1. Design & Illustration
  2. Add-Ons
  3. Text Effects

Kako Napraviti Izvanredan Vestern Tekst u Illustratoru

Scroll to top
Read Time: 7 min
This post is part of a series called Vector Text Effects.
How to Add Decorative Glamour to Your Ordinary Script Font
Make an Old Style Sign From Scratch in CorelDRAW

() translation by (you can also view the original English article)

U ovom jednostavnom tuorialu ću vam pokazati kako napraviti vestern tekst primarno koristeći efekte u Illustrator programu. Ove efekte iz tutoriala možete jednostavno primijeniti na druge vrste teksta i logotipe. Počnimo!

Upotpunjeni i Ponovno Objavljeni Tutorial

Svakih nekoliko tjedana pregledavamo neke od omiljenih tutoriala naših čitatelja iz povijesti na cijeloj stranici. Ovaj tutorial je prvo objavljen u Lipnju 2009.

Pregled Konačne Slike

Ispod se nalazi konačna slika koju ćemo danas raditi. Želite li pristupiti svim Vector Source datotekama i koipjama koje se mogu preuzeti u svakom tutorialu, uključujući ovaj? Pridružite se Vector Plus-u.

west_text_finalwest_text_finalwest_text_final

1. korak

Napravite novi dokument. Sada koristeći Text Tool (T) upišite prikladan tekst. Ja sam za ovaj tutorial upisao "Western" ali vi možete napisati što god želite. Koristio sam font Country Store od Country Fair Picnic seta preko Font diner-a. Iako mu je cijena $28 za 12 fontova, možete preuzeti nešto slično ovome besplatno, kao što je npr. Western font s Dafont stranice.

west_text_01west_text_01west_text_01

2. korak

Sa selektiranim tekstom idite na Effect > Warp > Arc Lower. U Warp Options dijalogu promijenite Bend u -20, zadržite Horizontal i Vertical Distortion na 0 te pritisnite OK.

west_text_02west_text_02west_text_02

3. korak

Upotrijebite Text Tool (T) i upišite još malo teksta ispod "Western". U tutorialu sam za primjer upisao "Bar and Grill", ali opet, vi možete upisati što god želite. U Type kartici promijenite font u Glypha (ili sličan Slab Serif font), promijenite veličinu fonta i prilagodite Tracking tako da bude više mjesta između slova.

west_text_03west_text_03west_text_03

4. korak

Sa Star Tool alatom (Star Tool je grupiran ispod "Shape Tools" u Tools kartici) napravite zvijezdu između "Bar" i "And" teksta. Visinu zvijezde prilagodite na oko pola veličine teksta. Zatim, napravite još jednu zvijezdu, iste veličine i između "And" i Grill" teksta.

west_text_04west_text_04west_text_04

5. korak

Selektirajte "Bar And Grill" tekst, zvijezde i grupirajte ih koristeći Funkciju Group (Command + G). Sa selektiranom novom grupom idite na Effect > Warp > Arch. U Warp Options dijalogu, promijenite Bend u 20, zadržite Horizontal i Vertical Distortion na 0 i pritisnite OK.

west_text_05west_text_05west_text_05

6. korak

Upišite "The" koristeći Type Tool (T), promijenite font u Glypha Bold, obavezno podesite Tracking na nula i smjestite ravno iznad "Western" teksta.

west_text_06west_text_06west_text_06

7. korak

Selektirajte dva dijela sa "Warp" efektom i idite na Object > Expand Appearance. Zatim selektirajte "The" i idite na Type Create Outlines (Command + Shift + O).

west_text_07west_text_07west_text_07

8. korak

Koristeći Pen Tool napravite neravnomjeran oblik koji se produžuje izvan s lijeve strane slova "W" u "West" do desne strane "The". Ne brinite oko pravilnosti oblika, želite da oblik ima nepravilnosti i iskrivljene rubove.

west_text_08west_text_08west_text_08

9. korak

Primijenite Copy (Command + C) i zatim Paste in Front (Command + F) za novi oblik. Zatim idite na Object > Transform > Reflect i odaberite Vertical s Reflect dijaloga. Sada idite na Object > Transform > Reflect i odaberite Vertical iz Reflect dijaloga. Sada, pomaknite kopirani oblik na drugu stranu "The" riječi.

west_text_09west_text_09west_text_09

10. korak

Napravite pravokutnik veličine dokumenta koristeći Rectangle Tool (M) i smjestite ga iza teksta  i drugih oblika tako što ćete ići na Object > Arrange > Send to Back (Command + Shift + Lijeva Zagrada tipka).

west_text_10west_text_10west_text_10

11. korak

Ispunite pravokutnik linearnim gradijentom iz Gradient kartice. Za ovaj gradijent dodati ćemo gradijentu još jednu Color Stop točku. Za to kliknite u sredinu točno ispod mjesta gdje se nalazi Gradient Slider u Gradient kartici. Promijenite Prvu Color Stop točku u kaki boju, drugu i svijetlu kaki boju i posljednju Color Stop točku u kaki boju tamniju od prve.

west_text_11west_text_11west_text_11

12. korak

Koristeći  Gradient Tool (G) prilagodite gradijent kliknuvši na vrh pravokutnika i povlačeći ga na dno.

west_text_12west_text_12west_text_12

13. korak

Koristeći Rectangle Tool (M) napravite pravokutnik koji je vrlo malen u odnosu na gradijentni pravokutnik koji smo upravo napravili. Neka pravokutnik bude viši od svoje širine. Onaj koji sam ja izradio je otprilike 13 px širok i 90 px visok. Vaše dimenzije mogle bi odudarati ovisno o veličini vašeg teksta i dokumenta. Smjestite pravokutnik prema donjoj lijevoj strani dokumenta.

west_text_13west_text_13west_text_13

14. korak

Ispunite pravokutnik sivom i idite na Effect > Sketch > Graphic Pen. Kada ste u Graphic Pen dijalogu, promijenite Stroke Length u 15, Light/Dark Balance u 100 i Stroke Direction u Horizontal.

west_text_14west_text_14west_text_14

15. korak

Sa selektiranim Graphic Pen pravokutnikom idite na Object > Expand Appearance. Nakon ekspanzije, Control kartica zadaje Live Trace Option. U Control kartici pritisnite Tracing Presets i Options gumbe (malena strelica između Live Trace i Mask gumba) i na popisu odaberite One Color Logo. Zatim pritisnite Expand gumb u Control Panel kartici.

west_text_15west_text_15west_text_15

16. korak

Sa selektiranom teksturom, upotrijebite Selection Tool (V) i skalirajte teksturu vertikalno i horizontalno dok ne postane malo veća od gradijentnog pravokutnika.

west_text_16west_text_16west_text_16

17. korak

Selektirajte teksturu i gradijentni pravokutnik, zatim primijenite Send to back (Command + Shift + Lijeva "Bracket" tipka). Zatim selektirajte gradijentni pravokutnik, kopirajte ga (Command + C) i Paste in Front (Command + F).

Selektirajte kopirani pravokutnik i teksturu, zatim pritisnite Intersect gumb u Pathfinder kartici. Sada promijenite ispunu teksture u kaki boju i promijenite Blending mode u Multiply u Transparency kartici.

west_text_17west_text_17west_text_17

18. korak

Selektirajte "The Text" i ispunite ga koristeći Radial Gradient iz Gradient kartice. Promijenite prvu Color Stop točku u crvenu boju i drugu u tamniju crvenu. Zatim promijenite Blending Mode u Multiply način u Transparency kartici.

west_text_18west_text_18west_text_18

19. korak

Sa selektiranim "The" tekstom, primijenite Copy (Command + C) i Paste in Front (Command + F) Selektirajte gornju kopiju i pomaknite je malo u lijevo i prema dolje.

Selektirajte pomaknutu kopiju i kopiju ispod, zatim pritisnite Minus Front gumb u Pathfinder kartici. Promijenite ispunu novog oblika u svijetlo smeđu i podesite Blending Mode u Multiply način u Transparency kartici.

west_text_19west_text_19west_text_19

20. korak

Ako uvećate u neki dio "The" teksta vidjeti ćete male dijelove gdje je Minus naredba u Pathfinder kartici ušla u sljedeće slovo. Kako biste obrisali nešto od ovoga, upotrijebite Delete Anchor Point Tool (-) i selektivno obrišite neke točke da napravite konzistentiji oblik.

west_text_20west_text_20west_text_20

21. korak

Ponovite korake 0d 18. do 20. s "Bar and Grill" tekstom. Obavezno primijenite Ungroup (Command + Shift + G) na oblik zvijezde s teksta prije nego što započnete s koracima.

west_text_21west_text_21west_text_21

22. korak

Selektirajte "Western" tekst, oblike iznad "Western", oblike zvijezde, zatim ih ispunite svijetlo smeđom bojom i podesite Blending Mode u Multiply.

west_text_22west_text_22west_text_22

23. korak

Ponovite korake od 19. do 20. za svaki "Western" tekst, oblike iznad "Western" i oblike zvijezde.

west_text_23west_text_23west_text_23

24. korak

Selektirajte "Western" tekst i oblike iznad njega zatim idite na Object > Path > Offset.  u Offset dijalogu promijenite Offset na -5 px (ova mjera mogla bi biti drugačija ovisno o veličini vašeg teksta, u osnovi želite Offset u Inset originalnog oblika).

west_text_24west_text_24west_text_24

25. korak

Ispunite Offset oblike s 20 posto sive i promijenite Blending Mode u Soft Light iz Transparency kartice.

west_text_25west_text_25west_text_25

26. korak

S još uvijek selektiranim Offset oblicima idite na Effect > Stylize > Feather, zatim u Feather dijalogu promijenite Feather Radius u 8 px (opet, ovisno o veličini vašeg teksta, Feather Radius mogao bi biti veći ili manji).

west_text_26west_text_26west_text_26

27. korak

Sada kada je tekst gotov, možemo ga urediti s nekim rupama od metka! Prvo odaberite točku za prvu rupu metka. Koristeći Pencil Tool (N) nacrtajte neravni oblik elipse. Ispunite oblik svijetlo smeđom i podesite je na Multiply.

west_text_27west_text_27west_text_27

28. korak

Nacrtajte još jedan manji oblik elipse koristeći Pencil Tool (N) i ispunite ga crnom. Također, nacrtajte neke crn oblike oko crne elipse isto tako koristeći Pencil Tool (N).

west_text_28west_text_28west_text_28

29. korak

Koristeći Pencil Tool (N) nacrtajte oblik dima koji izlazi iz rupe metka. Ispunite oblik sa 10% crne i podesite Opacity na 0 u Transparency kartici.

west_text_29west_text_29west_text_29

30. korak

Nacrtajte još jedan oblik dima unutar prvog, ispunite ga bijelom i promijenite Opacity na 50 posto.

west_text_30west_text_30west_text_30

31. korak

Selektirajte oba oblika dima i idite na Object > Blend > Make.

west_text_31west_text_31west_text_31

32. korak

Napravite koliko god rupa metaka želite. I gotovo!

west_text_32west_text_32west_text_32

Konačna Slika

Opet, ispod je konačna slika obrađenog teksta.

west_text_finalwest_text_finalwest_text_final

Pretplatite se na Vectortuts+ RSS Feed i ostanite u toku s najnovijim vektor tutorialima i člancima.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads