Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Jak utworzyć efekt tekstu przekładni w programie Adobe Illustrator

Scroll to top
Read Time: 17 min

Polish (Polski) translation by Władysław Łucyszyn (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

W poniższych krokach dowiesz się, jak stworzyć szczegółowy efekt tekstu przekładni w programie Adobe Illustrator.

W poniższych krokach dowiesz się, jak stworzyć szczegółowy efekt tekstu przekładni w programie Adobe Illustrator. Na początek dowiesz się, jak ustawić prostą siatkę i jak tworzyć kształty trzech biegów za pomocą podstawowych narzędzi i efektów.

Następnie utworzymy kształty ciągów, a nauczycie się, jak w pełni wykorzystać panel Wygląd i jak łatwo zapisywać i używać stylów graficznych. Wreszcie dowiesz się, jak łatwo przyciemnić całą pracę.

1. Utwórz nowy dokument i ustaw siatkę

Hit Control-N, aby utworzyć nowy dokument. Wybierz opcję Piksele z rozwijanego menu Jednostki, wpisz 600 w polu szerokości i 700 w polu wysokości, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane. Wybierz RGB, Screen (72ppi) i upewnij się, że pole Align New Objects to Pixel Grid nie jest zaznaczone przed kliknięciem przycisku OK.

Włącz Grid (Widok > Pokaż siatkę) i Przyciągaj do siatki (Widok> Przyciągaj do siatki). Będziesz potrzebował siatki co 1 piksel, więc po prostu przejdź do Edycja > Preferencje > Linie pomocnicze > Siatka i wpisz 1 w polu Siatka wszystkich pól i 1 w polu Poddziały. Staraj się nie zniechęcać przez całą tę sieć - ułatwi to twoją pracę i pamiętaj, że możesz ją łatwo włączyć lub wyłączyć za pomocą skrótu klawiszowego Control-".

Powinieneś także otworzyć panel Informacje (Okno > Informacje), aby zobaczyć podgląd na żywo z rozmiarem i położeniem twoich kształtów. Nie zapomnij ustawić jednostki miary na piksele z Edycja> Preferencje > Jednostki > Ogólne. Wszystkie te opcje znacznie zwiększą szybkość pracy.

setup gridsetup gridsetup grid

2. Utwórz kształty biegów głównych

Krok 1

Wybierz narzędzie Elipsa (L) i skoncentruj się na pasku narzędzi. Usuń kolor z wypełnienia, a następnie wybierz obrys i ustaw jego kolor na R = 155 G = 133 B = 121 Przenieś się do swojego obszaru roboczego i po prostu utwórz krąg o wielkości 44 piksele - dzięki Snap to Grid powinno to być łatwiejsze.

Upewnij się, że ten nowy kształt pozostaje zaznaczony i skup się na panelu Wygląd (Okno> Wygląd). Wystarczy kliknąć ten fragment tekstu, aby otworzyć panel rozwijania obrysów, zwiększyć masę do 4 px i sprawdzić przycisk Wyrównaj obrysy do wewnątrz. Na koniec twój kształt powinien wyglądać jak na poniższym obrazku.

first circlefirst circlefirst circle

Krok 2 

Korzystając z tego samego narzędzia, utwórz okrąg o wielkości 14 pikseli, umieść go dokładnie tak, jak pokazano na poniższym obrazku, dodaj ten sam skok 4 pikseli i nie zapomnij wyrównać go do środk

second circlesecond circlesecond circle

Krok 3

Skup się na górnej części większego okręgu i po prostu naciśnij Shift-X, aby łatwo przenieść istniejący kolor z obrysu do wypełnienia. Za pomocą narzędzia Prostokąt (M) utwórz kształt o wymiarach 10 x 8 pikseli i umieść go dokładnie tak, jak pokazano na pierwszym obrazie.

Skoncentruj się na górnej stronie tego świeżego prostokąta i przejdź do narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie (A).  Wybierz lewy punkt kontrolny i przeciągnij go 3 px w prawo, a następnie wybierz właściwy punkt kontrolny i przeciągnij go 3 px w lewo. Na końcu twój prostokąt powinien zmienić się w prosty trapez, jak pokazano na drugim obrazie.

first trapezoidfirst trapezoidfirst trapezoid

Krok 4

Zduplikuj trapez (Control-C> Control-F), wybierz kopię i umieść ją dokładnie tak, jak pokazano na pierwszym obrazie.  Upewnij się, że ta kopia pozostaje zaznaczona i przejdź do Object > Transform > Reflect.  Zaznacz pole Poziomo, a następnie kliknij przycisk OK.

second trapezoidsecond trapezoidsecond trapezoid

Krok 5

Ponownie zaznacz oba trapezoidy i przekształć je w prostą ścieżkę złożoną, używając skrótu klawiszowego Control-8 (lub przejdź do Obiekt > Ścieżka złożona > Utwórz). Upewnij się, że pozostaje wybrany i przejdź do Effect > Distort & Transform > Transform. Ustaw kąt na 30 stopni, wprowadź 5 w polu Kopie, a następnie kliknij przycisk OK. W końcu rzeczy powinny wyglądać jak na poniższym obrazku.

multiply trapezoidsmultiply trapezoidsmultiply trapezoids

Krok 6

Za pomocą narzędzia Prostokąt (M) utwórz dwa kształty 4 x 12 px i umieść je dokładnie tak, jak pokazano na poniższym obrazku. Upewnij się, że oba prostokąty są zaznaczone, przekształć je w ścieżkę złożoną (Control-8), a następnie przejdź do Effect > Distort & Transform > Transform. Ustaw kąt na 90 stopni, wprowadź 1 w polu Kopie, a następnie kliknij przycisk OK. W końcu rzeczy powinny wyglądać jak na poniższym obrazku.

thick rectanglesthick rectanglesthick rectangles

Krok 7

Powiel wszystkie kształty, które składają się na pierwszy bieg (Control-C > Control-F).  Wybierz kopie i przeciągnij je w prawo, mniej więcej tak, jak pokazano na pierwszym obrazie. Skoncentruj się na tych nowych kształtach, wybierz ten okrąg 14 pikseli i przejdź do panelu Wygląd. Wybierz skok i po prostu zmniejsz wagę do 2 px.

second gearsecond gearsecond gear

Krok 8

Koncentruj się na kształtach, które składają się na drugi bieg.  Za pomocą narzędzia Prostokąt (M) utwórz dwa kształty 2 x 12 px i umieść je dokładnie tak, jak pokazano na poniższym obrazku. Upewnij się, że oba prostokąty są zaznaczone, przekształć je w ścieżkę złożoną (Control-8), a następnie przejdź do Effect > Distort & Transform > Transform. Ustaw kąt na 45 stopni, wprowadź 3 w polu Kopie, a następnie kliknij przycisk OK. W końcu rzeczy powinny wyglądać jak na poniższym obrazku.

thin rectanglesthin rectanglesthin rectangles

Krok 9

Powiel wszystkie kształty, które składają się na drugi bieg (Control-C > Control-F). Wybierz kopie i przeciągnij je w prawo, mniej więcej tak, jak pokazano na pierwszym obrazie. Skoncentruj się na tych nowych kształtach, wybierz ścieżkę złożoną z dwoma grubszymi prostokątami i po prostu usuń ją za pomocą przycisku Usuń na klawiaturze.

third gearthird gearthird gear

Krok 10

Wybierz ponownie wszystkie dotychczas wykonane kształty, przejdź do Object > Expand Appearance, a następnie otwórz panel Pathfinder (Window > Pathfinder) i kliknij przycisk Unite. Upewnij się, że powstała grupa kształtów jest zaznaczona i po prostu Rozgrupuj ją za pomocą skrótu klawiaturowego Shift-Control-G. Na końcu powinieneś mieć trzy proste kształty biegów, jak pokazano na trzecim obrazie

main gear shapesmain gear shapesmain gear shapes

Krok 11

Skoncentruj się na swoim pierwszym kształcie koła zębatego i wybierz narzędzie Direct Selection Tool (A). Wybierz wszystkie punkty kontrolne, które tworzą zewnętrzną granicę twojego kształtu, ustaw ostrość na górnym pasku i wpisz 1,5 px w tym polu Narożniki. W końcu rzeczy powinny wyglądać jak na drugim obrazie.

Funkcja Live Corners jest dostępna tylko dla użytkowników CC. Najlepszym rozwiązaniem, które zastąpi ten efekt, będzie skrypt Round Any Corner, który można znaleźć w tym artykule: 20 darmowych i przydatnych skryptów Adobe Illustrator. Zapisz go na dysku twardym, wróć do programu Illustrator i pobierz narzędzie Direct Selection Tool (A).

Wybierz te same punkty kontrolne i przejdź do Plik > Skrypty > Inny skrypt. Otwórz skrypt Round Any Corner, wprowadź promień 1,5 px i kliknij OK. Wynik końcowy może wyglądać nieco inaczej, więc możesz wypróbować inną wartość dla promienia. W niektórych przypadkach będziesz musiał zwiększyć / zmniejszyć wartość wymienioną w tym polu Rzuty rożne.

rounded cornersrounded cornersrounded corners

Krok 12

Skup się na dwóch pozostałych kształtach przekładni i po prostu powtórz technikę wspomnianą w poprzednim kroku.

rounded cornersrounded cornersrounded corners

3. Pomnożyć ikony narzędzi, utworzyć główne kształty ciągów i dodać proste tło

Krok 1

Nadszedł czas, aby pomnożyć i rozwinąć kształty narzędzi, aby zbudować tekst.

Przede wszystkim upewnij się, że twoje kształty są idealnie wyrównane. Po drugie, postępuj zgodnie z odległościami wymienionymi na poniższym obrazku: 30 pikseli między literami, 100 pikseli między kształtami składającymi się na pionową stronę litery lub 24 piksele, jeśli używasz trzech kształtów do utworzenia tej strony, a 50 pikseli między kształtami które tworzą poziomą stronę litery.

Gdy skończysz, sprawdź jeszcze raz, czy kształty są idealnie wyrównane, a następnie przekształć je w pojedynczą ścieżkę złożoną, używając tego samego skrótu klawiaturowego Control-8. Przejdź do panelu Warstwy, otwórz istniejącą warstwę, po prostu zmień nazwę istniejącej ścieżki złożonej "bieg", a następnie ją zablokuj.

gear compound pathgear compound pathgear compound path

Krok 2 

Skoncentruj się na kształtach kół zębatych, które składają się na "N". Najpierw utworzymy łańcuch, który łączy górny lewy bieg z prawym dolnym biegiem. Wybierz narzędzie Pióro (P) i utwórz ukośną ścieżkę dokładnie tak, jak pokazano na poniższym obrazku. Po raz kolejny przydatna będzie siatka i funkcja przyciągania do siatki. Dodaj czarny skok 1 px dla tej ścieżki.

oblique pathoblique pathoblique path

Krok 3

Upewnij się, że czarna ścieżka pozostaje zaznaczona i skup się na panelu Wygląd. Otwórz panel rozwijany Stroke, zwiększ wagę do 14 px i sprawdź przycisk Round Cap.

round capround capround cap

Krok 4

Ponownie wybierz swoją czarną ścieżkę i przejdź do Obiekt> Ścieżka> Obrys konturu. Upewnij się, że wynikowy kształt jest zaznaczony, naciśnij Shift-X, aby przenieść atrybuty koloru z wypełnienia do obrysu, ustaw ostrość na panelu Wygląd, otwórz panel Wysuń obrys i zaznacz przycisk Wyrównaj obrysy na zewnątrz.

oblique stringoblique stringoblique string

Krok 5

Skoncentruj się na dwóch kształtach biegów, które tworzą lewy górny róg "G". Za pomocą narzędzia Prostokąt (M) utwórz kształt 14 x 90 px i umieść go dokładnie tak, jak pokazano na poniższym obrazku. Dodaj czarny skok o wielkości 1 piksela dla tego prostokąta, wyrównaj go na zewnątrz i upewnij się, że nie ma zestawu kolorów dla wypełnienia.

black stroke rectangleblack stroke rectangleblack stroke rectangle

Krok 6

Za pomocą narzędzia Prostokąt (M) utwórz pozostałe prostokąty, które łączą kształty narzędzi i wykorzystaj te same atrybuty wyglądu. Dodaj również prostokąty łączące litery i te, które wykraczają poza obszar roboczy, jak pokazano na drugim obrazie.

black stroke rectanglesblack stroke rectanglesblack stroke rectangles

Krok 7

Wybierz ponownie wszystkie prostokąty z czarnym obrysem i przejdź do Efekt> Stylizacja> Zaokrąglone rogi. Wprowadź promień 7 pikseli i kliknij OK.

rounded cornersrounded cornersrounded corners

Krok 8

Za pomocą narzędzia Prostokąt (M) utwórz kształt pokrywający cały obszar roboczy, ustaw kolor wypełnienia na R = 65 G = 93 B = 109, a następnie wyślij go do tyłu, używając skrótu klawiszowego Shift-Control- [].  Upewnij się, że ten nowy prostokąt pozostaje zaznaczony, skup się na panelu Wygląd i dodaj drugie wypełnienie za pomocą przycisku Dodaj nowe wypełnienie.

 Wybierz nowe wypełnienie, uczyń je czarnym, zmniejsz krycie do 10%, zmień tryb mieszania na pomnożenie, a następnie przejdź do Efekt> Artystyczny> Ziarno filmu. Wprowadź atrybuty pokazane na poniższym obrazku, a następnie kliknij przycisk OK. Przejdź do panelu Warstwy, zmień nazwę kształtu wykonanego w tym kroku "tło", a następnie po prostu zablokuj.

backgroundbackgroundbackground

4. Utwórz Back Set of Strings

Krok 1

Skoncentruj się na panelu Warstwy i po prostu przeciągnij ścieżkę złożoną z "biegu" w górnej części panelu. Skoncentruj się na jednym z tych prostokątów z czarnym obrysem, wybierz go i ustaw ostrość na panelu Wygląd.  Wybierz skok, zastąp istniejący kolor R = 136 G = 160 B = 174, wyrównaj go do zewnątrz i zwiększ wagę do 6 px.

back string first strokeback string first strokeback string first stroke

Krok 2

Upewnij się, że Twój prostokąt pozostaje zaznaczony, skup się na panelu Wygląd, wybierz istniejący obrys i powiel go za pomocą przycisku Powiel zaznaczony element.  Wybierz nowy skok, zamień istniejący kolor na R = 65 G = 93 B = 109, a następnie otwórz panel wysuwania obrysu. Sprawdź pole Linia przerywana, a następnie wpisz 2 px w pierwszym polu kreski i 1 piksel w pierwszym polu odstępu

back string dashed strokeback string dashed strokeback string dashed stroke

Krok 3

Upewnij się, że twój prostokąt pozostaje wybrany, skup się na panelu Wygląd i dodaj trzecie uderzenie za pomocą przycisku Dodaj nowy obrys.  Wybierz nowy skok, upewnij się, że kolor jest ustawiony na R = 65 G = 93 B = 109, wyrównaj go na zewnątrz i zmniejsz wagę do 4 px.

back string third strokeback string third strokeback string third stroke

Krok 4 

Upewnij się, że twój prostokąt pozostaje zaznaczony, skup się na panelu Wygląd i dodaj czwarty obrys używając tego samego przycisku Dodaj nowy obrys. Wybierz nowy skok, zamień istniejący kolor na R = 35 G = 63 B = 79, wyrównaj go na zewnątrz i zmniejsz wagę do 2 px.

back string fourth strokeback string fourth strokeback string fourth stroke

Krok 5

Upewnij się, że twój prostokąt pozostaje zaznaczony, skup się na panelu Wygląd, wybierz ponownie dolny skok i przejdź do Efekt> Stylizacja> Upuść cień. Wprowadź atrybuty pokazane w lewym górnym oknie (na poniższym obrazku), kliknij OK, a następnie dodaj pozostałe trzy efekty upuszczania cienia pokazane poniżej.

back strings drop shadowback strings drop shadowback strings drop shadow

Krok 6

Upewnij się, że twój prostokąt jest nadal zaznaczony, otwórz panel Style graficzne (Okno> Style graficzne) i po prostu kliknij ten przycisk Nowy styl grafiki.

first graphic stylefirst graphic stylefirst graphic style

Krok 7

Wybierz jeden z tych kształtów za pomocą czarnego obrysu i przejdź do opcji Wybierz> To samo> Kolor obrysu, aby wybrać pozostałe kształty z czarnym obrysem. Teraz, gdy wybrane są wszystkie te kształty, po prostu dodaj ten styl graficzny z panelu Style graficzne. W końcu rzeczy powinny wyglądać jak na drugim obrazie.

Ponownie wybierz wszystkie kształty, które składają się na ciągi i zgrupuj je za pomocą skrótu klawiszowego Control-G.  Przejdź do panelu Warstwy, zmień nazwę grupy wykonanej w tym kroku "backStrings", a następnie przeciągnij ją między ścieżką złożoną "przekładnia" i tym "prostokątem" tła.

use graphic styleuse graphic styleuse graphic style

5. Utwórz przedni zestaw ciągów

Krok 1

Powiel grupę "backStrings" (Control-C> Control-F). Zablokuj oryginalną grupę, a następnie przynieś kopię do przodu za pomocą skrótu klawiszowego Shift-Control-].  Upewnij się, że ta nowa grupa kształtów jest zaznaczona, Rozgrupuj ją (Shift-Control-G), a następnie naciśnij przycisk D na klawiaturze, aby zastąpić istniejące atrybuty wyglądu domyślnymi (białe wypełnienie i czarny obrys).

front stringsfront stringsfront strings

Krok 2

Wybierz jeden z tych białych prostokątów i ustaw ostrość na panelu Wygląd. Usuń kolor z wypełnienia, a następnie wybierz obrys. Zastąp istniejący kolor R = 136 G = 160 B = 174, zwiększ wagę do 2 px i sprawdź, czy przycisk Wyrównaj obrys do zewnątrz.

front string first strokefront string first strokefront string first stroke

Krok 3

Upewnij się, że twój prostokąt pozostaje zaznaczony, skup się na panelu Wygląd i dodaj drugi skok, używając tego samego przycisku Dodaj nowy obrys. Wybierz nowy skok, zastąp istniejący kolor R = 65 G = 93 B = 109, wyrównaj go do zewnątrz i zmniejsz wagę do 1 px.

front string second strokefront string second strokefront string second stroke

Krok 4

Upewnij się, że twój prostokąt pozostaje wybrany, skup się na panelu Wygląd, wybierz ponownie dolny skok i dodaj cztery efekty cieniowania pokazane na poniższym obrazku.

front string drop shadowfront string drop shadowfront string drop shadow

Krok 5

Ponownie wybierz swój prostokąt, upewnij się, że wybrana jest cała ścieżka (po prostu kliknij ten tekst "Ścieżka" u góry panelu) i przejdź do Efekt> Stylizacja> Zaokrąglone rogi. Wprowadź promień 7 pikseli, kliknij OK, a następnie przejdź do Effect> Path> Offset Path . Wprowadź przesunięcie -5 px i kliknij OK. Podczas gdy ten kształt jest nadal zaznaczony, przejdź do panelu Style graficzne i zapisz nowy styl graficzny.

front string rounded cornersfront string rounded cornersfront string rounded corners

Krok 6

Wybierz pozostałe białe kształty i po prostu dodaj swój nowy styl graficzny. Jest tylko jedna myśl, że musisz ją poprawić. Wybierz ukośny kształt tworzący "N", ustaw ostrość na panelu Wygląd i pozbyć się efektu Zaokrąglonych narożników. 

Gdy skończysz, ponownie wybierz wszystkie kształty, które składają się na przednie ciągi i zgrupuj je (Control-G).  Przejdź do panelu Warstwy, upewnij się, że twoja nowa grupa jest na górze, zmień jej nazwę na "frontStrings" i zablokuj.

second graphic stylesecond graphic stylesecond graphic style

6. Dodaj cieniowanie i zaznaczenia dla kształtów biegów

Krok 1

Odblokuj ścieżkę złożoną "siatki", wyłącz Przyciągaj do siatki (Shift-Control- "), a następnie przejdź do Edycja> Preferencje> Ogólne i upewnij się, że przyrost klawiatury jest ustawiony na 1 piksel.  Wybierz ścieżkę złożoną" siatka "i wykonaj dwie kopie z przodu (Control-C> Control-F> Control-F)  Wybierz górną kopię i przesuń ją o 1 px w dół za pomocą przycisku strzałki w dół na klawiaturze. Wybierz ponownie obie kopie wykonane w tym kroku i kliknij Minus Front z panelu Pathfinder.

Zmień wynikową grupę kształtów w nową ścieżkę złożoną (Control-8), upewnij się, że pozostaje zaznaczona i skup się na panelu Wygląd. Zastąp istniejący kolor wypełnienia prostą czernią, zmniejsz krycie do 30% i zmień tryb mieszania na miękkie światło

gear highlightsgear highlightsgear highlights

Krok 2 

Wybierz ścieżkę złożoną "siatki" i wykonaj dwie kopie z przodu (Control-C> Control-F> Control-F). Wybierz górną kopię i przesuń ją o 1 px w górę za pomocą przycisku strzałki w górę na klawiaturze. Ponownie wybierz obie kopie wykonane w tym kroku i kliknij przycisk Minus Front na panelu Pathfinder

Zmień wynikową grupę kształtów w nową ścieżkę złożoną (Control-8), upewnij się, że pozostaje zaznaczona i skup się na panelu Wygląd. Zastąp istniejący kolor wypełnienia prostą czernią i zmień tryb mieszania na miękkie światło.

gear highlightsgear highlightsgear highlights

Krok 3

Upewnij się, że wybrano ścieżkę złożoną "siatka" i przejdź do Obiekt> Ścieżka> Ścieżka odsunięcia. Wprowadź przesunięcie -1 px i kliknij OK. Duplikuj nowo utworzony kształt (Control-C> Control-F), wybierz kopię i przeciągnij ją 1 px w dół za pomocą tego samego przycisku strzałki w dół. Ponownie wybierz oba kształty wykonane w tym kroku i kliknij przycisk Minus Front na panelu Pathfinder.

Zmień wynikową grupę kształtów w nową ścieżkę złożoną (Control-8), upewnij się, że pozostaje zaznaczona i skup się na panelu Wygląd. Zastąp istniejący kolor wypełnienia kolorem białym i zmień tryb mieszania na miękkie światło.

gear highlightsgear highlightsgear highlights

Krok 4

Upewnij się, że wybrano ścieżkę złożoną "siatka" i przejdź do Obiekt> Ścieżka> Ścieżka odsunięcia. Wprowadź przesunięcie -1 px i kliknij OK. Duplikuj nowo utworzony kształt (Control-C> Control-F), wybierz kopię i przeciągnij ją 1 px w górę, używając tego samego przycisku strzałki w górę. Ponownie wybierz oba kształty wykonane w tym kroku i kliknij przycisk Minus Front na panelu Pathfinder.

Zmień wynikową grupę kształtów w nową ścieżkę złożoną (Control-8), upewnij się, że pozostaje zaznaczona i skup się na panelu Wygląd.  Zastąp istniejący kolor wypełnienia kolorem czarnym, zmniejsz krycie do 50% i zmień tryb mieszania na miękkie światło.

gear highlightsgear highlightsgear highlights

Krok 5

Upewnij się, że wybrana jest ścieżka złożenia "narzędzi" i dodaj pięć efektów cieniowania pokazanych na poniższym obrazie. Wybierz ponownie ścieżkę złożoną z "biegu" wraz z innymi ścieżkami złożonymi używanymi do jej podświetlenia i zgrupuj je (Control-G).  Przejdź do panelu Warstwy, zmień nazwę nowej grupy "bieg" i zablokuj ją.

gear shadinggear shadinggear shading

7. Utwórz małe złącza

Krok 1

Włącz Przyciągaj do siatki (Control- '). Korzystając z narzędzia Elipsa (L), utwórz okrąg o wielkości 14 pikseli, upewnij się, że pozostaje wybrany i skup się na panelu Wygląd. Usuń kolor z wypełnienia, a następnie wybierz obrys. Ustaw kolor na R = 35 G = 63 B = 79, zwiększ wagę do 4 px i sprawdź, czy przycisk Wyrównaj obrys do wewnątrz.  Upewnij się, że Twój kształt jest nadal zaznaczony i przejdź do Obiekt> Ścieżka> Obrys konturu.

connector mainconnector mainconnector main

Krok 2

Wyłącz przyciąganie do siatki (Control- '). Upewnij się, że Twój kształt 14 px jest nadal zaznaczony i wykonaj dwie kopie z przodu (Control-C> Control-F> Control-F).  Wybierz górną kopię i przesuń ją o 1 px w górę. Ponownie wybierz obie kopie wykonane w tym kroku i kliknij przycisk Minus Front na panelu Pathfinder

Zmień wynikową grupę kształtów w ścieżkę złożoną (Control-8), upewnij się, że pozostaje zaznaczona i skup się na panelu Wygląd. Zastąp istniejący kolor wypełnienia kolorem czarnym, zmniejsz krycie do 50% i zmień tryb mieszania na miękkie światło.

connector shadingconnector shadingconnector shading

Krok 3

Upewnij się, że Twój kształt 14 px jest nadal zaznaczony i wykonaj dwie kopie z przodu (Control-C> Control-F> Control-F).  Wybierz górną kopię i przesuń ją o 1 px w dół. Ponownie wybierz obie kopie wykonane w tym kroku i kliknij przycisk Minus Front na panelu Pathfinder.

Zmień wynikową grupę kształtów w ścieżkę złożoną (Control-8), upewnij się, że pozostaje zaznaczona i skup się na panelu Wygląd. Zastąp istniejący kolor wypełnienia kolorem czarnym, zmniejsz krycie do 30% i zmień tryb mieszania na miękkie światło.

connector shadingconnector shadingconnector shading

Krok 4

Upewnij się, że Twój kształt 14 px jest nadal zaznaczony i przejdź do Object> Path> Offset Path. Wprowadź przesunięcie -1 px, kliknij przycisk OK, a następnie zdubluj wynikowy kształt (Control-C> Control-F).  Wybierz tę kopię i przesuń ją o 1 px w dół. Ponownie wybierz oba kształty wykonane w tym kroku i kliknij przycisk Minus Front na panelu Pathfinder.

Zmień wynikową grupę kształtów w ścieżkę złożoną (Control-8), upewnij się, że pozostaje zaznaczona i skup się na panelu Wygląd. Zastąp istniejący kolor wypełnienia kolorem białym, zmniejsz krycie do 90% i zmień tryb mieszania na miękkie światło.

connector highlightconnector highlightconnector highlight

Krok 5

Upewnij się, że Twój kształt 14 px jest nadal zaznaczony i po prostu dodaj cztery efekty cieniowania pokazane na poniższym obrazku.

connector shadingconnector shadingconnector shading

Krok 6

Włącz Przyciągaj do siatki (Control- '). Ponownie wybierz kształt 14 px wraz ze ścieżkami złożonymi używanymi do jego podświetlenia i zgrupuj je (Control-G). Umieść nową grupę dokładnie tak, jak pokazano na poniższym obrazku, a następnie przejdź do panelu Warstwy i zmień jej nazwę na "konektor".

connector groupconnector groupconnector group

Krok 7

Pomnóż grupę "łączników" i rozłóż kopie, jak pokazano na poniższym obrazku.

multiply connectormultiply connectormultiply connector

8. Dodaj cieniowanie i przyciemnij całą swoją pracę

Krok 1

Za pomocą narzędzia Prostokąt (M) utwórz kształt o wymiarach 610 x 710 pikseli, upewnij się, że obejmuje cały obszar roboczy i ustaw ostrość na panelu Wygląd. Wybierz istniejące wypełnienie, zmniejsz krycie do 50%, zmień tryb mieszania na miękkie światło i zastąp istniejący kolor gradientem promieniowym pokazanym na poniższym obrazie. To żółte zero z obrazu gradientowego oznacza procent krycia. To żółte zero z obrazu gradientowego oznacza procent krycia.

radial gradientradial gradientradial gradient

Krok 2

Upewnij się, że przedni prostokąt pozostaje zaznaczony, skup się na panelu Wygląd i dodaj drugie wypełnienie, używając tego samego przycisku Dodaj nowe wypełnienie. Wybierz to nowe wypełnienie, uczyń je czarnym, zmniejsz krycie do 50% i zmień tryb mieszania na kolor.

second fillsecond fillsecond fill

Krok 3

Upewnij się, że przedni prostokąt pozostaje zaznaczony, skup się na panelu Wygląd i dodaj trzecie wypełnienie. Wybierz to nowe wypełnienie, zastąp istniejący kolor R = 193 G = 150 B = 27, zmniejsz jego krycie do 30% i zmień tryb mieszania na spalanie w kolorze.

third fillthird fillthird fill

Gratulacje! Jesteś skończony!

Oto, jak powinien wyglądać. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten samouczek i możesz zastosować te techniki w swoich przyszłych projektach.

final productfinal productfinal product
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.