1. Design & Illustration
 2. Add-Ons
 3. Layer Styles

Kreirajte Izvanredan Tekst Efekt Britanskih Peciva u Adobe Photoshopu

Scroll to top
Read Time: 9 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Upotreba različitih kistova, tekstura i stilova slojeva može biti odličan način za izgradnju detaljnog tekst efekta. Ovaj tutorial će vam pokazati kako upotrijebiti ta tri elementa, zajedno s nekim drugim alatima i postavkama da kreiramo tekst efekt inspiriran ukusnim britanskim pecivima (engl. scones). Počnimo!

Resursi za Tutorial

Tijekom izrade ovog tutoriala korišteni su sljedeći elementi:

1. Izrada Pozadine

1. korak

Izradite 838 x 530px dokument. Smjestite Texture: Wood Floor sliku na Background sloj i promijenite veličinu po potrebi.

Background Wood TextureBackground Wood TextureBackground Wood Texture

2. korak

Dodajte Hue/Saturation sloj za prilagođavanje (Adjustment Layer) i promijenite Saturation vrijednost na -83.

Hue SaturationHue SaturationHue Saturation

3. korak

Dodajte Levels sloj za prilagođavanje (Adjustment Layer) i promijenite Gamma vrijednost u 1.17 i Highlights vrijednost u 238.

LevelsLevelsLevels

4. korak

Smjestite MARBLE TEXTURE sliku iznad svih slojeva, promijenite veličinu po potrebi i zatim sloju promijenite Blend Mode u Color Burn i Opacity na 30%.

Noise TextureNoise TextureNoise Texture

2. Izrada Teksta i Radne Putanje

1. korak

Izradite tekst velikim slovima koristeći Rockin Record G font kojem podesite Size 235 pt, i boju #f2ece6. Podesite Tracking vrijednost na 100.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

2. korak

Kliknite desnim gumbom na tekst i odaberite Create Work Path nakon čega učinite tekst nevidljivim.

Create Work PathCreate Work PathCreate Work Path

3. Primjena Poteza Kista Na Radnu Putanju s Kistovima 1 i 2

1. korak

Podesite Foreground boju u #f1ece6, izradite novi sloj iznad svih slojeva i nazovite ga 1. Zatim primijenite potez s kistom 1 na Scones Text Effect Brushes Set.

Stroke 1Stroke 1Stroke 1

2. korak

Iznad sloja 1 izradite novi sloj, nazovite ga 2 i primijenite potez kista sa kistom 2.

Duplicirajte sloj 2 i kopiji promijenite Fill vrijednost na 0.

Stroke 2Stroke 2Stroke 2

3. korak

Duplicirajte sloj 2 copy, pritisnite Command-kliknite na sličicu (thumbnail) sloja sa tekstom da napravite selekciju i zatim obrišite selektirani dio s poteza kista na 2 copy 2 sloju. 

Delete SelectionDelete SelectionDelete Selection

4. Primjena Poteza Kista na Unutarnju Radnu Putanju

1. korak

Komprimirajte selekciju za 10 piksela.

Contract SelectionContract SelectionContract Selection

2. korak

Konvertirajte selekciju u radnu putanju klikom na Make work path from selection ikonu na dnu Paths kartice.

Convert Selection into a Work PathConvert Selection into a Work PathConvert Selection into a Work Path

3. korak

Izradite novi sloj iznad svih slojeva, nazovite ga 3, primijenite potez kista na putanju sa kistom 3, duplicirajte sloj 3 i promijenite mu Fill vrijednost u 0.

Stroke 3Stroke 3Stroke 3

4. korak

Još jednom napravite selekciju od originalnog teksta i komprimirajte selekciju za 15 piksela.

Iznad svih slojeva izradite novi sloj, nazovite ga 4 i ispunite selekciju sa Foreground bojom.

Fill SelectionFill SelectionFill Selection

5. korak

Konvertirajte selekciju u radnu putanju i primijenite potez kista sa kistom 3.

Stroke 4Stroke 4Stroke 4

5. Stiliziranje Sloja 1

1. korak

Otvorite Seamless Bread Texture sliku, promijenite joj veličinu na 295 x 275 px. Zatim idite na Edit > Define Pattern, i kao Name (ime) upišite Bread Texture.

Define PatternDefine PatternDefine Pattern

Dvostrukim klikom na sloj 1 primijenite sljedeći stil sloja (Layer Style):

2. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Depth: 275
 • Gloss Contour: Gaussian
 • Označite Anti-aliased kućicu za označavanje
 • Highlight Mode - Color: #4f3e34
 • Shadow Mode: Linear Burn
 • Color: #e6d6bf
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

3. korak

Dodajte Contour sa ovim postavkama:

 • Contour: Half Round
 • Označite Anti-aliased kućicu za označavanje
ContourContourContour

4. korak

Dodajte Texture sa ovim postavkama:

 • Pattern: Bread Texture
 • Depth: 50%
 • Označite Invert okvir za označavanje
TextureTextureTexture

5. korak

Dodajte Pattern Overlay sa ovim postavkama:

 • Pattern: Bread Texture
Pattern OverlayPattern OverlayPattern Overlay

6. korak

Dodajte Drop Shadow sa ovim postavkama:

 • Opacity: 12%
 • Uklonite oznaku s Use Global Light kućice za označavanja
 • Angle: 99
 • Distance: 18
 • Size: 6
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

To će stilizirati rubove.

Styled Edges 1Styled Edges 1Styled Edges 1

6. Stiliziranje Slojeva 2 i 2 copy

1. korak

Sloju 2 promijenite Blend Mode u Multiply.

Change Blend ModeChange Blend ModeChange Blend Mode

2. korak

Dvaput kliknite sloj 2 copy da primijenite Drop Shadow efekt koristeći sljedeće postavke:

 • Color: #6e6355
 • Opacity: 50%
 • Distance: 5
 • Size: 10
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

To će rubovima dodati jednostavnu sjenu.

Styled Edges 2Styled Edges 2Styled Edges 2

7. Stiliziranje Sloja 2 copy 2

Dvaput kliknite sloj 2 copy 2 da primijenite sljedeći stil sloja (Layer Style):

1. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Size: 10
 • Highlight Mode:
 • Color: #695041
 • Opacity: 50%
 • Shadow Mode:
 • Color: #aa998b
 • Opacity: 30%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

2. korak

Dodajte Contour koristeći već zadane vrijednosti.

ContourContourContour

3. korak

Dodajte Texture sa ovim postavkama:

 • Pattern: Bread Texture
 • Depth: 50%
TextureTextureTexture

To će stilizirati sloj 2 copy 2.

Styled Edges 3Styled Edges 3Styled Edges 3

8. Stiliziranje Sloja 3

Dvaput kliknite sloj 3 da primijenite sljedeći stil sloja (Layer Style):

1. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Style: Outer Bevel
 • Označite Anti-aliased okvir za označavanje
 • Highlight Mode: Linear Light
 • Opacity: 10%
 • Shadow Mode:
 • Color: #a47a54
 • Opacity: 15%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

2. korak

Dodajte Contour sa ovim postavkama:

 • Contour: Half Round
 • Označite Anti-aliased okvir za označavanje
Contour Contour Contour

To će stilizirati sloj 3.

Styled Edges 4Styled Edges 4Styled Edges 4

9. Stiliziranje Sloja 3 copy

Dvaput kliknite sloj 3 copy da primijenite sljedeći stil sloja (Layer Style):

1. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Size: 13
 • Uklonite oznaku sa Use Global Light kućice za označavanje
 • Angle: 27
 • Altitude: 69
 • Označite Anti-aliased kućicu za označavanje
 • Shadow Mode - Color: #8d672c
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

2. korak

Dodajte Texture sa ovim postavkama:

 • Pattern: Clouds
TextureTextureTexture

3. korak

Dodajte Color Overlay sa ovim postavkama:

 • Color: #e9e1d9
Color OverlayColor OverlayColor Overlay

4. korak

Dodajte Drop Shadow sa ovim postavkama:

 • Opacity: 94%
 • Distance: 1
 • Size: 10
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

To će stilizirati zgrušani dio maslaca ispod džema.

Styled CreamStyled CreamStyled Cream

10. Stiliziranje Prvog Sloja Džema

1. korak

Sloju 4 promijenite Fill vrijednost u 0 i zatim ga duplicirajte pet puta.

Duplicate Jame LayerDuplicate Jame LayerDuplicate Jame Layer

Dvaput kliknite sloj 4 da primijenite sljedeći stil sloja (Layer Style):

2. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Size: 32
 • Soften: 3
 • Uklonite oznaku s Use Global Light kućice za označavanje
 • Angle: 27
 • Altitude: 69
 • Označite Anti-aliased kućicu za označavanje
 • Highlight Mode: Linear Light
 • Opacity: 20%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

3. korak

Dodajte Texture sa ovim postavkama:

 • Pattern: Clouds
 • Scale: 70%
 • Depth: 20%
Texture Texture Texture

4. korak

Dodajte Color Overlay sa ovim postavkama:

 • Color: #330417

Ovdje birate boju džema. Zato je slobodno promijenite kad god želite.

Color OverlayColor OverlayColor Overlay

5. korak

Dodajte Drop Shadow s ovim postavkama:

 • Distance: 0
 • Size: 3
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

To će stilizirati prvi sloj džema. Zatim ćemo dodavati slojeve sjaja i odsjaja.

Styled Jam 1Styled Jam 1Styled Jam 1

11. Stiliziranje Drugog Sloja Džema

Dvaput kliknite 4 copy sloj da primijenite sljedeći stil sloja (Layer Style):

1. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Size: 18
 • Soften: 1
 • Uklonite oznaku s Use Global Light kućice za označavanje
 • Angle: 166
 • Altitude: 69
 • Gloss Contour: Cone - Inverted
 • Označite Anti-aliased kućicu za označavanje
 • Highlight Mode: Linear Light
 • Opacity: 50%
 • Shadow Mode - Opacity: 0%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

2. korak

Dodajte Texture s ovim postavkama:

 • Pattern: Clouds
 • Depth: 20%
Texture Texture Texture

To će džemu dodati malo odsjaja.

Styled Jam 2Styled Jam 2Styled Jam 2

12. Stiliziranje Trećeg Sloja Džema

Kopirajte i zalijepite stil sloja (Layer Style) 4 copy sloja na sloj 4 copy 2 i dvaput kliknite sloj 4 copy 2 da promijenite nekoliko vrijednosti kao što ja prikazano ispod na slici:

Bevel and Emboss

 • Size: 15
 • Angle: -14
 • Highlight Mode - Opacity: 30%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

To će džemu dodati više sjaja.

Styled Jam 3Styled Jam 3Styled Jam 3

13. Stiliziranje Četvrtog Sloja Džema

Kopirajte i zalijepite stil sloja (Layer Style) 4 copy sloja na sloj 4 copy 3 i dvaput kliknite sloj 4 copy 3 da promijenite nekoliko vrijednosti kao što ja prikazano ispod na slici:

1. korak

Bevel and Emboss

 • Size: 29
 • Angle: 45
 • Highlight Mode: Screen
 • Opacity: 90%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

To će stilizirati posljednji sloj sjaja.

Styled Jam 4Styled Jam 4Styled Jam 4

14. Stiliziranje Rubova Džema

Dvaput kliknite 4 copy 4 sloj da primijenite sljedeći stil sloja:

1. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Size: 24
 • Soften: 9
 • Uklonite oznaku s Use Global Light kućice za označavanje 
 • Angle: -22
 • Altitude: 64
 • Gloss Contour: Cone - Inverted
 • Označite Anti-aliased kućicu za označavanje
 • Highlight Mode: Linear Light
 • Shadow Mode - Opacity: 0%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

2. korak

Dodajte Contour sa ovim postavkama:

 • Contour: Cone - Inverted
 • Označite Anti-aliased kućicu za označavanje
Contour Contour Contour

3. korak

To će stilizirati lijeve i desne rubove džema. Kopirajte i zalijepite ovaj stil sloja na sloj 4 copy 5.

Styled Jam 5Styled Jam 5Styled Jam 5

4. korak

Dvaput kliknite 4 copy 5 da promijenite Bevel and Emboss vrijednost za Angle na 112.

Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

To će stilizirati lijeve i gornje rubove džema.

Styled Jam 6Styled Jam 6Styled Jam 6

15. Dodavanje Mrvica

1. korak

Izradite radnu putanju teksta, kreirajte novi sloj ispod sloja 1, nazovite ga Crumbs i primijenite potez kista na putanju sa Crumbs kistom.

Crumbs BrushCrumbs BrushCrumbs Brush

Dvostrukim klikom na Crumbs sloj primijenite sljedeći stil sloja (Layer Style):

2. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Depth: 275
 • Size: 3
 • Gloss Contour: Gaussian
 • Označite Anti-aliased kućicu za označavanje
 • Highlight Mode - Color: #4f3e34
 • Shadow Mode - Color: #aa998b
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

3. korak

Dodajte Contour sa ovim postavkama:

 • Označite Anti-aliased kućicu.
Contour Contour Contour

4. korak

Dodajte Texture sa ovim postavkama:

 • Pattern: Bread Texture
Texture Texture Texture

5. korak

Dodajte Pattern Overlay sa ovim postavkama:

 • Pattern: Bread Texture
Pattern OverlayPattern OverlayPattern Overlay

6. korak

Dodajte Drop Shadow sa ovim postavkama:

 • Opacity: 30%
 • Uklonite oznaku s Use Global Light kućice
 • Angle: 99
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

To će stilizirati mrvice.

Styled CrumbsStyled CrumbsStyled Crumbs

16. Izrada 3D Dijela

1. korak

Izradite selekciju od slojeva 1, 2 i sadržaja originalnog sloja teksta.

Izradite novi sloj (Layer 1) ispod Crumbs sloja, ispunite selekciju Foreground slojem i zatim de-selektirajte.

Create a SelectionCreate a SelectionCreate a Selection

2. korak

Unesite Scale Transform Mode i skalirajte sadržaj sloja Layer 1 tako što ćete unijeti 99% za i H vrijednosti u Options kartici.

Scale DownScale DownScale Down

3. korak

Pritisnite Option-Command-Shift-T (Alt-Control-Shift-T za Windows) dva put da kreirate još dvije skalirane kopije. Grupirajte sva tri sloja u grupu nazvanu 3D.

Duplicate LayersDuplicate LayersDuplicate Layers

17. Stilizirajte 3D Dio

Kopirajte i zalijepite stil sloja (Layer Style) od Crumbs sloja na 3D grupu i dvaput kliknite 3D grupu da promijenite nekoliko vrijednosti kao što je prikazano ispod:

1. korak

Bevel and Emboss

 • Size: 5
 • Shadow Mode: Linear Burn
 • Color: #bf9876
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

2. korak

Texture

 • Označite Invert kućicu
TextureTextureTexture

3. korak

Drop Shadow

 • Opacity: 15%
 • Distance: 12
 • Size: 6
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

To će stilizirati 3D dio.

Styled 3D PartStyled 3D PartStyled 3D Part

18. Pojačavanje Sjena

1. korak

Izradite selekciju od slojeva 1, 2 i sadržaja sloja originalnog teksta.

Izradite novi sloj ispod 3D grupe i nazovite ga Shadow.

Ispunite selekciju bojom #4b4845 i konvertirajte sloj u Smart Object.

Create Shadow LayerCreate Shadow LayerCreate Shadow Layer

2. korak

Idite na Filter > Blur > Gaussian Blur i promijenite Radius na 3.5.

Gaussian BlurGaussian BlurGaussian Blur

3. korak

Shadow sloju promijenite Blend Mode u Linear Burn Opacity na 25%. Zatim pomičite malo uokolo sjenu dok vam se ne svidi kako izgleda.

Modify ShadowModify ShadowModify Shadow

19. Pojačavanje Boja i Dodavanje Slike

1. korak

Dodajte Gradient sloj za prilagođavanje (Adjustment Layer).

Za ispunu kreirajte gradijent iz transparentnog u boju #f2ece6. Podesite Style u Radial i Scale u 500.

Zatim smjestite Gradient sloj za prilagođavanje (Adjustment Layer) iznad svih slojeva i promijenite mu Blend Mode u Linear Burn.

Gradient Adjustment LayerGradient Adjustment LayerGradient Adjustment Layer

2. korak

Otvorite bagels and jam sliku i upotrijebite Magnetic Lasso Tool ili neki drugi alat za selektiranje po vlastitoj želji, kako biste selektirali nož i staklenku džema.

Select ImageSelect ImageSelect Image

3. korak

Možete upotrijebiti Refine Edge postavke da rafinirate selekciju.

Refine EdgeRefine EdgeRefine Edge

4. korak

Kopirajte i zalijepite selektirani dio na originalni dokument tekst efekta. Mijenjajte veličinu, rotirajte i re-pozicionirajte dok ne postignete željeni izgled slike.

Place Selected ImagePlace Selected ImagePlace Selected Image

5. korak

Dodajte Hue/Saturation sloj za prilagođavanje (Adjustment Layer).

Za Reds (crveno) vrijednosti promijenite Hue na -30 i za Saturation na -20. U osnovi pokušavamo uskladiti boju staklenke džema sa bojom teksta.

Adjust ColoringAdjust ColoringAdjust Coloring

6. korak

Duplicirajte sloj slike i ispod nje smjestite kopiju.

Idite na Image > Adjustments > Hue/Saturation, i promijenite  Lightness vrijednost u -100.

Konvertirajte u Smart Object, primijenite Gaussian Blur kojem podesite 3.5 Radius i zatim transformirajte crnu kopiju da kreirate sjenu baziranu na drugim sjenama koje već imate u dokumentu.

Create ShadowCreate ShadowCreate Shadow

7. korak

Konačno, upotrijebite Sponge Tool da smanjite zasićenost narančastih dijelova noža.

Sponge ToolSponge ToolSponge Tool

Čestitam! Završili ste

Final scones text effectFinal scones text effectFinal scones text effect

U ovom tutorialu smo kreirali jednostavnu pozadinu koristeći nekoliko tekstura, kreirali tekst i modificirali neke njegove postavke da počnemo raditi na efektu.

Zatim smo počeli kreirati selekcije, radnje putanje i slojeve da postignemo različite poteze kistom i ispune.

Nakon toga smo stilizirali svaki sloj da izgradimo različite slojeve peciva, kreirajući svaki dio peciva, dio sa maslacem i dio sa džemom.

Na kraju smo kreirali i stilizirali 3D dio efekta, pojačali sjenu i dodali jednostavnu sliku da dovršimo efekt.

Ispod možete ostaviti svoje komentare, prijedloge i rezultate.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads