1. Design & Illustration
  2. Graphic Design
  3. Photo Manipulation

Zimowy krajobraz, czyli jak stworzyć fotomanipulację przy użyciu Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 6 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

W tym tutorialu pokażę Ci jak wykonać zimowy krajobraz używając różnych technik fotomanipulacji. Nauczysz się łączyć ze sobą zdjęcia stockowe w spójną scenę przy użyciu warstw dopasowania (adjustment layers), masek oraz pędzli. Ponadto zobaczysz jak namalować śnieg, dodać promienie słońca, stworzyć oświetlenie oraz dodać dodatkowe detale.

Wykorzystane zasoby

Podczas tworzenia tego tutoriala wykorzystano poniższe zasoby:

1. Krajobraz

Krok 1.

Utwórz nowy dokument w programie Photoshop w rozmiarze 1500 x 1000 px z ustawieniami jak poniżej:

new filenew filenew file

Krok 2.

Otwórz zdjęcie Zima 1. Przeciągnij je do pustego obszaru roboczego używając narzędzia Przesunięcie (V):

add winter 1add winter 1add winter 1

Krok 3.

Utwórz nową warstwę dopasowania Barwa/Nasycenie (Warstwa > Nowa warstwa dopasowania > Barwa/Nasycenie) i ustaw ją jako Warstwę przycinającą. Zmniejsz wartość Nasycenia do -93:

winter 1 hue saturationwinter 1 hue saturationwinter 1 hue saturation

Krok 4.

Otwórz zdjęcie Zima 2 i dodaj je do głównego obszaru roboczego za pomocą Przesunięcia (V) oraz dopasuj ustawienie przy użyciu Przekształcenia swobodnego (Ctrl+T)

add winter 2add winter 2add winter 2

Krok 5.

Kliknij drugą od lewej (w nowszych wersjach Adobe Photoshop trzecią od lewej) ikonę w panelu Warstwy, dodającą maskę do warstwy. Używając miękkiego, okrągłego pędzla z czarnym kolorem, usuń lewą część, tak by widoczne były pierwszy plan, góra po prawej stronie oraz drzewa. Poświęć chwilę czasu, tak by dodane elementy naturalnie komponowały się z drugą warstwą.

winter 2 maskingwinter 2 maskingwinter 2 masking

Krok 6.

Użyj warstwy dopasowania Krzywe (również ustawioną jako Warstwa przycinanjąca), aby przyciemnić dodane obszary.

winter 2 curveswinter 2 curveswinter 2 curves

Krok 7.

Utwórz warstwę dopasowania Barwa/Nasycenie i zmniejsz Nasycenie do -85:

winter 2 hue saturationwinter 2 hue saturationwinter 2 hue saturation

2. Drzewa

Krok 1.

Otwórz zdjęcie drzew. Wytnij drzewa przy użyciu Różdżki (W)

isolate treesisolate treesisolate trees

Umieść je po lewej stronie obszaru roboczego:

add treesadd treesadd trees

Krok 2.

Dodaj maskę do warstwy i używając czarnego miękkiego pędzla, postaraj się wkomponować dodane drzewa za te już istniejące; pamiętaj, że powinny być trochę mgliste i rozmyte. Pomoże nam to zwiększyć głębię sceny.

trees maskingtrees maskingtrees masking

Krok 3

Utwórz warstwę dopasowania Barwa/Nasycenie i zmniejsz Nasycenie do -85:

trees hue saturationtrees hue saturationtrees hue saturation

Krok 4.

Użyj warstwy dopasowania Krzywe, by delikatnie przyciemnić drzewa oraz zmniejszyć ich wyrazistość.

trees curvestrees curvestrees curves

3. Trochę mgły

Utwórz nową warstwę na wierzchu. Przy użyciu pędzla w kolorze #a6a7aa i Kryciem ustawionym na około 30% domaluj trochę mgły na krawędziach górnej lewej i prawej stronie oraz w części środkowej obrazu (patrz części zaznaczone poniżej).

add mistadd mistadd mist

Zmień tryb krycia warstwy na Mnożenie 100%:

mist multiply modemist multiply modemist multiply mode

4. Góra

Krok 1.

Wytnij górę z tła używając Różdżki i przenieś ją na wierzch w górną lewą część obrazu:

add mountainadd mountainadd mountain

Użyj maski warstwy, żeby wpasować górę za drzewami. Postaraj się uzyskać efekt wyłaniania się z mgły.

mountain maskingmountain maskingmountain masking

Krok 2.

Mamy trochę niechcianych detali na zboczu góry. Utwórz nową warstwę i wybierz Stempel (S). Używając go usuń zaznaczone poniżej detale.

mountain clonemountain clonemountain clone

Krok 3.

Stwórz nową warstwę, zmień tryb krycia na Nakładka 100% i wypełnij ją szarym kolorem 50% (tj. #808080):

burn tool new layerburn tool new layerburn tool new layer

Wybierz narzędzie Ściemnij (O) z następującymi ustawieniami: Półcienie, Światło 15-20%. Przy jego użyciu przyciemnij niektóre detale na zboczu góry. Możesz zobaczyć jak ja to zrobiłem przy użyciu trybu mieszania Zwykły oraz po przełączeniu na Nakładka.

burn resultburn resultburn result

Krok 4.

Użyj warstwy dopasowania Barwa/Nasycenie, żeby całkowicie usunąć nasycenie (zmniejsz wartość do -100): 

mountain hue saturationmountain hue saturationmountain hue saturation

5. Dom

Krok 1.

Umieść zdjęcie domu mniej więcej na środku. Możesz sobie pomóc zmniejszając chwilowo krycie warstwy.

add houseadd houseadd house

Dodaj maskę do warstwy i usuń przy jej pomocy, wszystko z wyjątkiem domku oraz dolnej części (zobacz poniżej). Używaj w tym celu średnio-twardego czarnego pędzla (jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało :) ).

house maskinghouse maskinghouse masking

Krok 2.

Główne źródło światła umieścimy w górnej centralnej części obrazu. Dodaj nową warstwę z takimi samymi ustawieniami jak w kroku 3. poprzedniej sekcji. Używając narzędzi Rozjaśnienie i Ściemnij, oczyść światłocienie na niektórych detalach domu, przede wszystkim w dolnej prawej części.

house dodge and burnhouse dodge and burnhouse dodge and burn

Krok 3.

Dodaj warstwę dopasowania Barwa/Nasycenie w celu zmniejszenia nasycenia na warstwie z domem. Przesuń suwak z Nasyceniem na wartość -84:

house hue saturationhouse hue saturationhouse hue saturation

Kok 4.

Utwórz warstwę dopasowania Krzywe, aby przyciemnić domek.

house curveshouse curveshouse curves

Na warstwie tej, użyj miękkiego czarnego pędzla i odsłoń jasne części obrazu.

house curves maskinghouse curves maskinghouse curves masking

6. Śnieg

Krok 1.

Pierwszym etapem w tej sekcji będzie dodanie efektu bokeh (jest to sposób oddawania nieostrości obiektów, które znalazły się poza głębią ostrości). Stwórz nową warstwę i wybierz twardy biały pędzel. Wciśnij F5 (jeśli nie zmieniałeś swoich ustawień skrótów klawiszowych) i zmień ustawienia pędzla na poniższe:

bokeh settings 1bokeh settings 1bokeh settings 1
bokeh settings 2bokeh settings 2bokeh settings 2
bokeh settings 3bokeh settings 3bokeh settings 3

Namaluj kilka losowych bokeh:

paint bokehpaint bokehpaint bokeh

Krok 2.

Zmniejsz krycie warstwy na około 80% i przejdź do Filtry > Rozmycie > Rozmycie gaussowskie. Ustaw promień na 4 px.

bokeh gaussian blurbokeh gaussian blurbokeh gaussian blur

Krok 3.

Dodaj maskę do warstwy i delikatnie wymaż jej część. Efekt będzie bardziej subtelny i płynny, co zwiększy naturalność podmalówki.

bokeh maskingbokeh maskingbokeh masking

Krok 4.

Dodaj nową warstwę i zmniejsz rozmiar pędzla. Ustaw parametry takie jak przedstawiono poniżej:

snow settings 1snow settings 1snow settings 1
snow settings 2snow settings 2snow settings 2
snow settings 3snow settings 3snow settings 3

Namaluj płatki śniegu. Żeby zwiększyć naturalność, powinny się one różnić nie tylko rozmiarem, ale też ogólnym kształtem i formą. Eksperymentuj i poćwicz chwilę. Zapewne efekt nie będzie od razu zadowalający, ale zabawa z rysowaniem da Ci naprawdę masę frajdy!

snow paintingsnow paintingsnow painting

Krok 5.

Użyj maski, by miejscowo zredukować intensywność śniegu i jego przezroczystość. I pamiętaj: płatki śniegu w zamglonym obszarze powinny być bardziej rozmyte niż inne.

snow maskingsnow maskingsnow masking

Krok 6.

Narysuj kilka większych płatków śniegu w okolicach krawędzi obrazu. Użyj tego samego pędzla co w poprzednim kroku.

bigger snow bitsbigger snow bitsbigger snow bits

Rozmyj warstwę przy użyciu Rozmycia gaussowskiego (promień 6 px):

big snow bits gaussian blurbig snow bits gaussian blurbig snow bits gaussian blur

7. Wstępne dopasowanie

Krok 1.

Przejdź do Warstwa > Nowa warstwa wypełnienia > Kolor kryjący i wybierz kolor #270902. Zmień tryb krycia na Wykluczenie 100%.

new fill layer new fill layer new fill layer

Na masce tej warstwy, przy użyciu miękkiego czarnego pędzla z kryciem 20-50% usuń pierwszy plan i niebo, żeby zmniejszyć efekt warstwy na tych właśnie obszarach. Poniżej efekt na masce oraz finalny na całym obrazie.

fill layer maskingfill layer maskingfill layer masking
fill layer resultfill layer resultfill layer result

Krok 2.

Dodaj warstwę dopasowania Balans kolorów i zmień ustawienia Półcieni na poniższe.

color balance color balance color balance

Krok 3.

Utwórz warstwę dopasowania Krzywe, by wzmocnić oświetlenie sceny.

whole scene curves 1whole scene curves 1whole scene curves 1

Wybierz maskę warstwy, a następnie użyj miękkiego czarnego pędzla tak, by jedynie w środkowej części obrazu pozostał efekt mocniejszego światła.

whole scene curves 1 maskingwhole scene curves 1 maskingwhole scene curves 1 masking

Krok 4.

Dodaj kolejną warstwę dopasowania Krzywe. Tym razem przyciemnimy niektóre elementy (głównie krawędzie).

whole scene curves 2whole scene curves 2whole scene curves 2

Używając tej warstwy postaraj się wzmocnić wrażenie światła padającego z górnej części obrazu. Przyciemniając dodatkowo krawędzie utworzymy efekt winiety.

whole scene curves 2 maskingwhole scene curves 2 maskingwhole scene curves 2 masking

8. Cienie

Krok 1.

Zdefiniowaliśmy już główne źródło światła. Czas dodać cień domu. Utwórz nową warstwę poniżej warstwy z domkiem. Wybierz Lasso wielokątne (L) i zaznacz dom:

select houseselect houseselect house

Wypełnij zaznaczenie (Shift+F5) czarnym kolorem. Następnie odbij warstwę pionowo  (Edytuj > Przekształć > Odbij pionowo). Przenieś cień pod dom i używając Przekształcenia swobodnego (Ctrl+T) przekształć tak, by sprawiał naturalne wrażenie.

shadow transformshadow transformshadow transform

Zmniejsz krycie warstwy do 40% i użyj filtra Rozmycie gaussowskie (promień 6 px):

shadow gaussian blurshadow gaussian blurshadow gaussian blur

Krok 2.

Dodaj maskę do warstwy z cieniem i zmniejsz zmniejsz przy jej pomocy krycie dolnej części (cień dachu):

shadow maskingshadow maskingshadow masking

Krok 3.

Utwórz nową warstwę i użyj średnio-twardego pędzla z czarnym kolorem do namalowania cieni dla pozostałych elementów (kamień, drzewa etc.). Zmieniaj krycie pędzla, dzięki czemu uzyskasz naturalniejszy efekt.

other shadowsother shadowsother shadows

9. Światło

Krok 1.

Dodaj nową warstwę na wierzchu. Użyj miękkiego pędzla z kolorem #3a1b06 i podmaluj centralną część nieba. Zmień tryb krycia warstwy na Rozjaśnianie liniowe 100%:

light 1light 1light 1

Krok 2.

Stwórz kolejną warstwę i używając koloru #fff6ed zamaluj górną środkową część obrazu. W ten sposób dodamy światło. Zmień tryb na Nakładka 100%:

light 2light 2light 2

Krok 3.

Na osobnej warstwie dodaj odbicia światła na obiektach (zbocze góry, dach, część domu itd.). Użyj w tym celu pędzla z kolorem #e7e4e6. Zmień tryb krycia na Nakładka 100%:

light reflectionlight reflectionlight reflection

10. Korekcja końcowa

Krok 1.

Utwórz warstwę dopasowania Kolor selektywny i zmień ustawienia Bieli na poniższe: Celem jest zwiększenie nasycenia odbitej części świata na podłożu.

selective color selective color selective color

Użyj miękkiego czarnego pędzla i wymaż uzyskany efekt z górnej części obrazu.

selective color maskingselective color maskingselective color masking

Krok 2.

Dodaj nową warstwę, zmień jej tryb krycia na Nakładka 100% i wypełnij 50% szarym (#808080). Przy użyciu narzędzi Rozjaśnianie oraz Ściemnij (oba dostępne pod klawiszem O) dostosuj światło oraz kontrast niektórych elementów. Dodaj detale na ziemi, dachu i drzewach.

details dodge and burndetails dodge and burndetails dodge and burn
dodge and burn resultdodge and burn resultdodge and burn result

Krok 3.

Dodaj warstwę dopasowania Jaskrawość i wzmocnij finalny efekt:

vibrance vibrance vibrance

Gratulacje!

Mam nadzieję, że podczas tego tutoriala nauczyłeś się czegoś, co przyda Ci się podczas tworzenia kolejnych ilustracji. Nie krępuj się zostawić komentarza pod artykułem. Z chęcią na niego odpowiem. I ciesz się fotoszopowaniem!

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads