1. Design & Illustration
  2. Theory
  3. Design Trends

Ako Vytvoriť Efekt Sklopeného Textu v Adobe Illustrator

Scroll to top
Read Time: 4 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

V nasledujúcich krokoch sa naučíte ako vytvoriť efekt sklopeného textu v Adobe Illustrator. Na začiatok si predvedieme, ako vytvoriť jednoduché pozadie a pridať nejaký text. S využitím panela zhľadu sa naučíte pracovať s niekoľkými výplnami a efektami, lineárnymi prechodmi a základné techniky prelínania. Nakoniec sa naučíte ako kopírovať atribúty vzhľadu medzi objektmi a ako ich ľahko upraviť.

Pre ďalšiu inšpiráciu, ako upraviť alebo zlepšiť svoj konečný efekt textu, môžete nájsť ďalšie možnosti na GraphicRiver.

1. Ako vytvoriť nový dokument a nastavenie mriežky

Stlačte Ctrl + N vytvoriť nový dokument. Zvoľte Pixely (Pixels) z rozbaľovacej ponuky pre Jednotky (Units), zadajte 850 do pola pre šírku (width) a výšku (height) a kliknite na tlačítko Rozšírené (Advanced). Zvolte RGB pre Farebný režim (Color Mode), nastavte Rastrové efekty (Raster Effects) na Pre obrazovku (72 ppi) a kliknite Vytvoriť dokument (Create Document).

new documentnew documentnew document

2. Ako vytvoriť pozadie

Vyberte nástroj Obdĺžnik (M) (Rectangle Tool) a zamerajte sa na panel nástrojov. Odstráňte farbu z ťahu (stroke) vyberte výplň a nastavte jeho farbu na R = 241 G = 242 B = 252. Presuňte sa do svojho kresliaceho plátna a vytvorte štvorec s rozmerom 860 px. Uistite sa, že pokrýva celú kresliacu plochu, tak ako je zobrazené dole.

backgroundbackgroundbackground

3. Ako Vytvorenie Časť Textu

Krok 1

Vyberte Nástroj textu (T) (Type Tool) a otvorte panel Znak (Character) (Okno > Text > Znak) (Window > Type > Character). Vyberte Tw Cien MT Condensed Extra Tučné písmo (Alebo iné tučné písmo, ktorému dávate prednosť) a nastavte velkosť na 200 px a medzeru na 240 px.

Presuňte sa do svojho kresliaceho plátna, kliknite naň a a pridajte svoj text, tak ako je uvedené nižšie. Zvolte čiernu farbu pre písmo.

black textblack textblack text

Krok 2

Použite rovnaký nástroj a atribúty charakteru pre vytvorenie prvého písmena vášho slova. Zvolte bielu farbu a umiestnite ho priamo nad čiernym.

white letterwhite letterwhite letter

Krok 3

Pokračujte v pridávaní samostatných bielych písmen, až kým nepokryjete celý čierny text. Až budete hotoví, prejdite do panelu Vrstvy (Layers) (Okná> Vrstvy) (Window > Layers) a odstráňte čierny text.

white letterswhite letterswhite letters

4. Ako vytvoriť prvý efekt textu

Krok 1

Vyberte jedno z vašich písmen, zamerajte sa na panel Vzorkovník (Swatches) (Okná > Vzorkovník) (Window > Swatches) a kliknite na  vzorku [Žiadny] (None) pre odobratie  bielej výplne. Presuňte sa na panel Vzhľad (Appearance) (Okná> Vzhľad) (Window > Appearance) pridajte novú výplň pomocou tlačidla Pridať novú výplň (Add New fill).

Vyberte novú výplň a použite lineárneho prechodu (gradient) podľa obrázku nižšie (Okná> Prechod) (Window > Gradient). Majte na pamäti, že modré číslo z obrazku Gradientu znamená umiestnenie v percentách. Použite Nástroj Prechodu (G) (Gradient Tool) pre nastavenie dĺžky svojho prechodu, tak ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

add new filladd new filladd new fill

Krok 2

Uistite sa, že je stále vybrané Váše farebné písmeno, zamerajte pozornosť na Panel Vzhľad (Appearance), vyberte príslušnú výplň a prejdite na Efekt > Štylizácia > Vrhnutý tieň (Effect > Stylize > Drop Shadow). Zadajte atribúty uvedené nižšie a potom kliknite tlačidlo OK.

drop shadowdrop shadowdrop shadow

Krok 3

Uistite sa, že je stále vybrané Váše farebné písmeno, zamerajte pozornosť na Panel Vzhľad (Appearance) a pridajte druhú výplň pomocou tlačidla Pridať novú výplň (Add New fill). Vyberte túto novú výplň, pridajte lineárny prechod (gradient), tak ako je uvedené nižšie, a potom cez Efekt > Deformovať a Transformovať > Ľubovoľná deformácia (Effect > Distort & Transform > Free Distor). Potiahnite pravé body tak, ako je uvedené nižšie, a potom kliknite na tlačidlo OK.

free distortfree distortfree distort

Krok 4 

Uistite sa, že je stále vybrané farebné písmeno, zamerajte pozornosť na Panel Vzhľadu (Appearance), a pridajte tretú výplň pomocou tlačidla Pridať Novú Výplň (Add New Fill).

Presuňte túto novú výplň medzi existujúcimi, aplikujte lineárny prechod, tak ako je uvedené nižšie, znížte jeho krytie na 40% a potom cez Efekt> Deformácia a Transformácia> Ľubovoľná deformácia (Effect > Distort & Transform > Free Distort). Potiahnite pravé body tak, ako je uvedené nižšie, a potom kliknite na tlačidlo OK. Majte na pamäti, že žltý nula na obrazku Prechodu (Gradient) znamená Krytie (Opacity) v percentách.

black gradientblack gradientblack gradient

Krok 5

Uistite sa, že je Vaše farebné písmeno stále vybrané a zamerajte pozornosť na Panel Vzhľadu (Appearance).

Vyberte strednú výplň a duplikujte ju pomocou tlačidla Kopírovať Vybranú položku (Duplicate Selected Item). Vyberte novo pridanú výplň, znížte jeho Krytie (Opacity) na 30% a chodte do Efekt > Deformácia & Transformovať > Transformovať (Effect > Distort & Transform > Transform). Presuňte jazdca na Pohyb-Horizontálne (Move-Horizontal) na 5 px, kliknite na tlačidlo OK, a potom choďte na Efekt > Blur > Gaussian Blur (Effect > Rozostrenie > Gaussianove Rozostrenie). Nastavte Polomer (Radius) na 5 px a kliknite na tlačidlo OK.

gaussian blurgaussian blurgaussian blur

5. Ako vytvoriť farebné variácie vo Vašom Texte

Krok 1

Za prvé, je potrebné skopírovať atribúty Vhľadu (Appearance) z Vášho farebného písmena a vložiť ich na druhé písmeno. To možno vykonať pomerne ľahko cez panel Vrstvy (Layers). Rozšírte svoje vrstvu (layer) a všimnite si, maléhi kruhu na pravej strane všetkých svojich objektov, to je ikona cieľa. Podržte klávesu Alt, kliknite na ikonu cieľa, ktorá znázorňuje Váše farebné písmeno, a pretiahnite do kruhu, ktorý znázorňuje Vaše druhé písmeno.

Teraz, vyberte novo vyfarebené písmeno, a zamerajte sa na panel Vzhľad (Appearance) a nahraďte dva lineárne prechody (gradients) s tými čo sú uvedené nižšie.

target icontarget icontarget icon

Krok 2

Opakujte technikou uvedenú v predchádzajúcom kroku, ale nahraďte lineárne gradienty s tými, ktoré sú uvedené nižšie.

yellowyellowyellow
greengreengreen
blueblueblue

Krok 3

A nakoniec, skopírujte atribúty vzhľadu na zvyšné biele písmená.

copy attributescopy attributescopy attributes

Gratulujem! Máme to hotové!

Tu je, ako by to malo vyzerať. Dúfam, že sa Vám tento výukový program páčil a možte použiť tieto techniky vo svojich budúcich projektoch.

Neváhajte si upraviť konečný návrh a urobiť z neho svoj vlastný. Taktiež môžete nájsť nejaké zdroje inšpirácie na GraphicRiver, so zaujímavými riešeniami pre zlepšenie vášho návrhu.

final designfinal designfinal design
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads