Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Kako Izraditi Brz i Jednostavan Dvotonski Tekst Efekt u Adobe Photoshopu

Scroll to top
Read Time: 2 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Upotrijebite sliku teksture i gradijent mapu sa nekim slojevima za prilagođavanje i filterima, kako biste kreirali super brz i lagan dvotonski tekst efekt. Počnimo!

Ovaj tekst efekt inspiriran je mnogim stilovima slojeva (Layer Styles) dostupnim na našoj stranici GraphicRiver.

Resursi za tutorial

Tijekom izrade ovog tutoriala korišteni su sljedeći resursi:

1. Kako Kreirati Pozadinu i Slojeve Teksta

1. korak

Izradite novi 1000 x 650 px dokument kojem podesite Background u bijelu boju. Kliknite Create new fill or adjustment layer ikonu na dnu Layers kartice i odaberite Gradient.

Kreirajte Fill Color to Transparent gradijent ispunu koristeći boje (Colors) #a9a9a9 s lijeva i boju #868686 zdesna.

Promijenite Scale u 150% i označite Dither okvir.

Gradient FillGradient FillGradient Fill

2. korak

Kreirajte tekst velikim slovima koristeći font Sofia Pro Black. Podesite Size fonta na 250 pt i ako imate više od jednog reda, podesite Leading na 235.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

2. Kako Izraditi Dvotonski Efekt

1. korak

Smjestite Image Texture sliku iznad sloja teksta, promijenite joj ime sloja u Texture i sloj kliknite desnim gumbom da odaberete Create Clipping Mask.

Možete pokušati upotrijebiti drugačije slike ako želite, ali važno je da slika ima neke detalje kako biste dobili lijepi dvotonski efekt.

Add the Image TextureAdd the Image TextureAdd the Image Texture

2. korak

Kliknite Create new fill or adjustment layer ikonu na dnu Layers kartice i odaberite Gradient Map.

Označite Dither okvir i kliknite okvir za gradijent ispunu koristeći boje (Colors) #281960 s lijeva i #d52e51 zdesna.

Gradient map mapira ekvivalentan raspon sivih tonova slike u boje gradijentne ispune koju kreirate. Stoga lijeva završna točka gradijentne ispune zamjenjuje sjene na slici i desna krajnja točka zamjenjuje odsjaje.

Možete isprobati drugačije boje za krajnje točke kako biste dobili drugačije rezultate.

Gradient MapGradient MapGradient Map

3. Kako Dodati Globalna Prilagođavanja

1. korak

Dodajte Brightness/Contrast sloj za prilagođavanje (adjustment layer) i promijenite Contrast vrijednost u 15, ili neku drugu vrijednost koja odgovara vašoj slici.

BrightnessContrastBrightnessContrastBrightnessContrast

2. korak

Dodajte Color Lookup "adjustment layer" sloj i odaberite Cobalt-Carmine tabelu u Abstract izborniku.

Color Lookup sloju promijenite Blend Mode u Soft Light  i Opacity u 50%.

Color LookupColor LookupColor Lookup

4. Kako Dodati Prekrivanje Polutonskom Teksturom

1. korak

Izradite novi sloj iznad svih slojeva i nazovite ga Halftone Texture.

Halftone Texture LayerHalftone Texture LayerHalftone Texture Layer

2. korak

Idite na Edit > Fill i podesite Contents u 50% Gray.

Gray FillGray FillGray Fill

3. korak

Kliknite desnim gumbom miša na Halftone Texture sloj i odaberite Convert to Smart Object te podesite Foreground i Background Colors u crnu i bijelu.

Convert to Smart ObjectConvert to Smart ObjectConvert to Smart Object

4. korak

Idite na Filter > Filter Gallery > Sketch > Halftone Pattern i upotrijebite ove postavke:

  • Size: 1
  • Contrast: 5
  • Pattern Type: Dot
Halftone Pattern FilterHalftone Pattern FilterHalftone Pattern Filter

5. korak

Halftone Texture sloju promijenite Blend Mode u Soft Light i Opacity u 20%.

Halftone Texture Layer SettingsHalftone Texture Layer SettingsHalftone Texture Layer Settings

Čestitam, završili ste!

U ovom tutorialu smo kreirali jednostavnu gradijentnu pozadinu i dodali tekst.

Zatim smo na tekst prikvačili sliku teksture i kreirali dvotonski efekt koristeći gradijent mapu.

Na kraju smo dodali još slojeva za prilagođavanje kako bismo poboljšali konačan rezultat i primijenili prekrivanje polutonskom teksturom.

Ispod možete ostaviti svoje komentare, prijedloge i rezultate.

Final ResultFinal ResultFinal Result
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads