Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Jak stworzyć efekt tekstu pokrytego trawą w Adobe Photoshop

by
Read Time:7 minsLanguages:

Polish (Polski) translation by Mateusz Lomber (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Wiosna wisi w powietrzu! I by to uczcić będziemy tworzyli efekt tekstowy inspirowany wiosną, podobny do efektów tekstowych, które mogą zostać zakupione na Envato Market. Użyjemy w tym celu trochę tekstur, brushy, dodamy parę stylów do warstw oraz użyjemy paru filtrów. Rozpocznijmy!

Materiały z tutoriala:

Poniższe materiały zostały użyte w procesie tworzenia tego tutoriala.

1. Stwórz tło

Krok 1

Stwórz dokument o wymiarach 849 x 603px, po czym wklej teksturę drewna nad warstwą początkową (Background), zmieniając jego wymiary według upodobania.

Add the Wood TextureAdd the Wood TextureAdd the Wood Texture

Krok 2

Przejdź do Filter > Blur > Guassian Blur (Filtry > Rozmycie > Rozmycie Guassowskie) i ustaw Radius (Promień) na 0.5. Wygładzi to trochę teksturę.

Gaussian BlurGaussian BlurGaussian Blur

Krok 3

Kliknij w ikonę Create new fill lub adjustment layer (Utwórz nową warstwę wypełnienia lub korekcyjną) na samym dole panelu z warstwami i wybierz Hue/Saturation (Barwa/nasycenie).

HueSaturationHueSaturationHueSaturation

Krok 4

Zmień Saturację do -15.

Saturation ValueSaturation ValueSaturation Value

Krok 5

Kliknij znowu w ikonkę Create new fill or adjustment layer (Utwórz nową warstwę wypełnienia lub korekcyjną) , a następnie wybierz Levels (Poziomy), po czym zmień wartość Gamma na 0.95.

Levels SettingsLevels SettingsLevels Settings

2. Stwórz oraz zduplikuj tekst.

Krok 1

Stwórz tekst pisany samymi dużymi literami używając czcionki Big Bottom Cartoon. Zmień rozmiar czcionki do 120 pt a wartość Tracking (Światło) do 250.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

Krok 2

Zduplikuj warstwę tekstową, po czym wejdź w Edit > Free Transform (Edycja > Przekształcenie swobodne).

Kliknij strzałkę w dół, potem strzałkę w prawo, by przenieść kopię naszej warstwy tekstowej o 1px w dół i 1px w prawo.

Kliknij Enter, by zaakceptować zmiany.

Duplicate and Transform the Text LayerDuplicate and Transform the Text LayerDuplicate and Transform the Text Layer

Krok 3

Kliknij trzykrotnie kombinację klawiszy Ctrl + Alt + Shift + T , by stworzyć trzy nowe kopie warstwy z naniesionym efektem transformacji.

Duplicate the Text LayerDuplicate the Text LayerDuplicate the Text Layer

3. Zmień nazwę oraz kolejność warstw z tekstem, oraz stwórz ich trochę więcej.

Krok 1

Zmień nazwę warstw z tekstem na Text, razem z ich numeracją.

Pierwsza warstwa z tekstem, którą tworzyliśmy na początku powinna mieć zmienioną nazwę na Text 1, a piąta kopia tej warstwy na samej górze powinna się nazywać Text 5.

Rename the Text LayersRename the Text LayersRename the Text Layers

Krok 2

Zmień kolejność warstw tekstowych tak, byś miał warstwę Text 1 na samej górze, a Text 5 na samym dole.

Reorder the Text LayersReorder the Text LayersReorder the Text Layers

Krok 3

Stwórz pięć nowych warstw powyżej warstw tekstowych oraz zmień ich kolejność.

Create Five New LayersCreate Five New LayersCreate Five New Layers

Krok 4

Zduplikuj warstwę Text 1, zmień jej nazwę na Text Top i umieść ją na samej górze panelu z warstwami.

Ostatecznie, stwórz jeszcze jedną warstwę na samej górze i nazwij ją Źdźbła Trawy.

Create Two More LayersCreate Two More LayersCreate Two More Layers

4. Obwódka na warstwach tekstowych

Krok 1

Kliknij prawym klawiszem myszy na warstwę Text 1 i wybierz Create Work Path.

Ustaw Foreground Color (kolor pierwszego planu) na #b6b567 a Background Color (kolor tła) na #425103, kliknij na Brush Tool (Pędzel) i wybierz pędzelek imitujący źdźbła trawy.

Create a Work PathCreate a Work PathCreate a Work Path

Krok 2

Wybierz Layer 1 i kliknij Enter, by stworzyć obwódkę pędzelkiem.

Stroke the PathStroke the PathStroke the Path

Krok 3

Kliknij prawym klawiszem myszy na warstwę Text 2, wybierz create work path (utwórz ścieżkę roboczą), następnie zaznacz warstwę Layer 2 i kliknij Enter, by nadać obwódkę.

Powtórz powyższe czynności dla reszty warstw tekstowych. Upewnij się, by zrobić work path dla każdej warstwy tekstowej, po czym zaznacz warstwę z odpowiednim numerem dla którego chcesz nadać obwódkę.

Stroke the Rest of the Text LayersStroke the Rest of the Text LayersStroke the Rest of the Text Layers

Krok 4

Stwórz ponownie work path dla Text1, zaznacz warstwę ze źdźbłami trawy i stwórz obwódkę.

Grass Stroke LayerGrass Stroke LayerGrass Stroke Layer

Krok 5

Zaznacz warstwę Text Top, następnie kliknij ikonkę Add vector mask (maskę wektorową) na samym dole panelu z warstwami.

Wybierz Eraser Tool (Gumkę), wybierz pędzelek ze źdźbłami trawy i ustaw Foreground color (kolor pierwszego planu) na biały.

Upewnij się, że maska warstwy jest zaznaczona, a następnie kliknij enter, by stworzyć obwódkę dla Text 1.

Wybierz Direct Selection Tool (A) (zaznaczanie bezpośrednie) i kliknij Enter, by pozbyć się work path.

Stroke the Layer MaskStroke the Layer MaskStroke the Layer Mask

5. Stwórz teksturę trawy

Krok 1

Zgrupuj wszystkie warstwy w grupę i nazwij ją Text Layers.

Text Layers GroupText Layers GroupText Layers Group

Krok 2

Umieść zdjęcie trawy na samej górze grupy Text Layers i zmień rozmiar zdjęcia, by zasłaniał zawartość tej grupy.

Add the Grass TextureAdd the Grass TextureAdd the Grass Texture

Krok 3

Kliknij prawym przyciskiem myszy na warstwę z teksturą trawy i wybierz Create Clipping Mask (Stwórz maskę przycinania).

Zduplikuj dwukrotnie warstwę z teksturą trawy. Umieść jedną z kopii nad warstwą Top Text, a resztę nad warstwą ze źdźbłami trawy oraz stwórz clipping mask dla obu warstw.

Duplicate the Grass TextureDuplicate the Grass TextureDuplicate the Grass Texture

6. Ostyluj warstwę Text Top

Krok 1

Kliknij dwukrotnie na warstwę Text Top, by nadać jej styl Bevel and emboss używając następujących ustawień:

 • Size (Rozmiar): 13
 • Odznacz Use Global Light (Użyj oświetlenia globalnego)
 • Angle (Kąt): 27
 • Altitude (Wysokość): 42
 • Zaznacz Anti-aliased (Wygładzony)
 • Highlight mode (Tryb podświetlania): Soft Light (Łagodne światło)
 • Opacity (Krycie): 30%
 • Shadow Mode (Tryb cienia): Multiply (Pomnóż)
 • Color (Kolor): #8b8e79
 • Opacity (Krycie): 50%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Doda to trochę głębi do tekstu.

Styled Text Top LayerStyled Text Top LayerStyled Text Top Layer

Krok 2

Zgrupuj wszystkie warstwy oprócz tych, które związane są z tłem oraz adjustment layers (warstwami dopasowania) Zduplikuj tą grupę i przejdź do Layer > Merge Group (Warstwy > Scal grupę)

Group and MergeGroup and MergeGroup and Merge

7. Ostyluj grupę

Kliknij dwukrotnie na Group 1, by nadać poniższe style:

Krok 1

Dodaj styl Inner Shadow (Cień wewnętrzny)

 • Blend mode (Tryb mieszania): Color burn (Ściemnianie)
 • Color (Kolor): #5d6625
 • Opacity (Krycie): 35%
 • Odznacz Use global light (użyj oświetlenia globalnego)
 • Angle (Kąt): -104
 • Distance (Odległość): 8
 • Size (Rozmiar): 9
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

Krok 2

Nadaj styl Drop Shadow (Cień) z tymi ustawieniami:

 • Opacity (Krycie): 43%
 • Odznacz Use global light (użyj oświetlenia globalnego)
 • Angle (Kąt): -41
 • Distance (Odległość): 10
 • Size (Rozmiar): 27
 • Noice (Szum): 5
Drop Shadow 1Drop Shadow 1Drop Shadow 1

Krok 3

Dodaj kolejny styl Drop Shadow (Cień) z tymi ustawieniami:

 • Opacity (Krycie): 25%
 • Odznacz Use global light (użyj oświetlenia globalnego)
 • Angle (Kąt): 41
 • Distance (Odległość): 45
 • Size (Rozmiar): 27
 • Noise (Szum): 5
Drop Shadow 2Drop Shadow 2Drop Shadow 2

Krok 4

Dodaj trzeci styl Drop shadow (Cień) z tymi ustawieniami:

 • Blend mode (tryb mieszania): Linear burn (Ściemnianie liniowe)
 • Opacity (Krycie): 35%
 • Odznacz Use global light (użyj oświetlenia globalnego)
 • Angle (Kąt): 126
 • Distance (Odległość): 15
 • Size (Rozmiar): 27
 • Noise (Szum): 5
Drop Shadow 3Drop Shadow 3Drop Shadow 3

Krok 5

Dodaj czwarty z kolei styl Drop Shadow (Cień) z tymi ustawieniami:

 • Blend mode (Tryb mieszania): Vivid light (Światło jaskrawe)
 • Color (Kolor): #ffffff
 • Opacity (Krycie): 10%
 • Distance (Odległość): 15
 • Spread (Podlewka): 27
 • Size (Rozmiar): 27
 • Noise (Szum): 5
Drop Shadow 4Drop Shadow 4Drop Shadow 4

To ostyluje warstwy wytłaczanai i doda cień.

Styled Extrusion LayersStyled Extrusion LayersStyled Extrusion Layers

8. Złącz grupy warstw

Kliknij dwukrotnie na warstwę Group 1 copy, by nadać jej następujące style:

Krok 1

Nadaj warstwie styl Bevel and emboss (Faza i płaskorzeźba):

 • Size (Rozmiar): 29
 • Odznacz Use global light (użyj oświetlenia globalnego)
 • Angle (Kąt): 61
 • Altitude (Wysokość): 37
 • Zaznacz Anti aliased (Wygładzony)
 • Hightlight mode (Tryb podświetlania): Soft light (Łagodne światło)
 • Opacity (Krycie): 50%
 • Shadow mode (Tryb cienia): Multiply (Pomnóż)
 • Color (Kolor): #8b8e79
 • Opacity (Krycie): 70%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Krok 2

Stwórz teksturę z tymi ustawieniami:

 • Pattern (Wzorek): Black Mamba
TextureTextureTexture

Doda to trochę realizmu do naszej trawy.

Textured GrassTextured GrassTextured Grass

9. Dodaj kwiatki

Krok 1

Wybierz kwiatki, które chcesz dodać ze zdjęcia z Kwiatami. Dodaj je na samą górę panelu z warstwami.

Wejdź w Free transformation mode (Przekształcanie swobodne) (Ctrl+T), by zmienić rozmiar, obrócić i przemieścić je wg. uznania. Następnie kliknij Enter by zaakceptować zmiany.

Add a FlowerAdd a FlowerAdd a Flower

Krok 2

Kliknij dwukrotnie warstwę z kwiatkami, by nadać styl drop shadow (cień) używając następujących ustawień:

 • Opacity (Krycie): 55%
 • Odznacz Use global light (użyj oświetlenia globalnego)
 • Angle (Kąt): 90
 • Distance (Odległość): 6
 • Size (Rozmiar): 9
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

Krok 3

Kliknij prawym przyciskiem myszy na warstwę z kwiatkami i wybierz Copy layer style (Skopiuj style warstwy)

Copy Layer StyleCopy Layer StyleCopy Layer Style

Krok 4

Dodaj resztę kwiatków i kopiuj oraz przekształcaj je do uzyskania oczekiwanego efektu.

Gdy skończysz, zaznacz wszystkie warstwy z kwiatkami, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz paste layer style (wklej styl warstwy)

Add the Rest of the Flowers and Paste the Layer StyleAdd the Rest of the Flowers and Paste the Layer StyleAdd the Rest of the Flowers and Paste the Layer Style

Krok 5

Zgrupuj wszystkie warstwy z kwiatkami w grupę o nazwie Flowers.

Dodaj adjustment layer (warstwę dopasowania) Hue/Saturation (barwa/nasycenie), stwórz z niej clipping mask (maskę przycinającą) do grupy i zmień saturation (nasycenie) na -15

HueSaturationHueSaturationHueSaturation

10. Nadaj filtr high pass (górnoprzepustowy)

Krok 1

Zduplikuj wszystkie warstwy i grupy, które posiadasz z wyjątkiem warstw tła i ich adjustment layers (warstwami dopasowania)

Rozszerz listę styli Group 1 copy 2 i kliknij-przeciągnij styl drop shadow (cień) na ikonę kosza na spodzie panelu z warstwami, by go usunąć.

Duplicate and Remove the Drop Shadow EffectsDuplicate and Remove the Drop Shadow EffectsDuplicate and Remove the Drop Shadow Effects

Krok 2

Zaznacz zduplikowane warstwy i przejdź do Layer > Merge layers (Warstwy > Połącz warstwy), następnie w Filter > Convert for smart filters (Filtry > Konwertuj na obiekt inteligentny) i zmień nazwę warstwy na Filters.

Create the Filters LayerCreate the Filters LayerCreate the Filters Layer

Krok 3

Przejdź do Filter > Other > High Pass (Filtry > Inne > Górnoprzepustowy...) i zmień Radius (Promień) na 5

High Pass 1High Pass 1High Pass 1

Krok 4

Zmień Blend mode (tryb mieszania) warstwy Filters na Soft Light (Łagodne światło) i opacity (krycie) na 50%

Change the Filters Layers SettingsChange the Filters Layers SettingsChange the Filters Layers Settings

Krok 5

Zduplikuj warstwę Filters i zmień opacity (krycie) jej kopii na 35%

High Pass 2High Pass 2High Pass 2

Gratulacje!

W tym tutorialu, użyliśmy teksturę drewna dla tła i dodaliśmy trochę adjustment layers (warstw dopasowania), by poprawić jej kolory.

Następnie, stworzyliśmy i zduplikowaliśmy tekst oraz kilka innych warstw, by zacząć pracę nad stylami.

Po tym, stworzyliśmy źdźbła trawy, dodaliśmy jej teksturę oraz ostylowaliśmy różne warstwy, by nadać wyrazistość i głębię. Dodaliśmy także i ostylowaliśmy warstwy z kwiatkami.

Ostatecznie, złączyliśmy i zmodyfikowaliśmy warstwy, dodaliśmy high pass (filtr górnoprzepustowy), który wyostrzył detale stworzonego efektu.

Wszelkie komentarze, sugestie oraz efekty waszej pracy mile widziane ;)

Final ResultFinal ResultFinal Result
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads