1. Design & Illustration
  2. Photoshop Actions

Kako Izraditi Akciju sa Svjetlucavim Efektom u Adobe Photoshopu

by
Read Time:9 minsLanguages:
This post is part of a series called Photoshop Portraits.
Photoshop in 60 Seconds: How to Create a Cinematic Photo Effect With Actions
25 Cool Photoshop Watercolor Effects & Filters With Texture
This post is part of a series called Learn Adobe Photoshop.
How to Replace a Woman's Lipstick Using Retouching Techniques
How to Create a Glamorous Calavera Portrait in Adobe Photoshop

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorijalu ćete naučiti kako izraditi fantastičan efekt magične prašine. Pokušati ću sve vrlo detaljno objasniti kao bi ga svi mogli napraviti, pa čak i oni koji su upravo otvorili Photoshop prvi puta.

Efekt prikazan lijevo je efekt za koji ću vam pokazati postupak u ovom tutorijalu. Ako želite brzo i lako izraditi efekt prikazan s desne strane, pogledajte moju akciju MagicDust Photoshop Action:

The action final resultThe action final resultThe action final result

Što vam je potrebno

Kako bismo izradili gore prikazani dizajn biti će vam potrebne sljedeće fotografije:

1. Krenimo

Prvo, otvorite fotografiju na kojoj želite raditi. Kako biste je otvorili, idite na File > Open, odaberite fotografiju i kliknite Open. Prije nego što počnemo, napravite malu provjeru:

  1. Vaša fotografija bi trebala biti u RGB Color modu, podešena na 8 Bits/Channel. Kako biste to provjerili idite na Image > Mode.
  2. Za najboljerezultate, veličina fotografije bi trebala biti između 1500-4000 px širine/visine (wide/high). To ćete provjeriti na sljedeći način: Image > Image Size.
  3. Fotografija bi vam trebala biti Background sloj. Ako nije idite na Layer > New > Background from Layer.
Checking image size and modeChecking image size and modeChecking image size and mode

2. Napravite Osnovu

1. korak

Sada trebamo kreirati bazu koja određuje gdje će biti efekt čarobne prašine. Kako biste to učinili idite na Layer > New > Layer da napravite novi sloj i dodijelite mu naziv Base.

Creating new layer for the baseCreating new layer for the baseCreating new layer for the base

2. korak

Sada odaberite Brush Tool (B), uzmite meki kist, podesite mu veličinu obojite dijelove na kojima želite kreirati efekt čarobne prašine. Možete upotrijebiti bilo koju boju—nije važno.

Creating the baseCreating the baseCreating the base

3. Izradite Prašinu u Pozadini

1. korak

Sada ćemo napraviti prašinu u pozadini koja će se nalaziti iza svjetlucavih šljokica. Prvo sakrijte Base sloj klikom na ikonu oka pokraj njegove sličice. Zatim odaberite Background sloj i idite na Layer > New > Layer kako biste napravili novi sloj i nazovite ga Background Dust.

Creating new layer for the background dustCreating new layer for the background dustCreating new layer for the background dust

2. korak

Pritisnite D na tipkovnici da resetirate swatches panel i idite na Filter > Render > Clouds.

Adding clouds filterAdding clouds filterAdding clouds filter

3. korak

Control-klik na sličicu Base sloja kako biste ga odabrali, idite na Select > Modify > Expand i nakon toga Select > Modify > Feather te odaberite sljedeće postavke:

Modifying the selectionModifying the selectionModifying the selection

4. korak

Ovaj odabir ćemo sada upotrijebiti kako bismo napravili maskirani sloj za Background sloj. Stoga idite na Layer > Layer Mask > Reveal Selection.

Making layer mask to background dust layer using selectionMaking layer mask to background dust layer using selectionMaking layer mask to background dust layer using selection

5. korak

Odaberite maskirani sloj Background Dust sloja, kliknite desnim gumbom miša na njega, odaberite Select and Mask i unesite sljedeće postavke:

Selecting and masking background dust layer maskSelecting and masking background dust layer maskSelecting and masking background dust layer mask

6. korak

Sada ćemo ovom sloju dodati stil. Desni klik mišem na sloj u Layers panelu i odaberite Blending Options. Označite Gradient Overlay i odaberite sljedeće postavke:

Adding gradient overlay style to background dust layerAdding gradient overlay style to background dust layerAdding gradient overlay style to background dust layer
Lijeva boja zaustavlja se na boji 410a0a i desna boja završava bojom ff7c00.

7. korak

Odaberite zamaskirani sloj Backgroud Dust sloja, kliknite desnim gumbom miša na njega i odaberite Apply Layer Mask. Promijenite blending mode postavku ovog sloja u Color Dodge i smanjite opacity vrijednost na 31%.

Applying background dust layer maskApplying background dust layer maskApplying background dust layer mask

4. Napravite Svjetlucajuće Čestice

1. korak

Sada ćemo napraviti svjetlucave čestice. Conrol-klik na sličicu Base sloja kako biste ga odabrali. Odaberite Background Dust sloj i idite na Layer > New > Layer kako biste napravili novi soj i ostavite zadano ime Layer 1.

Creating new layer for the glowing particles baseCreating new layer for the glowing particles baseCreating new layer for the glowing particles base

2. korak

Pritisnite tipku D na tipkovnici da resetirate uzorke, idite na Edit > Fill i odaberite sljedeće postavke:

Filling the selection with foreground colorFilling the selection with foreground colorFilling the selection with foreground color

3. korak

Sada pritisnite Control-D na tipkovnici kako biste uklonili odabir. Idite na Filter > Pixelate > Mezzotint i podesite tekst u Coarse Dots. Alt-klik na ikonu oka pokraj sličice sloja Layer 1 kako biste sakrili sve ostale slojeve.

Adding the mezzotint coarse dots filterAdding the mezzotint coarse dots filterAdding the mezzotint coarse dots filter

4. korak

Idite na Select > Color Range i pomoću alata Eyeropper Tool odaberite bijelu boju klikom na neke bijele čestice i podesite Fuzzines postavku na 200. Zatim idite na Select > Select and Mask i odaberite sljedeće postavke:

Selecting the particles using color rangeSelecting the particles using color rangeSelecting the particles using color range

5. korak

Sada kliknite desnim gumbom miša na naziv Layer 1 sloja i odaberite Delete Layer. Odaberite Background sloj, kliknite na ikonu oka da ga učinite vidljivim i idite na Layer > New > Layer Via Copy.

Creating new layer using selectionCreating new layer using selectionCreating new layer using selection

6. korak

Kako biste učinili čestice svjetlucavima, idite na Layer > New > Layer Via Copy da napravite duplikat trenutnog sloja. Zatim idite na Filter > Blur > Gaussian Blur i odaberite sljedeće postavke:

Adding gaussian blur filter to particles layerAdding gaussian blur filter to particles layerAdding gaussian blur filter to particles layer

7. korak

Sada dva puta ponovite prijašnji korak koristeći postavke prikazane ispod prateći točan redoslijed: Znači gornji prikaz je za prvi ponovljeni korak, a donji prikaz je za drugi ponovljeni korak.

Adding gaussian blur filter to particles layersAdding gaussian blur filter to particles layersAdding gaussian blur filter to particles layers

8. korak

Idite na Layer > New > Layer Via Copy dva puta tako da kopirate Layer 2 copy 3 dva puta. Sada idite na Filter > Blur > Gaussian Blur i odaberite sljedeće postavke. Nakon toga, opet idite na Layer > New > Layer Via Copy dva puta.

Adding gaussian blur filter to particles layerAdding gaussian blur filter to particles layerAdding gaussian blur filter to particles layer

9. korak

Shift-klik na Layer 2 sloj kako biste odabrali sve slojeve čestica, klik desnim gumbom miša na bilo koji odabrani sloj i odaberite Merge Layers. Zatim ponovite 6. korak dva puta koristeći ispod prikazane postavke točnim redoslijedom. Gornji prikaz je za prvi ponovljeni korak, a donji prikaz je za drugi ponovljeni korak.

Adding gaussian blur filter to the particles layersAdding gaussian blur filter to the particles layersAdding gaussian blur filter to the particles layers

10. korak

Shift-klick na Layer 2 copy 7 da odaberete sve slojeve s česticama, kliknite desnim gumbom miša na bilo koji odabrani sloj i odaberite Merge Layers. Idite na Layer > New > Layer Via Copy dva puta kako biste dva puta kopirali ovaj sloj. Zatim idite na Filter > Blur > Gaussian Blur i odaberite sljedeće postavke.

Adding gaussian blur filter to particles layerAdding gaussian blur filter to particles layerAdding gaussian blur filter to particles layer

11. korak

Sada idite na Layer > New > Layer Via Copy da kopirate Layer 2 copy 11 sloj. Shift-klik na sloj Layer 2 copy 9 da odaberete sve slojeve s čestiama, kliknite desnim gumbom miša na bilo koji odabrani sloj i odaberite Merge Layers. Promijenite blending mod postavke ovog sloja u Linear Dodge i zatim dvaput kliknite na naziv ovog sloja i utipkajte Particles_1.

Creating particles layerCreating particles layerCreating particles layer

12. korak

Da napravimo još čestica, ponoviti ćemo proces koji smo upotrijebili za izradu sloja Particles_1. Ako želite još čestica, ponovite sve korake od 1. do 11. Ponovite ih koliko god puta želite, ovisno o tome koliko čestica želite napraviti. Ja sam ih ponovio još četiri puta.

Creating more glowing particlesCreating more glowing particlesCreating more glowing particles

13. korak

Sada odaberite Background Dust sloj i kliknite na njegovu ikonu oka kako biste ga otkrili. Zatim odvucite sloj na dno Layers panela između sloja Background i posljednjeg sloja čestica (Particles_5 u mojem slučaju).

Arranging layersArranging layersArranging layers

14. korak

Ako želite izmijeniti bilo koji sloj čestica, odaberite Lasso Tool (L), kliknite desnim gumbom miša unutar radne površine i odaberite Free Transform. Zatim napravite promjene koje želite—možete im promijeniti veličinu, rotirati ih, itd. Također možete upotrijebit Control da odaberete više slojeva i napravite višestruke promjene odjednom kao što sam ja učinio ispod:

Transforming the glowing particlesTransforming the glowing particlesTransforming the glowing particles

5. Napravite Prilagodbe

1. korak

Sada ćemo dodati kontrast. Odaberite sloj Particles_1 i resetirajte uzorke pritiskom na tipku D. Idite na Layer > New Adjustment Layer > Gradient Map da napravite novu mapu gradijenta na sloju za ugađanje i dodijelite mu ime Overall Contrast.

Creating the gradient map adjustment layerCreating the gradient map adjustment layerCreating the gradient map adjustment layer

2. korak

Promijenite blending mode postavku u Overlay i smanjite opacity vrijednost na oko 22%.

Changing blending mode and opacity of the contrast layerChanging blending mode and opacity of the contrast layerChanging blending mode and opacity of the contrast layer

3. korak

Sada ćemo dodati zasićenost. Idite na Layer > New Adjustment Layer > Hue/Saturation da napravite novi hue/saturation sloj za ugađanje i dodijelite mu ime Overall Saturation.

Creating the hue saturation adjustment layerCreating the hue saturation adjustment layerCreating the hue saturation adjustment layer

4. korak

Dvaput kliknite na sličicu sloja Overal Saturation i unesite sljedeće postavke:

Changing the settings of hue saturation layerChanging the settings of hue saturation layerChanging the settings of hue saturation layer

5. korak

Sada ćemo malo podesiti svjetlinu. Idite na Layer > New Adjustment Layer > Levels da napravite novi sloj za ugađanje i nazovite ga Overall Brightness.

Creating the levels adjustment layerCreating the levels adjustment layerCreating the levels adjustment layer

6. korak

Dvaput kliknite na sličicu sloja Overall Levels i odaberite sljedeće postavke:

Changing the settings of levels layerChanging the settings of levels layerChanging the settings of levels layer

7. korak

Sada ćemo malo izoštriti fotografiju. Pritisnite Control-Alt-Shift-E na tipkovnici. Idite na Filter > Other > High Pass i podesite radius postavku na 2 px.

Adding the high pass filterAdding the high pass filterAdding the high pass filter

8. korak

Dvaput kliknite na ime ovog sloja da mu promijenite ime i utipkajte Overall Sharpening. Promijenite blending mode postavku u Linear Light te smanjite Opacity na 90%.

Changing the blending mode opacity and name of sharpen layerChanging the blending mode opacity and name of sharpen layerChanging the blending mode opacity and name of sharpen layer

6. Dodajte Boju

1. korak

Sada ćemo fotografiji dodati lijepu boju. Idite na Layer > New Adjustment Layer > Curves da napravite novi sloj za ugađanje krivulja i nazovite ga Color Look.

Creating curves adjustment layerCreating curves adjustment layerCreating curves adjustment layer

2. korak

Dvaput kliknte na sličicu Color Look sloja i unesite sljedeće postavke:

Changing settings of curves layerChanging settings of curves layerChanging settings of curves layer

Odličan posao!

Čestitam, uspjeli ste! Evo konačnog rezultata:

Final resultFinal resultFinal result

Uredite po vlastitoj želji svoj rezultat

Sada možete po vlastitoj želji ureditii konačan efekt; Dati ću vam nekoliko savjeta:

  • Možete ponoviti proces u odjeljku 4, Napravite Svjetlucave Čestice, kako biste izradili mnogo više svjetlucavih čestica. Također, ne zaboravite da možete izmijeniti čestice kao što je prikazano u 14. koraku ovog dijela.
  • Odaberite Overall Contrast i promijenite opacoty vrijednosti da podesite kontrast.
  • Odaberite Overall Saturation, dvaput kliknite na njegovu sličicu i poigrajte se sa Saturation vrijednostima unutar Properties panela kako biste postigli različite rezultate.
  • Odaberite sloj Overall Brightness, dvaput kliknite na njegovu sličicu i promijenite postavke da podesite svjetlinu.
  • Odaberite sloj Overall Sharpening i promijenite mu opacity postavke da podesite oštrinu.
  • Odaberite Color Look sloj, dvaput kliknite na njegovu sličicu i unutar Properties panela promijenite postavke kako bi postigli drugačiji izgled.

Evo mojeg rezultata:

Customized final resultCustomized final resultCustomized final result

Ako želite izraditi još napredniji efekt magične prašine kao što je prikazan ispod samo jednim klikom u nekoliko minuta, pogledajte moju akciju MagicDust Photoshop Action.

Action final resultAction final resultAction final result

Akcija radi tako da samo kistom obojite tamo gdje želite napraviti magičnu prašinu, kliknite play i akcija će učiniti sve umjesto vas u nekoliko minuta pružajući vam rezultat organiziran u slojevima koji možete podešavati. Akcija će također izraditi 33 unaprijed podešenih boja. Dolazi sa detaljnim video tutorijalom koji demonstrira kako upotrijebiti i podesiti izgled akcije kako biste efekt iskoristili na najbolji mogući način.

One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads