Cyber Monday Sale 40% off unlimited courses & creative assets! 40% off unlimited assets! Save Now
  1. Design & Illustration
  2. Spring

Ako vytvoriť ilustráciu jarného čistenia v aplikácii Adobe Illustrator

by
Read Time:9 minsLanguages:

Slovak (Slovenčina) translation by Zoli Rosa (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Každú jar, ženy v mojej rodnej Ukrajine robia neobvykle tvrdé čistenie celého domu. Zvyčajne je žena hodnotená aká dobrá paní je podľa čistoty jej domu, okien a aká dobrá je kuchárka. Dnes budeme vytvárať čistiace a umývacie potreby.

Mám vynikajúcu ilustráciou v mojej mysli a som pripravená na jej  použitie v ďalšom tutoriáli, ktorý upravím pre začiatočníkov. Som si istá, že najlepší spôsob, ako to urobiť, je kombinovať ilustráciu zo základných tvarov a uplatniť rozne deformáciue. Preto vezmeme elipsu alebo obdĺžnik, aplikujeme efekty a potom ich pridáme do objektu, napríklad ako sprejovú fľašu alebo vedro. Znie to zaujímavo?

Viete, že GraphicRiver má obrovskú škálu obrázkov na čistenie prostriedky? Pozrite si ich, a som si istá, že vás bude inšpirovať.

1. Ako vytvoriť vedro

Krok 1

Najprv vytvorte nový dokument (Súbor> Nový) s nasledujúcimi rozmermi: 850 px Výška a 850 px Šírka. Ďalej vytvorte šedý obdĺžnik pomocou nástroja Obdĺžnik (M). Pri jeho modifikácii použijeme nástroj obluka (Arc). Prejdite na položku Effect> Warp>Arc a zadajte nasledujúce nastavenia:

creating the base shape of the bucketcreating the base shape of the bucketcreating the base shape of the bucket

Krok 2

Vytvorte kópiu tohto tvaru: pri súčasnom podržaní klávesov Shift a Alt presuňte pôvodný tvar doprava. Stlačením klávesnice Shift môžete perfektne presunúť tvar v horizontálnom smere. Stlačením tlačidla Alt vytvoríte kópiu pôvodného obrázka. Vytvorte ďalšiu kópiu pôvodného tvaru vpredu (Control-C, Control-F).

Teraz, ak je vybraný a presunutý, stlačte tlačidlo Minus Front na paneli Pathfinder (Window> Pathfinder). Táto akcia nám nechá iba časť tvaru

Počas toho, aby ste si ho vybrali, zmeňte farbu tvaru na mierne tmavší odtieň. Taktiež môžete posunúť spodný ľavý kotvový bod nového tvaru trochu doprava. Ak chcete vybrať len jeden bod ukotvenia namiesto celého tvaru, použite nástroj priameho výberu (Direct Selection Tool)(A).

creating the base shape of the bucket 2creating the base shape of the bucket 2creating the base shape of the bucket 2

Krok 3

Pomocou nástroja štvorca Rectangle (M) vytvorte žltý obdĺžnik na vrchu. Potom vykonajte nástroj priameho výberu (A) a vyberte spodný ľavý kotvový bod. Stlačte niekoľkokrát tlačidlo Šípky doprava, aby sa tento ukotvovací bod presunul doprava. Potom vyberte ten pravý bod ukotvenia tohto žltého obdĺžnika a niekoľkokrát stlačte tlačidlo Šípky doľava, aby ste tento kotevný bod presunuli doľava.

creating the top of the bucket creating the top of the bucket creating the top of the bucket

Krok 4

Pridajte do košíka ďalšie podrobnosti. Pomocou nástroja elipsy Ellipse (L) vytvorte dva žlté ovály s menším vpredu. Počas toho ako sú stále výbrané stlačte tlačidlo Vylúčiť (Exclude) na paneli Pathfinder (Window > Pathfinder). Umiestnite tvar, tak ako je znázornené na obrázku nižšie.

creating the top of the bucket 2creating the top of the bucket 2creating the top of the bucket 2

Krok 5

Teraz vytvoríme zväzok. Pomocou nástroja zaobleneho obdĺžnika vytvorte tenký šedý zaoblený obdĺžnik v hornej časti vedra. Pridajte ďalší červený zaoblený obdĺžnik na vrch. Náš kbelík je pripravený!

creating the handle of the bucket creating the handle of the bucket creating the handle of the bucket

2. Ako vytvoriť plastovú fľašu

Krok 1

Začneme s tmavo žltým obdĺžnikom (nástroj Rectangle Tool (M)). Potom umiestnite na začiatok svetlejší zaoblený obdĺžnik (nástroj zaobleného obdĺžnika). Podržaním klávesov Shift a Alt presuňte svetlo žltý zaoblený obdĺžnik nadol.

Vytvorte kópiu tmavo žltého obdĺžnika vpredu (Control-C, Control-F). Pomocou nástroja očné kvapky (Eye Dropper Tool) (I) vyberte rovnakú farbu plnenia ako zaoblené obdĺžniky '. Zmenšite nový obdĺžnik od zhora az dole. Toto je telo fľaše.

creating the body of the bottlecreating the body of the bottlecreating the body of the bottle

Krok 2

Pre uzáver fľaše vytvorte ďalší obdĺžnik a vyberte červenú farbu. Pridajte tmavší obdĺžnik vpred (Control-C, Control-F). Urobte nový tmavý obdĺžnik veľmi úzky pomocou nástroja na výber (V). Podržaním klávesov Shift a Alt presuňte tento tmavý obdĺžnik doprava, aby ste získali inú kópiu.

Stlačte Ctrl-D a dostanete ďalšiu kópiu tohto obdĺžnika napravo, v rovnakej vzdialenosti ako medzi prvým a druhým. Stláčajte tlačidlo Ctrl-D, kým nezaplníte celý obdĺžnik s pruhmi, ako je znázornené na obrázku nižšie.

creating the cap of the bottlecreating the cap of the bottlecreating the cap of the bottle

Umiestnite uzáver na hornú časť tela fľaše.

placing the cap on the bottleplacing the cap on the bottleplacing the cap on the bottle

3. Ako vytvoriť rukavice

Krok 2

Teraz vytvárame prvú základňu pre rukavice. Začnite vytváraním ružového obdĺžnika. Nechajte ju vybranú, prejdite na položku Effect> Warp> Arc Upper. V novom dialógovom okne upravte možnosti na možnosti, ktoré vidíte na obrázku nižšie. Rozbaliť tento tvar (Objekt> Rozbaliť vzhľad)(Object > Expand Appearance).

creating the base of the glovecreating the base of the glovecreating the base of the glove

Krok 2

Pri prstoch rukavíc vytvorte štyri zaoblené obdĺžniky: najprv vytvorte jeden, podržte klávesy Shift a Alt presunutím doprava a stlačte dvakrát tlačidlo Ctrl-D. Vyberte dva prostredné obdĺžniky a posuňte ich o niečo vyššie.

creating the fingers of the glovecreating the fingers of the glovecreating the fingers of the glove

Umiestnite štyri prsty na základňu rukavíc.

placing the fingers on the gloveplacing the fingers on the gloveplacing the fingers on the glove

Krok 3

Na palec nakreslite elipsu pomocou nástroja Ellipse (L). Potom vyberte nástroj priameho výberu (A) a vyberte ľavé a pravé kotviace body elipsy a presuňte ich dole.

creating the thumb of the glovecreating the thumb of the glovecreating the thumb of the glove

Umiestnite palec na ľavú stranu rukavice.

placing the thumb on the gloveplacing the thumb on the gloveplacing the thumb on the glove

Krok 4

Vytvorte  kópiu rukavice (Control-C, Control-V) a zmeňte ju na trochu tmavšiu farbu.

creating the second glovecreating the second glovecreating the second glove

4. Ako vytvoriť stierku

Krok 1

Začnite vertikálnym tmavošedým obdĺžnikom. Navyše pridajte menší, ale trochu širší svetlosivý obdĺžnik. V spodnej časti pridajte oranžový zaoblený obdĺžnik pre rukoväť stierky. Pre miernu zmenu tvaru rukoväte ho vyberte a prejdite na položku Effect> Warp> Arc a zadajte nižšie uvedené nastavenia.

creating the squeegee handlecreating the squeegee handlecreating the squeegee handle

Krok 2

Vytvorte ďalší oranžový vodorovne umiestnený obdĺžnik. Pomocou nástroja priameho výberu (A) posuňte doľava pravý a ľavý kotvový bod do stredu. Pridajte šedý obdĺžnik na vrch. Nakoniec vytvorte druhý vertikálny šedý obdĺžnik mierne užší a ľahší.

creating the squeegee topcreating the squeegee topcreating the squeegee top

Toto je bližší pohľad na hornú časť stierky.

closer lookcloser lookcloser look

5. Ako vytvoriť fľašu s rozprašovačom

Krok 1

Začnite vytvorením svetlošedého zaobleného obdĺžnika. Potom upravte tento tvar nástrojom Arc (Effect > Warp > Arc Down) a aplikujte nasledujúce možnosti. Roztiahnite tento tvar tým, že prejdete na: Object > Expand Appearance.

Pridajte ovál a prekryte zaoblený obdĺžnik, ako je to na obrázku nižšie. Obrys elipsy nie je potrebný, ale je tu pre lepšiu viditelnosť. Potom, ak zadáte dva vybraté tvary, prejdite na panel Pathfinder a stlačte tlačidlo Minus Front.

creating the spray bottle basecreating the spray bottle basecreating the spray bottle base

Krok 2

Potom nastavte hornú časť pomocou nástroja priameho výberu (A). Vyberte vytvorený tvar a prejdite na Object > Path > Offset Path  a nastavte hodnotu Offset na hodnotu približne -10. V skutočnosti závisí od veľkosti vášho objektu a môže sa mierne líšiť. Touto akciou vytvoríte podobný tvar v pôvodnom, ale trochu menší.

Zmeňte farbu výplne novo vytvoreného objektu na mierne tmavšiu. Nakoniec v tomto kroku pridajte malý ružový obdĺžnik na vrch a umiestnite ho dozadu (Control-X, Control-B).

creating the spray bottle base 2creating the spray bottle base 2creating the spray bottle base 2

Krok 3

V hornej časti rozprašovacej fľaše vytvorte dva ružové zaoblené obdĺžniky a urobte ich tak, ako sa to zobrazuje na obrázku nižšie. Vyberte horný zaoblený obdĺžnik a aplikujte Arc Tool a potom ho rozbaľte. Potom zjednoťte tieto dva tvary: vyberte ich a stlačte tlačidlo Unite (spojiť) v paneli Pathfinder.

Ďalej použijeme Widget Corner, ktorý je dostupný v novších verziách aplikácie Illustrator. Tento nástroj nám umožní nastaviť, ako chceme rohy.

Najskôr nezabudnite skontrolovať View > Show Corner Widget. Teraz, v blízkosti každého rohu obdĺžnika, máte malý kruh. Vyberte dva ostré rohy tvaru pomocou nástroja priameho výberu (A) a presuňte tieto kruhy do stredu tvaru a rohy obdĺžnika sa postupne stávajú okrúhlymi. (iba ako prax, skúste posunúť kruhy von a rohy obdĺžnika budú znova ostré).

creating the spray bottle topcreating the spray bottle topcreating the spray bottle top

Krok 4

Potom vytvorte ružový ovál. Upravte ho posunutím úchytiek bodov ukotvenia (pomocou nástroja priameho výberu (A)) ako na obrázku nižšie.

creating the spray bottle top 2creating the spray bottle top 2creating the spray bottle top 2

Krok 5

Kombinujte všetky tvary, aby ste získali obraz spreja. Potom umiestnite do trysky ružový obdĺžnik a pomocou nástroja kvapôčky kapsuly (I) získate farbu náplne, ktorú potrebujete. Venujte pozornosť časti označenej kruhom. Na tomto mieste presuňte body ukotvenia a rukoväte ružového tvaru, aby ste dosiahli podobný výsledok.

creating the spray bottle top 3creating the spray bottle top 3creating the spray bottle top 3

6. Ako usporiadať obrázok

Umiestnite všetky čistiace prostriedky do vedra, aby ste urobili podobnú scénu. Uistite sa, že vedro je pred všetkými ostatnými čistiacimi potrebami.

making the scenemaking the scenemaking the scene

7. Ako vytvoriť špongiu

Vytvorte žltý, horizontálne orientovaný ovál. Transformujte to tak, že prejdete na položku Efekt > Distort a Transform> Roughen. Zadané možnosti sa vo vašom prípade môžu mierne líšiť. Závisí to od veľkosti vášho vytvoreného oválu.

Ak ste s vybranou drsnosťou spokojní, urobte ďalšiu kópiu, znížte jej veľkosť a zvoľte svetlejšiu farbu. Potom urobte niekoľko kópií tohto tvaru a urobte ich oveľa menšie a tmavšie - tieto budú použité ako dierky v našej hubke.

Na paneli Vzhľad (Appearance) môžete stlačiť tlačidlo Zdrsni (Roughen) a zmeniť požadované hodnoty Veľkosti a Detailu vytvorených tvarov, aby ste získali obrázok huby, ako je to znázornené nižšie. Nakoniec nezabudnite rozšíriť vytvorený objekt.

creating the spongecreating the spongecreating the sponge

Umiestnite špongiu pod a vedľa vedra.

placing the spongeplacing the spongeplacing the sponge

8. Ako vytvoriť pozadie

Krok 1

Dokončime našu ilustráciu. Vytvorte svetlo modrý štvorec za scénou pomocou nástroja Obdĺžnik (M). Kliknite na plochu a zadajte 850 x 850 px.

creating the background creating the background creating the background

Krok 2

Pridajte tmavo modrý kruh za scénu, ale nad štvorec. Ak chcete vytvoriť rovnomerný kruh, nakreslite oval pomocou nástroja Ellipse (L) a podržte stlačené tlačidlo Shift.

Tento kruh umiestnite do stredu pozadia. Ak to chcete urobiť, otvorte panel Zarovnať (Okno> Zarovnať). Nastavte zarovnanie na: Zarovnanie na plochu (otvorte rozbaľovacie menu a prejdite na možnosť Zobraziť možnosti, ak tu nie je zobrazená časť Zarovnať na), uistite sa, že máte vybraté tvary a kliknite na položku Horizontálne vyrovnanie a Tlačidlá vertikálneho zarovnania na stred. Na záver by mal byť váš kruh uprostred pozadia.

creating the background 2creating the background 2creating the background 2

Krok 3

Ak chcete dokončiť dizajn, urobíme pár mydlových bublín! Najskôr vytvorte malý kruh s rovnakou farbou ako pozadie. Udržiavajte tento okruh vybratý, prejdite na panel Priehľadnosť, nájdite slovo Normálne (čo je režim miešania) a z ponuky rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť Obrazovka. Teraz rozdeľte tento kruh na obrázok stlačením tlačidla Alt. Zmeňte veľkosť niektorých kruhov a voila! Máme dokončenú ilustráciu!

creating the soap bubblescreating the soap bubblescreating the soap bubbles

Úžasná práca, vaša práca je hotová!

Dokázali sme to! Teraz ste pripravení vytvoriť všetky domáce nástroje, ktoré chcete. Môžu to byť kefy, špongie, metly, mop, alebo niečo iné, pomocou jednoduchých tvarov! Zabávajte sa vytváraním vlastných ilustrácií a zdieľajte svoje výtvory v komentároch nižšie. Dúfam, že budete mať fantastický deň! Uvídime sa čoskoro!

final imagefinal imagefinal image
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads