Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Typography

Kako u Photoshopu primijeniti maske sloja za kreiranje plakata s podebljanom tipografijom

by
Difficulty:BeginnerLength:ShortLanguages:

Croatian (Hrvatski) translation by Miroslava Ilić (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

U ovom ćemo tutorijalu dizajnirati plakat primjenom maski sloja za kreiranje teksta i slike ukomponirane na privlačan način.

Što je potrebno

Potrebno je učitati i instalirati dolje navedenu datoteku s fontom i sliku:

Instalirajte font na računalo i spremni ste za rad.

1. Kako pripremiti sliku mosta

1. korak

Otvorite sliku mosta, bridge image, u programu Photoshop.

Želimo ukloniti dio bijele pozadine sa slike mosta prije njezine primjene na plakatu. U ovoj fazi koristit ćemo samo lijevu stranu mosta. To ćemo učiniti na način da u panelu sloja Layers dupliramo sloj Background kombinacijom tipki Command-J i s Hide sakrijemo originalan sloj Background. Zatim označimo sloj Background copy u panelu Layers i klikom na dugme Vector Mask dodamo Layer Mask, odnosno masku sloja kopiji pozadine, Background copy.

Bridge image by Matthew Henry

2. korak

Na još uvijek označenu masku sloja, Layer Mask, primijenite Magic Wand Tool (W) klikom na sivo između visećih kablova mosta, i to samo na lijevoj strani slike iznad mosta. Pritiskom na tipku Shift i klikom selektirajte više dijelova slike. U panelu Tools provjerite je li boja prednjeg plana (foreground color) postavljena na bijelo. Odaberite Delete da uklonite selektirana područja.

Magic Wand Tool selection

Kombinacijom tipki Command-D otkažite selekciju dijelova koje smo izbrisali. Zasad još neki rubovi izgledaju neravno, no zagladit ćemo ih u našem završnom dokumentu.

Deleted parts of the image

2. Kako postaviti novi dokument i duplirati slojeve

1. korak

Dok ste u programu Photoshop odaberite File > New. Dokumentu dajte ime Architecture of Bridges, postavite Width na 1275 px, a Height na 1650 px za visinu i širinu. Pozadinu dokumenta, Background Contents postavite na bijelo i potvrdite postavke dokumenta s OK.

Create a new document

Kopirat ćemo dva sloja sa slikom mosta u naš dokument Architecture of Bridges. Označite jedan sloj i držeći tipku Shift označite drugi.  Desni klik > Duplicate Layers i pod Destination odaberite Document > Architecture of Bridges. Pritisnite OK za nastavak.

Duplicating layers onto a new document

2. korak

U dokumentu Architecture of Bridges naša će dva nova sloja biti veća nego što je potrebno. Smanjit ćemo ih pritiskom na tipke Command-T.

U traci opcija, Options Bar, kao lokaciju referentne točke odaberite gornju točku na lijevoj strani. Time će se skaliranje provesti s obzirom na tu referentnu točku. Zatim klikom na dugme Maintain Aspect Ratio između postotka širine i visine (W i H) omogućite zadržavanje postavljenih proporcija. Opcijom Resize skalirajte sliku na 40% i pritisnite Enter.

Resizing layers

Za rotaciju slike pritisnite još jednom kombinaciju tipki Command-T što će ponovo postaviti referentnu točku u centar slike. Za preciznu rotaciju pritisnite tipku Shift dok zakrećete sliku. Pritisnite Enter da postavite sliku. 

3. korak

U panelu Layers primijetit ćete da duplirani slojevi mosta (Bridge layers) imaju slična imena. Dajte im nova, kako slijedi: Background, Background 1 i Background 2.

Change name on the layers

3. Kako dodati tekst

1. korak

Odaberite Type Tool (T), upišite "The Architecture of Bridges". U panelu Character postavite Font na Fira Sans Black, Size 86 pt i Leading 95 pt

U panelu Layers postavite sloj Text između slojeva Background 1 i Background 2. Za poravnanje slojeva označite pozadinski sloj Background Layer i sloj s tekstom,Text Layer, te u opcijskoj traci, Options Bar, postavite poravnanje na Horizontal Centre

Adding text

2. korak

Sada kad imamo gotovo sve komponente možemo "uglancati" našu sliku mosta. Klikom na ikonu oka aktivirajte vidljivost sloja Background 1 i označite ga. Možemo i proširiti naš sloj da pokrije bijelu traku desno odaberemo li Rectangular Marquee Tool (M) i selektiramo traku neba. Nakon toga odaberite Move Tool (V). Klikom i držeći istovremeno pritisnutu tipku Option povucite traku da prekrije desnu stranu slike.

Extending a background

3. korak

U panelu Layers odaberite Layer Mask na sloju Background 2. U panelu Tools postavite boje pozadine i prednjeg plana, Background i Foreground Colours na crnu i bijelu pritiskom na tipku D na tikovnici. Pritiskom tipke X možete izmijenjivati ove dvije boje. Odaberite Brush Tool (B) i bijelu boju kao Foreground Colour da sakrijete dijelove slike. Suprotno tome, korištenjem crne boje za prednji plan otkrit ćete dijelove slike. Nastavite s primjenom ove tehnike dok ne otkrijete cijeli naslov.

Using the brush tool to reveal parts of the text

Pritisnite tipku T da biste dodali novi sloj s tekstom i ostale detalje. Kako biste izbalansirali kompoziciju, iskoristite izraženu masivnu krivulju mosta i njenom dužinom postavite detalje.

Adding smaller details on the poster

Odaberite File > Save da spremite dokument kao .PSD za naknadno uređivanje, ili kao JPEG ako ga želite koristiti putem društvenih medija.

Saving the poster

Izvrsno, uspjeli ste!

Čestitke na završenom tutorijalu! Ovdje smo radili na razvoju vještine izrade promotivnog materijala za društvene medije. Danas smo naučili:

  • očistiti sliku primjenom maski sloja
  • oblikovati i postaviti tipografiju u neobičnu interakciju sa slikom
  • koristiti sliku na nekonvencionalan način za kreiranje drugačijeg, nekonvencionalnog plakata.
Final poster
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.