Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Photo Effects

Jak stworzyć efekt graffiti w Adobe Photoshop

by
Difficulty:IntermediateLength:LongLanguages:

Polish (Polski) translation by Mateusz Kurlit (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

Dowiedz się jak stworzyć dzieło graffiti ze zdjęcia w Adobe Photoshop za pomocą filtrów i korekcji.

Efekt graffiti jest częścią Graffiti Effect with Pop Up Photoshop Action z mojego portfolio na Envato Market.

Graffiti Effect with Pop Up Photoshop Action
Graffiti Effect with Pop Up Photoshop Action

Materiały poradnika

W trakcie tego poradnika wykorzystamy następujące zasoby:

1. Jak stworzyć ścianę ceglaną

Utwórz nowy dokument o wymiarach 850x630 pikseli. Oczywiście możesz użyć innego rozmiaru dla pliku PSD, ale musisz dostosować wszystkie rozmiary użyte w tym poradniku.

Dodaj ścianę ceglaną jako nową warstwę. Zmień jej rozmiar w razie potrzeby i dostosuj do dokumentu.

Brick Wall Texture

2. Jak dodać sztukę graffiti

Krok 1

W nowej warstwie, dodaj teksturę ściany graffiti. Zmień jej rozmiar w razie potrzeby i dostosuj do dokumentu.

Graffiti Wall Texture

Krok 2

Kliknij drugą ikonę na dole panelu Warstwy, aby dodać Maskę warstwy do ściany graffiti.

Add Layer Mask in Photoshop

Ustaw kolor pierwszoplanowy na #000000 i wybierz narzędzie Pędzel. Użyj brudnego pędzla i maluj wewnątrz maski, ukrywając niektóre efekty graffiti i odsłonić ścianę ceglaną.

Paint Inside the Layer Mask in Photoshop

3. Jak stworzyć portret graffiti

Krok 1

Dodaj portret mężczyzny do nowej warstwy. Użyj narzędzia Różdżka, aby zaznaczyć tło obrazu. Ustaw tolerancję na 10 i zaznacz Sąsiadujący. Przytrzymaj klawisz Shift, aby zaznaczyć wielokrotnie. Naciśnij Delete, aby usunąć zaznaczone tło.

Remove Background in Photoshop

Naciśnij CTRL-D, aby odznaczyć.

Krok 2

Naciśnij CTRL-J, aby powielić dwukrotnie warstwę portretu mężczyzny i nazwij je Man Portrait 1 and Man Portrait 2. Ukryj dwie nowo utworzone warstwy. Klikając ikonę oka obok dowolnej warstwy w panelu ukryjesz/odkryjesz warstwę.

Duplicate Layers in Photoshop

Krok 3

Wróć do warstwy portretu mężczyzny i dodaj Obrys o grubości 4 pikseli, położeniu do środka i kolorze #000000.

Add Stroke Layer Style

Krok 4

Przejdź do Filtr > Artystyczne > Wycinanka i ustaw liczbę poziomów na 8, prostotę krawędzi na 0 i dokładność krawędzi na 3.

Filter Artistic Cutout Photoshop Filter

Cutout Filter in Photoshop

Krok 5

Przejdź do Warstwa > Nowe warstwa dopasowania > Posteryzuj i ustaw poziom na 5. Kliknij trzeci przycisk od lewej, aby dodać dopasowanie jako maskę przycinającą dla warstwy poniżej.

Posterize Adjustment in Photoshop

Krok 6

Przejdź do Warstwa > Nowa warstwa dopasowania > Jasność/Kontrast i ustaw jasność na 117 i kontrast na -50. Kliknij trzeci przycisk od lewej, aby dodać dopasowanie jako maskę przycinającą dla warstwy poniżej.

Brightness and Contrast Adjustment in Photoshop

Krok 7

Przejdź do Warstwa > Nowa warstwa dopasowania > Barwa/Nasycenie i ustaw barwę na 129nasycenie na 100. Kliknij trzeci przycisk od lewej, aby dodać dopasowanie jako maskę przycinającą dla warstwy poniżej.

Hue and Saturation Adjustment in Photoshop

Wybierz narzędzie Pędzel, użyj brudnego pędzla i maluj wewnątrz maski Barwa/Nasycenie kolorem #000000, aby odsłonić pierwotny kolor.

Paint Inside the Layer Mask

Krok 8

Utwórz nową warstwę. Skopiuj i wklej obraz ściany graffiti do tej warstwy. Kliknij prawym klawiszem warstwę i wybierz Utwórz maskę przycinającą.

Create Clipping Mask in Photoshop

Zmień tryb mieszania warstwy efektu graffiti na Jasny kolor.

Blend Mode Lighter Color in Photoshop

Kliknij drugą ikonę w dole panelu Warstwy, aby dodać Maskę warstwy do efektu graffiti. Wybierz narzędzie Pędzel, użyj brudnego pędzla i maluj wewnątrz maski warstwy kolorem #000000, aby ukryć niektóre szczegóły.

Paint Inside the Layer Mask in Photoshop

Krok 9

Kliknij ikonę oka obok warstwy Man Portrait 1, aby ją odkryć. Ustaw kolor pierwszoplanowy na #000000 i kolor tła na #ffffff.

Show Layer in Photoshop

Krok 10

Przejdź do Filtr > Szkic > Kserokopia i ustaw szczegół na 3 i ciemność na 50.

Photocopy Filter in Photoshop

Krok 11

Przejdź do Filtr > Artystyczne > Wycinanka i ustaw liczbę poziomów na 3prostotę krawędzi na 3 i dokładność krawędzi na 3.

Cutout Filter in Photoshop

Krok 12

Przejdź do Obraz > Dopasowania > Poziomy i ustaw poziomy wejściowe.

Levels Adjustment in Photoshop

Krok 13

Ustaw warstwy Man Portrait 1 na Pomnóż.

Multiply Blend Mode in Photoshop

Jeśli chcesz, możesz powtórzyć proces z innymi ustawieniami dla warstwy Man Portrait 2, ale ten krok jest opcjonalny.

4. Jak stworzyć efekt ceglasty

Krok 1

Naciśnij SHIFT-CTRL-N, aby utworzyć nową warstwę nad wszystkimi innymi.

Naciśnij SHIFT-CTRL-ALT-E, aby scalić wszystkie widoczne warstwy. Nazwij ją Brick Effect.

Merge All Visible Layers in Photoshop

Krok 2

Dodaj maskę warstwy do warstwy Brick Effect.

Add Layer Mask in Photoshop

Krok 3

Przejdź do Obraz > Przytnij i przytnij dokument w oparciu o przezroczyste piksele.

Trim Canvas in Photoshop

Krok 4

Przejdź do ściany ceglastej i zaznacz ją za pomocą narzędzia Zaznaczanie prostokątne. Naciśnij CTRL-C, aby utworzyć kopię zaznaczenia.

Copy Selection in Photoshop

Krok 5

Wróć do warstwy Brick Effect i w zakładce kanały, kliknij ikonę oka obok maski Brick Effect, aby włączyć jej widoczność. Naciśnij CTRL-V, aby wkleić zaznaczenie do tej maski.

Work with Channels in Photoshop

Krok 6

Wróć do zakładki Warstwy i naciśnij CTRL-D, aby odznaczyć. Kliknij również miniaturę warstwy Brick Effect.

Use Image as Layer Mask in Photoshop

Krok 7

Otwórz okno stylu warstwy Brick Effect i dodaj Faza i płaskorzeźba.

Bevel and Emboss in Photoshop

Gratulacje! Gotowe!

W tym poradniku, dowiedziałeś się jak od początku stworzyć efekt graffiti w programie Photoshop za pomocą pędzli i tekstur. Mam nadzieję, że ci się podobał.

Aby szybciej uzyskać rezultaty, zachęcam do pobrania Graffiti Effect with Pop Up Photoshop Action z mojego portfolio na Envato Market.

Graffiti Effect with Pop Up Photoshop Action
Graffiti Effect with Pop Up Photoshop Action

Zobacz efekt końcowy poniżej!

Graffiti Wall Photo Effect Photoshop Tutorial

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.