1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Jak stworzyć prosty efekt tekstowy stłuczonego szkła w Adobe Photoshop

by
Read Time:6 minsLanguages:

Polish (Polski) translation by Mateusz Kurlit (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

W tym poradniku pokażę ci jak stworzyć efekt tekstowy szkła za pomocą kilku stylów warstw. Następnie, pokażę ci jak uzyskać stłuczone szkło za pomocą narzędzia do zaznaczania i masek. Zaczynajmy!

Efekt tekstowy był inspirowany przez wiele stylów warstw dostępnych w GraphicRiver.

Materiały poradnika

Podczas tego poradnika wykorzystamy poniższe materiały:

1. Jak stworzyć tło

Krok 1

Utwórz nowy dokument 100 x 667 px. Umieść obraz Sorensen Leather - Campo-burgundy-20824 nad warstwą Tło, zmień nazwę na BG Texture i ustaw dowolny rozmiar.

Add the Background TextureAdd the Background TextureAdd the Background Texture

Krok 2

Kliknij ikonę Utwórz nową warstwę wypełnienia lub korekcyjną w dolnej części panelu Warstwy i wybierz Poziomy.

Add a Levels Adjustment LayerAdd a Levels Adjustment LayerAdd a Levels Adjustment Layer

Krok 3

Zmień wartość Gamma na 1.10 i Podświetlenia na 180.

Levels SettingsLevels SettingsLevels Settings

Krok 4

Dodaj Gradient nad wszystkimi warstwami.

Stwórz gradient od przezroczystości do koloru wybierając kolor #d6d6d6 dla lewej i #a6a6a6 dla prawej strony.

Zmień Styl na Radialny i Skala na 250 oraz zaznacz pole Roztrząsanie.

Gradient FillGradient FillGradient Fill

Krok 5

Zmień Tryb mieszania warstwy Gradient na Ściemnianie.

Gradient Layers Blend modeGradient Layers Blend modeGradient Layers Blend mode

2. Jak stworzyć tekst

Krok 1

Napisz tekst wielkimi literami korzystając z czcionki Ronnia Bold. Ustaw kolor Biały i rozmiar na 150 pkt.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

Krok 2

Zmień wartość Wypełnienie warstwy tekstowej na 0 i powiel ją.

Duplicate the Text LayerDuplicate the Text LayerDuplicate the Text Layer

3. Jak nałożyć styl warstwy na oryginalną warstwę tekstową

Kliknij dwukrotnie oryginalną warstwę tekstową, aby nałożyć styl warstwy:

Krok 1

Dodaj Cień z tymi ustawieniami:

 • Tryb mieszania: Światło jaskrawe
 • Kolor: #f2dede
 • Krycie: 10%
 • Odznacz pole Użyj oświetlenia globalnego
 • Kąt: -19
 • Odległość: 11
 • Rozmiar: 20
Drop Shadow 1Drop Shadow 1Drop Shadow 1

Krok 2

Kliknij znak + po prawej stronie zakładki Cień, aby dodać kolejny efekt Cień z tymi ustawieniami:

 • Tryb mieszania: Ściemnienie
 • Kolor: #837777
 • Krycie: 30%
 • Odznacz pole Użyj oświetlenia globalnego
 • Kąt: 107
 • Odległość: 12
 • Rozpiętość: 2
 • Rozmiar: 10
Drop Shadow 2Drop Shadow 2Drop Shadow 2

W ten sposób stworzyliśmy cień i podświetlenie efektu.

Drop Shadow and HighlightDrop Shadow and HighlightDrop Shadow and Highlight

4. Jak nałożyć styl warstwy na pierwszą kopię warstwy tekstowej

Kliknij dwukrotnie pierwszą kopię warstwy tekstowej, aby nałożyć następujący styl:

Krok 1

Dodaj Faza i płaskorzeźba z tymi ustawieniami:

 • Rozmiar: 3
 • Tryb cienia: Nakładka
  • Kolor: #e4eeee
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Krok 2

Dodaj Kontur z tymi ustawieniami:

 • Kontur: Zatoczka - głęboka
 • Zaznacz pole Wygładzony.
 • Zakres: 100%
ContourContourContour

Krok 3

Dodaj Cień wewnętrzny z tymi ustawieniami:

 • Tryb mieszania: Ekran
 • Kolor: #e2e2e2
 • Krycie: 10%
 • Odznacz pole Użyj oświetlenia globalnego
 • Kąt: 90
 • Odległość: 2
 • Rozmiar: 13
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

Krok 4

Dodaj Blask wewnętrzny z tymi ustawieniami:

 • Tryb mieszania: Nakładka
 • Krycie: 30%
 • Kolor: #f1ecec
 • Technika: Precyzyjnie
 • Rozmiar: 3
 • Zaznacz pole Wygładzony
 • Zakres: 35
Inner GlowInner GlowInner Glow

Krok 5

Dodaj Nałożenie gradientu z tymi ustawieniami:

 • Zaznacz pole Roztrząsanie
 • Tryb mieszania: Łagodne światło
 • Krycie: 50%
 • Styl: Lustrzany
 • Kąt: 105
 • Skala: 150%
 • Zaznacz pole Odwrotnie
 • Kliknij pole Gradient, aby stworzyć wypełnienie gradientem.
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

Krok 6

Aby stworzyć Gradient i dodać Znaczniki kolorów, musisz kliknąć obszar pod paskiem gradientu. Po wybraniu Znacznika koloru, możesz zmienić jego wartości Kolor i Położenie. Oto wartości Znaczników kolorów ustawione od lewej do prawej:

Kolor - Położenie

 • #252321 - 0%
 • #656565 - 22%
 • #eeeeee - 44%
 • #585858 - 69%
 • #eeeeee - 70%
 • #606060 - 83%
 • #252321 - 100%
Create the GradientCreate the GradientCreate the Gradient

Krok 7

Zmień wartość Wypełnienie pierwszej kopii warstwy na 0.

Change the Fill ValueChange the Fill ValueChange the Fill Value

5. Jak nałożyć styl warstwy na druga kopię warstwy tekstowej

Kliknij dwukrotnie drugą kopię warstwy tekstowej, aby nałożyć następujący styl warstwy:

Krok 1

Dodaj Faza i płaskorzeźba z tymi ustawieniami:

 • Rozmiar: 5
 • Zaznacz pole Wygładzony
 • Tryb cienia: Nakładka
  • Kolor: #d0e8e9
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Krok 2

Dodaj Kontur z tymi ustawieniami:

 • Zaznacz pole Wygładzony
 • Zakres: 70%
ContourContourContour

Ten styl będzie ostatnią częścią efektu.

Styled Top LayerStyled Top LayerStyled Top Layer

6. Jak maskować zaznaczenie

Krok 1

Wybierz Lasso wielokątne i kliknij ikonę Dodaj do zaznaczenia na pasku Opcji.

Kolejnym etapem jest stworzenie ostrych kształtów nad kilkoma częściami tekstu, aby odwzorować wygląd stłuczonych obszarów.

Create a SelectionCreate a SelectionCreate a Selection

Krok 2

Po wykonaniu zaznaczenia, przytrzymaj klawisz ALT i kliknij ikonę Dodaj maskę warstwy w dolnej części panelu Warstwy.

Add Layer MaskAdd Layer MaskAdd Layer Mask

Krok 3

Przytrzymaj klawisz ALT i przeciągnij maskę do każdej kopii warstwy tekstowej.

Duplicate the MaskDuplicate the MaskDuplicate the Mask

7. Jak stworzyć proste potłuczone kawałki

Krok 1

Za pomocą Lasso wielokątne, stwórz kilka ostrzejszych zaznaczeń dla mniejszych potłuczonych kształtów wokół tekstu, aby stworzyć potłuczone kawałki.

Kiedy skończysz, stwórz nową warstwę nad wszystkimi innymi, nazwij ją Kawałki i wypełnij zaznaczenie kolorem Biały.

Naciśnij CTRL-D, aby pozbyć się zaznaczenia.

Create the Shattered PiecesCreate the Shattered PiecesCreate the Shattered Pieces

Krok 2

Powiel dwukrotnie warstwę Kawałki.

Duplicate the Pieces LayerDuplicate the Pieces LayerDuplicate the Pieces Layer

8. Jak skopiować i wkleić style warstw

Krok 1

Kliknij prawym klawiszem myszy oryginalną warstwę tekstową i wybierz Kopiuj style warstwy. Następnie kliknij prawym klawiszem myszy warstwę Kawałki i wybierz Wklej styl warstwy.

Powtórz operację dla pierwszych i drugich kopii warstw tekstowej i Kawałki.

Copy and Paste Layer StylesCopy and Paste Layer StylesCopy and Paste Layer Styles

Krok 2

Kliknij prawym klawiszem myszy ikonę fx po prawej stronie warstwy Kawałki i wybierz Skaluj efekty.

Scale EffectScale EffectScale Effect

Krok 3

Ustaw wartość Skala na 50%. Potwórz operację dla kopii warstw Kawałki.

Scale Effect for Copy LayersScale Effect for Copy LayersScale Effect for Copy Layers

Krok 4

Kliknij dwukrotnie warstwę Kawałki i zmień wartość Rozmiar efektu Cień z powrotem na 10.

Drop Shadow DistanceDrop Shadow DistanceDrop Shadow Distance

W ten sposób uzyskamy identyczny rozmiar cienia dla wszystkich części tekstu.

Adjusted ShadowAdjusted ShadowAdjusted Shadow

9. Jak stworzyć efekt reflektora

Krok 1

Użyj Zaznaczanie eliptyczne, aby stworzyć elipsę wokół tekstu.

Create an Elliptical SelectionCreate an Elliptical SelectionCreate an Elliptical Selection

Krok 2

Stwórz nową warstwę nad warstwą Gradient i nazwij ją Światło.

Wypełnij zaznaczenie kolorem #d6d6d6.

Fill the SelectionFill the SelectionFill the Selection

Krok 3

Przejdź do Filtr > Rozmycie > Rozmycie gaussowskie i ustaw Promień na 50 lub dowolną inną wartość.

Gaussian BlurGaussian BlurGaussian Blur

Krok 4

Zmień Tryb mieszania warstwy Światło na Światło jaskrawe oraz Krycie na 10% lub dowolną inną wartość.

Light Layers SettingsLight Layers SettingsLight Layers Settings

Gratulacje, gotowe!

W tym poradniku, stworzyliśmy proste tło wykorzystując teksturę skóry i wypełnienie gradientu dla efektu winietowania.

Następnie, stworzyliśmy trzy warstwy tekstowe i wykonaliśmy efekt szkła.

Później, skorzystaliśmy z lassa wielokątnego, aby stworzyć stłuczone obszary i potłuczone kawałki oraz dopasowaliśmy je do efektu.

Na koniec, dodaliśmy oświetlenie za tekstem za pomocą zaznaczania eliptycznego i rozmycia.

Nie wahaj się zostawić komentarz, sugestię i własną pracę poniżej.

Final ResultFinal ResultFinal Result
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads