Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Ostanite Zlatni sa Ovim Sjajnim Metalik Umjetničkim Tekst Efektom u Adobe Illustratoru

Scroll to top
Read Time: 10 min

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating
Što ćete raditi

U ovom tutorialu ćete nacrtati vlastiti script font (ili raditi sa postojećim) i renderirati ga u dovršeni sjajni, zlatni dizajn. Kreirajte dimenziju u dizajnu udvostručujući linijski crtež teksta, podesite putanje s primijenjenim tankim potezom na jednoj strani i upotrijebite zlatne gradijente da izradite pozlaćena slova pripremljena za tisak.

Sljedeći tutorial pretpostavlja da već imate neko znanje rada sa Pen Tool (P)Pencil Tool (N) i Gradient Tool (G) alatima te prvenstveno naglašava tehniku i stil umjesto identične replike. Pokrenimo Adobe Illustrator i bacimo se na posao!

1. Crtanje Slova

1. korak

Početi ćemo najopisnijom riječi konačnog dizajna: golden (zlatno).

 1. Koristeći Pencil Tool (N) sa linijom (stroke) podešenom na 1 pt Weight u Stroke kartici, nacrtala sam veliko 'uvijeno' slovo "G". Ako vam je ugodnije, svoja script slova možete možete bazirati na već postojećem fontu i jednostavno ocrtati formu slova.
 2. Za "OL" od riječi "Golden", želim biti sigurna da se slova uvijaju jedno u drugo kao da su kreirana od jedne zlatne žice. Nacrtajte dvije trećine elipse, počevši na dnu.
 3. Na posljednjoj trećini slova "O", uvijte liniju dolje u lijevo i natrag gore u desno.
 4. Zatim dovršite slovo "L" kreirajući još jedan oblik polu-petlje.
Drawing lettersDrawing lettersDrawing letters

2. korak

Nisu sva moja slova spojena zajedno. Slovo "D" se jednostavno preklapa na druga slova, dok se "E" i "N" spajaju.

Writing out gold and goldenWriting out gold and goldenWriting out gold and golden

3. korak

Usredotočiti ćemo se na riječ "Gold" za većinu renderiranja u ovom tutorialu. Prvo sa funkcijom Group (Control-G) grupirajte zajedno jednu liniju teksta. Kopirajte/Copy (Control-C) i zalijepite/Paste (Control-V) tekst tako da kopirana grupa bude odvojena od prve.

Grupirajte zajedno oba seta teksta i zaključajte grupu u Layers kartici. Smatram da je najlakše upotrijebiti Pen Tool (P) da njime prijeđem preko oblika poput vrpce udvostručujući linijski crtež koji sam nacrtala za svoj tekst. Alternativno, možete upotrijebiti 'uvijeni' script font koji želite i preskočiti cijeli ovaj dio.

Što god odlučite učiniti, podesite boju ispune na #ddbb4f jer je prekrasno nježna, zlatna i savršeno definira naš dizajn.

doubling up letters gives it dimensiondoubling up letters gives it dimensiondoubling up letters gives it dimension
Udvostručivanje linijskog crteža slova dodaje dizajnu dimenziju i težinu.

2. Renderiranje Slova G

1. korak

Ako ste odlučili preskočiti prethodni dio i upotrijebiti gotovi font, prije nego što nastavite svakako idite na Object i ekspandirajte (Expand) svoj tekst.

Počnimo sa gornjom petljom. Koristeći Pen Tool nacrtajte oblik koji se preklapa s donje strane petlje i naglašava izgled teksta poput vrpce (pogledajte ispod). Selektirajte svoje slovo i novo nacrtani oblik. Upotrijebite Shape Builder Tool (Shift-M) da na njemu selektirate dijelove koji se ne presijecaju. Deselektirajte i obrišite ovu irelevantnu komponentu.

Upotrijebite Gradient Tool (G) da na ovaj oblik primijenite Linear Gradient koji se sastoji od sljedećih boja, s lijeva na desno:

 • #e3b76c
 • #412927
 • #c3ae3b
 • #f0eb87
 • #d29255

U Gradient kartici podesite kut na 83°, ili tu negdje. Alternativno, možete podesiti kut gradijenta sa samim Gradient Tool alatom.

Rendering the letter gRendering the letter gRendering the letter g

2. korak

Sljedeći oblik počinje na vrhu slova "G" i završava prije druge petlje na početku slova. Upotrijebite Shape Builder Tool kao u prethodnom koraku kako bi novi objekt savršeno pristajao konturi slova. Primijenjeni Linear Gradient ima devet boja; evo ih točnim redoslijedom s lijeva u desno:

 • #653d3b
 • #eeb570
 • #f9e99c
 • #f5e283
 • #ce9440
 • #f1e67c
 • #fffcb3
 • #e0bd61
 • #cd8f52

Nakrivite gradijent tako da bude paralelan sa srednjim oblikom (malo izvan paralele sa samom radnom površinom za crtanje).

Za male oblike odsjaj upotrijebite još jednom Shape Builder Tool da pratite konturu slova i primijenite Linear Gradient sastavljen od boje #fffbbb koji prelazi iz 100%0% Opacity.

Layering gradients makes the letter shinierLayering gradients makes the letter shinierLayering gradients makes the letter shinier

3. korak

Nastavite koristiti gradijente s prethodna dva koraka da kreirate sjenu i oblike odsjaja na slovu G.

 • Možete primijetiti da se svjetlije boje ne pojavljuju na dijelovima slova koja su preklopljena drugima.
 • Oblik gradijenta koji je ovdje povučen naglasiti će sjaj teksta. Pripazite da za krivulju na vrhu oblika odsjaja dovoljno pomaknete ručke točaka sidrišta.
 • Još jednom (nešto što ćete često činiti tijekom ovog tutoriala), upotrijebite Shape Builder Tool da obrišete irelevantne dijelove oblika za glavnu grupu teksta.
 • Gradijent ovog oblika odsjaja ide u boji #f1a46b od 100% do 0% Opacity. Upotrijebite isti gradijent iz prethodnog koraka na sva tri oblika koja sada čine donju petlju slova "G".
Using oranges and browns softens the gold colorUsing oranges and browns softens the gold colorUsing oranges and browns softens the gold color

4. korak

Upotrijebite Pen Tool da ocrtate njime vanjski rub slova. Podesite boju ispune na bezbojno a liniju (stroke) na Linear Gradient sa sljedećim bojama:

 • #f2e182
 • #fcf4d4
 • #f7e79f
 • #f2e182

Povećajte Weight 'stroke' linije na 2-3 pts (ili bilo koju debljinu koja najviše odgovara vašim slovima) i idite na Object da ekspandirate (Expand) linije. To će biti proces za rub na svakom slovu.

Crete an edge for each letterCrete an edge for each letterCrete an edge for each letter

5. korak

Kako bismo dovršili "G" napravila sam neke od sljedećih promjena:

 1. Pripazite se da se linije koje ocrtavaju rubove vašeg teksta ne produžuju izvan ostatka oblika slova. Upotrijebite Shape Builder Tool alat da ih skratite.
 2. Na dnu repa slova "G" nacrtala sam pravokutnik (napravljen je također i na završetku gornje petlje) kako bih mu dodala više dimenzije i postigla izgled kao da je izrađeno od plosnate zlatne žice.
 3. Opet, rub je ovdje skraćen pa debljina putanje nije izlazila izvan oblika samog slova.

Kada ste zadovoljni sa svojim dizajnom, grupirajte zajedno komponente slova "G".

Trim and adjust the detailsTrim and adjust the detailsTrim and adjust the details

3. Smještanje Zlata u Zlatno

1. korak

Prelazeći na sljedeće slovo, pogledajmo suptilniji gradijent korišten za svaki dio uvinutog slova "O". Kao i prije, upotrijebila sam Shape Builder Tool da nacrtam oblik koji prati konturu slova i naglašava njegove konstantno promjenjive plohe.

Linearni Gradijent korišten na vrhu slova "O" sadrži sljedeće boje:

 • #672e25
 • #d2a142
 • #fcf4d4
 • #d2a142
 • #884729

Tri oblika nacrtana za dijelove koji se nalaze s donje strane petlji slova "O" sadrže gradijent koji je prikazan ispod na slici:

 • #672e25
 • #d2a142
 • #d2a142
 • #884729
Rendering the ORendering the ORendering the O

2. korak

Nastavite na slovo "L". Pogledajte kako se prvi i najveći oblik potpuno spaja sa drugom petljom slova "O". Upotrijebite isti gradijent iz prethodnog koraka, sa ponavljajućim bojama tako da postoje dva dijela odsjaja.

U ovom dijelu dizajna četiri oblika dovršavaju slovo "L". Ima još toga što bi trebalo napraviti na oba slova, slovu "O" i "L", ali smatram da je lakše sve razdvojiti u dijelove nego renderirati svako slovo zasebno i kompletirati.

Render the LRender the LRender the L

3. korak

Sada imamo na redu slovo "D".

 1. Počela sam sa singularnim oblikom za jedno cijelo slovo, koristeći isti gradijent kao na slovu "G".
 2. Nakon prilagođavanja gradijenta u Gradient kartici (raspoređujući boje i prilagođavajući kut), nacrtala sam dva oblika da definiram zavijutke i krivulje unutar slova. Za ovo sam upotrijebila isti gradijent koji smo koristili za dijelove koji se nalaze s unutarnje strane petlji slova "O".
 3. Na kraju sam ponovila proces koji smo koristili na slovu "G" da kreiram rubove na slovima "OLD". To je sveukupno četiri ekspandiranih putanja.
Render the D and add edgesRender the D and add edgesRender the D and add edges

4. Dodavanje Slova

1. korak

Pošto imate većinu tehnika koje sam ja ovdje koristila, sljedeći dijelovi će se referirati na pokazivanje alternativnih metoda, racionaliziranje projekta ili kreiranje različitih oblika slova.

Za početak, inicijalno sam kreirala samo riječ "gold" umjesto cijele izreke koja je prikazana na završenom radu. Stoga je dodavanje u dizajn bilo od krucijalne važnosti da se ispuni prostor. Kada dodajete slova, upotrijebite paralelne linije uzduž vrha i dna svakog slova kako biste bili sigurni da su pod istim kutom kao i oni koji dolaze prije njih.

To vam također pomaže da vizualizirate kakvi su završeci poput vrpce, krivulje i putanje slova prije nego što ste ispunili te praznine.

Adding lettersAdding lettersAdding letters

2. korak

Fokusirajmo se na proces slova "E" pošto se ponavlja tri puta u konačnom dizajnu.

 1. Koristeći iste gradijente koje sam upotrijebila na slovu "D" za obasjane dijelove i sjene, kreirala sam tri oblika s lijeve strane slova "E". Pripazite da su kutovi gradijenata okomiti na rubove njihovih objekata.
 2. Replicirajte tehniku korištenu kroz 3. dio (crtanje gradijentnih oblika da dodamo odsjaj, sjenu i nacrtamo putanje kako bi kreirali rubove). Možete primijetiti da je rub putanje u sredini slova "E" morao biti izrezan u dva dijela kako bi krivulja bila baš kako treba. Ako je krivulja posebno komplicirana i zahtjevna, ne bojte se crtati rubove u koracima.
 3. Koncentrirajte tamnije boje u svojem gradijentu na donju stranu zakrivljenih oblika i naročito ako se drugo slovo ili oblik preklapa preko njih (obratite pozornost na tamniju boju iza prednjeg dijela slova "N").
Rendering the eRendering the eRendering the e

3. korak

Ovo je završena verzija moje riječi "Golden". Gotovo svi odsjaji poprimili su dodatne gradijentne oblike poput onih koje smo koristili za izradu oblika sjena i odsjaja na slovu "G". Koristeći dodatne nijanse smeđe, narančaste i krem žute sprječava da ton ove zlatne postane previše hladan.

The full wordThe full wordThe full word

5. Renderiranje Slova Bez Temeljnog Oblika

1. korak

Alternativna metoda renderiranja zlatnog teksta je crtanje svakog gradijentnog oblika sa Pen Tool alatom, bez upotrebe Shape Builder Tool metode opisane u ovom tutorialu.

 1. Počnite svojim osnovnim slovima. U ovom slučaju, to je ostatak konačnog dizajna, "We Are".
 2. Kopirajte, zalijepite i smjestite kopirani tekst desno od originalnog teksta. Upotrijebite Pen Tool da nacrtate horizontalne linije između otvorenih rubova na vrhu i dnu dizajna. Grupirajte zajedno svoje komponente za svaku riječ i zaključajte ih u Layers kartici.
 3. Počevši sa slovom "W", ocrtajte završetak prve krivulje. Upotrijebite isti gradijent koji smo inicijalno upotrijebili za slovo "G".
 4. Nacrtajte sljedeći dio prve krivulje u "W". Upotrijebite isti gradijent koji smo upotrijebili za slovo "D". Pripazite da kut gradijenta bude paralelan sa horizontalnim krajevima i rubovima slova (pogledajte završetak krivulje).
Additional methods for rendering letteringAdditional methods for rendering letteringAdditional methods for rendering lettering

2. korak

Nastavljamo dalje sa slovom "W", ja sam već dodala sljedeću krivulju i odgovarajući oblik ruba.

 • Druga dijagonala slova je veliki, zakrivljeni oblik.
 • Oblik ispod druge dijagonale (završetak prve dijagonale) koristi isti gradijent koji se nalazi na dijelovima ispod petlji slova "O". Podesite kut gradijenta tako da tamniji dio bude u gornjem lijevom dijelu oblika (na mojem radu to je bilo -51.7°).
 • Ocrtajte rub oba oblika. Smatram da je lakše ako je rub jednostruka putanja.
Streamline the rendering processStreamline the rendering processStreamline the rendering process

3. korak

Promotrimo pobliže točke u kojima se sastaju prva i druga dijagonala slova "W". Ja sam koristila Direct Selection Tool (A) kako bih prilagodila točke sidrišta oblika koji se preklapa, pa nije izašao izvan putanje žutog ruba.

Zatim sam, koristeći Pen Tool, nacrtala običan pravokutnik koji je poslužio kao krajnja točka za dvije dijagonale. To omogućuje obliku slova da izgledaju kao da su svinuta kliještima kako bi se postigao taj snažan presavijeni nagib.

Prilagodite točke sidrišta svojih oblika tako da se spajaju u pravokutnik na završetku slova.

How to handle sharp curvesHow to handle sharp curvesHow to handle sharp curves

4. korak

Treća dijagonala preklapa se sa drugom na vrhu, i četvrta dijagonala se preklapa sa trećom na dnu. Slovo se konstantno presavija kroz sebe. Još jednom, dno četvrte dijagonale ima još jedan pravokutnik koji omogućuje da se oštra krivulja na dizajnu čini više realističnom.

Completing the WCompleting the WCompleting the W

6. Obrada Drugih Oblika Slova

1. korak

U mojem dizajnu se pojavljuju još dvije instance slova "E". Smatram da je kroz ostatak dizajna najlakše samo kopirati (Copy), zalijepiti (Paste) i skalirati (Scale) slovo po potrebi. Ako se vaše slovo "E" spaja sa "N", morate biti pažljivi da ne obrišete točke sidrišta i vanjske komponente.

Scale and adjust repeating lettersScale and adjust repeating lettersScale and adjust repeating letters

2. korak

Slovo "A" ima mnogo oblika koji se preklapaju.

 1. Kao sa prethodnim slovima, počnite sa zakrivljenim repom s lijeve strane.
 2. Prilagodite kutove Linearnog Gradijenta korištenog na prednjem dijelu i njegovom repu krivulje.
 3. Pripazite da gradijent korišten na repu bude svjetliji od onoga što je najbliže na prednjem dijelu slova "A", pošto se taj dio dizajna savija prema van.
 4. Drugi prednji dio preklapa se preko prvog na vrhu, ali je preklopljen sa kovrčavom trakom slova "A".
 5. Pogledajte kako je uvijena traka bila razdvojena u dva oblika kako bi imala dimenziju u dizajnu. U ovom trenutku, slovo "A" tvori sveukupno pet oblika.
Rendering the ARendering the ARendering the A

3. korak

Rub trake "A" bio je nacrtan u jednom obliku, ali nakon što sam ekspandirala putanju, sa svake strane "preklapajuće" trake sam nacrtala dva mala gradijentna oblika u boji #5e3222a koja ide od 100% do 0% Opacity kako bih odvojila dijelove i dodala sjenu. Također sam nacrtala maleni oblik ispunjen bojom #874e2e da prekinem završetak trake sa oblikom ispod nje.

Creating the illusion of an overlapping shapeCreating the illusion of an overlapping shapeCreating the illusion of an overlapping shape
Stvaranje iluzije "preklapajućeg" oblika.

4. korak

Konačno, slovo "R" je razdvojeno u tri oblika (pogledajte ispod). Možete primijetiti da se svijetlo-žuti rubovi pojavljuju s obje strane slova pošto se uvijaju prema sredini slova.

Breaking down the section of the RBreaking down the section of the RBreaking down the section of the R

5. korak

Konačno, izradite malo jednostavnih iskri crtajući malene bijele krugove sa Ellipse Tool (L) alatom i primjenjujući Pucker efekt (Effect > Distort & Transform > Pucker & Bloat). Pomaknula sam slajder na -93% ali veličina će varirati ovisno o veličini vašeg kruga i oblika koji želite izraditi. Idite na Object i sa Expand funkcijom ekspandirajte novi oblik te ga sa Rotate značajkom okrenite ili preklopite iskre po potrebi. Smjestite ih oko svojeg sjajnog zlatnog teksta.

Create simple sparklesCreate simple sparklesCreate simple sparkles

Odličan posao, završili ste!

Dodijelite si zlatnu zvjezdicu! Završili ste tutorial i spremni ste preuzeti svijet sa sjajnim, zlatnim tekstom. Nadam se da vas gore istaknute tehnike nadahnjuju da kreirate bannere, plakate i više od toga sa ovim veličanstvenim oblicima zlatnih slova koja blistaju sa stranice.

We Are Golden final imageWe Are Golden final imageWe Are Golden final image
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.