ที่หน้าเครื่องมือได้

 ย่อหน้าพาเนล(หน้าต่าง>ประเภท&ตารางข้อมูลเรียบร้อยแล้ว>ย่อหน้า);อีกอย่างอยู่ในลองเมนูย่อหน้าเขียนจดหมายมาตรฐานตัวเลือก:รูปแบบย่อหน้าบุคคลหนึ่งโดยใช้ตัวเลือกในเมนูนี้แล้ว;คุณสามารถแก้ไขตำแหน่ง,Hyphenation,งการเยื้องระยะทิ้งฝาด้านบน/ด้านล่างเป็นต้น

 ย่อหน้ารูปแบบควบคุม(ตามหาอยู่ด้านบนสุดโปรแกรมบาร์)นี่มันนานมากเมนูของคุณสามารถค้นหาเมื่อใช้ประเภทเครื่องมือได้ คลิกที่ไอคอนทางด้านล่าง'เป็น'-สัญลักษณ์อยู่ไกลแสนไกลเธอทางด้านซ้ายของพาเนลจะยอมแพ้กับเรื่องนี้หรอก

 แปะ(แก้ไข>วาง/วางอยู่ในสถานที่):ตัวเอง explanatory แต่วางสามารถเป็นมากมักใช้ตัวเลือกสำหรับพกเนื้อหาข้ามหน้าอก เช็ควาในสถานที่ถ้าคุณอยากจะดูแลดั้งเดิมตำแหน่งของกรอบ. หลีกเลี่ยงการวางเรียบร้อยภาพจากอีก programmes เช่นนี้จะไม่ถูกเชื่อมโยง(เห็น L',ด้านบน)

Pasteboard(มุมมอง>ทั้งหมด Pasteboard):Pasteboard คือพื้นที่ทั้งหมดของ InDesign เอกสารอีกอย่างพื้นที่พร้อมใช้งานสำหรับทิ้งไม่ใช่พิมพ์เนื้อหาได้ที่นี่ ใช้มันเป็นข้อ artboard สำหรับเก็บส่วนประกอบขึ้นยืนยันโดยคุณอาจจะหรืออาจจะไม่ใช้อย่างที่คุณทำให้แก้ไขได้

เครื่องมือปากกา(พ.ดีกว่า):ฟังก์ชันในแบบเดียวกับ Illustrator เครื่องมือปากกาได้  สร้างกำหนดเองบรรทัดและเพิ่มหรือลบผู้ประกาศจุดที่บรรทัดโดยใช้ลองทางเลือกในเครื่องมือแผน

ดินสอนเครื่องมือ(มะ):เหมือยู่เหนือแต่งกับอีกความยืดหยุ่เพื่อสร้างของเหลวและสารอินทรีย์ของรูปร่าง เอาไว้ก่อสร้างบรรทัดกับหลายสมอคะแนน

สถานที่(แฟ้ม>สถานที่...): คุณควรจะเสมองที่ภาพไปเป็น InDesign เอกสารมากกว่าการเปิดหรือการวางเรียบร้อยนะ นี้จะทำให้แฟ้มที่อยู่เชื่อมโยง(เห็น L',ด้านบน) สร้างเป็นกรอบภาพของปรารถนาขนาดของก่อนที่คุณไปที่แล้ว

ภาพหลายเหลี่ยมเครื่องมือ(เครื่องมือแผ>ใต้สี่เหลี่ยมเครื่องมือลอเมนู):ใช้เครื่องมือนี้สร้างเป็น 6 หน้า-หลังภาพหลายเหลี่ยมและรูปร่างเหมาะสำหรับการเพิ่มสีหรือข้อความ

ภาพหลายเหลี่ยมรอบเครื่องมือ(เครื่องมือแผ>ใต้สี่เหลี่ยมรอบเครื่องมือลอเมนู):เหมือยู่เหนือแต่มที่เหมาะสมสำหรับของภาพเข้าไป

Preflight(หน้าต่าง>ส่งออก>Preflight):InDesign prompts คุณต้อง Preflight(เช็คของเอกสารสำหรับข้อผิดพลาด)ก่อนหรือส่งออกไปยัง packaging น จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอยู่ Preflight น

โพรไฟล์(แก้ไข>กำหนดใช้โพรไฟล์.../แปลงโพรไฟล์...): คุณสามารถเปลี่ยนสีของโพรไฟล์ของเอกสาร(กับ RGB หรือ CMYK ตัวเลือก)จากที่นี่

Q

เร็วเข้าใช้(แก้ไข>เร็วปรับใช้):อนุญาตให้คุณเลือกจากรายชื่อของโดยปรกติจะใช้ฟังก์ชัน,e.g. พื้นฐานรูปแบบย่อหน้าบทที่จำเป็นต้น ตอนวยการคลิกเมาส์

สเปนเซอร์รี้ดครับ R

สี่เหลี่ยมเครื่องมือ(M):ใช้นี่เพื่อสร้างกรอบที่เหมาะสมสำหรับสี,ลูกเล่นและ/หรือข้อความ ถือเลื่อนเพื่อสร้างเป็นสวนรูปสี่เหลี่ยม

สี่เหลี่ยมรอบเครื่องมือ(F):เหมือยู่เหนือแต่มที่เหมาะสมสำหรับยืนยันว่าภาพถ่ายต่างๆทั้งนี้

Relink(ที่ด้านล่างของที่อยู่เชื่อมโยงพาเนลของหน้าต่าง>ที่อยู่เชื่อมโยง]หรือ Opt-คลิกเพื่อ Relink ที่อยู่เชื่อมโยงทั้งหมดมันหายไป):บางครั้งแฟ้มภาพต่างๆเป็นย้ายหรือ renamed,prompting InDesign ต้องแฟลชขึ้นข้อผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างคำเตือนใน Preflight นพาแนล  ใช้ Relink ภาพไอคอนในที่ที่อยู่เชื่อมโยงพาเนลจะค้นหาตัวเสียแฟ้มได้

กลับเป็นตรงกันข้าม@action(แฟ้ม>กลับไปใช้ค่า...):ถอยหลังกลับกลายไปเป็นกลับไปที่ก่อนหน้านี้ช่วยเวอร์ชั่นของคุณ InDesign องเอกสาร

หมุนภาพกระจาย(มุมมอง>หมุนแยกกัน):เปลี่ยนมุมมองขอบหน้า/แพร่กระจาย สามารถจะหมุดเต็ม 180 องศาหรือ 90 องศา CW หรือ CCW น

หมุนเครื่องมือ(R):เลือกสิ่งและหมุนมันด้วยตัวเองโดยใช้เครื่องมือนี้นะ

ไม้บรรทัด(มุมมอง>แสดงไม้บรรทัด):ไม้บรรทัดเรื่องโกหกด้วยด้านบนและด้านซ้ายมือด้านข้างของเอกสารหน้าต่าง  คุณสามารถลากนำมาจากพวกเขาแสดงออกของส่วนหนึ่งของเอกสาร

S

 ปรับขนาดเครื่องมือ(S):ใช้เครื่องมือนี้เพื่อปรับขนาดเป็นวัตถุด้วย X หรือแกน Y หรือทั้งสองอย่าง

กรรไกรเครื่องมือสงวนลิขสิทธิ์(C):ใช้เครื่องมือนี้จะแยกกันรูปร่างได้ลอกเลียนเส้นทางและกรอบนะ

หน้าจอโหมด(มุมมอง>หน้าจอโหมด):คุณสามารถดักฟัง'...'กุญแจเพื่อสลับไปมาระหว่างสองคนหลักโหมดปกติและแสดงตัวอย่าง คุณควรจะทำให้แก้ไขที่อยู่ในโหมดปกตินะ

การเลือกเครื่องมือ(V,หลบหนีออก):ลากการเลือกเครื่องมือข้ามส่วนประกอบในเอกสารที่เลือกพวกเขา

Separations(หน้าต่าง>ส่งออก>Separations แสดงตัวอย่าง):นี่เป็นคนยอดเยี่ยมเครื่องมือที่จะใช้ก่อน Preflighting และส่งออกไปยังแฟ้มสำหรับพิมพ์ เลือก Separations จากหย่อนลงมุมมองของเมนูต้องมุมมองทั้งหมดสีที่ถูกใช้ในของเอกสาร ที่นี่คุณสามารถระบุตัวป่วนจุดสีเป็นต้น แล้วก็เลิกสนที่มองเห็นได้ของแต่ละสีจะตรวจสสี overprints และเสียงเคาะ-outs กำลังทำงานอย่างถูกต้อง

เครื่องมือปรับเบนภาพ(โอ):ใช้นี่เพื่อ skew เป็นวัตถุทางแนวนอน,สร้างภาพลวงตาของความลึก 3 มิติน

ปลอกกระสุน(แฟ้ม>เอกสารใหม่>เลือดออกและปลอกกระสุน):กระสุนที่เป็นพื้นที่ที่ฟอลส์อยู่นอกหน้าและเลือดออก  มันเหมาะสำหรับฤติกรรมโรคจิต--การแทรพิมพ์คำสั่งเซ็นต์-ออกไปจากข้อมูลหรืออะไรอย่างอื่นที่มันจะไม่ปรากฎบนสุดท้ายพิมพ์เอกสาร

เรียบเนียนเครื่องมือ(เครื่องมือแผ>ใต้ดินสอนเครื่องมือลอเมนู):ลากเรียบเนียนเครื่องมือด้วยเป็นส่วนของเส้นทางที่จะเรียบเนียนแขวนอยู่บนเส้นด้าและลบอะไรที่เปล่าประโยชน์เลยสุดยอดกระจุย

เรื่องของ(หน้าต่าง>ประเภท&ตารางข้อมูลเรียบร้อยแล้ว>เรื่องของ):เรื่องของพาเนลทำให้คุณเข้าถึงคนเปลี่ยนภาพเป็นระยะขอบตำแหน่งตอบกล่อง(ดู'โอ',ด้านบน)

 อาการของเลือดออกในสมอง(หน้าต่าง>เส้นเลือดอุดตันแบบว่าเป็นกา):เปิดเส้นเลือดอุดตันแบบว่าเป็นกาแผต้องการเข้าถึงอีกการฟอร์แมตควบคุมสำหรับส่งผลกระทบต่อบรรทัดและทางเดิน  คุณสามารถกำหนดน้ำหนักประเภทและเปลี่ยนรูปลักษณ์ของคนเริ่มและ/หรือจุดจบของเส้น(เช่นทำการเพิ่มลูกศรจบสิ้น)

รูปแบบ(หน้าต่าง>รูปแบบ):คุณสามารถตั้งค่า'รูปแบบ'(การฟอร์แมตกฏ)สำหรับย่อหน้า,ตัวอักษร™à§à±à•à-à นเซลล์และตารางข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะ  พวกเขาเยี่ยมมากเลยนะทางเดียวอย่างการฟอร์แมตและกำลังปรับใช้มันผ่านมานานเอกสารและเป็นสิ่งสำคัญมากขอเวลาโปรแกรมรักษา!  ตรวจสอ Cheryl เกรย์แฮมคอลลินเร็วทิปสำหรับสร้างรูปแบบย่อหน้านะ  คุณยังสามารถอ่านเรื่องมากกว่านี้โดยใช้รูปแบบนะ

วยผ้าตัวอย่าง(หน้าต่าง>สี>วยผ้าตัวอย่าง):ผ้าม่าแผงควบอนุญาตให้คุณทำการสร้างและ organise สี,ไล่ระดับสีหรือ Tints และปรับใช้พวกมัน  มันเป็นเรื่องที่สำคัญมาโปรดสังเกตว่าวยผ้าตัวอย่าทำตัวเหมือนๆกันเพื่อย่อหน้าและตัวละครรูปแบบ;งมีแก้ไขคุณต้องกา Swatch จะผลกระทธาตุทั้งหมด/วัตถุที่มี Swatch สมัครกับพวกเขา

ที

 โต๊ะ(เห็นโต๊ะในห้องโถงเมนู>À โต๊ะ;และหน้าต่าง>ประเภทและตารางข้อมูลเรียบร้อยแล้ว>โต๊ะสำหรับโต๊ะพาเนล):คุณสามารถสร้างจากโต๊ะห้องโถงเมนูและรูปแบบที่มีคุณสมบัติอย่างเช่นจำนวนของแถว/สดมภ์,ความสูงของ/ความกว้างของเซลล์และ inset ค่าใช้โต๊ะแผน คุณยังสามารถช่วยพวกนี้รูปแบบที่ห้องขังโต๊ะรูปแบบ(หน้าต่าง>รูปแบบ>รูปแบบเซลล์/โต๊ะรูปแบบ)ย

ข้อความอเธรด(มุมมอง>พิเศษ>แสดงข้อความเธรดข่าว):ข้อความแสดงเธรดข่าวที่ทำการเชื่อมต่อระหว่างข้อความเฟรมสำหรับการไหลเวียนของข้อความ คุณสามารถสร้างข้อความเธรดโดยการคลิกในทางด้านล่างขวามือหัวมุมของข้อความกรอบและการคลิกอีกครั้งในสองข้อความตั้งกรอบ ค้นหาอังเดรชูเบิร์ท..กาวิ Selby นเร็วทิปสำหรับการอ่านจดหมาย

ข้อความห่(หน้าต่าง>ตัดคำข้อความ):คุณสามารถตัดคำข้อความอยู่ออบเจ็กต์ใช้ข้อความห่อนพาแนล ตรวจสอมาร์ติน Perhiniak เป็นประโยชน์ comment น

ติดตาม(ตัวละครในรูปแบบแผงควบคุม):ติดตาม reduces หรือเพิ่มระองช่องว่างระหว่างตัวอักษรในทั้งหมดบล็อกข้อความ

กลายร่าง(สิ่ง>กลายร่างหรือ Cmd คลิก[เสียงแมคน/ถูกคลิกขอฉลองชนแก้วหน่อย>เปลี่ยน):ในการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกใน InDesign ให้คุณอีกหน่อยได้มัยกลับมาอิสรภาพกับตำแหน่งและรูปลักษณ์ของวัตถุชิ้นหนึ่ง  คุณสามารถหมุน,พลิกกลับ,ย้าย,ปรับขนาดหรือปรับเบนภาพวัตถุชิ้นหนึ่ง

 ประเภทเครื่องมือ(ที):ใช้ประเภทเครื่องมือสร้างข้อความเฟรม(คลิกค้างแล้วลาก)สำหรับฤติกรรมโรคจิต--การแทรกข้อความหรือคลิกครั้งหนึ่งที่มีอยู่แล้วขึ้นเฟรมหรือรูปร่างที่เปลี่ยนมันให้เป็นข้อความตั้งกรอบ

 ชนิดอยู่บนเส้นทางของเครื่องมือ(Shift อก-T):คนประเภทที่อยู่บนเส้นทางของเครื่องมือนุญาตให้คุณ flexibly ปรับใช้ข้อความไปยังร่างของเส้นทางหรือวัตถุง แค่เมาส์อยู่เหนือไปอยู่ไหนคุณจะเหมือนของคุณข้อความที่จะเริ่มแล้วคลิกครั้งหนึ่ง

U

 หน่วย&Increments(InDesign>ปรับแต่งค่า>หน่วย&Increments...):ตั้งค่าของคุณปรับแต่งค่าสำหรับ measurement หน่วยที่นี่ มิลลิเมตรเป็นอุตสาหกรรมมาตรฐานสำหรับพิมพ์แต่หน่วยเป็นพิกเซลที่จะใช้สำหรับเว็บ/ออกแบบดิจิตอลนะ การตั้งค่าจุดประสงค์(เห็นฉัน,อยู่ด้านบน)ของเอกสารก็จะยังเปิดสำหรับคุณก่อนที่คุณจะเริ่มงานอะไร

วี

ตัวแปร(ประเภท>ข้อความตัวแปร):ในข้อความตัวแปรหน้าต่างคุณสามารถหาจำนวนของชุดสำเร็จข้อความตัวแปรที่คุณสามารถแทรกในของเอกสาร ตัวแปรเปลี่ยนตามที่คอนเท็กซ์อย่างเช่นบทนึงอ่านจำนวนหรือหน้าเว็บเบอร์ พวกตัวแปรสามารถจะถูกแก้ไขหรือคุณสามารถสร้างของคุณเอง

W

ขอบเขตสี(หน้าต่าง>ขอบเขตสี),ยังหาอยู่ที่มุมบนด้านขวาของโปรแกรมบาร์:ขอบเขตสีที่กำหนซึ่ง InDesign พาเนลคุณต้องเห็นของจอภาพด้วย เพจำเป็น'ค่าปริยายตัวเลือกและสามารถถูกปรับค่าจากลองเมนู คุณสามารถสร้างของตัวเองกำหนดเองขอบเขตสีเพื่อใช้ในอนาคตโดยการเลือกใหม่...ขอบเขตสีจากลองเมนู

X

XML(แฟ้ม>นำเข้าแฟ้ม XML...):แฟ้ม XML(Extensible ภาษาภาษามาร์คอัป language)ทำงานเป็นแบบแปลนเครื่องมือสำหรับข้อมูล InDesign ทำงานกับแฟ้ม XML และคุณยังสามารถป้ายกำกับเนื้อหาภายในของคุณ InDesign แฟ้มและช่วยและส่งออกมันเป็นแฟ้ม XML สำหรับใช้ในโปรแกรมอื่น  ไปห้องโครงสร้างของพาเนล(มุมมอง>โครงสร้าง)เพื่อแสดงนำเข้าข้อมูล XML ได้

ซี

ขยายเครื่องมือ(Z)/คู่มือย่อ-ขยายแป้นพิมพ์ปุ่มพิมพ์ลัดก็คือเป็นประโยชน์ทางของ navigating นือหน้าหรือกระจายและควรจะกลายเป็น integral ส่วนนึงของแผนเหมือนที่คุณใช้ InDesign ทุกครั้งที่คุณเปิดเอกสาร

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads