Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Photoshop Actions

Ako vytvoriť akciu pre textový efekt kožušiny v aplikácii Adobe Photoshop

by
Difficulty:BeginnerLength:LongLanguages:
This post is part of a series called Learn Photoshop Actions.
How to Create a Money Engraving Action: Photoshop in 60 Seconds
How to Create Pop Art Photo Effects With Photoshop Actions

Slovak (Slovenčina) translation by Ondřej Dokoupil (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

V tomto tutoriále vám ukážem, ako vytvoriť akciu srsť v aplikácii Adobe Photoshop pomocou vzoru, štetce, štýlu vrstvy a mapovanie na prechod. Na konci tutoriálu budete mať akciu pripravenú na vykonanie takmer celého procesu na jedno kliknutie.

Pokiaľ chcete preskočiť tento tutoriál, ale napriek tomu chcete kúpiť túto akciu, môžete prejsť na GraphicRiver a kúpiť Fur Generator. Kompletné akcia má ďalšie funkcie, pracuje s 72 dpi a 300 dpi, funguje aj s tvarmi a môžete zvoliť rôzne farby a veľkosti srsti.

Promo Fur Generator
Akcia Fur Generator aplikácie Photoshop

Zdroje k tutoriale

Počas tohto kurzu boli použité nasledujúce zdroje:

1. Ako nastaviť pozadie pre akciu

Otvorte Photoshop, prejdite na Súbor> Otvoriť a vyberte FurAction-BG.jpg.

Image of the background

2. Ako vytvoriť text

Vyberte nástroj Text (T) a napíšte "FUR". Zvoľte písmo Aller Display a potom prejdite do Okná> Štýly znakov a nastavte Veľkosť na 347 pt a Proztrkání na 50

Character Panel with size and tracking

3. Ako nainštalovať Štetec a Vzorka

Krok 1

Choďte na Úpravy> Prednastavenia> Správca prednastavenia ... V Typ prednastavenia vyberte Štetec, kliknite na Načítať ..., a vyberte Brush (Fur Tutorial) .abr.

Installing brushes with Preset Manager

Krok 2

Prejdite do Úpravy> Nastavenia> Správca nastavenia ... V Správcovi nastavení vyberte Vzorka, kliknite na Načítať ..., a vyberte Pattern (Fur Tutorial) .pat.

Installing patterns with Preset Manager

4. Ako vytvoriť akciu

Krok 1

Otvorte panel Akcie a prejdite do Okná> Akcie.

Opening the Actions Panel

Krok 2

Poďme vytvoriť novú sadu akcií. Ak chcete tak urobiť, kliknite na ikonu Vytvoriť novú sadu, pomenujte ju  akcie Srsť a kliknite na tlačidlo OK.

Creating a new action set

Krok 3

Kliknite na ikonu Vytvoriť novú akciu, pomenujte ju Text Srsť  a kliknite na tlačidlo záznam.

Od tohto okamihu bude všetko zaznamenané, tak dávajte pozor na panel Akcie. Ak urobíte chybu, kliknite na ikonu Zastaviť prehrávanie / nahrávanie a odstráňte zbytočný krok z akcie Fur Text. Kliknite na ikonu Začať nahrávanie pre pokračovanie.

Creating a new action

Krok 4

Vyberte vrstvu s textom a prejdite na Vrstva> Premenovať vrstvu ... Premenujte vrstvu na základnej Base Text 1.

How to rename the layer

Krok 5

Vyberte nástroj Štetec (B). Vyberte FUR Brush - Tutorial štetec a nastavte Režim na Normálny a voľbu Krytie a Hustota na 100% a uistite sa, že nasledujúce ikony nie sú vybrané.

Choosing the brush and settings

Krok 6

Teraz poďme vytvoriť novú vrstvu. Prejdeme na Vrstvy > Nová > Vrstva ..., pomenujte ju Fur-1 a kliknite na tlačidlo OK.

Creating and naming a layer

Krok 7

Znovu vyberte vrstvu Base Text 1 a prejdite na Text > Vytvoriť pracovné vrstvu.

Creating a work path

Krok 8

Teraz vyberte vrstvu Fur-1, otvorte panel Cesty tým, že pôjdete do Okna > Cesty, kliknite pravým tlačidlom myši na Pracovnů cestu a vyberte príkaz Vytiahnuť cestu ... Zvoľte Stopu v drop-down menu, zrušte označenie políčka Simulovať prítlak a kliknite na tlačidlo OK.

Potom odstráňte Pracovné cestu v paneli Cesty.

Applying a stroke to the path

Krok 9

Vráťte sa na panel Vrstvy. Teraz budeme zlučovať text s kožušinou. Ak chcete tak urobiť, v paneli Vrstvy vyberte Fur-1 a s podržaným stlačeným klávesom Shift vyberte Base Text 1.

Selecting two layers to merge

Teraz uvoľnite kláves Shift, kliknite pravým tlačidlom myši Fur-1 a vyberte Zlúčiť vrstvy.

How to merge the layers

Krok 10

Teraz musíme pridať Štýl vrstvy. Dvakrát kliknite na vrstvu Fur-1 ak chcete použiť nasledujúci štýl:

Pridajte Úkos a reliéf s týmto nastavením:

 • Štýl: Vnútorný úkos
 • Metóda: Hladký
 • Hĺbka: 63%
 • Smer: Hore
 • Veľkosť: 24 px
 • Zmäkčiť: 16 px
 • Použiť globálne svetlo: nevybráno
 • Uhol: 13º
 • Výška: 42 °
 • Profil lesku: Gaussova
 • Vyhladenie: zaškrtnuté
 • Režim: Mäkké svetlo
 • Farba svetla: #ffffff
 • Krytie: 65%
 • Režim: Prekryť
 • Farba tieňa: #362a1a
 • Krytie: 26%
Bevel and Emboss settings

Krok 11

Pridajte Profil pre Úkos a reliéf s týmto nastavením:

 • Profil: Gaussova
 • Vyhladenie: nevybrané
 • Rozsah: 61%
Bevel and Emboss Contour settings

Krok 12

Pridajte Vnútorné žiaru s týmto nastavením:

 • Režim prelínanie: Screen
 • Krytie: 25%
 • Šum: 0%
 • Farba: #cfb9a6
 • Metóda: Mäkšie
 • Zdroj: Stred
 • Vyseknutie: 4%
 • Veľkosť: 213 px
 • Profil: Lineárne
 • Vyhladenie: nevybrané
 • Rozsah: 100%
 • Rozostrenie: 0%
Inner Glow Settings

Krok 13

Pridajte Prekryť farbou s týmto nastavením:

 • Režim prelínanie: Farba
 • Farba: #ffffff
 • Krytie: 21%

Color Overlay Settings

Krok 14

Pridajme Prekrytie vzorkou s týmto nastavením:

 • Režim prelínanie: Normálny
 • Krytie: 100%
 • Vzor: Vyberte vzorku, ktorý ste stiahli, Pattern (Fur Tutorial) .pat.
 • Veľkosť: 25%
 • Zarovnať s vrstvou: zaškrtnuté
Pattern Overlay settings

Krok 15

Pridajte Vrhnutý tieň s týmto nastavením:

 • Režim prelínanie: Normálny
 • Barva#6d655d
 • Krytie: 100%
 • Použiť globálne svetlo: Nenastavené
 • Uhol: 0 º
 • Vzdialenosť: 18 px
 • Šírenie: 100%
 • Veľkosť: 0 px
 • Kontúra: Lineárne
 • Vyhladenie: Nenastavené
 • Šum: 0%
 • Vrstva vysekne vrhnutý tieň: zaškrtnuté
First Drop Shadow settings

Krok 16

Ak nepoužívate program Adobe Photoshop CC, kliknite na Ok a prejdite na krok 18, v opačnom prípade pokračujte tu.

Pridajte ďalšie Vrhnutý tieň priamo pod ten prvý s týmto nastavením:

 • Režim prelínanie: Normálny
 • Farba: #e5dacf
 • Krytie: 100%
 • Použiť globálne svetlo: Nenastavené
 • Uhol: 0 °
 • Vzdialenosť: 0 px
 • Rozsah: 0%
 • Veľkosť: 2 px
 • Kontúra: Lineárne
 • Vyhladenie: Nenastavené
 • Šum: 0%
 • Vrstva vysekne vrhnutý tieň: zaškrtnuté
Second Drop Shadow settings

Krok 17

Pridajte tretí Vrhnutý tieň priamo pod druhý, s týmto nastavením:

 • Režim prelínanie: Násobenie
 • Farba: #000000
 • Krytie: 30%
 • Použiť globálne svetlo: Nenastavené
 • Uhol: 3 °
 • Vzdialenosť: 34 px
 • Rozsah: 0%
 • Veľkosť: 1 px
 • Kontúra: Lineárne
 • Vyhladenie: nazaškrtnuto
 • Šum: 0%
 • Vrstva vysekne vrhnutý tieň: Začiarknuté

Kliknite na tlačidlo OK.

Third Drop Shadow Settings

Váš obrázok by mal vyzerať takto:

how the image should look like

Alebo ako je tento, ak používate staršiu verziu Adobe Photoshop:

how the image looks in an older photoshop

Krok 18

Ak používate program Adobe Photoshop CC, prejdite na krok 23.

Vytvorte dve kópie vrstvy Fur-1 a umiestnite ho pod pôvodnú:

Making two copies of the layer

Krok 19

Pravým tlačidlom myši na prvú kópiu a vyberte Odstrániť štýl vrstvy. To isté zopakujte pre druhú kópiu.

Clearing the Layer Style

Krok 20

Zmen Výpln oboch kópií na 0%.

Changing the Fill of the layers

Krok 21

Dvakrát kliknite na prvú kópiu a pridajte nový Štýl vrstvy.

Pridajte vrhnutý tieň s týmto nastavením:

 • Režim prelínanie: Normálny
 • Farba: #e5dacf
 • Krytie: 100%
 • Použiť globálne svetlo: Nenastavené
 • Uhol: 0 º
 • Vzdialenosť: 0 px
 • Rozsah: 0%
 • Veľkosť: 2 px
 • Kontúra: Lineárne
 • Vyhladenie: Nenastavené
 • Šum: 0%
 • Vrstva vysekne vrhnutý tieň: zaškrtnuté

Kliknite na tlačidlo OK.

Second Drop shadow for older photoshop

Krok 22

Dvakrát kliknite na druhú kópiu a pridajte nový Štýl vrstvy.

Pridajte Vrhnutý tieň s týmto nastavením:

 • Režim prelínanie: Násobenie
 • Farba: #000000
 • Krytie: 30%
 • Použiť globálne svetlo: Nenastavené
 • Uhol: 3 °
 • Vzdialenosť: 34 px
 • Rozsah: 0%
 • Veľkosť: 1 px
 • Kontúra: Lineárne
 • Vyhladenie: nazaškrtnuto
 • Šum: 0%
 • Vrstva vysekne vrhnutý tieň: zaškrtnuté

Kliknite na tlačidlo OK.

Third Drop Shadow for older photoshop

Krok 23

Teraz potrebujeme previesť vrstvu Fur-1 na Inteligentné objekt.

V Adobe Photoshop CC:

Pravým tlačidlom myši na vrstvu Fur-1 a vyberte príkaz Konvertovať na Inteligentné objekt.

Converting layer to Smart Object

Pre staršie verzie Adobe Photoshop:

Vyberte Fur-1, podržte stlačený kláves Shift a kliknite na Fur-1 copy 2. Uvoľnite kláves Shift, kliknite pravým tlačidlom myši na vrstvu Fur-1 a vyberte príkaz Konvertovať na Inteligentný objekt.

Converting layers to Smart Object in older photoshop

Krok 24

Teraz poďme zmeniť farbu srsti. Urobíme ju bielu. Prejdite na Panel úprav a kliknite na Mapovanie na prechod. Pokiaľ ju nevidíte, prejdite do Okná > Zarovnanie.

Creating a new Gradient Map

Krok 25

Celý obrázok bude vyzerať divne, ale nerobte si starosti. Premenujte vrstvu Gradient map 1 na Gradient Color.

Renaming the Gradient Map

Krok 26

Pravým tlačidlom myši na vrstvu Gradient Color a vyberte Vytvoriť orezovú masku.

Applying a Clipping Mask to a layer

Krok 27

Dvakrát kliknite na Ikonu prechode v Gradient color vrstve. Otvorí sa panel Vlastnosti.

Opening the Properties Panel

Krok 28

Kliknite na Pruh prechode v paneli Vlastnosti a otvorí sa Editor prechodu.

Nastavte prechod s týmto nastavením:

 • Prvá klin farby: #000000 a Polohu 0%
 • Druhé klin farby: #848484 a Poloha 30%
 • Tretia klin farby: #c0c0c0 a Poloha 48%
 • Štvrtý klin farby: #ffffff a Poloha 100%

Kliknite na tlačidlo OK.

Opening the Gradient Editor

Krok 29

Premenujte vrstvu Fur-1 na Fur a potom zastavte nahrávanie akcie.

Finishing the recording of the action

Gratulujeme, teraz máte hotovo!

V tomto kurze ste sa naučili ako vytvoriť akciu srsti v Adobe Photoshop.

Začali sme tým, že sme vytvorili text a pri nahrávaní akcie sme pridali ohraničenie pomocou štetca a cesty, potom štýl vrstvy a nakoniec prechod pre zmenu farby.

Image with the final result

Veci na zapamätanie pred spustením akcie:

 • Uistite sa, či ste nainštalovali Vzorka a Štetec.
 • Uistite sa, že Krytie štetce a Prítlak sú nastavené na 100%, rovnako ako krok 5 "4 - Ako vytvoriť akciu."
 • Uistite sa, že spúšťate akciu vo vybranej textovej vrstve.

Ak chcete spustiť akciu, je potrebné vybrať akciu Fur Text a kliknite na tlačidlo Prehrať na paneli Akcie.

Dúfam, že ste si užili tento tutorial a neváhajte napísať svoje pripomienky nižšie. Táto akcia, ktorú sme práve vytvorili, je súčasťou Fur Generator.

Promo of Fur Generator
Akcia Fur Generator pre Photoshop
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.