7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Illustration

Vytvorenie parádneho efektu kvapkajúcej vody v Illustratoru

Read Time: 4 mins

Slovak (Slovenčina) translation by Ondřej Dokoupil (you can also view the original English article)

V tomto tutoriále budeme používať program Adobe Illustrator. Efekt kvapkajúcej vody možno ľahko vytvoriť použitím nástroja "Kruhový prechod". Okrem toho ukážeme ako vytvoriť kvapôčky vody pomocou nástroja "Mriežka prechodov".


1. Vytvorenie kruhového prechodu

Krok 1

Poďme nato! Začneme tým, že nakreslíme kružnicu pomocou nástroja "Elipsa" (L). S stlačeným klávesom Shift a ťahanie po plátne urob rovnomerný kruh. Zmeň jeho výplň na "Prechod". Štandardne je prechod z bielej do čiernej.

Krok 2

Otvor panel "Prechod" (Okná>Prechod). Typ prechodu zmeň na Kruhový a vyber Jazdca prechodu (štvorec s šípkou hore). Nastav ju na modrú farbu, pomocou panela Farba.

Krok 3

Vyber prvý Jazdec prechodu a nastav jeho farbu na tmavo modrú. Klikni vedľa neho. Tým sa vytvorí nový Jazdec prechodu a nastav ho na bielu farbu. Opakuj tento postup vytvorenia nového Jazdca prechodu vedľa tohto nového posuvníka a nastav farbu späť na modrú.

Krok 4

Pokračuj opakovaním krokov, kým máme niečo podobné, obrázku nižšie. Všimni si, že najtmavšie bod je nastavený v prostriedku. Nerobte si s tým, ako teraz vyzerá zvlnenie, v tejto fáze starosti. Ak vyladíte to neskôr v ďalších krokoch.

Krok 5

Vyber kruh. Okolo kruhu sa zobrazí transformačné rámček. Uchop za roh rámčeka a zdeformuj kruh na ovál.


2. Vytvorenie pozadia

Krok 1

Teraz sa pustíme do tvorby pozadia. Nakresli nový Obdĺžnik (M). V predvolenom nastavení výplne bude použitý kruhový prechod, ktorý sme pred chvíľou vytvorili.

Krok 2

Otvor znova panel Prechod. Pre tentoraz zmeň prechod na typ Lineárne. Zachovaj počiatočné a koncové body. Odstráňte zvyšok bodov. Nakoniec vyber počiatočný bod a zmeňte ho na svetlejšiu modrú farbu.

Krok 3

Pozadie posuň dozadu klávesovou skratkou (CTRL + [). Zmien veľkosť obdĺžnika tak, že vo vrchnej časti zostane viac miesta .. Vyber nástroj Prechod (G). Pri stlačenom gombíku ťahaním z hora smerom nadol zmeň smer prechodu.


3. Pridanie vlniek

Krok 1

Nakreslíme viac vlniek pre realistickejší vzhľad. Nakresli nový ovál pomocou nástroj Elipsa (L). Vyber nástroj Nožnice. Potom elipsu Rozstrihnite v spodnej ľavej a vrchnej pravej časti. To ju rozdělina dva segmenty.

Krok 2

Pretiahni vzniknuté dva segmenty do zvlnenie. Prispôsob rozmer deformáciou transformačného rámčeka. Zopakuj vyššie uvedené kroky k vytvoreniu viac vlniek. Ako je uvedené nižšie. Pridávaj nové vlnky kým nedosiahneš skvele vyzerajúceho efektu vlnenia.


4. Vytvorenie ďalšieho detailu vlnenie pomocou stopy štetca

Krok 1

Začnime vytváraním stopy pre vlnku. Nakresli dlhý tenký ovál nástroj Elipsa (L). Vyber nástroj Pero (P) a umiestni kurzor myši do pravého rohu s stlačení klávesu Alt. Tým sa zmení ikona šípky. Klikni na bod a ten sa zmení na rohový bod. Urob to rovnaké u rohového ľavého a dolného rohu.

Krok 2

Vyber spodný bod a stlač klávesu šípku hore pre presun bodu, kým bod nebude v rovine tak ako je znázornené nižšie. Otvor panel Stopy (Okno> Stopy). Pretiahni tvar do panelu Stopy pre vytvorenie nového Umeleckého štetca.

Krok 3

Vyber všetky vlny a zvoľ Nový umelecký štetec. Efekt stopy bude použitý na vybrané vlnky. Ak je zvlnenie príliš husté môžeš zmeniť hrúbku ťahu na tenšie.


5. Aplikovanie výplň prechodom na vlnky

Krok 1

Teraz potrebujeme ťah stopy previesť na objekt aby sme mohli použiť pre výplň prechod. Vyber všetky vlnky a choď do ponuky Objekt> Zlúčiť priehľadnosť.  Nastav Vyváženie rastrovaných / vektorových na 100 a klikni na tlačidlo OK. Po vykonaní zlúčení sú objekty v jednej skupine. Klávesovou skratkou Ctrl + Shift + G rozdeľ skupinu.

Krok 2

Vyber každý jeden objekt vlnky a vyfarbi ho iným farebným prechodom. S vybraným nástrojom Prechod (G) môžeš vybrať a ťahaním zmeniť smery prechodov. Nástrojom Kvapkadlo (I) je možné skopírovať výplň z jednej vlnky na druhú.  Postup je nasledujúci. Najprv vyber posuvník prechodu potom vyber nástroj Kvapkadlo (I) a sa stlačený kláves Shift klikni na vybranú vlnku. Týmto postupom môžeš rýchlo aplikovať prechody na všetky vlnky.

Krok 3

Tu je konečný výsledok. Nastavil som prechod pre vlnku v stredu na tmavý odtieň a pre vlnky bližšie k okraju na svetlejší odtieň.


6. Vytvorenie vodné kvapky

Krok 1

Poďme vytvoriť kvapôčky vody. Nakresli modrý kruh pomocou nástroj Elipsa (L). Prejdi do Objekt> Vytvoriť mriežku prechodov. Použí nižšie uvedené nastavenia.

Krok 2

S Nástrojom pre priamy výber (A), vyber druhý bod zo spodu. Nastav ho na bielu farbu pomocou panela Farby. Ďalej vyber druhý bod zhora a daj mu svetlejšiu modrú farbu.

Krok 3

Vyber tri body v prostrednom riadku a nastav ich na tmavšie modrú. Potom začni upravovať mriežku prechodov. Vyber bod vedľa bieleho bodu a pretiahni ho k bielemu bodu.  Urob to aj so susednými tmavými bodmi. Naším cieľom je, aby biely odlesk bol viac oválny miesto kruhový.

Krok 4

Nakoniec umiestnime kvapôčky nad zvlnenú vodnú hladinu. Klikni a drž kláves Alt. Pri ťahaní sa vytvorí duplicitné kvapka. Opakuj to dvakrát.

Krok 5

Pretiahni druhú kvapôčku vody a zmenší ju pomocou Nástroje pre ľubovoľnú transformáciu. Taky zmenší vrchný kvapôčku. Nakoniec som doladil veľkosti a rozostupy kvapôčok podľa potreby.

Krok 6

Ak nie ste spokojní s vyfarbením kvapôčok vody, môžete ich ďalej upraviť. Tu je ako na to. Vyber tri kvapôčky a choď do Úpravy> Upraviť farby> Nastaviť vyváženie farieb. Skontrolujte Náhľad a zvýš hodnoty u zelené pre odtieň viac do tyrkysova.


Skvelá práca! Máš hotovo!

Nižšie je náš výsledok. Efekt rozvlnenej hladiny vody.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.