1. Design & Illustration
  2. Graphic Design
  3. Photo Manipulation

Ako vytvoriť efekt pečiatky v programe Adobe Photoshop

Scroll to top
This post is part of a series called Photo Effects.
How to Create a GTA V Photo Effect Action in Adobe Photoshop
How to Create an Abstract, Sci-Fi Portrait in Adobe Photoshop

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

V tomto návode vám ukážem, ako vytvoriť realistický efekt klasickej pečiatky  vo Photoshope. Zmeňte akúkoľvek fotografiu na pečiatku len niekoľkými rýchlymi krokmi.

Efekt klasickej pečiatky je súčasťou Rubber Stamp Photoshop Generator z môjho portfólia na Envato Market.

Rubber Stamp Photoshop GeneratorRubber Stamp Photoshop GeneratorRubber Stamp Photoshop Generator
Rubber Stamp Photoshop Generator

Potreby pre tutoriál

Počas  tohto tutoriálu boli použité nasledujúce doplnky:

1. Ako vytvoriť grunge pozadie  papiera

Krok 1

Vytvorte nový dokument s rozmermi 850 x 550 pixlov. Môžete samozrejme použiť inú veľkosť pre váš súbor PSD, ale musíte proporcionálne upraviť všetky veľkosti použité v tomto návode.

Pridajte texturu Grunge Stained Paper Texture v novej vrstve.

Create Grunge Stained Background Texture in PhotoshopCreate Grunge Stained Background Texture in PhotoshopCreate Grunge Stained Background Texture in Photoshop

Krok 2

Prejdite na vrstvy > Nová nastavovacia vrstva (Layer > New Adjustment Layer) a pridajte úpravu mapy prechodu (Gradient Map adjustment). Farby použité pre gradientovú mapu sú #7a6849 a #fffbf7.

Change Background Color in Photoshop with Gradient MapChange Background Color in Photoshop with Gradient MapChange Background Color in Photoshop with Gradient Map

2. Ako vytvoriť tvar pečiatky

Krok 1

Vyberte nástroj elipsy. Počas kreslenia stlačte Shift, aby ste vytvorili perfektný okrúhly kruh. Pomenujte túto vrstvu Circle 1.

Draw a Circle in PhotoshopDraw a Circle in PhotoshopDraw a Circle in Photoshop

Krok 2

Stlačte Command / Control-J a duplikujte vrstvu Circle 1 trikrát a pomenujte vrstvy Cirlce  2, Circle 3 a Circle 4.

Duplicate Layers in PhotoshopDuplicate Layers in PhotoshopDuplicate Layers in Photoshop

Nastavte Vyplň vrstvy Circle 1 na hodnotu 0% a tiež pridajte tah štetcem 6 px a farbu #000000.

Add Stroke in PhotoshopAdd Stroke in PhotoshopAdd Stroke in Photoshop
Draw Circle Shape in PhotoshopDraw Circle Shape in PhotoshopDraw Circle Shape in Photoshop

Krok 3

Pre vrstvu Circle 2 stlačte Command / Control-T na zmenšenie tvaru. Uistite sa, že kliknete na tlačidlo Údržba pomeru strán (Maintain Aspect Ratio) a nastavíte rozmer na 95%.

Resize Layer in PhotoshopResize Layer in PhotoshopResize Layer in Photoshop

Nastavte  Vyplň  vrstvy Circle 2 na hodnotu 0% a tiež pridajte tah štetcem 4 px a farbu #000000.

Set Layer StylesSet Layer StylesSet Layer Styles
Draw Circle in PhotoshopDraw Circle in PhotoshopDraw Circle in Photoshop

Krok 4

Pre vrstvu Cirlce 3 stlačte Command / Control-T na zmenšenie tvaru. Uistite sa, že kliknete na tlačidlo Údržba pomeru strán (Maintain Aspect Ratio) a nastavíte rozmer na 75%.

Resize Layer in PhotoshopResize Layer in PhotoshopResize Layer in Photoshop

Nastavte Vyplň vrstvy Circle 3 na hodnotu 0% a tiež pridajte tah štetcem 6px a farbu #000000.

Set Layer Style in PhotoshopSet Layer Style in PhotoshopSet Layer Style in Photoshop

Draw Circle in PhotoshopDraw Circle in PhotoshopDraw Circle in Photoshop

Krok 5

Pre vrstvu Cirlce 4 stlačte Command / Control-T na zmenšenie tvaru. Uistite sa, že kliknete na tlačidlo Údržba pomeru strán (Maintain Aspect Ratio) a nastavíte rozmer na 75%.

Resize Layer in PhotoshopResize Layer in PhotoshopResize Layer in Photoshop

Nastavte Vyplň vrstvy Circle 4 na hodnotu 0% a tiež pridajte tah štetcem 4px a farbu #000000.

Set Layer Style in PhotoshopSet Layer Style in PhotoshopSet Layer Style in Photoshop

Draw Circle in PhotoshopDraw Circle in PhotoshopDraw Circle in Photoshop

Krok 6

Stiahnite si tvary Circle Photoshop Shapes a načítajte súbor CSH vo Photoshope. Prejdite na  Upraviť > Správca predvolieb (Edit > Preset Manager) a vyberte Typ Predvoľby > Vlastné tvary (Preset Type > Custom Shapes). Kliknite na tlačidlo load pre načítanie CSH súboru.

Nastavte farbu popredia na #000000. Vyberte nástroj Vlastné tvary (Custom Shape Tool)  a skontrolujte, či máte začiarknutú možnosť Definované proporcie (Defined Proportions). Pre tento tutoriál som použil tvar č.17, ale môžete použiť akýkoľvek tvar, ktorý sa vám páči.

Circle Photoshop Custom ShapesCircle Photoshop Custom ShapesCircle Photoshop Custom Shapes

3. Ako pridať text na pečiatku

Kliknite na Thumbnail vektorovej masky pre vrstvu Circle 3. Vyberte nástroj horizontálního písania  (Horizontal Type Tool) a presuňte kurzor nad linki kruhu. Kurzor sa zmení na pre písanie podľa tvaru.

Na text som použil font Intro a farbu #000000. Môžete použiť iný typ písma a inú farbu.

Add Text on Path in PhotoshopAdd Text on Path in PhotoshopAdd Text on Path in Photoshop

4. Ako vytvoriť efekt fotografickej známky

Krok 1

Pridajte obrázok Man Portrait na novú vrstvu

Add Stock Image in PhotoshopAdd Stock Image in PhotoshopAdd Stock Image in Photoshop

Krok 2

Stlačte kláves Control a kliknutím na vrstvu Thumbnail vektorovej masky (Vector Mask Thumbnail) pre Circle 4 vykonáte výber.

Create Selection From Layer in PhotoshopCreate Selection From Layer in PhotoshopCreate Selection From Layer in Photoshop

Kliknutím na tlačidlo Pridať masku vrstvy (Add Layer Mask) na karte Vrstvy pridajte masku pre vrstvu Man Portrait.

Add Layer Mask in PhotoshopAdd Layer Mask in PhotoshopAdd Layer Mask in Photoshop

Layer Mask in PhotoshopLayer Mask in PhotoshopLayer Mask in Photoshop

Krok 3

Uistite sa, že je farba popredia nastavená na hodnotu #000000 a farba pozadia na hodnotu #ffffff, inak nebude ďalší efekt fotografie vyzerať správne.

Prejdite na položku  Filter > Nákres > pečiatka (Filter > Sketch > Stamp) a nastavte Svetlo /Tmavú rovnováhu (Light/Dark Balance)  na 4 a hladkosť (Smoothness) na 1.

How to Use Stamp Filter in PhotoshopHow to Use Stamp Filter in PhotoshopHow to Use Stamp Filter in Photoshop

Create Rubber Stamp in PhotoshopCreate Rubber Stamp in PhotoshopCreate Rubber Stamp in Photoshop

Krok 4

Otvorte okno Štýl vrstvy pre vrstvu Man Portrait. Funkcie Blend If sú na záhlaví tohto dialógu. Na odstránenie bielej farby použite slider s názvom Táto vrstva (This Layer). Jednoducho presuňte pravý slider na 180, aby ste skryli bielu farbu.

Blend If Photoshop Layer StyleBlend If Photoshop Layer StyleBlend If Photoshop Layer Style

Kliknite pravým tlačidlom myši na vrstvu Man Portrait a vyberte konvertovat na Smart objekt (Convert to Smart Object).

Rubber Stamp EffectRubber Stamp EffectRubber Stamp Effect

5. Ako pridať Grungy effect

Krok 1

Vyberte všetky vrstvy (vrstvy kruhu, vrstvu Text a vrstvu Man Portrait), kliknite pravým tlačidlom myši na vrstvy a zvoľte Convert to Smart Object.

Pridajte masku vrstvy do inteligentného objektu Man Portrait. Vyberte nástroj Štetec a nastavte veľkosť štetca na približne 800px. Tiež nastavte farbu popredia na číslo #000000. Použite štetce Grunge Photoshop na vytvorenie efektu opotrebenia; použite rôzne štetce.

Grunge Photoshop BrushesGrunge Photoshop BrushesGrunge Photoshop Brushes

Krok 2

Vytvorte novú vrstvu a pomenujte ju Stamp Lines. Vyberte nástroj štetca a zo štetcou Rubber Stamp Photoshop Brushes a vyberte štetec Stamp-lines.

Stamp Line Photoshop BrushesStamp Line Photoshop BrushesStamp Line Photoshop Brushes

Pridajte masku vrstvy na vrstvu Stamp Lines. Znova použite štetce Grunge Photoshop Brushes na vytvorenie výstredných efektov a tiež na skrytie niektorých častí značiek, ktoré pokrývajú pečiatku.

Stamp Line Photoshop BrushesStamp Line Photoshop BrushesStamp Line Photoshop Brushes

6. Ako vytvoriť viacfarebnú gumenú pečiatku

Ak chcete vytvoriť viacfarebnú pečiatku, môžete pridať štýl vrstvy Color Overlay na objekt Man Portrait Smart Object, s farbou #d9a4ae, alebo môžete pridať rôzne farby pre vrstvy vnútri Smart objektu.

Multi Color Rubber Stamp in PhotoshopMulti Color Rubber Stamp in PhotoshopMulti Color Rubber Stamp in Photoshop

Pre posledné úpravy vytvorte novú vrstvu a nazvyte ju Old Envelope Stamp Brushes. Môžete použiť Old Envelope Stamp Brushes na pridanie realistického starého efektu obálky. Použite farbu #b24659 a farbu #b24659 na pridanie rôznych pečiatok.

Old Envelope Stamp BrushesOld Envelope Stamp BrushesOld Envelope Stamp Brushes

Gratulujeme! Máte hotovo!

V tomto návode ste sa naučili ako vytvoriť efekt klasickej pečiatky vo Photoshope od začiatku pomocou štetcov a textúr. Dúfam, že ste si tento tutoriál užili.

How to Create a Rubber Stamp in PhotoshopHow to Create a Rubber Stamp in PhotoshopHow to Create a Rubber Stamp in Photoshop

Efekt  pečiatky je súčasťou generátora Photoshop Rubber Stamp z môjho portfólia na Envato Market.

Rubber Stamp Photoshop GeneratorRubber Stamp Photoshop GeneratorRubber Stamp Photoshop Generator
Rubber Stamp Photoshop Generator
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads