1. Design & Illustration
  2. Add-Ons
  3. Patterns

Kako Napraviti i Primijeniti Tropski 'Seamless' Uzorak u Adobe Photosopu

Scroll to top
Read Time: 10 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Ljetna vrućina u tropskom raju! Što može biti bolje? U ovom tutorijalu ćemo napraviti naš vlastiti 'seamless' tropski uzorak i otkriti nekoliko načina na koji ga možemo primijeniti! Koristiti ćemo osnovne geometrijske oblike kao i neke zadane oblike, izraditi objekte u nekoliko klikova i dodati im detalje uz pomoć teksturnih kistova.

Uzorci i teksture nas u svakodnevnom životu svugdje okružuju. Koriste se u web dizajnu i za tiskanje materijala, krase našu odjeću i zidove, te se koriste za ukrasni papir i u mnoge druge svrhe.

U ovom tutorijalu ćemo napraviti teksturu nadahnutu prirodom. Do kraja lekcije moći ćete napraiti bilo koji drugi uzorak istog stila, neovisno o tome je li cvjetni 'seamless' uzorak ili rođendanski uzorak, uzorak papira za umatanje hrane, ili nešto drugo. Ako želite unaprijediti vaše vještine izradom raznih tekstura, svakako pogledajte Envato Market kako biste pronašli inspiraciju i pripremili se za početak rada!

1. Upotrijebite Zadane Oblike za Crtanje Tropskih Elemenata

1. korak

Počnimo izradom novog dokumenta New File, 2000 x 2000 px veličine. Izrađujemo dokument dovoljno velik da se može upotrijebiti za tisak, ukoliko je potrebno.

make a new filemake a new filemake a new file

2. korak

Uzmimo Ellipse Tool (U) i počnimo sa izradom ananasa. Napravite 550 x 660 px svijetli oval žute boje. Veličinu i boju ispune oblika možete prilagoditi  u Properties panelu (Window > Properties).

Upotrijebite Direct Selection Tool (A) kako biste odabrali donju sidrišnu točku i povukli sidrišne drške, produžujući ih kako biste dno ananasa učiniti malo ravnijim.

make a pineapple from ellipsemake a pineapple from ellipsemake a pineapple from ellipse

3. korak

Sada ćemo oblikovati vrh, ili "krunu" ananasa. Nastavite koristiti Ellipse Tool (U) i njime napravite oval veličine 70 x 400 px te ga ispunite tirkizno-zelenom bojom.

Uzmite Convert Point Tool (u istom padajućem izborniku kao i Pen Tool) i kliknite donju i gornju sidrišnu točku kako biste zašiljili vrhove.

make a leaf from ellipsemake a leaf from ellipsemake a leaf from ellipse

4. korak

Nakrivimo sada oblik. Pritisnite Control-T za Free Transform Path. Kliknite desnim gumbom miša i odaberite Warp. Idite na glavni izbornik na vrhu i otvorite padajući izbornik kako biste odabrali Arc efekt. Oblik trebamo nakriviti ulijevo, stoga kliknite na Change the warp orientation i podesite Bend vrijednost na 30.

Izgleda dobro! Pritisnite Enter da primijenite efekt.

bend the shape with warp arcbend the shape with warp arcbend the shape with warp arc

5. korak

Pritisnite Control-T za odabir Free Transform Path i zarotirajte list pripajajući ga ananasu. Primijenite transformaciju i pritisnite Control-J kako biste napravili kopiju sloja s listom. Povećajte ga koristeći Free Transform Path funkciju i stavite ga iznad prvog lista. Napravite još jedan list i također mu promijenite veličinu.

Selektirajte sva tri lista, kopirajte (Control-J) ih i primijenite Edit > Transform > Flip Horizontal kako biste zrcalno prebacili oblik na suprotnu stranu. Završite vrh ananasa pripajajući list jedan drugome i smještajući vertikalni list u sredinu.

form the crown of the pineappleform the crown of the pineappleform the crown of the pineapple

6. korak

Sada trebamo ananas podesiti tako da ga možemo uređivati i dodavati mu detalje. U Layers panelu odaberite sloj sa žutim oblikom, kliknite desni gumb miša i zatim kliknite Rasterize Layer. Nakon što smo rasterizirali oblik, više mu nećemo moći mijenjati veličinu bez da oblik ne gubi na kvaliteti. Ipak, to nam omogućuje da radimo sa kistovima i alatom Eraser Tool (E).

Rasterize layerRasterize layerRasterize layer

7. korak

Nacrtajmo stilizirane ljuskice ili segmente na ananasu. Upotrijebiti ćemo Clipping Mask kako bismo lako poništili i vratili bilo koju akciju.

U Layers panelu odaberite sloj sa žutim oblikom i kliknite Add vector mask na dnu panela.

Sada se naoružajte alatom Pen Tool (P) i napravite dijagonalnu liniju preko ananasa dok istovremeno držite tipku Shift.

use Pen Tool P and make a diagonal line across the pineapple use Pen Tool P and make a diagonal line across the pineapple use Pen Tool P and make a diagonal line across the pineapple

8. korak

U Layers panelu odaberite Clipping Mask i zatim u Color panelu pod Fill odaberite crnu boju.

Uzmite Brush Tool (B) i kliknite desnim gumbom miša kako biste otvorili listu kistova. Odaberite bilo koji okrugli kist sa teksturom po vašoj želji. Ja koristim Hard Round 9 #1 kist iz zadanog M Brushes seta.

Prebacite natrag na Pen Tool (P), kliknite desnim gumbom miša na Artboard (radnu površinu) i odaberite Stroke Path. Podesite Tool u Brush i kliknite OK kako biste napravili potez sa teksturom. Kao što vidite, vektorska linija napravljena sa alatom Pen Tool (P) je još uvijek vidljiva.

Ovako zapravo stvaramo prazninu brišući dio ananasa, koristeći Clipping Mask.

apply Stroke Path 1apply Stroke Path 1apply Stroke Path 1

9. korak

Nacrtajte novu dijagonalnu liniju sa alatom Pen Tool (P) ili odaberite postojeći vektorski put sa alatom Move Tool (V) i pritisnite Control-T za Free Transform Path. Pomaknite liniju dolje. Pritisnite Enter da primijenite transformaciju i zatim uzmite Pen Tool (P) te kliknite desni gumb miša za Stroke Path.

Nastavite pomicati liniju dolje i primijenjivati Stroke Path dodavajući još praznih teksturiranih linija preko ananasa.

apply Stroke Path 2apply Stroke Path 2apply Stroke Path 2

10. korak

Kada završite prekrivanje ananasa linijama, odaberite naš vektorski put i kliknite Edit > Transform Points > Flip Horizontal kako biste ga prebacili horizontalno. 

Sada ponovite isti postupak sa Stroke Path kako biste preko ananasa dodali preklapajuće linije.

add overlapping lines across the pineappleadd overlapping lines across the pineappleadd overlapping lines across the pineapple

11. korak

Prebacite na Brush Tool (B) i upotrijebite isti kist kojim unutar svake ćelije dodajte kratke linije ili točke. Ne zaboravite crtati na Clipping Mask sloju.

Sada kada je baza ananasa završena, kliknite Group (Control-G) da stavite elemente u jednu grupu.

add details with brushadd details with brushadd details with brush

12. korak

Oblikujmo sada jednostavan palmin list za naš uzorak. Uzmite alat Ellipse Tool (U) i na novom sloju napravite oval veličine 80 x 700 px. Upotrijebite Convert Point Tool da vrh i donji dio ovala učinite šiljastim.

shape a simple palm leaf from ellipses 1shape a simple palm leaf from ellipses 1shape a simple palm leaf from ellipses 1

13. korak

Sada pritisnite Alt-Control-T za Free Transform Path. Kliknite središnju točku u sredini lista i povucite je dolje, smještajući je na donji vrh oblika. Kao što ste mogli primijetiti, nakon što pomaknete središnju točku, u Layers panelu će biti napravljena kopija oblika. To je upravo ono što nam treba, i funkcionira jedino kada koristite tipke Alt-Control-T za transformaciju.

Sada možemo rotirati kopiju lista. Pritisnite Enter kako biste primijenili transformaciju i nastavite pritiskati Shift-Control-Alt-T kako biste napravili još rotiranih kopija. Ovo je najbrži način za izradu jednako rotiranih i transformiranih kopija automatski.

rotate the leafrotate the leafrotate the leaf

14. korak

Selektirajte sve oblike i duplicirajte (Control-J) ih. Primijenite Edit > Transform > Flip Horizontal kako biste zrcalno prebacili oblike na suprotnu stranu, formirajući veliki palmin list. Možete na dnu dodati nekoliko manjih dijelova kako biste popunili prazna mjesta. Grupirajte (Control-G) sve dijelove da zadržite svoje slojeve uredne i organizirane.

shape the palm leaf from copiesshape the palm leaf from copiesshape the palm leaf from copies

15. korak

Sada kada imamo nekoliko elemenata za naš tropski uzorak, pogledajmo na koji ih način možemo najlakše dodati još. Uzmite Custom Shape Tool (U) i u glavnom meniju otvorite padajući izbornik sa listom oblika. Ovdje možete pronaći razne cvjetove i listove koji savršeno odgovaraju našoj temi. Odaberite oblike po vlastitoj želji i kombinirajte ih jedne s drugima, mijenjajući im veličinu i boju.

use custom shapes to add flowers and leavesuse custom shapes to add flowers and leavesuse custom shapes to add flowers and leaves

2. Primijenite Teksture na Elemente

1. korak

Počnimo sa ananasom. U Layers panelu odaberite sloj sa žutim oblikom i kliknite Lock transparent pixels na vrhu izbornika. To će nam omogućiti da kistom slikamo preko oblika, bez utjecaja na bilo koje prazne dijelove unutar i izvan objekta. Pogledajmo kako to funkcionira!

Odaberite suhi 'grungy' kist, poput Dry Brush 1#2 kista iz zadanog M Brushes seta, ili isprobajte neke teksturirane kistove s Envato Marketa, npr. ove Chalk Scattering Brushes.

Odaberite narančastu boju i počnite slikati preko donjeg dijela ananasa, čime ćete ga postupno potamniti.

paint over the pineapple with textured brushpaint over the pineapple with textured brushpaint over the pineapple with textured brush

2. korak

Učinimo isto na kruni ili vrhu ananasa. Prvo, kliknite Merge (Control-E) na zelene listove kako biste ih ujedinili i zatim u Layers panelu kliknite desnim gumbom miša na sloj sa združenim listovima i zatim kliknite Rasterize.

Sada možemo kliknuti Lock transparent pixels i slikati preko oblika čime ćemo ga lagano teksturirati i dodati malo tamno zelene na dnu te posvijetliti vrh.

paint over the pineapple with textured brush 2paint over the pineapple with textured brush 2paint over the pineapple with textured brush 2

3. korak

Primijenimo istu tehniku na palmin list. Odaberite grupu zelenih elemenata i kliknite Layer > Merge Group. Svakako provjerite da je sloj rasteriziran i u Layers panelu odabrano Lock transparent pixels. Upotrijebite suhi kist sa teksturom kako biste listu dodali detalje.

paint over the palm leaf with textured brushpaint over the palm leaf with textured brushpaint over the palm leaf with textured brush

4. korak

Obojimo jedan od cvijetova koristeći drugačiju tehniku. Ovaj ga puta nećemo rasterizirati. U Layers panelu odaberite sloj sa cvijetom, držite Alt tipku i kliknite Create a new layer.

Pojaviti će se dijaloški okvir u kojem označite prozorčić Use Previous Layer to Create Clipping Mask čime ćete povezati novi sloj sa slojem na kojem je cvijet.

Sada možemo povezani sloj upotrijebiti za slikanje preko cvijeta, bez da prelazimo preko rubova.

Grupirajte (Control-G) slojeve sa cvijetovima zajedno kako biste zadržali svoj rad organiziranim.

apply textures in the linked layerapply textures in the linked layerapply textures in the linked layer

5. korak

Za bojenje ostalih elemenata upotrijebite jednu od prijašnjih tehnika po vašoj želji čime ćete im dodati teksturu i detalje.

color all the rest elementscolor all the rest elementscolor all the rest elements

3. Složite Tropske Elemente u Seamless Uzorak

1. korak

Odaberite Background sloj u Layers panelu i ispunite ga svijetlo plavom bojom. Počnimo slagati elemente po radnoj površini.

fill the background with light-blue colorfill the background with light-blue colorfill the background with light-blue color

2. korak

Duplicirajte (Control-J) elemente, rotirajte ih i zrcalno preokrenite (Edit > Transform > Flip Horizontal) kako biste uzorku dodali razigran ritam. Upotrijebite Custom Shape Tool (U) da dodate još cvijetova kako biste promijenili izgled elementima i postigli raznolikost.

arrange the elements on the canvasarrange the elements on the canvasarrange the elements on the canvas

3. korak

Pogledajmo sada kako ustvari možemo naš uzorak učiniti kao 'seamless' uzorak, odnosno bez rubova. Kao što ste mogli primijetiti, neki elementi prelaze preko lijevog ruba radne površine. Odaberite element (ili grupe elemenata) koji prelazi rub, duplicirajte (Control-J) ga i pritisnite Control-T za Free Transform.

Idite na glavni izbornik na vrhu i pronađite Horizontal i Vertical pozicije označene se X i Y. Vidjeti ćete neke vrijednosti koje definiraju poziciju naših objekata. Kliknite na gumb u obliku trokuta da odaberete Use relative positioning for reference point, i na ovaj način podešavate vrijednosti na nulu. Sada utipkajte 2000 (što je jednako širini (width) naše radne površine) za vrijednost Horizontal pozicije, čime pomičemo odabrane objekte 2000 px udesno. Pritisnite Enter da primijenite transformaciju.

copy and move the objects copy and move the objects copy and move the objects

4. korak

Učinite isto za objekte koji prelaze gornji rub radne površine. Duplicirajte (Control-J) elemente, pritisnite Control-T i utipkajte 2000 (što je visina (height) naše radne površine) za vrijednost Vertical pozicije, čime pomičemo element 2000 px dolje.

Ako trebate pomaknuti objekte u suprotnim smjerovima, za pomicanje elemenata od dna do vrha ili slijeva na desno, upotrijebite negativne vrijednosti (-2000).

copy and move the objects 2copy and move the objects 2copy and move the objects 2

5. korak

Dodajte neke manje zadane oblike kako biste ispunili prazna mjesta na uzorku. Ja sam za nove elemente upotrijebila kontrastne kombinacije boja, poput zelene sa mrvicom ružičaste ili crvene i žute. Sviđa mi se kako izgleda sa primijenjenim suhim kistom sa teksturom, što uzorku dodaje razigran i raznolik izgled.

Add minor custom shapesAdd minor custom shapesAdd minor custom shapes

6. korak

Pokušajte dodati teksturirane raznobojne mrlje drugim elementima uzorka: palminom lišću, vrhu ananasa, cvijeću, itd. Tako ćete postići unikatan uzorak.

 add textured colorful stains to other elements add textured colorful stains to other elements add textured colorful stains to other elements

7. korak

Sada kada smo zadovoljni uzorkom, rasporedom elemenata i njihovih boja, pogledajmo kako možemo uzorak snimiti i primijeniti na bilo koji zadani oblik.

Idite na Edit > Define Pattern i nadjenite uzorku naziv i dijaloškom okviru koji će se pojaviti.

Define Pattern and give your pattern a proper nameDefine Pattern and give your pattern a proper nameDefine Pattern and give your pattern a proper name

8. korak

Sada, ako uzmemo Paint Bucket Tool (G) i idemo na glavni meni na vrhu, možemo podesiti opciju za ispunu (fill) na Pattern i u padajućem izborniku pronaći naš uzorak. Ovdje možemo ili kliknuti na ikonu malenog kotačića i upotrijebiti Save Patterns ili otvoriti Preset Manager i ovdje kliknuti Save za pohranu našeg uzorka.

save our patternsave our patternsave our pattern

9. korak

Sada ima nekoliko opcija koje možemo upotrijebiti kako bismo primijenili naš novi uzorak. Možemo upotrijebiti Rectangular ili Elliptical Marque Tool (M) da definiramo odabrano područje i primijenimo Pattern Fill uz pomoć alata Paint Bucket Tool (G).

Osim toga, možemo upotrijebiti Custom Shape Tool (U) da izradimo neki zadani oblik i primijenimo Pattern Fill iz glavnog izbornika na vrhu. Ovdje također možemo podesiti Scale (veličinu) za naš uzorak.

apply pattern to custom shapesapply pattern to custom shapesapply pattern to custom shapes

10. korak

I na kraju, posljednje ali jednako važno, možemo napraviti New File (novi dokument) veće veličine, napraviti New Layer (novi sloj) i upotrijebiti Paint Bucket Tool (G) kako bismo ispunili cijelu radnu površinu sa našim tropskim uzorkom.

apply pattern to whole artboardapply pattern to whole artboardapply pattern to whole artboard

Voila! Naš Tropski 'Seamless' Uzorak je Završen!

Odličan posao! Završili smo izradu našeg 'fancy' ljetnog uzorka sa tropskim elementima. Nadam se da vam je ovaj tutorijal donio malo sunčanog raspoloženja i pomogao otkriti neke nove trikove i savjete koji će vam koristiti u budućem radu.

Slobodno primijenite ove jednostavne tehnike za izradu novih uzoraka i tekstura koje se mogu upotrijebiti kao web pozadine, za tisak, tkaninu, ukrasni papir ili u mnoge druge svrhe!

Zabavite se!

Tropical Seamless Pattern is ReadyTropical Seamless Pattern is ReadyTropical Seamless Pattern is Ready
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads