Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Ako Vytvoriť Efekt Sklopeného Textu v Adobe Illustrator

by
Difficulty:BeginnerLength:ShortLanguages:

Slovak (Slovenčina) translation by Zoli Rosa (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

V nasledujúcich krokoch sa naučíte ako vytvoriť efekt sklopeného textu v Adobe Illustrator. Na začiatok si predvedieme, ako vytvoriť jednoduché pozadie a pridať nejaký text. S využitím panela zhľadu sa naučíte pracovať s niekoľkými výplnami a efektami, lineárnymi prechodmi a základné techniky prelínania. Nakoniec sa naučíte ako kopírovať atribúty vzhľadu medzi objektmi a ako ich ľahko upraviť.

Pre ďalšiu inšpiráciu, ako upraviť alebo zlepšiť svoj konečný efekt textu, môžete nájsť ďalšie možnosti na GraphicRiver.

1. Ako vytvoriť nový dokument a nastavenie mriežky

Stlačte Ctrl + N vytvoriť nový dokument. Zvoľte Pixely (Pixels) z rozbaľovacej ponuky pre Jednotky (Units), zadajte 850 do pola pre šírku (width) a výšku (height) a kliknite na tlačítko Rozšírené (Advanced). Zvolte RGB pre Farebný režim (Color Mode), nastavte Rastrové efekty (Raster Effects) na Pre obrazovku (72 ppi) a kliknite Vytvoriť dokument (Create Document).

new documentnew documentnew document

2. Ako vytvoriť pozadie

Vyberte nástroj Obdĺžnik (M) (Rectangle Tool) a zamerajte sa na panel nástrojov. Odstráňte farbu z ťahu (stroke) vyberte výplň a nastavte jeho farbu na R = 241 G = 242 B = 252. Presuňte sa do svojho kresliaceho plátna a vytvorte štvorec s rozmerom 860 px. Uistite sa, že pokrýva celú kresliacu plochu, tak ako je zobrazené dole.

backgroundbackgroundbackground

3. Ako Vytvorenie Časť Textu

Krok 1

Vyberte Nástroj textu (T) (Type Tool) a otvorte panel Znak (Character) (Okno > Text > Znak) (Window > Type > Character). Vyberte Tw Cien MT Condensed Extra Tučné písmo (Alebo iné tučné písmo, ktorému dávate prednosť) a nastavte velkosť na 200 px a medzeru na 240 px.

Presuňte sa do svojho kresliaceho plátna, kliknite naň a a pridajte svoj text, tak ako je uvedené nižšie. Zvolte čiernu farbu pre písmo.

black textblack textblack text

Krok 2

Použite rovnaký nástroj a atribúty charakteru pre vytvorenie prvého písmena vášho slova. Zvolte bielu farbu a umiestnite ho priamo nad čiernym.

white letterwhite letterwhite letter

Krok 3

Pokračujte v pridávaní samostatných bielych písmen, až kým nepokryjete celý čierny text. Až budete hotoví, prejdite do panelu Vrstvy (Layers) (Okná> Vrstvy) (Window > Layers) a odstráňte čierny text.

white letterswhite letterswhite letters

4. Ako vytvoriť prvý efekt textu

Krok 1

Vyberte jedno z vašich písmen, zamerajte sa na panel Vzorkovník (Swatches) (Okná > Vzorkovník) (Window > Swatches) a kliknite na  vzorku [Žiadny] (None) pre odobratie  bielej výplne. Presuňte sa na panel Vzhľad (Appearance) (Okná> Vzhľad) (Window > Appearance) pridajte novú výplň pomocou tlačidla Pridať novú výplň (Add New fill).

Vyberte novú výplň a použite lineárneho prechodu (gradient) podľa obrázku nižšie (Okná> Prechod) (Window > Gradient). Majte na pamäti, že modré číslo z obrazku Gradientu znamená umiestnenie v percentách. Použite Nástroj Prechodu (G) (Gradient Tool) pre nastavenie dĺžky svojho prechodu, tak ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

add new filladd new filladd new fill

Krok 2

Uistite sa, že je stále vybrané Váše farebné písmeno, zamerajte pozornosť na Panel Vzhľad (Appearance), vyberte príslušnú výplň a prejdite na Efekt > Štylizácia > Vrhnutý tieň (Effect > Stylize > Drop Shadow). Zadajte atribúty uvedené nižšie a potom kliknite tlačidlo OK.

drop shadowdrop shadowdrop shadow

Krok 3

Uistite sa, že je stále vybrané Váše farebné písmeno, zamerajte pozornosť na Panel Vzhľad (Appearance) a pridajte druhú výplň pomocou tlačidla Pridať novú výplň (Add New fill). Vyberte túto novú výplň, pridajte lineárny prechod (gradient), tak ako je uvedené nižšie, a potom cez Efekt > Deformovať a Transformovať > Ľubovoľná deformácia (Effect > Distort & Transform > Free Distor). Potiahnite pravé body tak, ako je uvedené nižšie, a potom kliknite na tlačidlo OK.

free distortfree distortfree distort

Krok 4 

Uistite sa, že je stále vybrané farebné písmeno, zamerajte pozornosť na Panel Vzhľadu (Appearance), a pridajte tretú výplň pomocou tlačidla Pridať Novú Výplň (Add New Fill).

Presuňte túto novú výplň medzi existujúcimi, aplikujte lineárny prechod, tak ako je uvedené nižšie, znížte jeho krytie na 40% a potom cez Efekt> Deformácia a Transformácia> Ľubovoľná deformácia (Effect > Distort & Transform > Free Distort). Potiahnite pravé body tak, ako je uvedené nižšie, a potom kliknite na tlačidlo OK. Majte na pamäti, že žltý nula na obrazku Prechodu (Gradient) znamená Krytie (Opacity) v percentách.

black gradientblack gradientblack gradient

Krok 5

Uistite sa, že je Vaše farebné písmeno stále vybrané a zamerajte pozornosť na Panel Vzhľadu (Appearance).

Vyberte strednú výplň a duplikujte ju pomocou tlačidla Kopírovať Vybranú položku (Duplicate Selected Item). Vyberte novo pridanú výplň, znížte jeho Krytie (Opacity) na 30% a chodte do Efekt > Deformácia & Transformovať > Transformovať (Effect > Distort & Transform > Transform). Presuňte jazdca na Pohyb-Horizontálne (Move-Horizontal) na 5 px, kliknite na tlačidlo OK, a potom choďte na Efekt > Blur > Gaussian Blur (Effect > Rozostrenie > Gaussianove Rozostrenie). Nastavte Polomer (Radius) na 5 px a kliknite na tlačidlo OK.

gaussian blurgaussian blurgaussian blur

5. Ako vytvoriť farebné variácie vo Vašom Texte

Krok 1

Za prvé, je potrebné skopírovať atribúty Vhľadu (Appearance) z Vášho farebného písmena a vložiť ich na druhé písmeno. To možno vykonať pomerne ľahko cez panel Vrstvy (Layers). Rozšírte svoje vrstvu (layer) a všimnite si, maléhi kruhu na pravej strane všetkých svojich objektov, to je ikona cieľa. Podržte klávesu Alt, kliknite na ikonu cieľa, ktorá znázorňuje Váše farebné písmeno, a pretiahnite do kruhu, ktorý znázorňuje Vaše druhé písmeno.

Teraz, vyberte novo vyfarebené písmeno, a zamerajte sa na panel Vzhľad (Appearance) a nahraďte dva lineárne prechody (gradients) s tými čo sú uvedené nižšie.

target icontarget icontarget icon

Krok 2

Opakujte technikou uvedenú v predchádzajúcom kroku, ale nahraďte lineárne gradienty s tými, ktoré sú uvedené nižšie.

yellowyellowyellow
greengreengreen
blueblueblue

Krok 3

A nakoniec, skopírujte atribúty vzhľadu na zvyšné biele písmená.

copy attributescopy attributescopy attributes

Gratulujem! Máme to hotové!

Tu je, ako by to malo vyzerať. Dúfam, že sa Vám tento výukový program páčil a možte použiť tieto techniky vo svojich budúcich projektoch.

Neváhajte si upraviť konečný návrh a urobiť z neho svoj vlastný. Taktiež môžete nájsť nejaké zdroje inšpirácie na GraphicRiver, so zaujímavými riešeniami pre zlepšenie vášho návrhu.

final designfinal designfinal design
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.