7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Vytvorte efekt horúceho Magma Textu vo Photoshope

Read Time: 4 mins

Slovak (Slovenčina) translation by Zoli Rosa (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

V tomto kurze si budeme vysvetľovať, ako vytvoriť magma horúci textový efekt pomocou štýlov vrstiev a textúry vo Photoshope. Začnime!

Potreby pre tutoriál

Nasledujúce veci boli použité počas tvorby tohto tutoriálu.

Krok 1

Najprv otvorte "textúru pozadia" pomocou aplikácie Photoshop a potom pomocou nástroja Type (T) napíšte text. Pre tento tutoriál som použil font Helvetica LT Std, ale môžete použiť tieto techniky pomocou akéhokoľvek iného písma alebo tvaru. Ak chcete dosiahnuť rovnaký výsledok ako môj, vytvorte text pomocou písma Helvetica LT Std. V okne panelu znakov > Znak, zmeňte veľkosť na 425 bodov a medzeru na -25.

Krok 2

Všimnite si, že písmeno "D" je stále trochu blízko písmenu "S", opravte to, umiestnite kurzor Písma medzi písmená "D" a "S", potom zmeňte hodnotu medzere na -305. Vzdialenosť medzi písmenami musí byť konzistentná.

Krok 3

Dvakrát kliknite na miniatúru vrstvy "PSD", čím otvoríte panel Štýl vrstvy. Použite tieto efekty.

Krok 4

Duplikujte túto vrstvu pomocou príkazu Command / Ctrl + (J), kliknite pravým tlačidlom na miniatúru vrstvy a zvoľte "Vymazať štýl vrstvy". Týmto spôsobom text nižšie zodpovedá presne tomu vyššie, a teraz môžeme pridať ďalšie efekty.

Krok 5

Umiestnite  "Magma Texturu" do dokumentu za textom a upravte ho pomocou nasledujúcej gradientovej mapy. Je to nastavovacia vrstva, ktorú nájdete pod oknom > Úpravy. Použite tento gradient iba na textúru.

Krok 6

Uistite sa, že textúra je tesne nad pozadím v paneli Vrstiev a potom zmeňte režim zmiešavania vrstiev na Linear Dodge (pridaj) a jej priehľadnosť na 36%. To zosilní farby a detaily pozadia. Vymažte okraje veľkým mäkkým štetcom (B) s tvrdosťou 0%, aby ste mali jasnejšiu oblasť tesne pod textom.

Krok 7

Vyberte dve vrstvy textu "PSD", kliknite pravým tlačidlom myši a zvoľte "Premeniť na inteligentný objekt". Vytvorte novú vrstvu "Tiene" (Shadows) a pomocou nástroja Štetec (B) pridajte nejaký tieň pod text: použite čierny nástroj štetec (B) s tvrdosťou 0% a veľkosťou okolo 280 pixelov.

Krok 8

Teraz pridajte niektoré oranžové jasné škvrny pomocou nástroja štetec (B), použite gaussovské rozmazanie (Gaussian blur), zmente pomer miešania na "Linearne obrátiť (Linear Dodge) (pridať)" a jeho opacitu na približne 45%.

Krok 9

Vyberte inteligentný objekt "PSD", duplikujte ho, premenujte ho "Smudged Layer" a nakoniec spravte raster (kliknite pravým tlačidlom myši > Rasterize). Budeme rozostrovať hrany textu, kde je horúco a kde horí. Použijeme nástroj Smudge (R), 30% silu, s kruhovou kefkou s tvrdosťou 0%. Rozmažte okraje, ako by sa roztopili / rozmazali.

Krok 10

Pokračujte v rozmazávaní tejto vrstvy, postupujte podľa tvaru textúry a nepoužívajte možnosť náhodne. Použite väčšie "rozmazanie" (R) pre oranžové oblasti. Pridajte určitý kontrast s nastavovacou vrstvou "Curves".

Krok 11

Vytvorte novú vrstvu a s čiernym štetcom (B), tvrdosť 0%, a nakreslite nad textom tieň. Nakoniec znížte priehľadnosť tejto vrstvy na 40%

Krok 12

Pridajte neakú oranžovú žiaru, rovnakým spôsobom, ako sme predtým vytvorili tiene. Tentokrát nastavte možnosti miešania "Color Dodge" a použite jasne oranžovú farbu. Použite Gaussian Blur , ktorý nájdete pod  Filter > Blur > Gaussian Blur na získanie týchto jemných úvodných tónov

Krok 13

Pridajte trocha zvýraznenia na vrchu, vyfarbite jemným bielym štetcom a potom nastavte možnosti Blending na Overlay

Krok 14

Teraz umiestnite textúru dymu, odstráňte farbu tým, že prejdete na položku Obrázok > Nastavenia> Desaturate (Image > Adjustments > Desaturate) (Shift + Command / Ctrl + U). Prispôsobte ju textu odstránením zbytočných častí pomocou nástroja Guma a deformovaním nástrojom Zvlniť (Warp Tool) (Command / Ctrl + T). Je veľmi dôležité nastaviť Režim zmiešania na "Obraz" (Screen) pri každom obrázku dymu, aby ste skryli ich čierne časti. Použite aj úrovne (levels) (Command / Ctrl + L) na zvýšenie alebo zníženie kontrastu a nástroj Smudge pre posledné úpravy.

Krok 15

Pokračujte v pridávaní ďalších snímok dymu do kompozície: deformujte a rozmazávajte, táto časť je väčšinou experimentálna. Pokračujte v experimentovaní, až kým nedosiahnete uspokojivý výsledok. Umiestnite túto fotografiu iskier do dokumentu.

Krok 16

Prepnite režim zmiešavania vrstiev iskier na "Color Dodge" a potom použite masku vrstvy, aby ste odstránili niektoré oblasti, najmä tie, ktoré sú mimo písmien, pretože toľko nepotrebujeme.

Krok 17

Nižšie vidíte masku vrstvy (vľavo) a konečný efekt (vpravo), s vrstvou Iskier v režime Color Dodge a maskou vrstvy, ktorá je na ňu aplikovaná. Ak chcete zobraziť masku vrstvy Alt +, kliknite na jej miniatúru.

Konečný obrázok

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads