1. Design & Illustration
  2. Add-Ons
  3. Photoshop Actions

Ako vytvoriť efekt graffiti v  Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 4 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Naučte sa, ako vytvoriť graffiti umenie z vašich fotiek v Adobe Photoshop pomocou filtrov a úprav.

Graffiti efekt je súčasťou Graffiti Effect with Pop Up Photoshop Action z môjho portfólia na Envato Market

Graffiti Effect with Pop Up Photoshop ActionGraffiti Effect with Pop Up Photoshop ActionGraffiti Effect with Pop Up Photoshop Action
Akcia Graffiti Effect with Pop Up Photoshop

Potreby pre návod

Počas tohto kurzu boli použité tieto položky:

1. Ako vytvoriť pozadie tehlového múru

Vytvorte nový dokument s rozlíšením 850 x 630 px. Môžete samozrejme použiť inú veľkosť pre váš súbor PSD, ale musíte proporcionálne upraviť všetky veľkosti použité v tomto návode.

Pridajte Brick Wall do novej vrstvy. Zmeniť veľkosť obrázka podľa potreby veľkosti plátna.

Brick Wall TextureBrick Wall TextureBrick Wall Texture

2. Ako pridať Graffiti Art

Krok 1

V novej vrstve pridajte textúru Graffiti Wall. Zmeniť veľkosť obrázka podľa potreby veľkosti plátna.

Graffiti Wall TextureGraffiti Wall TextureGraffiti Wall Texture

Krok 2

Kliknutím na druhú ikonu v spodnej časti panelu Vrstvy pridajte vrstvu Leayer Mask na vrstvu Graffiti Wall.

Add Layer Mask in PhotoshopAdd Layer Mask in PhotoshopAdd Layer Mask in Photoshop

Nastavte farbu popredia na #000000 a vyberte nástroj Štetec. Použite Grunge Brush na maľovanie vovnútri masky, aby ste skryli niektore efekty graffiti a odhalili stenu.

Paint Inside the Layer Mask in PhotoshopPaint Inside the Layer Mask in PhotoshopPaint Inside the Layer Mask in Photoshop

3. Ako vytvoriť efekt Portrét Graffiti

Krok 1

Pridajte Portrét človeka do novej vrstvy. Pomocou nástroja Kúzelná palička (Magic Wand Tool) vyberte pozadie tohto obrázka. Nastavte toleranciu na 10 a zaznačte súvisiace (Contiguous). Podržte tlačidlo Shift a vykonajte viacero výberov. Stlačením tlačidla Vymazať (Delete) odstránite vybraté pozadie.

Remove Background in PhotoshopRemove Background in PhotoshopRemove Background in Photoshop

Stlačte Control-D pre zrušenie výberu.

Krok 2

Stlačte tlačidlo Control-J na duplikovanie vrstvy Man Portrait dvakrát a pomenujte nové vrstvy Man Portrait 1 a Man Portrait 2. Skryte dve novo vytvorené vrstvy. Kliknutím na ikonu oka vedľa ktorejkoľvek vrstvy na paneli Vrstvy sa vrstva skryje / zobrazí.

Duplicate Layers in PhotoshopDuplicate Layers in PhotoshopDuplicate Layers in Photoshop

Krok 3

Vráťte sa na vrstvu Man Portrait a pridajte Štýl vrstvy tahu (Stroke) 4 px, pozícií na stred, Farbu #000000.

Add Stroke Layer StyleAdd Stroke Layer StyleAdd Stroke Layer Style

Krok 4

Prejdite na Filter > Artistic > Cutout a vyberte Počet úrovní 8, Jednoduchosť okraja 0 a presnosť okraja 3 (Number of Levels 8, Edge Simplicity 0 and Edge Fidelity 3).

Filter Artistic Cutout Photoshop FilterFilter Artistic Cutout Photoshop FilterFilter Artistic Cutout Photoshop Filter

Cutout Filter in PhotoshopCutout Filter in PhotoshopCutout Filter in Photoshop

Krok 5

Prejdite na Vrstvy > Nová vrstva úprav >  posterizovať (Layer > New Adjustment Layer > Posterize) a nastavte úrovne (Levels) na 5. Kliknutím na tretie tlačidlo zvľava pridáte toto nastavenie ako masku na orezávanie pre vrstvu nižšie.

Posterize Adjustment in PhotoshopPosterize Adjustment in PhotoshopPosterize Adjustment in Photoshop

Krok 6

Prejdite na položku Vrstvy > Nová nastavovacia vrstva> Jas / Kontrast a nastavte jas na hodnotu 117 a kontrast na hodnotu -50. Kliknutím na tretie tlačidlo zvľava pridáte toto nastavenie ako masku na orezávanie pre nižšiu vrstvu.

Brightness and Contrast Adjustment in PhotoshopBrightness and Contrast Adjustment in PhotoshopBrightness and Contrast Adjustment in Photoshop

Krok 7

Prejdite do vrstvy > Nová nastavovacia vrstva > Hĺbka/sýtosť a nastavte hľbku na 129 a sýtosť na 100. Kliknutím na tretie tlačidlo zvľava pridáte toto nastavenie ako masku na orezávanie pre nižšiu vrstvu.

Hue and Saturation Adjustment in PhotoshopHue and Saturation Adjustment in PhotoshopHue and Saturation Adjustment in Photoshop

Vyberte nástroj štetce a použite štetec Grunge (Grunge Brush) na maľovanie v maske Hue/Saturation pomocou farby #000000 na odhalenie pôvodnej farby.

Paint Inside the Layer MaskPaint Inside the Layer MaskPaint Inside the Layer Mask

Krok 8

Vytvorte novú vrstvu. Skopírujte a prilepte obrázok Graffiti Wall v tejto vrstve. Kliknite pravým tlačidlom myši na vrstvu a vyberte možnosť Vytvoriť orezovú masku (Create Clipping Mask).

Create Clipping Mask in PhotoshopCreate Clipping Mask in PhotoshopCreate Clipping Mask in Photoshop

Zmeňte režim miešania (Blend Mode) vrstvy Graffiti Effect na Svetlejšiu farbu (Lighter Color).

Blend Mode Lighter Color in PhotoshopBlend Mode Lighter Color in PhotoshopBlend Mode Lighter Color in Photoshop

Kliknutím na druhú ikonu v spodnej časti panelu Vrstvy pridajte masku vrstvy na vrstvu Graffiti Effect. Vyberte nástroj Štetec a použite štetec Grunge na maľovanie v maske vrstvy pomocou farby #000000 na skrytie niektorých detailov.

Paint Inside the Layer Mask in PhotoshopPaint Inside the Layer Mask in PhotoshopPaint Inside the Layer Mask in Photoshop

Krok 9

Kliknutím na ikonu oka vedľa vrstvy Man Portrait 1 zobrazíte vrstvu. Nastavte farbu popredia na hodnotu #000000 a farbu pozadia na hodnotu #ffffff.

Show Layer in PhotoshopShow Layer in PhotoshopShow Layer in Photoshop

Krok 10

Prejdite na položku Filter > nákres > Fotokópia (Filter > Sketch> Photocopy) a nastavte detail na 3 a tmu na 50.

Photocopy Filter in PhotoshopPhotocopy Filter in PhotoshopPhotocopy Filter in Photoshop

Krok 11

Prejdite na Filter > Umelecké > Vystrihnúť (Filter > Artistic > Cutout) a nastavte Počet úrovní na 3, Jednoduchosť okraja na 3 a presnosť okraja na 3.

Cutout Filter in PhotoshopCutout Filter in PhotoshopCutout Filter in Photoshop

Krok 12

Prejdite na položku Obrázok > Nastavenia > Úrovne a nastavte vstupné úrovne (Input Levels).

Levels Adjustment in PhotoshopLevels Adjustment in PhotoshopLevels Adjustment in Photoshop

Krok 13

Nastavte režim miešania pre Man Portrait 1 na násobenie (Multiply).

Multiply Blend Mode in PhotoshopMultiply Blend Mode in PhotoshopMultiply Blend Mode in Photoshop

Ak chcete, môžete opakovať rovnaký proces, ale s inými nastaveniami pre vrstvu Man Portrait 2, ale tento krok je voliteľný.

4. Ako vytvoriť efekt tehál

Krok 1

Stlačením tlačidla Shift-Control-N vytvoríte novú vrstvu nad všetkými ostatnými vrstvami.

Stlačte Shift-Control-Alt-E na Zlúčenie všetkých viditeľných vrstiev.Nazvyte túto vrstvu Brick Effect.

Merge All Visible Layers in PhotoshopMerge All Visible Layers in PhotoshopMerge All Visible Layers in Photoshop

Krok 2

Pridajte masku vrstvy do vrstvy Brick Effect.

Add Layer Mask in PhotoshopAdd Layer Mask in PhotoshopAdd Layer Mask in Photoshop

Krok 3

Prejdite na položku Obrázok > Zrezať (Image > Trim) a orežte plátno na základe priehľadných pixlov.

Trim Canvas in PhotoshopTrim Canvas in PhotoshopTrim Canvas in Photoshop

Krok 4

Prejdite na vrstvu Brick Wall a vykonajte výber pomocou nástroja Nástroj obdĺžnikového výberu (Rectangular Marquee Tool). Stlačte Control-C a vytvorte kópiu výberu.

Copy Selection in PhotoshopCopy Selection in PhotoshopCopy Selection in Photoshop

Krok 5

Vráťte sa späť na vrstvu Brick Effect a na karte kanály (Channels) kliknite na ikonu oka vedľa masky Brick Effect, aby ste ju zviditeľnili. Stlačte tlačidlo Control-V na vloženie výberu do tejto masky.

Work with Channels in PhotoshopWork with Channels in PhotoshopWork with Channels in Photoshop

Krok 6

Vráťte sa na kartu Vrstvy a stlačte Control-D na zrušenie výberu. Kliknite tiež na thumbnail vrstvy Brick Effect.

Use Image as Layer Mask in PhotoshopUse Image as Layer Mask in PhotoshopUse Image as Layer Mask in Photoshop

Krok 7

Otvorte okno Štýl vrstvy pre Brick Effect a pridajte Skosenie a reliéf (Bevel a Emboss).

Bevel and Emboss in PhotoshopBevel and Emboss in PhotoshopBevel and Emboss in Photoshop

Gratulujeme! Máte hotovo!

V tomto návode ste sa naučili, ako vytvoriť efekt graffiti vo Photoshope od začiatku pomocou štetcov a textúr. Dúfam, že ste si tento tutoriál užili.

Pre rýchlejšie výsledky si môžete stiahnuť túto akciu Graffiti Effect with Pop Up Photoshop Action z môjho portfólia na Envato Market.

Graffiti Effect with Pop Up Photoshop ActionGraffiti Effect with Pop Up Photoshop ActionGraffiti Effect with Pop Up Photoshop Action
Graffiti efekt s Pop Up Action Photoshop

A pozrite sa na konečný výsledok nižšie!

Graffiti Wall Photo Effect Photoshop TutorialGraffiti Wall Photo Effect Photoshop TutorialGraffiti Wall Photo Effect Photoshop Tutorial

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads