Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Illustration
Design

Hur Man Gör ett Gulligt Grisansikte Som Ikon Med Enkel Nätövertoning i Adobe Illustrator

by
Difficulty:IntermediateLength:ShortLanguages:

Swedish (Svenska) translation by Sara Berntsson (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

1. Rita grisansiktet

Steg 1

Börja med ett Nytt Dokument ungefär 6" x 6", eller den storlek du är mest bekväm att arbeta med. Huvudsaken är att den är fyrkantig.

 • Använd verktyget Rektangel (M) för att rita en persikofärgad (#F9C9BF) fyrkant över Arbetsytan.
 • Använd verktyget Ellips (L) för att rita två små ovaler till ögon i mörklila (#35253F) för att skapa ögon. Rita en stor, horisontell oval i rosa (#F57DA0) till grisens tryne.
 • Två små mörklila ovaler blir till näsborrar.
Skapa grunden för grisansiktet

Steg 2

För kinderna, rita en cirkel med verktyget Ellips i ljusrosa. Använd verktyget Direktmarkering (A) för att dra upp den nedre ankarpunkten så att bottnen böjs inåt och uppåt. Välj formen med Nätverktyget (U). Välj tre linjer för nätet inuti kindformen. Jag använde #F8D9D1 för de yttre kanterna och #FEEEEB i övre mitten. Välj varje nätpunkt som du vill ändra i nätet med verktyget Direktmarkeing och ändra färgen manuellt.

Nätövertoningskinder

Steg 3

Kopiera (Control-C) och Klistra in (Control-V) den vänstra kinden för att skapa den högra kinden. Munnen är ett Kopierat och Inklistrat öga placerat under det rosa trynet i Lager panelen. Högdagern under munnen är en Kopierad, Inklistrad, och Nerskalad version av kinden som även blivit Roterad upp och ner. Kopiera och Klistra in den här formen för ovansidan av ögonen också.

Munnens övertoningar och former

2. Rendera ansiktet

Steg 1

Rita en större oval runt den vänstra näsborren och minska dess Opacitet till 0% i panelen för Genomskinlighet. Välj den vänstra näsborren och den nya ovalen och använd övergångsverktyget (W) för att skapa en mjuk övergång med 20 steg ungefär.

Näsborrar med övergångsverktyget

Steg 2

Upprepa processen för den högra näsborren och munnen precis som i Sektion 2, Steg 1.

Rendera näsborrar och munnar

Steg 3

Se bilden nedan för Nätverktyget applicerat på trynet. Jag la till två rader med fyra punkter och koncentrerade mörkrosa (#c33e6b) runt nederkanten av nätet.

Tryne med nätverktyget

Steg 4

För blänket på trynet ritade jag ytterligare en oval och böjde den nedersta ankarpunkten inåt. Färgen är samma persikofärg jag använde som ansiktets huvudsakliga färg. Jag la till tre punkter inuti nätet och valde varje ankarpunkt runt sidorna och nederkanten för att minska Opaciteten till 0% i panelen för Genomskinlighet.

Formen för trynets högdager

Steg 5

 • Näsborrarnas högdagrar är samma som trynets huvudsakliga högdager. Kopiera, Klistra in, Rotera, och Skala formen för högdagern så den passar under näsborren.
 • Tungan är en rosa oval som överlappar den mörklila munnen. Välj båda former och använd verktyget Formbyggare (Shift-M) för att välja den icke-överlappande delen av den rosa ovalen. Avmarkera och Radera den överflödiga formen.
 • Rita slutligen små rosa cirklar till fräknar på kinderna.
Ansiktets detaljer

3. Rita grisens glasögon

Steg 1

Rita en rektangel med hjälp av verktyget Rektangel för glasen. Dra hörnen inåt via Hörnkontroll med verktyget Direktmarkering (om du inte använder Adobe CC, använd verktyget Rundad rektangel och ange din egen hörnradie) för att runda av hörnen. Rita ytterligare en rektangel eller rundad rektangel inuti den första (beroende på dina formpreferenser) och använd Minus övre i Banhanteraren för att skära ur glasen ur ramarna. Upprepa för andra sidan.

Rita glasögon från enkla former

Steg 2

Rita en rektangel mellan de två ramarna. Böj den genom att gå till Effekt > Tänj > Båge och applicera en Horisontell böjning på 23%. Färdigställ formen under Objekt.

Steg 3

Rita två små rektanglar på varje sida av ramarna för att skapa bågarna till glasögonen. Gruppera (Control-G) tillsammans alla glasögonkomponenter och gå till Effekt > Stilisera > Skugga . Applicera följande attribut:

 • Läge: Multiplicera
 • Opacitet: 33%
 • X-Förskjutning: 0.05 in
 • Y-Förskjutning: 0.03 in
 • Oskärpa: 0.03 in
 • Färg: Mörklila

Steg 4

Under glasögongruppen i panelen för Lager, rita en klar magentafärgad rektangel. Sätt Blandningsläge till Täcka över och Opacitet till 21% i panelen för Genomskinlighet. Upprepa på andra sidan.

Steg 5

För högdagrarna på glasögonen, rita tunna rektanglar på ovan- och undersidan av ramarna med Linjär övertoning (genom att använda verktyget övertoning (G)) som går från mörklila, till klarlila, till mörklila.

Steg 6

För skuggningen på trynet, applicera följande attribut med en Skugga effekt:

 • Läge: Multiplicera
 • Opacitet: 29%
 • X-förskjutning: 0.03 in
 • Y-förskjutning: 0.04 in
 • Oskärpa: 0.02 in
 • Färg: Mörk Magenta

4. Hår och klövar

Steg 1

Använd verktyget Ritstift (P) för att rita håret i sektioner. Jag har också applicerat samma Skugga effekt som i Sektion 3, Steg 6, på varje sektion. Jag tecknade totalt tre sektioner med hår. Varje sektion kan skapas genom förenade former genom att använda Förena i Banhanteraren. Gruppera de tre sektionerna hår tillsammans.

Steg 2

Kopiera och Klistra in hårgruppen och sätt färgen till magenta, Blandningsläge till Täcka över, och Opaciteten till 21% (precis som i Sektion 3, Steg 4).

Steg 3

 • Rita klövarna med verktyget Ritstift i samma persikofärg som ansiktet. återigen, applicera en Skugga (samma som i Sektion 3, Steg 6) för klövarnas grundform.
 • Följ den översta 2/3 av klöven och applicera en Linjär övertoning som går från mörk lila, till klar lila, till mörk lila (sammma som användes för högdagrarna på glasögonen). Med verktyget övertoning, sätt vinkeln på övertoningen så att högdagern går i mitten av klöven.
 • Följ de översta kanterna av klöven med verktyget Ritstift med en mörk lila fyllningsfärg för att ge djup till formen.
 • Grupper klövens komponenter tillsammans.

Steg 4

Kopiera och Klistra in den vänstra klöven och Spegelvänd den Vertikalt för att skapa den högra. Placera båda klövar under kinderna på vardera sida av ansiktet.

5. Rendera håret

Steg 1

Vi kommer använda samma Linjära övertoning från glasögonen och klövarna. Kopiera och Klistra in två instanser från varje sektion hår. Du kan Radera effekten Skugga från dessa kopierade verisioner i Utseende panelen. Förskjut en något från den andra och använd Minus övre i Banhanteraren. Applicera den linjära övertoningen som användes tidigare och placera dom på håret. Den här tekniken låter dig skapa enkla högdagrar vars kontur matchar huvudformen perfekt.

Steg 2

Upprepa processen från de tidigare stegen på de andra två sektionerna av hår. Hur de överlappar påverkar utseendet på högdagrarnas former. Lek gärna runt med att kombinera formerna för att få de bästa högdagrarna för din design.

Bra jobbat av dig!

Nu är det slut! Din lilla grisvänsikon är färdig. Min har bestämt hår i stil med Clark Kent. Visa oss hur din grisansiktesikon ser ut i kommentarfältet nedan. Utmana dina designer ytterligare genom att rendera mer detaljer med nätverktyget eller skapa ett helt set med djurikoner.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.