1. Design & Illustration
  2. Illustration

Kreirajte Vrtlarsku Scenu sa Osnovnim Oblicima u Adobe Illustratoru

Scroll to top
Read Time: 9 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Stiglo je proljeće i sada bi bio dobar trenutak za kreiranje vrtne scene. Koristiti ćete samo osnovne oblike i Pencil Tool alat u Adobe Illustratoru. Iznenaditi ćete se koliko mnogo objekata možete kreirati od pravokutnika, elipse i trokuta!


1. Izradite Mrkve u Rastu

1. korak

Pritisnite Control-N da napravite novi dokument.

Prvo ćemo raditi mrkvu. Koristeći Ellipse Tool (L) nacrtajte elipsu (boja R=245, G=128, B=37). Zatim uzmite Direct Selection Tool (A) i selektirajte lijevu i desnu točku sidrišta elipse, te ih pomaknite gore.1_11_11_1

2. korak

Uzmite Pencil Tool (N) i pogledajte na svoju alatnu traku (Toolbar). Uklonite boju ispune (Fill), selektirajte liniju (Stroke) i podesite joj boju u R=221, G=93, B=5. Sada jednostavno nacrtajte linije poput ovih koje vidite ispod na slici.

1_21_21_2

3. korak

Povećajte širinu (Width) linije (Stroke) i promijenite joj boju u R=141, G=139, B=0. Upotrijebite Pencil Tool (N) da nacrtate listove mrkve.

Nakon toga ekspandirajte sve linije bez ispuna; to će vam pomoći da proporcionalno zumirate mrkvu. Kako biste ekspandirali linije, selektirajte jednu od njih, idite na Select > Same > Fill color i zatim idite na Object > Expand te pritisnite OK.

1_31_31_3

4. korak

Dodajte posudu za mrkve. Odaberite Rectangle Tool (M) i izradite pravokutnik. Ostavite ga selektiranog i idite na Effect > Warp > Bulge. Prilagodite postavke kao što je prikazano ispod na slici.

1_41_41_4

5. korak

Smjestite mrkvu iza posude za cvijeće: selektirajte mrkvu, zatim desni klik > Arrange > Send Backward.

1_51_51_5

6. korak

Pazite da vam je mrkva još uvijek selektirana, pritisnite Shift i Alt tipke te istovremeno pomaknite mrkvu u desno. Zatim samo nekoliko puta kliknite Control-D da kreirate nekoliko mrkvi.

1_61_61_6

2. Izradite Dekorativno Stablo

1. korak

Prije nego što počnete sa stablom, provjerite je li vam obrisana boja linije (Stroke), zatim selektirajte ispunu (Fill) i podesite boju ispune u R=163, G=165, B=16.

Upotrijebite Ellipse Tool (L) da nacrtate krug. Zatim nacrtajte drugi ali manji krug unutar prvog sa bojom podešenom na R=173, G=174, B=40.

2_12_12_1

2. korak

Sada dodajte izduženi pravokutnik koristeći Rectangle Tool (M). Podesite mu boju na R=114, G=108, B=1. To je deblo.

2_22_22_2

3. korak

Sada je vrijeme da nacrtamo posudu za cvijeće. Počnite sa pravokutnikom koristeći Rectangle Tool (M) i boju podešenu na R=112, G=50, B=33. Nakon toga idite na Effect > Warp > Bulge i prilagodite 'Warp' postavke kao što je prikazano na slici.

2_32_32_3

4. korak

Sastavite sve dijelove zajedno.

2_42_42_4

5. korak

Hajde da ukrasimo drvce sa cvijećem.

Uzmite Polygon Tool (M) (boja ispune R=230, G=227, B=208) i kliknite na svoju radnu površinu. Sada će se pojaviti dijaloški okvir u kojem morate podesiti 6 sides (6 stranica) i pritisnite OK.

Idite na Effect > Distort and Transform > Pucker and Bloat. Pomaknite slajder na 50% i pritisnite OK.

2_52_52_5

6. korak

Smjestite krug u sredinu (R=242, G=235, B=70). I evo vašeg cvijeta.

2_62_62_6

7. korak

Ispunite stablo cvijećem koristeći Copy-paste (kopiraj-zalijepi).

2_72_72_7

3. Izradite Jednostavnu Ogradu

1. korak

Uzmite Rectangle Tool (M) i nacrtajte pravokutnik, podesite mu boju u (R=34, G=188, B=185).

Zatim uzmite Pen Tool (P) i dodajte jednu točku sidrišta kao što je prikazano na slici. Ostavite je selektiranu i pomaknite gore.

3_13_13_1

2. korak

Pritisnite Shift i Alt tipke i istovremeno pomaknite letvicu ograde u desno. Dobiti ćete još dvije letvice ograde. Sada pritisnite Control-D i dobiti ćete ih tri, na jednakom razmaku.

3_23_23_2

3. korak

Malo tamniji pravokutnik ispunjen bojom R=2, G=155, B=147 smješten okomito na letvice, dovršiti će ogradu.

3_33_33_3

4. Izradite Bubamaru

1. korak

Nacrtajte oval (R=238, G=53, B=36) sa Ellipse Tool (L) alatom.

4_14_14_1

2. korak

Kopirajte i zalijepite (Copy-Paste) ovaj oval te mu promijenite boju ispune u crnu. Nakon toga uzmite Convert Anchor Point Tool (Shift-C) i samo kliknite na točke sidrišta na vrhu i dnu ovala.

4_24_24_2

3. korak

Novi oblik jako suzite i smjestite iznad crvenog ovala. Kako biste ga smjestili točno u sredinu, selektirajte istovremeno oba oblika i kliknite Horizontal Align Center i Vertical Align Center gumbe na Align kartici.

4_34_34_3

4. korak

Crni krug će biti glava bubamare. Da smjestite glavu iza tijela, pritisnite Control-X i Control-B.

4_44_44_4

5. korak

Obrišite boju ispune (Fill) i podesite boju linije (Stroke) u crnu. Provjerite je li vam označen Round Cap gumb na Stroke kartici (ako nije, označite ga). Sada kliknite Arc Tool i nacrtajte ticala insekta.

4_54_54_5

6. korak

Rasporedite crne krugove bez boje ruba (Stroke) preko tijela. Sada imate bubamaru! Selektirajte sve dijelove insekta i grupirajte ih (desni klik > Group).

4_64_64_6

7. korak

Smjestite bubamaru na ogradu.

4_74_74_7

5. Izradite Kućicu za Ptice

1. korak

Početi ćemo sa svijetlo zelenim pravokutnikom (R=163, G=165, B=16) i tamno zelenim krugom (R=114, G=108, B=1).

5_15_15_1

2. korak

Sada ćemo dodati krov. Selektirajte Polygon Tool gumb na alatnoj traci (Toolbar) i samo kliknite na radnu površinu.  U dijaloškom okviru odaberite 3 sides (3 strane) i pritisnite OK. Podesite boju krova u R=141, G=139, B=0.

5_25_25_2

3. korak

Stavite krov na njegovo mjesto.

5_35_35_3

4. korak

Sve što sada trebate učiniti jest kreirati dugi pravokutnik sa Rectangle Tool (M) alatom i bojom ispune R=112, G=50, B=33.

5_45_45_4

6. Nacrtajte Pticu

1. korak

Počnite sa tijelom. Uzmite Eyedropper Tool (I) i samo kliknite na ogradu da s nje uzmete istu plavu boju (ili možete odabrati boju s posude u kojoj rastu mrkve).

Nacrtajte oval koristeći Ellipse Tool (L) alat. Nakon toga uzmite Convert Anchor Point Tool (Shift-C) i samo kliknite na lijevu i desnu točku sidrišta ovala.

6_16_16_1

2. korak

Ostavljajući novi oblik selektiran, idite na Effect > Distort and Transform > Twist. Unesite 100 stupnjevaTwist dijaloški okvir i pritisnite OK. Ekspandirajte tijelo (Object > Expand Appearance).

6_26_26_2

3. korak

Koristeći Direct Selection Tool (A) i pomičući točke sidrišta zaokružite malo više kreirani oblik. Dodajte malo oko - krug sa bojom ispune R=20, G=48, B=47.

6_36_36_3

4. korak

Ptica će sada dobiti svoje noge. Uzmite Rectangle Tool (M) i nacrtajte dva identična pravokutnika (boja R=238, G=53, B=36). Pošaljite ih straga (desni klik > Arrange > Send Backward).

6_46_46_4

5. korak

Zadržite boju nogu i izradite oval. Selektirajte Convert Anchor Point Tool (Shift-C) i kliknite na desnu točku sidrišta ovala. Zatim selektirajte gornju i donju desnu točku ovala koristeći Direct Selection Tool (A). Pomaknite ih u lijevo.

6_56_56_5

6. korak

Smjestite krilo na mjesto.

6_66_66_6

7. Smjestite Pticu Preko Kućice

Selektirajte cijelu pticu i grupirajte je (desni-klik > Group), smjestite je preko kućice za ptice i pošaljite straga (desni-klik > Arrange > Send Backward).

7_17_17_1

8. Izradite Biljku

1. korak

Izradimo sada posudu za cvijeće. Učinite ispunu smeđom (R=112, G=50, B=33) i nacrtajte pravokutnik. Zatim idite na Effect > Warp > Bulge i prilagodite 'Warp' postavke kao što je prikazano ispod na slici.

8_18_18_1

2. korak

Dodajte mali horizontalni pravokutnik iste boje kao što je vrh.

8_28_28_2

3. korak

Izraditi ćemo list počevši sa zelenim ovalom. Morate dobiti šiljaste vrhove pomoću Convert Anchor Point Tool (Shift-C).

8_38_38_3

4. korak

Koristeći Line Segment Tool (\) nacrtajte liniju točno u sredini lista. Idite na Pathfinder karticu i pritisnite Divide gumb. Dobiti ćete dvije polovice lista. Selektirajte jednu polovicu koristeći Direct Selection Tool (A) i učinite je tamnijom (R=141, G=139, B=0).

8_48_48_4

5. korak

Izradite dva lista koristeći kopiraj-zalijepi postupak (Copy-paste) i nacrtajte stabljiku koristeći Arc Tool (Stroke podesite na boju R=124, G=118, B=1).

8_58_58_5

6. korak

Smjestite biljku u posudu za cvijeće.

8_68_68_6

9. Izradite Posudicu za Zalijevanje

1. korak

Koristeći Eyedropper Tool (I) pokupite plavu boju sa ptice koju ste izradili ranije i u toj boji nacrtajte pravokutnik. Zatim idite na Effect > Warp > Bulge i podesite Warp Options kao što je prikazano ispod.

9_19_19_1

2. korak

Uklonite boju ispune i podesite boju ruba (Stroke) u istu plavu boju. Na Stroke kartici podesite veću debljinu linije i nacrtajte krug (za pravilan krug morate držati Shift tipku na tipkovnici). To je ručka.

9_29_29_2

3. korak

Sada uklonite boju ruba (Stroke) i boju ispune (Fill) opet podesite u plavu. Odaberite Polygon Tool i samo kliknite na svoju radnu površinu. U novom prozoru podesite 3 sides (3 strane) i pritisnite OK. Nakon toga upotrijebite Direct Selection Tool (A) i promijenite oblik trokuta:

9_39_39_3

4. korak

Smjestite ga na vrh posude za zalijevanje.

9_49_49_4

5. korak

Još jednom izradite plavi pravokutnik i na odvodnoj cjevčici ga učinite užim.

9_59_59_5

6. korak

Plavi trokut okrenut naopako poslužiti će kao prskalica.

9_69_69_6

7. korak

Sjećate li se kako izraditi cvijet? Mogli biste također uzeti jedan od takvih koje ste napravili za ukrasno stablo.

9_79_79_7

8. korak

Ukrasite posudu za zalijevanje sa cvijetom.

9_89_89_8

10. Izradite Vrtlarske Rukavice

1. korak

Sastavite tri oblika kao što je prikazano na donjoj slici. Boja ispune je R=163, G=165, B=16.

10_110_110_1

2. korak

Izradite kopiju rukavice i malo je potamnite bojom (R=163, G=165, B=16). Smjestite je iza prve rukavice.

10_210_210_2

11. Izradite Paketić Sjemenja

1. korak

Kako biste izradili paketić sjemenki trebati ćete zeleni pravokutnik R=163, G=165, B=16. Napravite još jednu njegovu kopiju (Control-C, Control-F). Zatim uzmite Pen Tool (P) i dodajte jednu točku sidrišta na donji dio zelenog pravokutnika. Kada završite, odaberite Delete Anchor Point Tool (-) i uklonite dvije točke sidrišta na donjim rubovima pravokutnika da izradite trokut (pogledajte sliku ispod) Pomaknite preostalu točku sidrišta na vrh trokuta prema gore.

11_111_111_1

2. korak

Sada uzmite kopiju kreiranog trokuta (Control-C, Control-B). Razvucite novu kopiju dolje i podesite joj boju u R=141, G=139, B=0.

11_211_211_2

3. korak

Izaberite svoj najdraži font i na paketić utipkajte riječ "Seeds". Za tekst je upotrijebljena boja R=112, G=50, B=33.

11_311_311_3

4. korak

Izradite jednu sjemenku. Nacrtajte oval koristeći Ellipse Tool (L) (boja R=226, G=213, B=45). Napravite kopiju ovala (Control-C, Control-F) i podesite mu boju u R=242, G=235, B=70. Zatim uzmite Delete Anchor Point Tool (-) i obrišite točku sidrišta označenu ispod na slici.

11_411_411_4

5. korak

Kopirajte jednu sjemenku i napravite ih ukupno tri. Smjestite ih na paketić.

11_511_511_5

12. Izradite Vrtlarsku Lopaticu

1. korak

Počnite kreirajući dršku sa Rounded Rectangle Tool alatom, izradite dva pravokutnika, jedan u svijetlo narančastoj boji (R=245, G=128, B=37) i drugi u tamno narančastoj(R=219, G=101, B=22).

12_112_112_1

2. korak

Dodajte jedan obliji pravokutnik sa plavom bojom ispune (R=2, G=155, B=147).

12_212_212_2

3. korak

Sada dodajte glavni dio lopatice baziran na plavom ovalu (R=34, G=188, B=185). Morate selektirati lijevu i desnu točku sidrišta koristeći Direct Selection Tool (A). Pomaknite ih dolje.

12_312_312_3

4. korak

Spojite sve dijelove i grupirajte ih.

12_412_412_4

13. Izradite Vrtlarske Vile

1. korak

Uzmite elemente koje ste izradili u koraku 12.2 i nacrtajte jedan obliji pravokutnik poput ovog kojeg možete vidjeti ispod na slici. Podesite mu boju u R=34, G=188, B=185.

13_113_113_1

2. korak

Dodajte tri identična zaobljena pravokutnika.

13_213_213_2

3. korak

Ostavite tri nova izrađena pravokutnika selektirana i idite na Effect > Warp > Arc. Prilagodite 'Warp' postavke.

13_313_313_3

14. Sastavite Sve Elemente Zajedno

1. korak

Možete sastaviti zajedno sve dijelove koje ste izradili. Pogledajte kako to izgleda!

14_114_114_1

2. korak

Konačno ćemo dodati pozadinu. Izradite kvadrat od 600px sa svake strane koristeći Rectangle Tool (M). Podesite boju ispune u R=242, G=237, B=231 i pošaljite pravokutnik straga.

14_214_214_2

Zaključak

Odličan posao! Upravo ste izradili slatki maleni vrtlarski prizor. Isprintajte ga - i imati ćete proljetnu čestitku. Koristeći odvojene objekte možete napraviti i vrtlarske ikone. Nadam se da ste naučili neke nove trikove koje ćete moći upotrijebiti u budućim umjetničkim projektima.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads