1. Design & Illustration
  2. Graphic Design
  3. Photo Manipulation

Kako Napraviti Foto Manipulaciju Mračne Žene ('Dark Lady') u Adobe Photoshopu

Scroll to top
Read Time: 7 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorijalu pokazati ću vam kako napraviti foto manipulaciju u Adobe Photoshopu, predstavljajući sablasnu ženu u maglovitoj šumi, tamnu ogradu, leteće šišmiše i misterioznu atmosferu.

Prvo ćemo dodati šumu i ogradu te ih zatamniti da definiramo noćnu pozadinu. Model ćemo dodati kasnije nakon što je malo retuširamo i uklopimo sa ostatkom uz pomoć slojeva za podešavanje, maskiranja, te Dodge i Burn alatom. Dekorirati ćemo tamnu noć sa pokojim šišmišem, dimom i česticama. Nakon toga ćemo promijeniti boju, kontrast i svjetlost cijelog prizora te malo našminkati model da završimo tutorijal.

Materijal za Tutorijal

Sljedeći materijal je korišten tijekom izrade ovog tutorijala:

1. Dodajte Šumu i Ogradu

1. korak

U Photoshopu napravite novi 1500 x 1500 px dokument sa postavkama kao što su ove ispod:

new filenew filenew file

2. korak

Otvorite sliku šume. Odvucite ovu sliku na radnu površinu uz pomoć alata Move Tool (V):

add forestadd forestadd forest

3. korak

Idite na Filter > Blur > Gaussian Blur i podesite Radius u 6 px:

forest gaussian blurforest gaussian blurforest gaussian blur

Ovim korakom ćemo prizoru dodati malo dubine.

4. korak

Upotrijebite sloj za podešavanje (adjustment layer) da potamnite šumu. Odaberite Layer > New Adjustment Layer > Curves i povećajte svjetlinu:

forest curvesforest curvesforest curves

5. korak

Otvorite sliku ograde. Smjestite je ispred šume uz pomoć alata Free Transform Tool (Control-T):

add gateadd gateadd gate

6. korak

Napravite Curves sloj za podešavanje i podesite ga kao Clipping Mask. Smanjite svjetlinu ograde kako bi se poklapala s pozadinom šume:

gate curvesgate curvesgate curves

2. Pripremite Model

1. korak

Otvorite sliku modela i odvojite je od pozadine uz pomoć alata Polygonal Lasso Tool (L). Napravite novi sloj između pozadine i odvojenog modela i ispunite ga tamno smeđom bojom. Imamo neke neželjene detalje kose koje želim ukloniti:

hair detailhair detailhair detail

Napravite novi sloj (podesite kao Clipping Mask) i aktivirajte Clone Tool (S). Upotrijebite ovaj alat da očistite prikazani detalj kose:

hair cloninghair cloninghair cloning

2. korak

Da popravite kosu modela, napravite novi sloj i upotrijebite tvrdi okrugli kist sa bojom #363135 i veličine oko 3-5 px.

paint more hairpaint more hairpaint more hair

3. korak

Oblik ogrtača ne izgleda baš dobro, pa ćemo ga malo retuširati. Sakrijte pozadinu i ispunjeni sloj pa kliknite Control-Shift-Alt-E da združite sve vidljive slojeve u novi.

Uz pomoć alata Polygonal Lasso Tool odaberite donji desni dio ogrtača (desno od razglednika). Kliknite drugu ikonu na dnu Layers panela, kako biste dodali masku novom sloju i zatim pritisnite Control-I kako biste invertirali masku. Imamo ovaj rezultat:

cloak maskingcloak maskingcloak masking
cloak masking resultcloak masking resultcloak masking result

4. korak

Spojite sve transparentne slojeve ponovno koristeći Control-Shift-Alt-E. Upotrijebite Polygonal Lasso Tool da selektirate gornji gornji dio pored kose:

select cloak areaselect cloak areaselect cloak area

Mišem napravite desni klik  na taj odabir i odaberite Layer via Copy. Upotrijebite Control-T da ispunite donji dio kojem nedostaje dio ogrtača.

add missing cloakadd missing cloakadd missing cloak

Sada sloju dodajte masku da se 'izblenda' sa postojećim ogrtačem.

cloak blendingcloak blendingcloak blending

5. korak

Upotrijebite istu metodu s druge strane ogrtača, kako biste produžili ogrtač.

before adding more partbefore adding more partbefore adding more part
after adding more partafter adding more partafter adding more part

3. Dodajte Model

1. korak

Koristeći Control-Shift-Alt-E spojite sve transparentne slojeve u novi. Smjestite pridruženi model s lijeve strane ograde:

add modeladd modeladd model

2. korak

Napravite novi sloj i podesite ga kao Clipping Mask. Upotrijebite Clone Tool kako biste uklonili nokat i neke nabore na ogrtaču:

clone detailsclone detailsclone details

3. korak

Napravite novi sloj (podesite kao Clipping Mask) i upotrijebite meki kist sa bojom #a67b72, te Opacity i Flow podešenim oko 20-22% kako biste izbistrili i omekšali lice modela. Slikajte na bradi, obrazima, nosu i čelu.

soften model skinsoften model skinsoften model skin

4. korak

U usporedbi s pozadinom, model izgleda premutno. Kako biste ga ispravili, napravite Curves sloj za podešavanje i povećajte kontrast modela. Na ovom maskirnom sloju, upotrijebite meki crni kist sa Opacity podešenim da varira od 10% do 30% , kako bi otkrio svjetlo na modelu i definirajte joj neke detalje. Evo rezultata na masci i na slici:

model curves 1 maskingmodel curves 1 maskingmodel curves 1 masking
model curves 1 resultmodel curves 1 resultmodel curves 1 result

5. korak

Glava modela, posebno lice, izgleda preuočljivo, stoga upotrijebite još jedan Curves sloj za podešavanje da to popravite. Selektirani dijelovi pokazuju gdje na maskirnom sloju slikati:

model curves 2 model curves 2 model curves 2

6. korak

Napravite novi sloj (podesite kao Clipping Mask), promijenite mod u Overlay 100% i ispunite sa 50% sive:

dodge and burn new filedodge and burn new filedodge and burn new file

Upotrijebite Dodge i Burn Tool (O) sa Midtones Range i Exposure oko 10-30%, kako biste naslikali i definirali još detalja na modelu, osobito odjeći. Možete vidjeti kako sam ja to učinila sa Normal modom i sa Overlay modom:

DB normal modeDB normal modeDB normal mode
DB overlay modeDB overlay modeDB overlay mode

7. korak

Da uklonite zasićenost plave boje na ogrtaču, izradite Hue/Saturation sloj za podešavanje i smanjite Saturation Plavih tonova na -83.

model hue saturationmodel hue saturationmodel hue saturation

4. Dodajte Šišmiše

1. korak

Otvorite sliku šišmiša. Uz pomoć alata Magic Wand Tool (W) ili nekim drugim alatom kojeg preferirate, izolirajte šišmiše od pozadine. Neke od njih dodajte sadašnjem dokumentu uz pomoć alata Move Tool i Control-T, i te slojeve smjestite ispod onog sa ogradom. Povećajte šišmiša s desne strane:

add batsadd batsadd bats

2. korak

Na šišmiše u sredini i s lijeve strane primijenite Gaussian Blur od 4 px, i 3 px na velikog šišmiša s desne strane (trebao bi biti bliže prvom planu, stoga mora biti manje mutan i vidljiviji od ostalih):

bats gaussian blurbats gaussian blurbats gaussian blur

3. korak

Selektirajte slojeve šišmiša i pritisnite Control-G da napravite grupu. Grupi promijenite mod iz Pass Through u Normal 100%. Napravite Hue/Saturation sloj za podešavanje kako bi šišmišima smanjili zasićenost:

bats hue saturationbats hue saturationbats hue saturation

4. korak

Napravite Curves sloj za prilagodbu i povećajte svjetlinu. S lijeve stražnje strane glave modela želimo dodati izvor svjetlosti. Stoga na ovom maskirnom sloju, slikajte na stranama šišmiša gdje bi bi se svjetlo trebalo reflektirati.

bats curvesbats curvesbats curves

5. Napravite Mračnu Atmosferu

1. korak

Napravite novi sloj na vrhu slojeva i pritisnite tipku D da vratite zadani (crno-bijeli) prvi plan/pozadinu. Idite na Filter > Render > Clouds:

clouds filterclouds filterclouds filter

Smanjite 'opacity' ovog sloja na 30% i upotrijebite maskirni sloj da očistite efekt dima u gornjoj polovici slike i ostavite ga vidljivim negdje na dnu:

smoke masking smoke masking smoke masking

2. korak

Odvucite sliku čestica u datoteku na kojoj radite i promijenite mod u Multiply 100%.

add particlesadd particlesadd particles

3. korak

Dodajte Invert sloj za podešavanje kako biste otkrili crne čestice:

particles invertparticles invertparticles invert

4. korak

Dodajte masku sloju čestica i smanjite im intenzitet, posebno na licu i tijelu modela. Ne trebamo previše.

particles maskingparticles maskingparticles masking

5. korak

Primijenite Gausian Blur u 3 px kako biste efekt učinili suptilnijim.

particles gaussian blurparticles gaussian blurparticles gaussian blur

6. Dodajte Grane

1. korak

Izrežite drvo iz originalne slike i odaberite grane koje želite dodati na donje strane dokumenta u kojem radite. Evo nekih koje sam ja odabrala:

select branchesselect branchesselect branches
add branchesadd branchesadd branches

2. korak

Da povećate dubinu područja, na ove grane primijenite Gaussian Blur od 6 px.

branches gaussian blurbranches gaussian blurbranches gaussian blur

3. korak

Napravite grupu za slojeve sa granama. Izradite Hue/Saturation sloj za podešavanje i smanjite Saturation vrijednost na -89:

branches hue saturationbranches hue saturationbranches hue saturation

4. korak

Dodajte Curves sloj za podešavanje i smanjite svjetlinu. Dolje možete vidjeti kako sam ja zamaskirala grane:

branches curves masking branches curves masking branches curves masking
branches curves masking resultbranches curves masking resultbranches curves masking result

7. Osnovna Podešavanja

1. korak

Napravite Gradient Map sloj za podešavanje na vrhu slojeva i odaberite boje #e10019 i #00601b. Ovom sloju smanjite 'opacity' na 20%.

gradient mapgradient mapgradient map

2. korak

Napravite Color Balance sloj za podešavanje i promijenite Midtones i Highlights postavke:

whole scene color balancewhole scene color balancewhole scene color balance
color balance resultcolor balance resultcolor balance result

3. korak

Dodajte Photo Filter sloj za podešavanje i odaberite boju #47f4de:

whole scene photo filterwhole scene photo filterwhole scene photo filter

4. korak

Napravite Levels sloj za podešavanje i povećajte Midtones vrijednosti na 1.34. Slikajte na dijelovima oko sredine (prikazano na slici ispod) kako biste je posvijetlili.

whole scene levelswhole scene levelswhole scene levels

8. Dodajte Boju i Svjetlinu

1. korak

Vrijeme je za najzanimljiviji dio tutorijala: Upotrijebite Lasso Tool da selektirate donji desni dio i podesite Feather na 80:

select bottom rightselect bottom rightselect bottom right

Idite na Layer > New Adjustment Layer > Channel Mixer i promijenite Red postavke kanala:

channel mixer 1 channel mixer 1 channel mixer 1

2. korak

Ponovite prijašnji korak sa Hue /Saturation slojem za podešavanje da unesete više crvene u donji desni dio:

bottom right hue saturationbottom right hue saturationbottom right hue saturation

3. korak

Učinite isto sa gornjim lijevim, ali umjesto crvenim, učinite ga plavim. 

top left channel mixertop left channel mixertop left channel mixer
top left hue saturationtop left hue saturationtop left hue saturation

4. korak

Povećajte svjetlost u gornjem lijevom, iza modela, koristeći Curves sloj za podešavanje na isti način.

top left curvestop left curvestop left curves

5. korak

Upotrijebite Vibrance sloj za podešavanje da povećate efekt boje:

whole scene vibrancewhole scene vibrancewhole scene vibrance

6. korak

Na novom sloju, upotrijebite srednje meki kist sa bojom #0c9ec7 kako biste naslikali odraz svjetlosti na velikom šišmišu i konture modela, posebno dijelove osvijetljene plavim svjetlom.

blue light 1blue light 1blue light 1

7. korak

Koristeći isti kist, naslikajte svjetlo s lijeve strane ograde.  Možda neće biti lako i treba malo strpljenja, pa preporučam da koristite olovku za tablet kako biste postigli bolji rezultat.

blue light 2blue light 2blue light 2

8. korak

Vrijeme je za crveno svjetlo. Napravite novi sloj i slikajte na dnu ogrtača sa bojom #1e0203. Podesite mod ovog sloja u Color Dodge 100%.

red light 1red light 1red light 1
red light 1 resultred light 1 resultred light 1 result

9. korak

Naslikajte rešetke s desne strane ograde i grana, donji dio velikog šišmiša, i donji dio ogrtača, posebno nabore sa bojom #df151a. Na dijelovima bližim svjetlu učinite efekt jačim i vidljivijim.

red light 2red light 2red light 2

10. korak

Upotrijebite isti kist da slikate unutar očiju modela čime ćete napraviti zloban pogled.

red eyes red eyes red eyes

11. korak

Promjenite boju kista u #fb9e5a da naslikate osvijetljeni odsjaj u očima. Trebao bi pratiti originalni smjer pogleda, pa ih slikajte na dnu crvenih dijelova.

eyes highlightseyes highlightseyes highlights

12. korak

Upotrijebite kist sa bojom #332841 da naslikate tamnu šminku na očima i povećate zastrašujući efekt.

eyes make upeyes make upeyes make up

13. korak

Kako biste učinili kožu modela bljeđom, za slikanje po licu i nepokrivenim dijelovima kože na grudima, upotrijebite meki kist sa bojom #08b4d3 te Opacity i Flow podešenim na oko 10-15%:

pale skinpale skinpale skin

Čestitam, Završili Ste!

Nadam se da ste naučili nešto korisno za vaše buduće projekte. Slobodno ostavite komentar u okviru ispod—voljela bih ih vidjeti. Uživajte u Photošopiranju!

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads