1. Design & Illustration
  2. Add-Ons
  3. Layer Styles

Ako vytvoriť realistický efekt Výšivky textu v aplikácii Adobe Photoshop

Scroll to top

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

V tomto tutoriále vám ukážem ako vytvoriť realistický efekt vyšívaného textu v Photoshope pomocou tahom štetca a štýlu vrstvy.

Vyšívaný textový efekt je súčasťou Embroidery and Stitching Photoshop Creation Kit z portfólia na Envato Market.

Embroidery and Stitching Photoshop ActionsEmbroidery and Stitching Photoshop ActionsEmbroidery and Stitching Photoshop Actions
Embroidery and Stitching Photoshop Akcie

Nástroje tutoriálu

Nasledujúce zdroje boli použité pri výrobe tohto kurzu:

1. Vytvorte pozadie džínov

Krok 1

Vytvoriť nový dokument, 1100 x 600px a vytvorte novú vrstvu s názvom Jeans Background. Skopírujte a vložte Jeans Texture v tejto vrstve. Uistite sa, že používate veľké veľkosti textúr (2000 x 1500 px).

Create Jeans BackgroundCreate Jeans BackgroundCreate Jeans Background

Krok 2

Vytvorte novú vrstvu s názvom Textured a vyplňte ju s bielou farbou. Uistite sa, že máte nastavenú bielu Farbu popredia a Farbu pozadia nastavená na čiernu. Chodte na Filter > Render > Clouds.

Add Clouds FilterAdd Clouds FilterAdd Clouds Filter

Krok 3

Chodte na Filter > Brush Strokes > Crosshatch. Nastavte Dĺžku ťahu na 15, Ostrosť na 16 a Silu na 2. Nastavenie je možné samozrejme zmeniť podľa vašich predstáv.

Add Crosshatch FilterAdd Crosshatch FilterAdd Crosshatch Filter

Krok 4

Nastavte režim Prelínania vrstiev textúr na Soft Light Mäkké svetlo a úroveň nepriehľadnosti na asi 50%.  Ak chcete, môžete zmeniť farbu džín; Pridať štýl prekrytie farbou, na textúru vrstvy s režimom prelínania farby a jednoducho vyberte farbu, ktorá sa vám páči.

Change Jeans ColorChange Jeans ColorChange Jeans Color

2. Vytvorte efekt prešívania

Krok 1

Ak chcete dokončiť pozadie džín a začať vytvárať efekt zošívanej výšivky, potrebujeme nejaký tah štetca čo vypadá ako prešívanie, ktorý sa chystáme urobiť od nuly.

Vytvoriť nový súbor PSD, veľkosť 27 x 5 px. Plátno vyplňte čierna farba. Prejdite na Edit > Define Brush Preset. Nastavenie meno šteteca na "stitch" a kliknite na tlačidlo OK.

Define Brush PresetDefine Brush PresetDefine Brush Preset

Teraz môžete nový PSD súbor bez uloženia zatvoriť a vrátiť sa do pôvodného súboru PSD (ten s pozadím džín).

Krok 2

Teraz sa chystáme zmeniť štetec, ktorý sme práve urobili, vytvoriť vlastný stopu. Vyberte nástroj štetec a vyberte "stitch" štetec z výberu prednastavených  štetcov. Prejdite Panel štetecov a vykonajte nasledujúce nastavenia: uhol 90, zaoblenie 50%, medzery medzi 87% a nastavte uhol kolísania Angle Jitter smery Direction.

Create Custom BrushCreate Custom BrushCreate Custom Brush

Krok 3

Kliknite na pravý horný roh panela štetcov a vyberte nové prednastavenia stopy. Zadajte názov novej stopy "stitch1".

Create Stitch BrushCreate Stitch BrushCreate Stitch Brush

Krok 4

Teraz vytvoríme druhú stopu. Znovu vyberte nástroj štetec a vyberte "stitch" štetec z výberu prednastavených štetcov. Prepnúť Panel štetec a vykonajte nasledujúce nastavenia: rozteč  Spacing 750% a nastavte uhol kolísania na smer Direction.

Create Dashed BrushCreate Dashed BrushCreate Dashed Brush

Krok 5

Kliknite v pravom hornom rohu panela štetcov a vyberte nové prednastavenia stopy. Zadejte název nové stopy "stitch2".

Create Dashed Line BrushCreate Dashed Line BrushCreate Dashed Line Brush

3. Pridajte detaily šitia

Krok 1

Použite nástroj obdĺžnik a nakreslite tvar, ako je znázornené v náhľade obrazu. Uistite sa, že to presahuje plátno na hornej a ľavej / pravej hrany.  Pomenujte tuto vrstvu Jeans Border.

Draw RectangleDraw RectangleDraw Rectangle

Krok 2

Prejdite na Filter > Distort > Wave a nastavte vlnovú dĺžku, amplitúdu a velkosť aby ste vytvorili Vlnitý okraj Tiež prejdite Filter > Blur > Gaussian Blur a nastavte polomer na 0,7 pixelov.

Filter Distort WaveFilter Distort WaveFilter Distort Wave

Krok 3

Pridajte tento štýl vrstvy do vrstvy Jeans Border: vrhnutý tieň (farba #131e26), vnútorná tieň (farba #131e26), vnútorná žiara (farba #ffffff), úkos a reliéf (farby: #ffffff a #131e26).

Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow
Inner GlowInner GlowInner Glow
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Krok 4

Vytvorte novú vrstvu a Nazvite ju Stitch. Vyberte nástroj štetec a vyberte kefu "stitch2" Nastavte veľkosť na približne 13 px a farbu #FFFFFF Podržte klávesnicu Shift a nakreslite rovnú čiaru. Pridáte ďalší riadok v dolnej časti džínov pozadia rovnakým spôsobom.

Add StitchAdd StitchAdd Stitch

Krok 5

Pridajte tento štýl vrstvy do vrstvy stitch: vrhnutý tieň, vnútorná žiara, úkos a reliéf, ťah.

Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow
Inner GlowInner GlowInner Glow
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss
StrokeStrokeStroke

Krok 6

Prejdite na Filter > Distort > Ripple a nastavte množstvo na 30% a malú veľkosť. Výsledok by mal vyzerať takto.

Filter Distort RippleFilter Distort RippleFilter Distort Ripple

Krok 7

Vytvorte novú vrstvu a pomenujme ju Ripple Edge. Vezmite nástroj štetec a vyberte si Mäkký okrúhlu kefu, ktorý je predvolený Adobe Photoshop stopov, ktoré by ste mali mať v zozname. Prepnite panel štetecov pre uprávu štetca a toto nastavenie: veľkosť 50 px, 90 uhol, zaoblenie 45%, rozteč 150%.

Create Custom BrushCreate Custom BrushCreate Custom Brush

Krok 8

Nakreslite dve čiary pomocou tejto vlastného štetca a bielej farby. Nastavte režim prelínania Ripple Edge vrstvy na Overlay, úroveň krytia 40%. Tiež pridáte štýl vrstvy vrhnutý tieň (farba #0f1114).

Add Line BorderAdd Line BorderAdd Line Border

4. Vytvorte vyšívaný Text

Krok 1

Vytvoriť novú textovú vrstvu a pomenujte ju Embroidered Text. Zadajte text pomocou písma False Positive font. Kliknite na prepínač Toggle the Character and Paragraph Panels a nastavte veľkosť písma na 230 px, zvisle/odorovne, atď., Ako je znázornené v náhľade

False Positive FontFalse Positive FontFalse Positive Font

Môžete samozrejme použiť akýkoľvek typ písma alebo dokonca kombinovať text a vektorové tvary. V tomto poslednom prípade budete musieť previesť vrstvy na inteligentné objek

Krok 2

Pridáte štýl vrstvy ťahu do Embroidered Text vrstvy. Robím to tak, aby bol text trochu tenší. Pravým tlačidlom myši na vrstvu a previesť na inteligentný objekt.

Add StrokeAdd StrokeAdd Stroke

Krok 3

Opäť, pridajte tento štýl vrstvy inteligentného objektu Embroidered Text  vrhnutý tieň (farba #000000), (farba #000000) Vnútorné tieň, úkos a reliéf (farby #FFFFFF a #000000, úkos a reliéf - textúry (vzor "pixel vzor uhlopriečka" ), prekrytie farbou (farba #686565).

Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss
Bevel and Emboss TextureBevel and Emboss TextureBevel and Emboss Texture
Color OverlayColor OverlayColor Overlay

Krok 4

Preneste vrstvu na inteligentný objekt ešte raz aby mohli pridať ďalšie štýl vrstvy bez rastrovanie účinky. Stlačte Control-T na prevedenie na inteligentný objekt a zmeniť velkosť na 130% na vodorovnom a zvislom merítku.

Convert to Smart ObjectConvert to Smart ObjectConvert to Smart Object

Krok 5

Duplikujte Embroidered Text inteligentný objekt a pomenujte ho Shadow. Presuňte túto vrstvu pod Embroidered Text inteligentný objekt.

Krok 6

Teraz pridáme štýly vrstvy pre každý z týchto dvoch vrstiev. Začnime s Embroidered Text inteligentným objektom. Pridajte (farba #000000) Vnútorný tieň, úkos a reliéf (farby #FFFFFF a # 000000), (farba #ffc000) prekrytie farbou a prekrytie prechodom (farby #FFFFFF a #FFFFFF). Môžete zvoliť akékoľvek prekrytie farbou, ale len Nezabudnite tiež nastaviť nepriehľadnosť prekrytia Gradient Overlay opacity ak chcete tmavšie alebo svetlejšie farebné tóny.

Inner ShadowInner ShadowInner Shadow
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss
Color OverlayColor OverlayColor Overlay
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

Krok 7

Ak chcete efekt realistickejšií, pridajte Filter > Distort > Ripple a Filter > Distort > Noise efekt. Tieto dva efekty sú pridané ako inteligentný filtre, takže môžete ich kedykoľvek upraviť dvojitým kliknutím na názov filtra.

Filter Distort Ripple and NoiseFilter Distort Ripple and NoiseFilter Distort Ripple and Noise

Krok 8

Prejdite na vrstvu tieňa a nastavte výplň na 0%. Ďalej pridajte úkos a reliéf Bevel and Emboss (farby #FFFFFF a #000000). Vyšívané text by mal teraz vyzerať takto.

Embroidered TextEmbroidered TextEmbroidered Text

Kro 9

Vytvoriť novú vrstvu pod vrstvou tieňa a pomenujte ju Stitched Border. Držte klávesu CTRL a kliknite na thumbnail Embroidered Text vrstvy aby ste vykonali výber. Prejdite na Select > Modify > Expand a pridajte 5 pixelov.

Expand SelectionExpand SelectionExpand Selection

Krok 10

Prejdite na kartu cesta a vyberte Make Work Path.

Make Work PathMake Work PathMake Work Path

Krok 11

Vyberte nástroj štetec, farba #FFFFFF a vyberte "stitch1" štetec. Znovu na karte cesty vyberte príkaz Stroke Path. Stlačením klávesi Delete odoberte pracovnú cestu.

Stroke PathStroke PathStroke Path

Krok 12

Pridáte štýl vrstvy vrhnutý tieň (farba #000000) na šité okraje vrstvy. Preveďte túto vrstvu na inteligentný objekt.

Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

Krok 13

Napokon, Poďme pridať štýl vrstvy inteligentného objektu šité okraje: vrhnutý tieň (farba # 161616), vnútorná tieň (farba # 161616), úkos a reliéf (farba #FFFFFF a # 161616), prekrytie farbou (farba # f5f5f5 - môžete si vybrať ľubovoľnú farbu, ktorú chcete použiť pre steh).

Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss
Color OverlayColor OverlayColor Overlay

Blahoželáme! Hotovo!

V tomto kurze naučili, ako vytvoriť efekt vyšitým textom v programe Adobe Photoshop. Dúfam, že ste sa tešili tohto kurzu.

Vyšívané textový efekt je súčasťou Embroidery and Stitching Photoshop Creation Kit z môjho portfólia na Envato Market.

Embroidered Text in PhotoshopEmbroidered Text in PhotoshopEmbroidered Text in Photoshop
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads