Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Jak stworzyć efekt tekstu pokrytego trawą w Adobe Photoshop

by
Difficulty:BeginnerLength:MediumLanguages:

Polish (Polski) translation by Mateusz Lomber (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

Wiosna wisi w powietrzu! I by to uczcić będziemy tworzyli efekt tekstowy inspirowany wiosną, podobny do efektów tekstowych, które mogą zostać zakupione na Envato Market. Użyjemy w tym celu trochę tekstur, brushy, dodamy parę stylów do warstw oraz użyjemy paru filtrów. Rozpocznijmy!

Materiały z tutoriala:

Poniższe materiały zostały użyte w procesie tworzenia tego tutoriala.

1. Stwórz tło

Krok 1

Stwórz dokument o wymiarach 849 x 603px, po czym wklej teksturę drewna nad warstwą początkową (Background), zmieniając jego wymiary według upodobania.

Add the Wood Texture

Krok 2

Przejdź do Filter > Blur > Guassian Blur (Filtry > Rozmycie > Rozmycie Guassowskie) i ustaw Radius (Promień) na 0.5. Wygładzi to trochę teksturę.

Gaussian Blur

Krok 3

Kliknij w ikonę Create new fill lub adjustment layer (Utwórz nową warstwę wypełnienia lub korekcyjną) na samym dole panelu z warstwami i wybierz Hue/Saturation (Barwa/nasycenie).

HueSaturation

Krok 4

Zmień Saturację do -15.

Saturation Value

Krok 5

Kliknij znowu w ikonkę Create new fill or adjustment layer (Utwórz nową warstwę wypełnienia lub korekcyjną) , a następnie wybierz Levels (Poziomy), po czym zmień wartość Gamma na 0.95.

Levels Settings

2. Stwórz oraz zduplikuj tekst.

Krok 1

Stwórz tekst pisany samymi dużymi literami używając czcionki Big Bottom Cartoon. Zmień rozmiar czcionki do 120 pt a wartość Tracking (Światło) do 250.

Create the Text

Krok 2

Zduplikuj warstwę tekstową, po czym wejdź w Edit > Free Transform (Edycja > Przekształcenie swobodne).

Kliknij strzałkę w dół, potem strzałkę w prawo, by przenieść kopię naszej warstwy tekstowej o 1px w dół i 1px w prawo.

Kliknij Enter, by zaakceptować zmiany.

Duplicate and Transform the Text Layer

Krok 3

Kliknij trzykrotnie kombinację klawiszy Ctrl + Alt + Shift + T , by stworzyć trzy nowe kopie warstwy z naniesionym efektem transformacji.

Duplicate the Text Layer

3. Zmień nazwę oraz kolejność warstw z tekstem, oraz stwórz ich trochę więcej.

Krok 1

Zmień nazwę warstw z tekstem na Text, razem z ich numeracją.

Pierwsza warstwa z tekstem, którą tworzyliśmy na początku powinna mieć zmienioną nazwę na Text 1, a piąta kopia tej warstwy na samej górze powinna się nazywać Text 5.

Rename the Text Layers

Krok 2

Zmień kolejność warstw tekstowych tak, byś miał warstwę Text 1 na samej górze, a Text 5 na samym dole.

Reorder the Text Layers

Krok 3

Stwórz pięć nowych warstw powyżej warstw tekstowych oraz zmień ich kolejność.

Create Five New Layers

Krok 4

Zduplikuj warstwę Text 1, zmień jej nazwę na Text Top i umieść ją na samej górze panelu z warstwami.

Ostatecznie, stwórz jeszcze jedną warstwę na samej górze i nazwij ją Źdźbła Trawy.

Create Two More Layers

4. Obwódka na warstwach tekstowych

Krok 1

Kliknij prawym klawiszem myszy na warstwę Text 1 i wybierz Create Work Path.

Ustaw Foreground Color (kolor pierwszego planu) na #b6b567 a Background Color (kolor tła) na #425103, kliknij na Brush Tool (Pędzel) i wybierz pędzelek imitujący źdźbła trawy.

Create a Work Path

Krok 2

Wybierz Layer 1 i kliknij Enter, by stworzyć obwódkę pędzelkiem.

Stroke the Path

Krok 3

Kliknij prawym klawiszem myszy na warstwę Text 2, wybierz create work path (utwórz ścieżkę roboczą), następnie zaznacz warstwę Layer 2 i kliknij Enter, by nadać obwódkę.

Powtórz powyższe czynności dla reszty warstw tekstowych. Upewnij się, by zrobić work path dla każdej warstwy tekstowej, po czym zaznacz warstwę z odpowiednim numerem dla którego chcesz nadać obwódkę.

Stroke the Rest of the Text Layers

Krok 4

Stwórz ponownie work path dla Text1, zaznacz warstwę ze źdźbłami trawy i stwórz obwódkę.

Grass Stroke Layer

Krok 5

Zaznacz warstwę Text Top, następnie kliknij ikonkę Add vector mask (maskę wektorową) na samym dole panelu z warstwami.

Wybierz Eraser Tool (Gumkę), wybierz pędzelek ze źdźbłami trawy i ustaw Foreground color (kolor pierwszego planu) na biały.

Upewnij się, że maska warstwy jest zaznaczona, a następnie kliknij enter, by stworzyć obwódkę dla Text 1.

Wybierz Direct Selection Tool (A) (zaznaczanie bezpośrednie) i kliknij Enter, by pozbyć się work path.

Stroke the Layer Mask

5. Stwórz teksturę trawy

Krok 1

Zgrupuj wszystkie warstwy w grupę i nazwij ją Text Layers.

Text Layers Group

Krok 2

Umieść zdjęcie trawy na samej górze grupy Text Layers i zmień rozmiar zdjęcia, by zasłaniał zawartość tej grupy.

Add the Grass Texture

Krok 3

Kliknij prawym przyciskiem myszy na warstwę z teksturą trawy i wybierz Create Clipping Mask (Stwórz maskę przycinania).

Zduplikuj dwukrotnie warstwę z teksturą trawy. Umieść jedną z kopii nad warstwą Top Text, a resztę nad warstwą ze źdźbłami trawy oraz stwórz clipping mask dla obu warstw.

Duplicate the Grass Texture

6. Ostyluj warstwę Text Top

Krok 1

Kliknij dwukrotnie na warstwę Text Top, by nadać jej styl Bevel and emboss używając następujących ustawień:

 • Size (Rozmiar): 13
 • Odznacz Use Global Light (Użyj oświetlenia globalnego)
 • Angle (Kąt): 27
 • Altitude (Wysokość): 42
 • Zaznacz Anti-aliased (Wygładzony)
 • Highlight mode (Tryb podświetlania): Soft Light (Łagodne światło)
 • Opacity (Krycie): 30%
 • Shadow Mode (Tryb cienia): Multiply (Pomnóż)
 • Color (Kolor): #8b8e79
 • Opacity (Krycie): 50%
Bevel and Emboss

Doda to trochę głębi do tekstu.

Styled Text Top Layer

Krok 2

Zgrupuj wszystkie warstwy oprócz tych, które związane są z tłem oraz adjustment layers (warstwami dopasowania) Zduplikuj tą grupę i przejdź do Layer > Merge Group (Warstwy > Scal grupę)

Group and Merge

7. Ostyluj grupę

Kliknij dwukrotnie na Group 1, by nadać poniższe style:

Krok 1

Dodaj styl Inner Shadow (Cień wewnętrzny)

 • Blend mode (Tryb mieszania): Color burn (Ściemnianie)
 • Color (Kolor): #5d6625
 • Opacity (Krycie): 35%
 • Odznacz Use global light (użyj oświetlenia globalnego)
 • Angle (Kąt): -104
 • Distance (Odległość): 8
 • Size (Rozmiar): 9
Inner Shadow

Krok 2

Nadaj styl Drop Shadow (Cień) z tymi ustawieniami:

 • Opacity (Krycie): 43%
 • Odznacz Use global light (użyj oświetlenia globalnego)
 • Angle (Kąt): -41
 • Distance (Odległość): 10
 • Size (Rozmiar): 27
 • Noice (Szum): 5
Drop Shadow 1

Krok 3

Dodaj kolejny styl Drop Shadow (Cień) z tymi ustawieniami:

 • Opacity (Krycie): 25%
 • Odznacz Use global light (użyj oświetlenia globalnego)
 • Angle (Kąt): 41
 • Distance (Odległość): 45
 • Size (Rozmiar): 27
 • Noise (Szum): 5
Drop Shadow 2

Krok 4

Dodaj trzeci styl Drop shadow (Cień) z tymi ustawieniami:

 • Blend mode (tryb mieszania): Linear burn (Ściemnianie liniowe)
 • Opacity (Krycie): 35%
 • Odznacz Use global light (użyj oświetlenia globalnego)
 • Angle (Kąt): 126
 • Distance (Odległość): 15
 • Size (Rozmiar): 27
 • Noise (Szum): 5
Drop Shadow 3

Krok 5

Dodaj czwarty z kolei styl Drop Shadow (Cień) z tymi ustawieniami:

 • Blend mode (Tryb mieszania): Vivid light (Światło jaskrawe)
 • Color (Kolor): #ffffff
 • Opacity (Krycie): 10%
 • Distance (Odległość): 15
 • Spread (Podlewka): 27
 • Size (Rozmiar): 27
 • Noise (Szum): 5
Drop Shadow 4

To ostyluje warstwy wytłaczanai i doda cień.

Styled Extrusion Layers

8. Złącz grupy warstw

Kliknij dwukrotnie na warstwę Group 1 copy, by nadać jej następujące style:

Krok 1

Nadaj warstwie styl Bevel and emboss (Faza i płaskorzeźba):

 • Size (Rozmiar): 29
 • Odznacz Use global light (użyj oświetlenia globalnego)
 • Angle (Kąt): 61
 • Altitude (Wysokość): 37
 • Zaznacz Anti aliased (Wygładzony)
 • Hightlight mode (Tryb podświetlania): Soft light (Łagodne światło)
 • Opacity (Krycie): 50%
 • Shadow mode (Tryb cienia): Multiply (Pomnóż)
 • Color (Kolor): #8b8e79
 • Opacity (Krycie): 70%
Bevel and Emboss

Krok 2

Stwórz teksturę z tymi ustawieniami:

 • Pattern (Wzorek): Black Mamba
Texture

Doda to trochę realizmu do naszej trawy.

Textured Grass

9. Dodaj kwiatki

Krok 1

Wybierz kwiatki, które chcesz dodać ze zdjęcia z Kwiatami. Dodaj je na samą górę panelu z warstwami.

Wejdź w Free transformation mode (Przekształcanie swobodne) (Ctrl+T), by zmienić rozmiar, obrócić i przemieścić je wg. uznania. Następnie kliknij Enter by zaakceptować zmiany.

Add a Flower

Krok 2

Kliknij dwukrotnie warstwę z kwiatkami, by nadać styl drop shadow (cień) używając następujących ustawień:

 • Opacity (Krycie): 55%
 • Odznacz Use global light (użyj oświetlenia globalnego)
 • Angle (Kąt): 90
 • Distance (Odległość): 6
 • Size (Rozmiar): 9
Drop Shadow

Krok 3

Kliknij prawym przyciskiem myszy na warstwę z kwiatkami i wybierz Copy layer style (Skopiuj style warstwy)

Copy Layer Style

Krok 4

Dodaj resztę kwiatków i kopiuj oraz przekształcaj je do uzyskania oczekiwanego efektu.

Gdy skończysz, zaznacz wszystkie warstwy z kwiatkami, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz paste layer style (wklej styl warstwy)

Add the Rest of the Flowers and Paste the Layer Style

Krok 5

Zgrupuj wszystkie warstwy z kwiatkami w grupę o nazwie Flowers.

Dodaj adjustment layer (warstwę dopasowania) Hue/Saturation (barwa/nasycenie), stwórz z niej clipping mask (maskę przycinającą) do grupy i zmień saturation (nasycenie) na -15

HueSaturation

10. Nadaj filtr high pass (górnoprzepustowy)

Krok 1

Zduplikuj wszystkie warstwy i grupy, które posiadasz z wyjątkiem warstw tła i ich adjustment layers (warstwami dopasowania)

Rozszerz listę styli Group 1 copy 2 i kliknij-przeciągnij styl drop shadow (cień) na ikonę kosza na spodzie panelu z warstwami, by go usunąć.

Duplicate and Remove the Drop Shadow Effects

Krok 2

Zaznacz zduplikowane warstwy i przejdź do Layer > Merge layers (Warstwy > Połącz warstwy), następnie w Filter > Convert for smart filters (Filtry > Konwertuj na obiekt inteligentny) i zmień nazwę warstwy na Filters.

Create the Filters Layer

Krok 3

Przejdź do Filter > Other > High Pass (Filtry > Inne > Górnoprzepustowy...) i zmień Radius (Promień) na 5

High Pass 1

Krok 4

Zmień Blend mode (tryb mieszania) warstwy Filters na Soft Light (Łagodne światło) i opacity (krycie) na 50%

Change the Filters Layers Settings

Krok 5

Zduplikuj warstwę Filters i zmień opacity (krycie) jej kopii na 35%

High Pass 2

Gratulacje!

W tym tutorialu, użyliśmy teksturę drewna dla tła i dodaliśmy trochę adjustment layers (warstw dopasowania), by poprawić jej kolory.

Następnie, stworzyliśmy i zduplikowaliśmy tekst oraz kilka innych warstw, by zacząć pracę nad stylami.

Po tym, stworzyliśmy źdźbła trawy, dodaliśmy jej teksturę oraz ostylowaliśmy różne warstwy, by nadać wyrazistość i głębię. Dodaliśmy także i ostylowaliśmy warstwy z kwiatkami.

Ostatecznie, złączyliśmy i zmodyfikowaliśmy warstwy, dodaliśmy high pass (filtr górnoprzepustowy), który wyostrzył detale stworzonego efektu.

Wszelkie komentarze, sugestie oraz efekty waszej pracy mile widziane ;)

Final Result
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.