1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Kako Izraditi Tekst Efekt sa Kuglom Sladoleda u Adobe Photoshopu

Scroll to top
Read Time: 9 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorialu ću vam pokazati kako upotrijebiti teksture, stilove slojeva i kistove kako biste kreirali raznobojni, ukusni tekst efekt sa kuglom sladoleda. Počnimo!

Ovaj tekst efekt nadahnut je mnogim stilovima slojeva dostupnim na našoj stranici GraphicRiver.

Resursi za Tutorial

Tijekom izrade ovog tutoriala korišteni su sljedeći resursi:

1. Kako Izraditi Pozadinu i Slojeve Teksta

1. korak

Izradite 1000 x 800px novi dokument (New Document), kliknite Create new fill or adjustment layer ikonu na dnu Layers kartice i odaberite Gradient.

Izradite Gradient Fill koristeći boju #7e4569 s lijeva,  #5a1961 u sredini i boju #311737 zdesna. 

Promijenite Style u Radial i Scale na 150% te označite Dither okvir.

Gradient FillGradient FillGradient Fill

2. korak

Velikim slovima izradite tekst sa svakim slovom na zasebnom sloju koristeći font Neretto Sans. Podesite Size (veličinu) fonta na 150 pt i Color (boju) u bijelu.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

3. korak

Za svako slovo koje imate ponovite sljedeće: selektirajte sloj slova, pritisnite Command-T i unesite Free Transform Mode.

Rotirajte i blago pomaknite slova da dobijete dinamičan rezultat i pritisnite Return tipku na tipkovnici da prihvatite promjene.

Transform the LettersTransform the LettersTransform the Letters

4. korak

Kako bismo zadržali organiziranost datoteke, uskladite svaki naziv sloja sa imenom slova i dodajte brojeve za ona slova koja se ponavljaju.

Rename the LayersRename the LayersRename the Layers

5. korak

Za svako slovo koje imate idite na Duplicate i zatim svakoj kopiji promijenite Fill vrijednost u 0.

Duplicate and Change the Fill ValuesDuplicate and Change the Fill ValuesDuplicate and Change the Fill Values

2. Kako Selektirati i Dodati Slike Teksture

1. korak

Otvorite Ice cream scoop slike i odaberite Quick Selection Tool.

Kliknite Add to selection ikonu u Options kartici i označite Auto-Enhance okvir ako želite preciznu selekciju. Ovo je opcionalno pošto bi moglo malo usporiti stvari.

Kliknite-povucite da selektirate sliku kugle sladoleda i idite na Edit > Copy.

Select and Copy the Scoop ImageSelect and Copy the Scoop ImageSelect and Copy the Scoop Image

2. korak

Vratimo se na originalni dokument, idite na Edit > Paste.

Kliknite desnim gumbom miša na sloj zalijepljene slike i odaberite Convert to Smart Object.

Smjestite sliku kugle sladoleda iznad sloja slova na koji je želite dodati, opet kliknite desnim gumbom miša na sloj slike sa kuglom sladoleda i odaberite Create Clipping Mask kako biste prikvačili sliku na slovo.

Add the Scoop Image to the LetterAdd the Scoop Image to the LetterAdd the Scoop Image to the Letter

3. korak

Pritisnite Command-T i transformirajte (Transform) sliku kuglice sve dok unutar slova ne postignete izgled koji vam se sviđa.

Pritisnite Return tipku da prihvatite promjene.

Transform the Scoop ImageTransform the Scoop ImageTransform the Scoop Image

4. korak

Ponovite iste korake da selektirate druge slike kuglice sladoleda i dodajte ih ostalim slovima.

Možete upotrijebiti istu sliku više puta, ali izmijenite je malo pomoću Transform funkcije.

Add More Scoop ImagesAdd More Scoop ImagesAdd More Scoop Images

3. Kako Stilizirati Sloj Teksta

Duplim klikom na  sloj prvog slova originalnog teksta primijenite sljedeći Layer Style (stil sloja):

1. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Size: 35
 • Označite Anti-aliased okvir
 • Highlight Mode:
  • Color: #ff988a
 • Shadow Mode: Color Burn
  • Color: #daaf98
  • Opacity: 35%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

2. korak

Dodajte Contour sa ovim postavkama:

 • Contour: Half Round
 • Označite Anti-aliased okvir
Contour layer styleContour layer styleContour layer style

3. korak

Dodajte Texture sa ovim postavkama:

 • Pattern: Ant Farm
Texture layer styleTexture layer styleTexture layer style

4. korak

Dodajte Inner Shadow sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Linear Burn
 • Color: #b27a67
 • Opacity: 35%
 • Distance: 0
 • Choke: 13
 • Size: 24
Add an Inner ShadowAdd an Inner ShadowAdd an Inner Shadow

5. korak

Kliknite desnim gumbom miša na stilizirani sloj, odaberite Copy Layer Style, selektirajte preostale slojeve originalnog teksta, kliknite desnim gumbom miša na bilo koji od njih i odaberite Paste Layer Style.

Copy and Paste the Layer StyleCopy and Paste the Layer StyleCopy and Paste the Layer Style

6. korak

Možete primijetiti da stil ne izgleda dobro na svim bojama.

Zato, možete dvaput kliknuti sloj svakog slova i za Bevel and Emboss prilagoditi Highlight Mode i Shadow Mode Colors, te Inner Shadow Color.

Uskladite te boje sa bojom teksture slova i možete čak semplirati boje s teksture. Nisu potrebne neke određene vrijednosti, bitno je samo da odlučite što izgleda najbolje.

Adjust the Effect ColorsAdjust the Effect ColorsAdjust the Effect Colors

4. Kako Dodati Dimenziju

1. korak

Duplim klikom na kopiju sloja teksta prvog slova primijenite Bevel and Emboss sa ovim postavkama::

 • Size: 24
 • Use Global Light okvir ostavite neoznačen
 • Angle: 164
 • Altitude: 53
 • Označite Anti-aliased okvir
 • Highlight Mode: Soft Light
  • Color: #ffe9e9
 • Shadow Mode:
  • Opacity: 0%
Bevel and Emboss layer styleBevel and Emboss layer styleBevel and Emboss layer style

2. korak

Kopirajte i zalijepite (Copy i Paste) Layer Style na sve ostale kopije slojeva teksta koje imate.

Copy and Paste the Layer StyleCopy and Paste the Layer StyleCopy and Paste the Layer Style

3. korak

Slojeve svakog slova stavite u grupu (Group) s njegovim imenom.

Group the Letter LayersGroup the Letter LayersGroup the Letter Layers

5. Kako Izraditi "Stroke" Slojeve

1. korak

Izradite novi sloj (New Layer) iznad svih slojeva prvih slova unutar grupe i nazovite ga Stroke.

Add a Stroke LayerAdd a Stroke LayerAdd a Stroke Layer

2. korak

Pritisnite-držite tipku Option i kliknite-povucite sliku kugle sladoleda da napravite kopiju (Copy) i smjestite je na vrh Stroke sloja.

Duplicate the Scoop ImageDuplicate the Scoop ImageDuplicate the Scoop Image

3. korak

Prikvačite kopiju sloja slike sa kuglom sladoleda na Stroke sloj.

Ponovite iste korake da kreirate Stroke slojeve ostalih slova.

Clip the Scoop ImageClip the Scoop ImageClip the Scoop Image

6. Kako Primijeniti Potez Kista na Radnu Putanju sa Modificiranim Vrhom Kista

1. korak

Uzmite Brush Tool i otvorite Brush karticu.

Odaberite Hard Round Tip (vrh kista) i upotrijebite ove postavke za Brush Tip Shape i Shape Dynamics tabulare.

Brush Tip SettingsBrush Tip SettingsBrush Tip Settings

2. korak

Kliknite desnim gumbom miša sloj teksta prvog sloja i odaberite Create Work Path.

Pripazite da nakon toga selektirate Stroke sloj.

Create Work PathCreate Work PathCreate Work Path

3. korak

Sa aktiviranim Brush Tool alatom, pritisnite jednom Return tipku na tipkovnici da primijenite Stroke na putanju.

Uzmite Direct Selection Tool (A) i još jednom pritisnite Return tipku da se riješite radne putanje. 

Stroke the Work PathStroke the Work PathStroke the Work Path

4. korak

Ponovite da kreirate poteze kista za ostala slova.

Repeat for the Other LettersRepeat for the Other LettersRepeat for the Other Letters

7. Kako Stilizirati "Stroke" Sloj

Duplim klikom na Stroke sloj prvog slova primijenite sljedeći Layer Style (stil sloja):

1. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Size: 7
 • Use Global Light okvir ostavite neoznačen
 • Angle: 167
 • Altitude: 21
 • Označite Anti-aliased okvir
 • Shadow Mode: Linear Burn
  • Color: #d5ccb9
  • Opacity: 65%
Bevel and Emboss layer styleBevel and Emboss layer styleBevel and Emboss layer style

2. korak

Dodajte Drop Shadow sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Linear Burn
 • Color: #6e6e6e
 • Opacity: 10%
 • Distance: 0
 • Size: 10
Drop Shadow layer styleDrop Shadow layer styleDrop Shadow layer style

3. korak

Kopirajte i zalijepite (Copy i Paste) Layer Style na sve Stroke slojeve.

Copy and Paste the Layer StyleCopy and Paste the Layer StyleCopy and Paste the Layer Style

8. Kako Dodati Vrh Kista za Posip

1. korak

Izradite 100 x 100px New Document kojem podesite bijeli Background, odaberite Rounded Rectangle Tool i podesite Radius u Options kartici na 15.

Kliknite jednom bilo gdje na dokumentu da otvorite Create Rectangle okvir, promijenite Width u 15 i Height u 35, te kliknite OK.

Svakako podesite Fill Color oblika u crnu boju i smjestite u sredinu dokumenta.

Create a Rounded Rectangle ShapeCreate a Rounded Rectangle ShapeCreate a Rounded Rectangle Shape

2. korak

Idite na Edit > Define Brush Preset, promijenite Name u Sprinkles i kliknite OK.

Define Brush PresetDefine Brush PresetDefine Brush Preset

3. korak

Vratite se na originalni dokument, odaberite Brush Tool i otvorite Brush karticu.

Odaberite Sprinkles vrh kista i upotrijebite sljedeće postavke:

Brush Tip Shape

Brush Tip ShapeBrush Tip ShapeBrush Tip Shape

Shape Dynamics

Shape DynamicsShape DynamicsShape Dynamics

Scattering

ScatteringScatteringScattering

Color Dynamics

Color DynamicsColor DynamicsColor Dynamics

9. Kako Upotrijebiti "Sprinkles" Vrh Kista

1. korak

Iznad svih slojeva izradite novi sloj (New Layer) i nazovite ga Sprinkles.

Podesite Foreground Color u boju #fe0000 i Background Color u #1b9be6.

Kliknite-povucite samo malo unutar područja teksta da dodate posute mrvice.

Boju im možete mijenjati tako da promijenite Foreground i/ili Background Boje.

Add the SprinklesAdd the SprinklesAdd the Sprinkles

Duplim klikom na Sprinkles sloj primijenite sljedeći Layer Style:

2. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Size: 1
 • Use Global Light okvir ostavite neoznačen
 • Angle: 128
 • Altitude: 37
 • Označite Anti-aliased okvir
 • Highlight Mode: Vivid Light
  Bevel and Emboss layer styleBevel and Emboss layer styleBevel and Emboss layer style

  3. korak

  Dodajte Drop Shadow sa ovim postavkama:

  • Blend Mode: Color Burn
  • Color: #010101
  • Opacity: 10%
  • Distance: 3
  • Size: 5
  Drop Shadow layer styleDrop Shadow layer styleDrop Shadow layer style

  4. korak

  Kliknite Add layer mask ikonu na dnu Layers kartice i selektirajte sličicu (thumbnail) maske.

  Add a Layer MaskAdd a Layer MaskAdd a Layer Mask

  10. Kako Kreirati Ispunu Teksturom za Masku

  1. korak

  Podesite Foreground i Background Colors u crnu i bijelu boju i idite na Filter > Render > Clouds.

  Render CloudsRender CloudsRender Clouds

  2. korak

  Idite na Filter > Filter Gallery > Sketch > Reticulation i upotrijebite sljedeće postavke:

  • Density: 12
  • Foreground Level: 40
  • Background Level: 5
  Reticulation Filter SettingsReticulation Filter SettingsReticulation Filter Settings

  3. korak

  Kliknite New effect layer ikonu u donjem desnom kutu i primijenite Photocopy filter sa ovim postavkama:

  • Detail: 7
  • Darkness: 8
  Photocopy Filter SettingsPhotocopy Filter SettingsPhotocopy Filter Settings

  4. korak

  Dodajte još jedan New effect layer i primijenite Bas Relief filter sa ovim postavkama:

  • Detail: 13
  • Smoothness: 3
  • Light: Bottom
  Bas Relief Filter SettingsBas Relief Filter SettingsBas Relief Filter Settings

  To će primijeniti Layer Mask koja će izblendati posute mrvice sa kuglom sladoleda čime ćete postići realističniji efekt.

  Layer Mask TextureLayer Mask TextureLayer Mask Texture

  11. Kako Dodati Više Posutih Mrvica

  1. korak

  Izradite novi sloj (New Layer) iznad Sprinkles sloja, nazovite ga Sprinkles 2, i na njega kopirajte-zalijepite (Copy i Paste) Layer Style sa Sprinkles sloja.

  Podesite Foreground Color u #fe0000 boju i Background Color u #01ffe5 te dodajte još posutih mrvica na tekst.

  Add More SprinklesAdd More SprinklesAdd More Sprinkles

  2. korak

  Dodajte još jedan New Layer iznad svih slojeva, nazovite ga Sprinkles 3, zalijepite (Paste) na njega isti Layer Style i dodajte još malo mrvica oko teksta.

  Add Sprinkles Around the TextAdd Sprinkles Around the TextAdd Sprinkles Around the Text

  3. korak

  Sve slojeve mrvica stavite u Sprinkles grupu.

  Sprinkles GroupSprinkles GroupSprinkles Group

  12. Kako Stilizirati "Drip" Sloj

  1. korak

  Izradite novi sloj (New Layer) iznad svih prvih slojeva slova i nazovite ga Drip.

  Pritisnite-držite tipku Option da kliknete-povučete sliku kugle sladoleda za slova iznad Drip sloja i primijenite Clip funkciju da ga zakvačite na njega.

  Kliknite desnim gumbom miša sliku kugle sladoleda i odaberite Convert to Smart Object.

  Create a Drip LayerCreate a Drip LayerCreate a Drip Layer

  Duplim klikom na Drip sloj primijenite sljedeći Layer Style:

  2. korak

  Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

  • Size: 16
  • Soften: 1
  • Use Global Light okvir ostavite neoznačen
  • Angle: 30
  • Altitude: 48
  • Gloss Contour: Cone
  • Označite Anti-aliased okvir
  • Shadow Mode: Vivid Light
   • Color: #a1a1a1
  Bevel and Emboss layer styleBevel and Emboss layer styleBevel and Emboss layer style

  3. korak

  Dodajte Contour sa ovim postavkama:

  • Contour: Rounded Steps
  • Označite Anti-aliased okvir
  Contour layer styleContour layer styleContour layer style

  4. korak

  Dodajte Inner Shadow sa ovim postavkama:

  • Blend Mode: Color Burn
  • Opacity: 35%
  • Use Global Light okvir ostavite neoznačen
  • Angle: 90
  • Distance: 3
  • Choke: 33
  • Size: 3
  Inner Shadow layer styleInner Shadow layer styleInner Shadow layer style

  5. korak

  Selektirajte sliku kuglice sladoleda od sloja Drip, idite na Filter > Noise > Median te promijenite Radius u 5.

  Median FilterMedian FilterMedian Filter

  6. korak

  Idite na Filter > Blur > Gaussian Blur i promijenite Radius u 2.

  Gaussian BlurGaussian BlurGaussian Blur

  13. Kako Naslikati Kaplje Otopljenog Sladoleda

  1. korak

  Uzmite Brush Tool, tip, upotrijebite iste postavke za vrh kista, ali promijenite Spacing vrijednost u Brush Tip Shape tabularu na 1%.

  Brush Tip ShapeBrush Tip ShapeBrush Tip Shape

  2. korak

  Selektirajte Drip sloj i počnite slikati kaplje polaganim pomicanjem kista u oblik koji želite.

  Paint the DripsPaint the DripsPaint the Drips

  3. korak

  Upotrijebite Eraser Tool da se riješite svih dijelova koje ne želite.

  Erase Unwanted AreasErase Unwanted AreasErase Unwanted Areas

  4. korak

  Ponovite sve korake da dodate kaplje sladoleda i ostalim slovima.

  Add More DripsAdd More DripsAdd More Drips

  14. Kako Dodati Sjene i Teksturu u Pozadini

  1. korak

  Duplim klikom na grupu prvog slova koju imate, primijenite Drop Shadow efekt sa ovim postavkama:

  • Blend Mode: Color Burn
  • Opacity: 7%
  • Distance: 45
  • Size: 20
  Drop Shadow layer styleDrop Shadow layer styleDrop Shadow layer style

  2. korak

  Kopirajte i zalijepite (Copy i Paste) Layer Style na preostale grupe slova.

  Copy and Paste the Layer StyleCopy and Paste the Layer StyleCopy and Paste the Layer Style

  3. korak

  Smjestite MGrunge005 sliku iznad Gradient Fill sloja, promijenite joj veličinu po potrebi i sloju slike promijenite Blend Mode u Soft Light i Opacity u 25%.

  Add the Background TextureAdd the Background TextureAdd the Background Texture

  15. Kako Podesiti Općenito Prilagođavanje

  1. korak

  Izradite novi sloj (New Layer) iznad svih slojeva, nazovite ga High Pass i pritisnite Shift-Option-Command-E tipke da kreirate sloj pečata (Stamp).

  Kliknite desnim gumbom miša na High Pass sloj i odaberite Convert to Smart Object.

  Create a High Pass LayerCreate a High Pass LayerCreate a High Pass Layer

  2. korak

  Idite na Filter > Other > High Pass i promijenite Radius u 1.5.

  High Pass FilterHigh Pass FilterHigh Pass Filter

  3. korak

  High Pass sloju promijenite Blend Mode u Soft Light i Opacity u 50%.

  High Pass Layer SettingsHigh Pass Layer SettingsHigh Pass Layer Settings

  4. korak

  Dodajte Gradient Map sloj iznad svih slojeva i kreirajte Gradient Fill koristeći boje (Colors) #55456b s lijeva, #79566e u sredini i #d4977c zdesna.

  Označite Dither kućicu i Gradient Map sloju promijenite Blend Mode u Soft Light i Opacity u 50%.

  Gradient Map adjustment layerGradient Map adjustment layerGradient Map adjustment layer

  Čestitam! Završili ste

  U ovom tutorialu smo izradili nekoliko slojeva teksta i dodali im teksture kugle sladoleda.

  Zatim smo upotrijebili kistove i stilove slojeva da stiliziramo teksturirana slova i dodamo im poteze kista, kaplje rastopljenog sladoleda i posute mrvice.

  Na kraju smo upotrijebili teksture i slojeve za prilagođavanje (adjustment layers) kako bismo dovršili efekt.

  Ispod možete ostaviti svoje komentare, prijedloge i rezultate.

  Ice Cream Scoop Text Effect Photoshop TutorialIce Cream Scoop Text Effect Photoshop TutorialIce Cream Scoop Text Effect Photoshop Tutorial
  Advertisement
  Did you find this post useful?
  Want a weekly email summary?
  Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
  One subscription. Unlimited Downloads.
  Get unlimited downloads