7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Christmas

Kako Izraditi Sjajni Svjetlucavi Tekstualni Efekt u Adobe Photoshopu

Scroll to top
Read Time: 11 mins

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorialu ću vam pokazati kako koristiti postavke kista, stilove slojeva, "healing" alate, "adjustment" slojeve i neke savjete i trikove za izradu sjajnog, svjetlucavog, zabavnog tekstualnog efekta.

Ovaj efekt za tekst nadahnut je mnogim Layer Styles stilovima koji su dostupni na stranici GraphicRiver.

Resursi za Tutorial

Tijekom izrade ovog tutoriala korišteni su sljedeći resursi:

1. Kako Izraditi Pozadinu i Slojeve Teksta

1. korak

Izradite novi dokument dimenzija 1613 x 1075 px i idite na File > Place Linked da otvorite Background Image.

Podesite veličinu Background Image slike tako da pristaje unutar dokumenta i pritisnite Return tipku da primijenite promjene.

Background ImageBackground ImageBackground Image

2. korak

Napišite tekst velikim slovima koristeći font Quicksand Bold. Promijenite Size u 300 pt, Kerning u Optical i Leading vrijednost u 325 pt ako imate više redova teksta.

Smjestite tekst prema vlastitoj želji i ne brinite za pozadinu jer ćemo je popraviti na kraju tutoriala.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

2. Kako Napraviti Unutarnje Putanje

Zatim ćemo napraviti radne putanje unutar slova koja imamo.

To možete učiniti koristeći Pen Tool ali u ovom tutorialu ćemo koristiti novi alat Photoshopa, Curvature Pen Tool.

1. korak

Uzmite Curvature Pen Tool, pripazite da odaberete Path opciju u Options kartici i kliknite jednom u sredinu prvog slova, na mjestu gdje želite početi raditi radnu putanju.

Curvature Pen Tool se razlikuje od Pen Tool alata. Zato, za izradu rubnih točaka, morate dvaput kliknuti kada dodajete točku, a za izradu krivulje možete kliknuti jednom ili pak napraviti ravnu liniju i zatim kliknuti na tu liniju da dodate točku i povučete je kako biste napravili krivulju.

Kada završite sa izradom putanje, pritisnite Command-kliknite bilo gdje izvan nje.

Curvature Pen ToolCurvature Pen ToolCurvature Pen Tool

2. korak

Možete također upotrijebiti bilo koji drugi oblik kako biste jednostavno napravili radnu putanju za neka slova. Na primjer, možete upotrijebiti Ellipse Tool s aktivnom Path opcijom kako biste napravili radnu putanju za slovo O.

Ellipse ToolEllipse ToolEllipse Tool

3. korak

Pobrinite se da napravite sve potrebne radne putanje da ispunite sva slova koja imate.

Create the Inner Work PathsCreate the Inner Work PathsCreate the Inner Work Paths

4. korak

Veoma je važno da spremite sve putanje koje ste napravili. To ćete učiniti tako da idete na Paths karticu, dvaput kliknete na Work Path tabular i upišete Center u Name polje.

Save Work PathSave Work PathSave Work Path

To će pohraniti radne putanje tako da se možete vratiti na njih i upotrijebiti ih kad god želite.

Saved Work PathSaved Work PathSaved Work Path

5. korak

Desni klik na sloj teksta i odaberite Create Work Path da napravite putanju za vanjski rub.

Točke iznad slova E su malo prevelike i preklapati će se sa slovom kada se linija podeblja kistovima, stoga ćemo napraviti manje.

To ćemo učiniti tako da uzmemo Direct Selection Tool, odaberemo točke i pritisnemo Delete tipku da ih obrišemo.

Create Work PathCreate Work PathCreate Work Path

6. korak

Zatim, upotrijebite Ellipse Tool da napravite manje okrugle putanje.

Kada završite, dvaput kliknite tabular Work Path i dodijelite ime Stroke.

Ellipse ToolEllipse ToolEllipse Tool

3. Kako Napraviti Vrh Kista sa Šljokicama

1. korak

Uzmite Rectangle Tool, odaberite Shape opciju u Options kartici i napravite mali 3 x 30 px pravokutnik crne (Black) boje.

Ellipse ToolEllipse ToolEllipse Tool

2. korak

Odaberite Add Anchor Point Tool i kliknite jednom u sredinu vertikalnih strana svakog pravokutnika da dodate dvije točke sidrišta.

Add Anchor PointsAdd Anchor PointsAdd Anchor Points

3. korak

Upotrijebite Direct Selection Tool da selektirate obje dodane točke i kliknite tipku lijeve strelice na tipkovnici tri puta da pomaknete točke 3 px u lijevo.

Nudge the Anchor PointsNudge the Anchor PointsNudge the Anchor Points

4. korak

Pritisnite Command-kliknite na sličicu Rectangle sloja da učitate odabir.

Load SelectionLoad SelectionLoad Selection

5. korak

Idite na Edit > Define Brush Preset i upišite Tinsel Brush u Name polje.

Define Brush PresetDefine Brush PresetDefine Brush Preset

4. Kako Modificirati i Spremiti Postavke za Vrh Kista

1. korak

Odaberite Brush Tool, zatim izaberite Tinsel Brush vrh i otvorite Brush karticu da promijenite postavke:

Brush Tip Shape

Brush Tip ShapeBrush Tip ShapeBrush Tip Shape

Shape Dynamics

Shape DynamicsShape DynamicsShape Dynamics

Scattering

ScatteringScatteringScattering

Color Dynamics

Color DynamicsColor DynamicsColor Dynamics

2. korak

Kliknite Create new brush ikonu u donjem desnom kutu Brush kartice i promijenite Name u Brush 01.

Create New BrushCreate New BrushCreate New Brush

3. korak

Promijenite postavke istog vrha da napravite još jednu varijaciju:

Brush Tip Shape

Brush Tip ShapeBrush Tip ShapeBrush Tip Shape

Shape Dynamics

Shape DynamicsShape DynamicsShape Dynamics

Scattering

ScatteringScatteringScattering

Color Dynamics

Color DynamicsColor DynamicsColor Dynamics

4. korak

Kliknite Create new brush ikonu i promijenite Name u Brush 02.

Create New BrushCreate New BrushCreate New Brush

5. korak

Ovo nije obavezno ali je zgodna nova značajka u Photoshop programu koja će Vam pomoći da zadržite stvari malo više organiziranima.

Kliknite Brush Preset Picker ikonu u Options kartici, pritisnite tipku Command-kliknite ikone tri vrha kista koja ste izradili za ovaj tutorial (Tinsel Brush, Brush 01 i Brush 02), kliknite ikonu padajućeg izbornika i odaberite New Brush Group.

Nazovite grupu Tinsel Brushes i kliknite OK.

New Brush GroupNew Brush GroupNew Brush Group

5. Kako Primijeniti Stroke na Radne Putanje

1. korak

Izraditi ćemo šest novih slojeva koje ćemo koristiti za glavni efekt šljokica i nazvati ćemo ih prema njihovim sadržajima. Zato je važno nazvati slojeve kao što je spomenuto ispod kako biste s lakoćom mogli pratiti ovaj tutorial.

Imena od dna prema vrhu su:

 • Stroke - Brush 01
 • Center - Brush 01
 • Center - Brush 02
 • Stroke - Brush 01 - White FG
 • Center - Brush 02 - White FG
 • Center - Brush 01 - Desaturated
Create New LayersCreate New LayersCreate New Layers

2. korak

Stavite sve nove slojeve u grupu i nazovite je Tinsel te podesite Foreground Color u #d9001f i Background Color u #300600.

New GroupNew GroupNew Group

3. korak

Otvorite Paths karticu i za svaki sloj odaberite putanju u imenu sloja te prijeđite po njoj vrhom kista koji se veže uz nju.

Stoga, ako odaberete Stroke - Brush 01 sloj, morati ćete kliknuti Stroke radnu putanju u Paths kartici, odabrati Brush Tool i zatim odabrati Brush 01 vrh te pritisnuti Return tipku da primijenite taj rub na putanju.

Stroke the Work PathStroke the Work PathStroke the Work Path

4. korak

Kako biste na brzinu izmjenjivali vrhove kista, možete desnim klikom miša kliknuti bilo gdje da otvorite unaprijed podešene postavke (preset) i odaberete vrh koji trebate.

Switch Brush TipsSwitch Brush TipsSwitch Brush Tips

5. korak

Svakako podesite Foreground Color u White prije nego što primijenite rub na dva sloja koja u svojem imenu imaju White FG.

White Foreground ColorWhite Foreground ColorWhite Foreground Color

6. korak

Primijenite Foreground Color nazad u #d9001f prije nego što izradite Center - Brush 01 - Desaturated rub sloja.

Stroke the Work PathStroke the Work PathStroke the Work Path

6. Kako Dodati  Efekte za Sjaj i Sjene

Dvaput kliknite sloj Stroke - Brush 01 da primijenite sljedeći stil sloja (layer style):

1. korak

Dodajte Inner Glow s ovim postavkama:

 • Blend Mode: Linear Light
 • Opacity: 50%
 • Color: #a7a7a7
 • Size: 10
Inner GlowInner GlowInner Glow

2. korak

Dodajte Drop Shadow s ovim postavkama:

 • Opacity: 36%
 • Distance: 10
 • Size: 5
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

To će stilizirati prvi sloj.

Styled LayerStyled LayerStyled Layer

3. korak

Dvaput kliknite sloj Center - Brush 01 da primijenite Inner Glow efekt s ovim postavkama:

 • Blend Mode: Linear Light
 • Opacity: 74%
 • Color: #a7a7a7
 • Size: 10
Inner GlowInner GlowInner Glow

To će pomoći izraditi efekt odsjaja kako bi dodali više dimenzije šljokicama.

Možete sakriti gornje slojeve da vidite efekte koje primijenite i zatim ih ponovno prikazati.

Hide and Show LayersHide and Show LayersHide and Show Layers

Dvaput kliknite sloj Stroke - Brush 02 da primijenite sljedeći stil sloja (layer style):

4. korak

Dodajte Inner Glow s ovim postavkama:

 • Blend Mode: Linear Light
 • Opacity: 74%
 • Color: #a7a7a7
 • Size: 10
Inner GlowInner GlowInner Glow

5. korak

Dodajte Drop Shadow s ovim postavkama:

 • Opacity: 50%
 • Distance: 0
 • Size: 5
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

6. korak

Sloju Center - Brush 02 promijenite Blend Mode u Overlay.

Blend ModeBlend ModeBlend Mode

7. Kako Stilizirati Slojeve

1. korak

Stroke - Brush 01 - White FG sloju promijenite Blend Mode u Linear Light i Opacity u 60%.

Layer SettingsLayer SettingsLayer Settings

Dvaput kliknite sloj Stroke - Brush 02 - White FG da primijenite sljedeći stil sloja (layer style):

2. korak

Dodajte Pattern Overlay s ovim postavkama:

 • Blend Mode: Vivid Light
 • Opacity: 70%
 • Pattern: FDR Glitter Pattern 02
Pattern OverlayPattern OverlayPattern Overlay

3. korak

Dodajte Drop Shadow s ovim postavkama:

 • Blend Mode: Linear Burn
 • Color: #8e8e8e
 • Opacity: 35%
 • Distance: 0
 • Size: 5
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

4. korak

Center - Brush 02 - White FG sloju promijenite Blend Mode u Linear Light.

Blend ModeBlend ModeBlend Mode

5. korak

Odaberite Center - Brush 01 - Desaturated sloj i idite na Image > Adjustments > Desaturate.

DesaturateDesaturateDesaturate

6. korak

Dvaput kliknite sloj Center - Brush 01 - Desaturated da primijenite Inner Glow efekt s ovim postavkama:

 • Blend Mode: Linear Light
 • Opacity: 60%
 • Color: #a7a7a7
 • Source: Center
 • Size: 7
Inner GlowInner GlowInner Glow

7. korak

Sloju Center - Brush 01 - Desaturated promijenite Blend Mode u Soft Light.

Blend ModeBlend ModeBlend Mode

8. Kako Obojiti Grupu

Dvaput kliknite grupu Tinsel da primijenite sljedeći stil sloj a(layer style):

1. korak

Dodajte Color Overlay s ovim postavkama:

 • Color: #c29816
 • Blend Mode: Hue
Color OverlayColor OverlayColor Overlay

2. korak

Dodajte još jednu instancu Color Overlay efekta s ovim postavkama:

 • Color: #cecece
 • Blend Mode: Divide
Color OverlayColor OverlayColor Overlay

3. korak

Dodajte Drop Shadow s ovim postavkama:

 • Blend Mode: Linear Burn
 • Color: #1e0700
 • Opacity: 10%
 • Distance: 30
 • Size: 5
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

To će kreirati konačni šljokičasti efekt.

Tinsel EffectTinsel EffectTinsel Effect

9. Kako Napraviti Prekrivanje Teksturom Koristeći Filter

1. korak

Napravite novi sloj iznad svih slojeva, nazovite ga Texture Overlay, ispunite bijelom (White) bojom i kliknite desnim gumbom miša da odaberete Convert to Smart Object.

Podesite Foreground i Background Colors u Black i White.

Texture OverlayTexture OverlayTexture Overlay

2. korak

Idite na Filter > Render > Fibers i promijenite Variance u 30 te Strength u 3.

Fibers FilterFibers FilterFibers Filter

3. korak

Idite na Filter > Filter Gallery > Sketch > Bas Relief i upotrijebite ove postavke:

 • Detail: 13
 • Smoothness: 3
 • Light: Bottom
Bas Relief FilterBas Relief FilterBas Relief Filter

4. korak

Kliknite New effect layer ikonu u donjem desnom kutu i idite na Texture > Grain, te upotrijebite ove postavke:

 • Intensity: 40
 • Contrast: 50
 • Grain Type: Regular
Grain FilterGrain FilterGrain Filter

5. korak

Prikvačite Texture Overlay sloj grupi Tinsel i promijenite joj Blend Mode u Soft Light te Opacity u 50%.

Layer SettingsLayer SettingsLayer Settings

10. Kako Dodati Global Adjustments Postavke

1. korak

Dodajte Selective Color "adjustment layer" (sloj za prilagođavanje) s ovim postavkama:

Yellows

 • Cyan: -10
 • Magenta: -2
 • Black: -5
Selective ColorSelective ColorSelective Color

2. korak

Dodajte Color Lookup adjustment layer sloj, odaberite Fuji ETERNA 250D Kodak 2395 (by Adobe).cube tabular s 3DLUT File izbornika i promijenite mu Opacity u 15%.

Color LookupColor LookupColor Lookup

3. korak

Dodajte Solid Color sloj ispune kojem podesite Color #150806 i promijenite Blend Mode u Soft Light te Opacity u 20%.

Solid ColorSolid ColorSolid Color

4. korak

Upotrijebite Elliptical Marquee Tool da napravite eliptični odabir oko teksta, odaberite sličicu maskiranog sloja Solid Color i ispunite odabir Black (crnom) bojom.

Layer MaskLayer MaskLayer Mask

5. korak

S selektiranom sličicom maske, otvorite Properties karticu i promijenite Feather vrijednost u 52% da napravite brzinski jednostavan vinjeta efekt.

Vignette EffectVignette EffectVignette Effect

11. Kako Dodati "Glitter" Šljokice Koristeći Postavke Kista

1. korak

Izradite novi sloj iznad Background Image sloja i nazovite ga Background Glitter.

Background GlitterBackground GlitterBackground Glitter

Dvaput kliknite sloj Background Glitter da primijenite sljedeće stilove sloja (layer style):

2. korak

Dodajte Pattern Overlay s ovim postavkama:

 • Pattern: FDR Glitter Pattern 16
Pattern OverlayPattern OverlayPattern Overlay

3. korak

Dodajte Drop Shadow s ovim postavkama:

 • Blend Mode: Linear Burn
 • Color: #0a1119
 • Opacity: 15%
 • Distance: 1
 • Size: 2
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

4. korak

Odaberite Brush Tool, izaberite Airbrush Hard Low Density Grainy vrh i otvorite Brush karticu da promijenite Scattering postavke po potrebi.

Važna stvar kako bi ovo funkcioniralo je da upotrijebite veliki vrh kista čiji Size je 300 px.

ScatteringScatteringScattering

5. korak

Kliknite-povucite malo kako biste dodali glitter iza teksta. Možete promijeniti postavke kista da dobijete rezultat koji Vam se sviđa.

Add the GlitterAdd the GlitterAdd the Glitter

12. Kako Promijeniti Sliku u Pozadini

1. korak

Dvaput kliknite Background Image sličicu pametnog objekta (Smart Object) da otvorite njezinu datoteku.

Odaberite Content-Aware Move Tool i podesite Mode u Move u Options kartici.

Odaberite objekt koji želite pomaknuti i smjestiti negdje drugdje i pobrinite se da uključite nešto praznog prostora oko njih unutar odabira.

Ako želite transformirati objekt nakon što ga pomaknete, možete označiti Transform on Drop okvir.

Content-Aware Move ToolContent-Aware Move ToolContent-Aware Move Tool

2. korak

Pomaknite selektirane objekte na njihovu novu poziciju, transformirajte ako je potrebno i zatim pritisnite Return.

Move the Selected ElementMove the Selected ElementMove the Selected Element

3. korak

Nakon toga, možete upotrijebiti bilo koji drugi Healing Tool alat da bolje "izblendate" rubove objekata s novom pozadinom.

Također možete upotrijebiti Dodge, Burn i Sponge Tools kad god je potrebno.

Blend with the New BackgroundBlend with the New BackgroundBlend with the New Background

4. korak

Ako ima dijelova koje želite potpuno ukloniti, odaberite ih koristeći bilo koji alat za selektiranje i idite na Edit > Fill te odaberite Content-Aware iz Content izbornika.

Content-Aware FillContent-Aware FillContent-Aware Fill

5. korak

Opet, upotrijebite Healing Tool alate da dodatno prilagodite na područjima nakon što uklonite objekt.

Healing ToolsHealing ToolsHealing Tools

6. korak

Napravite i druge potrebne prilagodbe na pozadini istim alatima.

Adjust the BackgroundAdjust the BackgroundAdjust the Background

7. korak

Možete pohraniti datoteku i vratiti se na izvorni dokument da vidite promjene na njemu i napravite potrebne prilagodbe.

Make Further AdjustmentsMake Further AdjustmentsMake Further Adjustments

13. Kako Dodati Završni Efekt

1. korak

Dodajte Hue/Saturation adjustment layer i prikvačite ga na Background Image sloj.

Odaberite Yellows kanal i promijenite Saturation vrijednost u -25.

HueSaturationHueSaturationHueSaturation

2. korak

Hue/Saturation sloj mora utjecati samo na zvona na slici.

Zato Hue/Saturation maskirani sloj ispunite bojom Black, podesite Foreground Color u White i upotrijebite meki okrugli vrh kista da njime prijeđete preko zvona.

Adjust the Layer MaskAdjust the Layer MaskAdjust the Layer Mask

3. korak

Odaberite Background Glitter sloj i kliknite Add layer mask ikonu na dnu Layers kartice.

Podesite Foreground Color u Black i slikajte preko dijelova s kojih želite ukloniti glitter šljokice, poput zvona i drveća, pošto bi glitter šljokice trebale biti ispod njih.

Modify the Background GlitterModify the Background GlitterModify the Background Glitter

Čestitam! Završili ste

U ovom tutorialu smo napravili jednostavan vrh kista i prilagodili mu postavke da izradimo glavni šljokičasti efekt.

Zatim smo stilizirali mnoge slojeve koje smo koristili za izradu efekta da postignemo konačni rezultat. Nakon toga smo dodali glitter šljokice, modificirali pozadinsku sliku i dodali globalna prilagođavanja efektu.

Na kraju smo upotrijebili još neke slojeve za prilagođavanje i maske da dovršimo efekt.

Ispod možete ostaviti svoje komentare, prijedloge i rezultate.

Final ResultFinal ResultFinal Result
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.