Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Food

Ako nakresliť banán

by
Difficulty:BeginnerLength:ShortLanguages:

Slovak (Slovenčina) translation by Ryan (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

V tomto návode si ukážeme jednoduchý a rýchly spôsob ako nakresliť banán v rôznych formách. Použijeme grafitovú ceruzku a atramentový liner.

Čo budeme potrebovať

  • grafitovú ceruzku (odporúčam typ HB alebo B)
  • atramentový liner číslo 0.5
  • atramentový liner číslo 0.3
  • atramentový liner číslo 0.1
  • atramentový liner číslo 0.05
  • list papiera na kreslenie
Art supplies for this drawing

1. Ako nakresliť banán s pevnou kôrou

1. krok

Nakreslíme čiaru kôry a označíme ich okraje pomocou grafitovej ceruzky.

Drawing the framework of the banana

2. krok

Nakreslíme obyčajný tvar banána.

Môže byť rozdelený do troch častí: tenká pre stonku, široká, zakrivená pre telo a trojuholníková pre zakončenie ovocia.

Marking the shape of the banana

3. krok

Zjemníme tvar banána, aby bol podobný skutočnému ovociu. Taktiež označíme okraje medzi stranami banána.

Refining the shape of the banana

4. krok

Spolu s atramentovým linerom 0.5 načrtneme kontúry banána.

Creating the contours

5. krok

Pridáme tieň do spodnej časti ovocia pomocou linera 0.05.

Adding the side hatching

6. krok

Pomocou atramentového linera 0.1 pridáme tieň do strán banána, aby bol tvar tela zdôraznený.

Working on the relief

7. krok

Pomocou linera 0.05 pridáme dlhý tieň do spodnej časti ovocia. Línie odrážajú kontúry banána.

Adding long hatches

8. krok

Spolu s atramentovým linerom 0.05 popracujeme na vrchnej časti banána, kde budeme kresliť dlhý tieň. Taktiež pridáme ďalšiu vrstvu paralelného tieňa do spodnej časti ovocia.

Adding hatches to another side of the banana

9. krok

Zdôrazníme tiene koreňa použitím šrafovania pomocou atramentového linera 0.05.

Accenting the shadows

10. krok

Pomocou atramentového linera 0.1 vyznačíme vrhnutý tieň pod banánom; to robí kresbu viac realistickou.

Adding a drop shadow

2. Ako nakresliť plátok banána

1. krok

Nakreslíme kruhový tvar pomocou grafitovej ceruzky.

Drawing a rough shape of the front side

2. krok

Pridáme bočnú stranu do zaobleného tvaru.

Drawing the side of the slice

3. krok

Označíme kontúry na bočnej časti plátku a na prednú časť pridáme detaily.

Adding the details

4. krok

Pomocou atramentového linera 0.5 označíme kontúry na plátku banána.

Creating the contours with an ink liner

5. krok

Pomocou linera 0.1 označíme hlavné detaily.

Drawing the details

6. krok

Spolu s linerom 0.05 pridáme dlhé línie do prednej časti plátku. Taktiež zdôrazníme okraje objektu, aplikujúc prídavné vrstvy pomocou šrafovania.

Adding the hatching

7. krok

Pomocou atramentového linera 0.1 nakreslíme vrhnutý tieň.

Creating a drop shadow

3. Ako nakresliť banán s čiastočne odstránenou šupkou

1. krok

Pomocou grafitovej ceruzky nakreslíme základ banána a označíme okraje jeho tvaru.

Drawing the core line

2. krok

Nakreslíme smerové línie, ktoré naznačujú vrstvy šupky.

Marking the segments of the peel with the directional lines

3. krok

Nakreslíme krivý tvar banána, ktorý sa nachádza vo vnútri šupky

Drawing the edible part of the fruit

4. krok

Nakreslíme časť šupky, ktorá zakrýva banán. Koniec tvaru je úzky.

Adding the peel shape

5. krok

Nakreslíme prvú časť šupky, ktorá sa ohýba nabok.

Drawing the first segment of the peel

6. krok

Načrtneme prednú a zadnú stranu šupky. Je dôležité nájsť rovnováhu medzi viditeľnými časťami ohnutých dielov.

Drawing other segments of the peel

7. krok

Na banáne nakreslíme obrysy a na šupku pridáme malé detaily. Náčrt je pripravený k farbeniu!

Adding details to the banana

8. krok

Pomocou atramentového linera 0.5 načrtneme obrys.

Creating the contour lines

9. krok

Pomocou linera 0.3 označíme detaily banána. Predstavme si, že tá šupka má nejaké tmavé škvrny a nakreslíme ich!

Marking the pattern of the banana skin

10. krok

Pomocou linera 0.1 banán vytieňujeme aby sme mu dali objem.

Creating the shadows with the ink liner

11. krok

Pomocou linera 0.5 nakreslíme dlhé línie, ktoré napodobňujú tvar banána.

Working on the peel

12. krok

Na bokoch ovocia nakreslíme vrstvu línií pomocou atramentového linera 0.05.

Creating the three-dimensional look of the drawing

13. krok

Pomocou linera 0.05 popracujeme na vnútornej časti šupky; je tenká a má zvláštnú textúru. Dutinky označím tenkými líniami.

Working on the inner part of the peel

14. krok

Pomocou linera 0.05 popracujeme na jedlej časti ovocia, zdôrazňujúc boky so skupinami krátkych línií.

Finishing the drawing

Vaša kresba je hotová!

Gratulujeme! Teraz máte tri krásne kresby. Dúfame, že ste si to užili!

Želáme vám úspech pri vytváraní nových ovocných náčrtov!

How to Draw a Banana Tutorial
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.