Learn Character Design

Learn character design from start to finish with these step-by-step tutorials. Pick up tips and tricks to help you create convincing characters in a range of styles.
  1. Ako vytvoriť ilustráciu s jarnými motívmi v aplikácii Adobe Illustrator

    Ako vytvoriť ilustráciu s jarnými motívmi v aplikácii Adobe Illustrator

    Tutorial Intermediate

    Jeden skvelý herec kedysi povedal: "Jar je akoby príroda povedala poďme oslavovať." Toto je velká pravda - všetci môžeme cítiť vplyv jary, najmä ak ste...