Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Illustration

Jak zrobić magiczną książkę używając Adobe Illustrator

Read Time: 17 mins

Polish (Polski) translation by Władysław Łucyszyn (you can also view the original English article)

Chcesz dodać odrobinę cudu do obrazów wektorowych? Ten samouczek jest przewodnikiem, w którym znajdziesz pomysły na stworzenie magicznej książki.  W pierwszej połowie nauczysz się tworzyć otwartą książkę, w pozostałych krokach zrobisz tło i dodasz magiczne efekty.  Możesz zastosować te efekty do innych projektów.

Krok 1

Aby rozpocząć tworzenie dokumentu 500 na 500 pikseli.

 1. Narysuj prostokąt o wymiarach 400 na 200 pikseli z promieniem naroża 3 pikseli za pomocą narzędzia Rounded Rectangle Tool (M). 
 2. Otwórz panel Transform (Shift + F8) i zmień wartość X na 50px.

Krok 2

Jeśli prostokąt nie pokazuje narożników z punktami kontrolnymi, wybierz prostokąt i przejdź do Menu główne: Obiekt> Rozwiń wygląd.  Teraz możesz edytować rogi. 

 1. Utwórz prostokąt o wymiarach 400 na 30 pikseli za pomocą narzędzia Prostokąt (T).
 2. Wybierz oba prostokąty, otwórz panel Wyrównaj (Shift + F7) i wyrównaj je w środku w poziomie i na dole w pionie.

Krok 3

 1. Wybierz oba prostokąty i na palecie Pathfinder (Shift + Command + F9) kliknij przycisk Unite.
 2. Upewnij się, że opcja Pathfinder (w prawym górnym rogu panelu) ma aktywowane polecenie Remove Redundant Points.

Krok 4

Wybierz prawy punkt kontrolny dwóch punktów w lewym górnym rogu za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie (A). W panelu Transform przypisz X wartość 103 px.  W tym samym rogu wybierz inny punkt kontrolny, aw panelu Transform przypisz X wartość 100 px.

Teraz wybierz lewy punkt kontrolny w prawym górnym rogu za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie (A), aw panelu Przekształć przypisz X wartość 397 px.  W tym samym rogu wybierz inny punkt kontrolny, aw panelu Transform przypisz X wartość 400 px. Wypełnij go: R: 92, G: 37, B: 15.

Krok 5

 1. Narysuj prostokąt o wymiarach 400 px na 10 pikseli z promieniem naroża 3 pikseli za pomocą narzędzia Rounded Rectangle Tool. 
 2. Narysuj okrąg o promieniu 50 na 50 pikseli za pomocą narzędzia Elipsa (L) i narysuj okrąg o wymiarach 40 na 40 pikseli. Wypełnij je R: 92 G: 37 B: 15 i dodaj czarny pociągnięcie. Wybierz oba okręgi i użyj panelu wyrównania (Shift + F7), aby wyrównać je w pionie i poziomie.
 3. Na palecie Pathfinder (Shift + Command + F9) kliknij przycisk Minus Front.

Krok 6

 1. Narysuj prostokąt o wymiarach 55 na 25 pikseli za pomocą narzędzia Prostokąt (M).
 2. Wybierz prostokąt i kształt koła. Użyj panelu wyrównania (Shift + F7), aby wyrównać je poziomo w środku i pionowo u góry.
 3. Na palecie Pathfinder (Shift + Command + F9) kliknij przycisk Minus Front.

Krok 7

Wybierz kształty prostokąt i półkole. Użyj panelu wyrównania (Shift + F7), aby wyrównać je poziomo w środku i pionowo u góry. Na palecie Pathfinder (Shift + Command + F9) kliknij przycisk Divide.

Krok 8

 1. Odznacz wszystkie. Użyj narzędzia wyboru grupy, aby wybrać części we wzorze, jak pokazano (1 do 5), z wyjątkiem części 6 i 7 oznaczonych strzałką.
 2. Na palecie Pathfindera kliknij przycisk Unite.
 3. Użyj narzędzia wyboru grupy; wybierz części 6 i 7. Teraz na palecie Pathfinder kliknij ponownie przycisk Unite.

Krok 9

 1. Narysuj prostokąt 450 na 5 pikseli za pomocą narzędzia Prostokąt (M) i wybierz oba kształty. Użyj panelu wyrównania, aby wyrównać je poziomo w środku i pionowo u góry. 
 2. Na palecie Pathfindera kliknij przycisk Podziel.
 3. Usuń górną połowę.

Krok 10

Umieść ostatni kształt na dole kształtu wykonanego w kroku 4. Wybierz oba kształty i wyrównaj je (Shift + F7) w poziomie w środku. Pamiętaj, aby je pogrupować (Command + G).

Krok 11

Wybierz górny kształt i otwórz Panel narzędzi skalowania (S) na pasku narzędzi. Sprawdź przycisk Niejednolity i wprowadź następujące wartości: Poziomo na 97% i Pionowo na 94%. Kliknij przycisk Kopiuj.

Teraz użyj narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie, aby (A) wybrać lewy dolny punkt kontrolny i przesunąć go o 1 piksel w prawo, a następnie wybierz prawy dolny punkt kontrolny i przesuń go o 1 piksel w lewo. Wypełnij go R: 143, G: 90, B: 70. Pamiętaj, aby je pogrupować (Command + G).

Krok 12

Usuń obrys dolnego kształtu. Narysuj prostokąt o wymiarach 39 na 160 pikseli. Wybierz wszystkie kształty i wyrównaj je (Shift + F7) w poziomie w środku i pionowo u góry.

Krok 13

Zduplikuj półkola wybrane na obrazie (kopiuj i wklej) i umieść kopię na pierwszym kształcie. Wyrównaj (Shift + F7) w poziomie w środku i pionowo u góry, skopiuj ponownie półokręgu (Command + C), aby zapisać jego pozycję.

Użyj narzędzia wyboru grupy, aby dodać kształt 1 do zaznaczenia. Otwórz paletę Pathfinder (Shift + Command + F9) i kliknij przycisk Minus Front. Następnie przejdź do Object> Arrange i kliknij Send to Back (Shift + Command + Lewy Bracket). Wklej ponownie półokręgu w tym samym miejscu, używając polecenia + F, ale teraz użyj narzędzia wyboru grupy, aby dodać kształt 2 do zaznaczenia. Kliknij ponownie przycisk Minus Front na palecie Pathfinder.

Wybierz prostokąt i przejdź do Object> Arrange i kliknij na Bring To Front (Shift + Command +)).  Wklej półkola w tym samym miejscu za pomocą Command + F, ale teraz zaznacz je za pomocą prostokąta i kliknij ponownie przycisk Minus Front na palecie Pathfinder. 

Na koniec, bez odznaczania kształtu, dodaj dolną półkole do zaznaczenia, a następnie w panelu Filtrowanie kliknij przycisk Unite.

Krok 14

Wybierz główny kształt i wypełnij go kolorem gradientu. Otwórz panel Gradient (Command + F9). Kliknij domyślny gradient skali szarości i przypisz suwaki kolorów. Aby otworzyć Panel kolorów, kliknij dwukrotnie suwak gradientu (zależnie od tego, który chcesz). Zastosuj następujące kolory: Slajd1 kolor (R: 66 G: 28 B: 5) i Lokalizacja 0%. Kolor slajdu 2 (R: 0 G: 0 B: 0) i lokalizacja 100%.

Krok 15

 1. Dodaj dwa punkty kontrolne w kształcie 1 iw kształcie 2, jak pokazano.
 2. Użyj narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie (A), aby wybrać wszystkie środkowe punkty kontrolne i przesunąć je o 7 pikseli w górę.
 3. Teraz zaznacz wszystkie punkty kontrolne w czterech rogach i przesuń je o 7 pikseli w dół.

Krok 16

Wybierz dolny kształt i użyj narzędzia Siatka (U), aby dodać punkt zakotwiczenia w lewym rogu, dokładnie w środku dolnego kształtu, jak pokazano. Pomaluj wszystkie dolne punkty kotwiące tego kształtu za pomocą R: 0, G: 0, B: 0. I pomaluj górne punkty zakotwiczenia za pomocą R: 135, G: 96, B: 66.

Krok 17

 • Narysuj kształt podobny do obrazu.
 • Powiel go i ułóż na wierzchu, jak pokazano, i zmniejsz jego rozmiar o 76% za pomocą narzędzia Skala (S).
 • Używając obu kształtów jako przewodnika, narysuj kształt strony książki.

Krok 18

 1. Usuń zaznaczony kształt.
 2. Wypełnij kształt 1 Gradientem: Slajd 1 to R: 199, G: 148, B: 63; z lokalizacją 0%. Slajd 2 to R: 249, G: 233, B: 188; z Lokalizacja 100%. Wypełnij kształt 2 za pomocą gradientu: Slajd 1 to R: 199, G: 148, B: 63; z Lokalizacja 50%. Slajd 2 to R: 240, G: 215, B: 130; z Lokalizacja 100%.

Krok 19

 1. Za pomocą narzędzia Dodaj punkt kontrolny (+) dodaj dwa punkty kontrolne w kształcie 2 i użyj narzędzia Usuń punkt kontrolny (-), aby usunąć narożny punkt kontrolny, jak pokazano.
 2. Wybierz kształty 1 i 2 za pomocą narzędzia Odruch (O) (opcja w osi pionowej), aby wykonać duplikat lustra i umieść je we właściwym miejscu.

Krok 20

Ustaw zoom na 400%.

 1. Narysuj kształt, jak pokazano. Pomaluj go kolorem R: 128, G: 31, B: 0.
 2. Użyj narzędzia Elipsa (L), aby narysować owal o wymiarach 2,5 na 1,5 piksela i wypełnij go kolorem R: 199, G: 133, B: 61 i obróć o 30 stopni. Powtórz czterokrotnie owal, umieść je w tym samym miejscu, co pokazano, i pogrupuj je.
 3. Użyj narzędzia Odbicie (O), aby powielić owale i umieścić je po drugiej stronie.
 4. Grupuj i umieść wszystkie w odpowiednim miejscu na książce.

Krok 21

 1. Utwórz linię o długości 160 pikseli za pomocą narzędzia segmentacji linii (\) i ustaw wartość 0,5 pt w przypadku obrysu. Powiel tę linię siedem razy z przerwą około 3 punktów.
 2. Użyj narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie (A), aby wybrać wszystkie lewe punkty kontrolne i przesunąć je o 7 pikseli w dół.
 3. Za pomocą narzędzia Warp (Shift + R) spraw, aby falowały, każda linia, jedna po drugiej. Linia górna powinna być bardziej zakrzywiona, a także zredukować falowanie w następujących liniach. Wybierz wszystkie linie, przejdź do Obiekt> Ścieżka> Kontury Obrysy i kliknij na niego. Linie są teraz stałymi obiektami, które możesz wypełnić.

Krok 22

 1. Wybierz wszystkie linie i zastosuj gradient:
 • Slajd 1: R: 199, G: 148, B: 63, z lokalizacją 0.
 • Slajd 2: R: 150, G: 110, B: 75, z położeniem 50%.
 • Slajd3: R: 232, G: 195, B: 143, z położeniem 100%.
 • Wybierz drugą linię i zastosuj gradient:
  • Slajd 1: R: 199, G: 148. B: 63, z lokalizacją 0.
  •  Slajd 2: R: 80, G: 50, B: 30, z położeniem 50%.
  • Slajd3: R: 232, G: 195, B: 68, z położeniem 100%.

  Krok 23

  Utwórz kopię wiersza z obrazem lustrzanym. Usuń dwie górne linie. Narysuj trzy kształty, jak pokazano. Wypełnij je R: 100, G: 55, B: 30.

  Krok 24

  Wybierz lewą stronę książki, otwórz narzędzie Ścinanie. Ustaw kąt ścinania na 2 stopnie, a kąt na 90 stopni. Kliknij przycisk Kopiuj. Przesuń go o 3 piksele w górę. Zastosuj cień.  Idź do Efekt> Stylizacja> Upuść cień.  Ustaw wartości pokazane przez obraz. Powtórz ten proces, aby utworzyć kolejną stronę powyżej tej strony.

  Krok 25

  Teraz narysujemy zawartość stron. W tym celu stworzymy symulowane kolumny tekstowe i trochę grafiki. Do symulowanego tekstu użyłem czcionki Champignon Alt Swash, ponieważ podoba mi się jej wygląd. Użyłem też czcionki runicznej, nazywa się Tenwar Sindarin 2 i czcionką typu Tattoo podobną do grafiki.

  Pierwszy rysunek został wymyślony przeze mnie za pomocą narzędzi kształtu. W tym kroku możesz stworzyć własny projekt treści. W projektach 2 i 3 możesz używać grafiki, ponieważ będą one wyświetlane na najbardziej widocznych stronach, ale możesz użyć tylko tekstu do projektu 1, ponieważ będzie to na stronach do tyłu. Stwórz ramy o wymiarach 150 na 180 pikseli, a wewnątrz tego stwórz treść, którą lubisz.

  Krok 26

  1. Dodajmy formatowanie do treści strony. Na razie użyjemy projektu z kolumnami tekstu.
  2. Usuń ramkę konturu i przekonwertuj tekst na kontury. Wybierz je wszystkie i zastosuj polecenie Tekst> Utwórz kontury (Shift + Command + O).
  3. Wybierz lewą stronę i zduplikuj ją, przenieś kopię na zewnątrz.
  4. Zmniejsz jego rozmiar do 90%.
  5. Umieść symulowany tekst za stroną, wybierz oba i wyrównaj w pionie i poziomie w środku.
  6. Idź do obiektu> Zniekształcenie koperty> Utwórz z górnym obiektem (Shift + Command + C). Teraz twój projekt jest dostosowany do strony. Powtórz proces z drugą stroną.

  Krok 27

  Zanim dodamy sformatowaną zawartość do stron, przygotujemy je.

  1. Wybierz lewą stronę i wypełnij ją kolorem: R: 200, G: 150, B: 60.
  2. Następnie użyj narzędzia Siatka (U), aby dodać pięć punktów kontrolnych w miejscach pokazanych przez obraz. Musisz uważać, aby nie generować niepotrzebnych punktów kontrolnych, podczas dodawania punktów kontrolnych nad liniami.
  3. Wybierz punkty kontrolne, jak pokazano i wypełnij je następującym kolorem: R: 220, G: 185, B: 130.
  4. Wybierz centralny punkt kontrolny i wypełnij go: R: 245, G: 230, B: 185. 

  Krok 28

  1. Najpierw utwórz kopię odpowiedniej strony, którą wykorzystamy później.
  2. Powtórz proces pokazany w poprzednim kroku, na prawej stronie.
  3. Następnie umieść zawartość w kroku 23 na stronach.

  Krok 29

  1. Będziesz musiał zablokować zawartość lewej strony i dwóch stron utworzonych w kroku 21. Wybierz jeden po drugim za pomocą Narzędzia wyboru grupy i zablokuj każdy z Command + 2.
  2. Teraz możesz wybrać stronę bazową. Skopiuj i wklej w tym samym miejscu, używając Command + C i Command + F. Teraz kopia jest na wierzchu.
  3. Po wybraniu kopii otwórz narzędzie Ścinanie i ustaw następujące wartości: Kąt ścinania 12 °, Kąt 90 °, a następnie przesuń o około 20 pikseli w górę.
  4. (a) Wybierz dolny środkowy punkt kontrolny i przesuń go o około 16 pikseli w górę. (b) Wybierz górny środkowy punkt kontrolny i przesuń go o około 12 pikseli w górę. (c) Wybierz lewy górny punkt kontrolny i przesuń go o około 2 piksele w prawo. (d) Wybierz lewy dolny punkt kontrolny i przesuń go o około 2 piksele w prawo i 6 pikseli w górę. W razie potrzeby przesuwaj punkty kierunkowe środkowych punktów kontrolnych, aż uzyskasz idealną krzywą.

  Krok 30

  1. W przypadku cienia utwórz kopię lewej strony i przenieś ją poza książkę.
  2. Po wybraniu tej strony otwórz narzędzie Ścinanie i utwórz kopię o następujących wartościach: Kąt ścinania -10 ° i kąt 90 °. Wypełnij kopię kolorem R: 66, G: 8, B: 0 i przesuń o około 17 pikseli w dół.
  3. Wybierz obie strony i otwórz panel Wyrównaj (Shift + F7), aby wyrównać je w prawo w poziomie (przycisk Wyrównanie w poziomie w prawo).
  4. Wyślij kopię do tyłu.
  5. (a) Wybierz obie strony ponownie, otwórz Panel Filtrów Pathfinder (Shift + Command + F9) i kliknij przycisk Minus Front. (b) Przejdź do Efekt> (Efekty Photoshopa) Rozmycie> Rozmycie gaussowskie i ustaw go na 15 pikseli. (c) Otwórz panel przezroczystości (Shift + Command + F10) i zastosuj krycie 75%. d) Użyj narzędzia Skala (S), aby skalować cień w poziomie 94%.
  6. Umieść cień na dole strony i zastosuj Obiekt> Ułóż> Wyślij w tył, aby umieścić go za stroną.

  Krok 31

  1. Czy pamiętasz stronę książki, którą zarezerwowaliśmy w kroku 28? Czas to wykorzystać!
  2. Umieść go na prawej stronie książki.
  3. Otwórz narzędzie Ścinanie i ustaw następujące wartości: Kąt ścinania -10 stopni i kąt 90 stopni. Przesuń go o 15 pikseli w górę.
  4. Dodaj cień i ustaw następujące wartości: tryb mnożenia, krycie 75%, X przesunięcie 3, przesunięcie Y 15, rozmycie 5 pikseli i kolor R: 66, G: 8, B: 0. Teraz zastosuj Rozwiń wygląd. Wybierz cień i skaluj go w 96% w poziomie. Idź do: Obiekt> Rozmieść> Przesuń na wierzch (klawisz Shift + Command + prawy wspornik), aby umieścić nad wszystkimi zaznaczonymi elementami.

  Krok 32

  1. Przy naszych wylosowanych stronach zastosuj je, korzystając z procesu od kroku 27.
  2. Następnie powtórz to, czego nauczyliśmy się w kroku 26, aby dostosować treść do formatu strony.
  3. Na koniec umieść zawartość na stronach, jak pokazano.

  Krok 33

  Nasza książka jest prawie ukończona. W tym kroku dodamy dwa małe, ale ważne szczegóły.

  1. Najpierw narysuj linię wysokości 142 pikseli za pomocą narzędzia segmentacji linii (\) i ustaw 1pt na skok. Pomaluj go kolorem R: 135, G: 95, B: 80. Umieść tę linię w środku książki, do której dołączają strony.
  2. Teraz narysuj kształt (jak pokazano) i umieść go we właściwej pozycji. Wypełnij go czarnym kolorem. Wypełnij go czarnym kolorem.

  Krok 34

  Jesteś już zmęczony? Nie martw się, w tym kroku skończymy książkę, a potem możesz odpocząć ... ale tylko na chwilę.

  1.  Wybierz okładkę książki.
  2. Idź do Efekt> Stylizowany> Upuść cień. Ustaw następujące wartości: Tryb mnożenia, 100% krycia, X przesunięcie 0 px, Y Przesunięcie 1 px, 2 px Rozmycie i 100% ciemności.

  Doskonały! Nasza książka jest gotowa do rzucenia zaklęcia! W kolejnych krokach dodamy magiczny efekt do naszej książki.

  Krok 35

  Utwórz nową warstwę (Tło) i przenieś ją za warstwę książki. Narysuj prostokąt o wymiarach 500 na 500 pikseli za pomocą narzędzia Prostokąt (M). Wypełnij go R: 0, G: 0, B: 0.

  Utwórz kolejny prostokąt o wymiarach 500 na 250 pikseli i wypełnij go następującym gradientem: Slajd1 kolor R: 70, G: 0, B: 0, z położeniem 0%. Slajd2 kolor R: 45, G: 0, B: 0, z położeniem 50%. Slajd3 kolor R: 0, G: 0, B: 0, z położeniem 100%. Kąt powinien być ustawiony na 90 °. Wybierz oba prostokąty i wyrównaj je w środku w poziomie i na dole w pionie.

  Krok 36

  1. Utwórz prostokąt o wymiarach 50 na 250 pikseli. Wypełnij go skalą szarości 50%.
  2. Wybierz go i przejdź do Efekt> Szkic> Pióro graficzne i ustaw następujące wartości: Długość skoku 15, Balans jasności / ciemności 2, Kierunek obrotu w poziomie i kliknij przycisk OK.
  3. Idź ponownie do Object> Expand Appearance.
  4. Teraz przejdź do Object> Live Trace> Trace Option i ustaw go tak, jak pokazano. Kliknij przycisk Trace.
  5. Otwórz obiekt> Rozwiń. W panelu Expand zaznacz Fill and Object, a następnie kliknij przycisk OK.
  6. Skaluj szerokość 1000% za pomocą narzędzia skalowania (S).

  Krok 37

  Utwórz nową warstwę nad warstwą tła (Reflex). Wybierz książkę i wykonaj poziomą kopię odruchową za pomocą narzędzia Reflex (O).

  Krok 38

  1. Narysuj nad książką prostokąt o wielkości 412 na 220 pikseli. Wypełnij gradientem: Slajd 1 ma skalę szarości 0%, położenie 0%. Slajd 2 ma skalę szarości 100%, położenie 100%, położenie suwaka gradientu 85%, typ liniowy i kąt 90 °.
  2. Wybierz oba elementy i otwórz panel Przezroczystość (Shift + Command + F10) i kliknij opcję panelu (w prawym górnym rogu panelu), aby wybrać opcję Utwórz masę krycia.

  Krok 39

  1. Narysuj nad książką prostokąt 410 na 80 pikseli, wybierz oba. Idź do obiektu> Maska przycinająca> Make (Command + 7), aby stworzyć maskę.
  2. Przejdź do panelu Przezroczystość (Shift + Command + F10) i ustaw Opacity na 25%. Umieść go na dole obszaru roboczego.

  Krok 40

  1. Utwórz nową warstwę (Rays Lights) nad warstwą książki i narysuj trójkąt za pomocą narzędzia Polygon Tool. Ustaw Promień na 25 pikseli.
  2. Obróć go o 180 °.
  3. Skaluj go o 830% w pionie.
  4. Wypełnij go następującym gradientem: Slajd1 kolor R: 255, G: 255, B: 255, z położeniem 25% i 100% kryciem. Slajd kolorowy R: 255, G: 255, B: 255, z opcją Krycie 90% i 0%.

  Krok 41

  Teraz musisz utworzyć kopie kształtu i nadać im różne rozmiary i kąty, aby stworzyć efekt nieregularnego promienia światła z książki. Nakładaj niektóre kształty nad inne kształty, jak pokazano. Użyj narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie (A), aby wybrać wszystkie dolne punkty kontrolne, a następnie naciśnij Command + Alt + J, aby otworzyć Średni panel. W Axis zaznacz opcję Both i kliknij przycisk OK.

  Krok 42

  Zastosuj efekt rozmycia Gaussa 10 pikseli.

  Krok 43

  1. Utwórz nową warstwę (Kula) i narysuj okrąg o wymiarach 85 na 85 pikseli za pomocą narzędzia Elipsa (L).
  2. Wypełnij go następującym gradientem: Slajd1 kolor R: 255, G: 255, B: 255. Slajd2 kolor R: 65, G: 30, B: 0.
  3. Użyj narzędzia Gradient (G), aby zdefiniować kierunek gradientu.
  4. Przejdź do panelu przezroczystości (Shift + Command + F10) i ustaw Opacity na 50%. Usuń obrys.

  Krok 44

  (a) Narysuj elipsę o wymiarach 175 na 40 pikseli za pomocą narzędzia Elipsa (L). (b) Przejdź do Obiekt> Ścieżka> Obrys konturu. Nie wypełniaj go, zastosuj tylko biały skok o wartości 1 pt. (c) Powtórz cały proces z elipsą o wymiarach 158 na 28 pikseli i umieść go na środku pierwszej elipsy. (d) Narysuj wiele okręgów o wymiarach 3 na 3 piksele, aby wypełnić przestrzeń między dwoma elipsami, jak pokazano. Te kółka muszą być wypełnione białym kolorem.

  Krok 45

  (a) Narysuj owal 15 na 45 pikseli za pomocą narzędzia Elipsa (L). Utwórz kopię i umieść oba owale zgodnie z ilustracją, a następnie (b) Pogrupuj je. Obróć owale o 45 ° i naciśnij Command + D dwa razy, aby powtórzyć akcję. (c) Użyj narzędzia Gwiazda, aby utworzyć gwiazdę o następujących wartościach: Promień 1 wynosi 15. Promień2 wynosi 35 z 6 punktami. Ustaw skok na 1 pkt. (d) Powiel gwiazdę i przypisz do kopii skok 4 pt. Następnie zastosuj rozmycie gaussowskie o wartości 20 pikseli. (e) Grupuj i umieść je wszystkie w centrum kuli.

  Krok 46

  1. Wybierz tylko kulę za pomocą narzędzia do zaznaczania grup, skopiuj i wklej ją w tym samym miejscu, używając poleceń Command + C i Command + F. Umieść na wszystkich.  Ustaw krycie na 75% i pomaluj je kolorem R: 245, G: 245, B: 245.
  2. Zastosuj rozmycie gaussowskie o 40 pikselach.
  3. Teraz wybierz pierścień i wykonaj kopię w tym samym miejscu, używając poleceń Command + C i Command + F. Wybierz opcję Both i odznacz górny pierścień.  Zastosuj rozmycie gaussowskie 5 pikseli.
  4. Pogrupuj wszystkie i umieść je w tym samym miejscu, co pokazano.

  Krok 47

  Utwórz nową warstwę (Light) i narysuj prostokąt o promieniu 500 na 382 pikseli. Umieść go na górze obszaru roboczego.

  Krok 48

  • Wypełnij go Gradientem:
   • Slajd 1: R: 255, G: 255, B: 255, Lokalizacja 5% i 0% Krycie.
   • Slajd 2: R: 255, G: 255, B: 255, z pozycją 50% i kryciem 100%.
   • Slajd3: R: 255, G: 255, B: 255, z położeniem 95% i 0% krycia.

  Krok 49

  Zastosuj przezroczystość z kryciem 75% i zastosuj rozmycie gaussowską o 40 pikselach.

  Krok 50

  Utwórz nową warstwę o nazwie "Gwiazdy" i narysuj gwiazdkę za pomocą narzędzia Star. Otwórz panel Gwiazdy i ustaw wartości pokazane poniżej.

  Krok 51

  Teraz zrobimy gwiezdny pył. W tym celu będziemy musieli użyć gwiazdki 3 na 3 piksele.  Musimy tylko powtórzyć gwiazdę wiele razy, ale w środku gwiazdy muszą być bliżej.

  Krok 52

  Dodamy kilka gwiazd 7 na 7 pikseli i niektóre gwiazdy czteroramienne.

  Krok 53

  Dodaj resztę gwiazd i okręgów. Dodaj mniej gwiazdek, gdy zwiększa się ten rozmiar.

  Ostateczny obraz

  Teraz możesz ustawić wszystkie warstwy i cieszyć się końcowym wynikiem, pamiętaj, że prawidłowe pozycje warstw to: "Tło", "Refleks", "Książka", "Światła Rays", "Kula", "Światło" i " Gwiazdy."

  Advertisement
  Did you find this post useful?
  One subscription.
  Unlimited Downloads.
  Get unlimited downloads