Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Typography

Типографија: Анатомија на буква

by
Length:ShortLanguages:

Macedonian (Македонски јазик) translation by Andrijana Mitevska (you can also view the original English article)

Запознајте се со основите на типографијата во ова брзо видео!

Типографија: Анатомија на буква

Колку повеќе комуницираме, толку поблиску ќе бидеме. Типографијата не инспирира со потсетување на светот на поедноставно време без врска. Како дизајнери и уметници, можеме да ја носиме таа фасцинација во нашата работа со проучување на составот на писма.

Започнете со основите со ова брзо видео подолу. Запознајте се со анатомијата на писмото.

Заеднички типографски услови

Запознајте се со овие термини за подобро да се справи со типографијата.

Основно

Невидливите букви на букви се потпираат на.

Baseline - Anatomy of a Letter

Стебло

Едно вертикално движење нагоре за да креирате букви како L или F. Поврзете го едното стебло во друго со користење на пресек детали, како буквата H.

Stem and Crossbar - Anatomy of a Letter

Ascender / Descender

Писмата со надолни удари кои се протегаат покрај основната линија имаат потези на Descender. Алтернативно, ако ударот се движи нагоре и подалеку од главното тело на писмото, го нарекуваме ударот на Аскендер.

Ascender and Descender - Anatomy of a Letter

Горна / мали букви

Горните букви се големи букви. Малите букви се помали. Користете големи букви за имиња и места, и мали букви за случајни поставувања и повеќе читливост.

Upper and Lowercase Letters

X-висина

За мали букви, X-висината е главното тело на буквата.

X-height - Anatomy of a letter

Бројачи и 'рбетот

Целосно или делумно затворени простори се наоѓаат во букви како O, A и B. Доколку писмото не е целосно затворено, тогаш тоа е отворен бројач.

Counter and Ear - Anatomy of a letter

Уво и рамо

Уво е декоративен детал кој излегува од букви како g. Рамото е накривена крива, видена со букви како m и n.

Ear and Shoulder - Anatomy of a Letter

Сериф наспроти Санс Сериф

Типовите Serif имаат продолжени детали за удар, исто така познати како нозе. Овие детали недостасуваат во стилови на Sans Serif.

Serif Vs Sans Serif Typefaces

Дознај повеќе за типографијата

Типографијата е уметничка форма која секој дизајнер може да му се восхитува. Продолжете да го истражувате вашиот интерес за типографија за да ги изградите своите вештини со текот на времето.

Добијте Неверојатни Дизајн ресурси

Сакате да креирате видеа како оваа? Преземете ги ресурсите користени во ова видео:

Проверете ги овие упатства за да дознаете повеќе од нашите експерти

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.