1. Design & Illustration
 2. Drawing/Illustration
 3. Vectors

Kako Izraditi Drveni Prozorski Okvir sa Zavjesama u Adobe Illustratoru

Scroll to top
Read Time: 7 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorialu ćete naučiti kako upotrijebiti Mesh Tool i Mesh Tormentor plugin u Adobe Illustratoru da izradite vektor drveni prozor sa zavjesama!

Ako želite preskočiti tutorial i samo upotrijebiti ovaj dizajn s drugim izvanrednim dizajnima, možete kupiti Drveni Prozorski Okvir sa Zavjesama na našoj stranici GraphicRiver.

 Wooden Window Frame with Curtains on a Transparent Background Wooden Window Frame with Curtains on a Transparent Background Wooden Window Frame with Curtains on a Transparent Background
Drveni Prozorski Okvir sa Zavjesama

Prije nego što počnemo s ovim tutorialom trebali biste instalirati Mesh Tormentor plugin. Idite na Mesh Tormentor stranicu i preuzmite besplatan Mesh Tormentor plugin koji odgovara vašoj verziji Illustratora. Zatim otpakirajte preuzetu arhivu, zatvorite Adobe Illustrator i kopirajte .aip datoteku u "Extensions" mapu na lokalnom instalacijskom disku. (Na primjer, na mojem računalu, to je mapa C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CS6\Plug-ins\Extensions)

Otvorite opet Adobe Illustrator i idite na Window > Mesh Tormentor.

1. Kako Nacrtati Zavjese

1. korak

Početi ćemo sa jednostavnom mrežom (Mesh)!

Nacrtajte dugi, uski, bijeli pravokutnik (oko 160 px širine i 7 px visine). Zatim uzmite Mesh Tool (U) i klikom na gornji rub oblika izradite niz gdje je označeno.

Izradite još dva čvora tako da mreža bude identična onoj u prvom pod-koraku. Zatim, selektirajte dva čvora u središnjem redu te ih oba obojite bojom #E7E7E7.

Nastavite jednako. Hex kod boje je uvijek iznad čvorova koje treba obojiti!

Trebati ćete sljedeće boje:

 1. #E7E7E7
 2. #AFAFAF
 3. #E7E7E7
 4. #C9C9C9
 5. #AFAFAF
 6. #BDBDBD
 7. #DADADA
 8. #C3C3C3
create striped white and grey meshcreate striped white and grey meshcreate striped white and grey mesh

2. korak

Sada kada smo završili "Mesh" bazu zavjese, jednostavno je razvucite prema dolje da kreirate zavjesu u punoj veličini (height je oko 670 px)

Sada uzmite Warp Tool (Shift-R) i dvaput kliknite na njega da otvorite Options postavke. Podesite ih kao što slijedi:

 • Width: 150px
 • Height: 450px
 • Angle: 0°
 • Intensity: 50%
 • Detail: 2
 • Simplify: 50

Sada, koristeći Warp Tool, svinite donji dio zavjese u lijevo.

bend the curtainbend the curtainbend the curtain

3. korak

Upotrijebite iste postavke samo promijenite visinu kista u 650 px i razvucite gornji dio zavjese u lijevo.

bend the curtain on topbend the curtain on topbend the curtain on top

4. korak

Podesite Opacity zavjese na 80%.

change opacitychange opacitychange opacity

5. korak

Kreirajte zrcalnu kopiju zavjese (Object > Transform > Reflect).

create a copycreate a copycreate a copy

2. Kako Kreirati Drvenu Teksturu

1. korak

Za ovaj korak preuzmite privitak (Attachment) koji ćete pronaći sa strane tutoriala i otvorite plank.jpg u Adobe Illustratoru.

Uzmite jednu od kopija, idite na Window > Image Trace i prekopirajte teksturu drveta sa ovim postavkama.

 • Mode: Black and White
 • Threshold: 95
 • Paths: 50%
 • Corners: 75%
 • Noise: 25px
 • Create: Fills
 • Options: Ignore White, Snap Curves to Lines

Selektirajte rezultat i idite na Object > Expand Appearance.

trace the texturetrace the texturetrace the texture

2. korak

Teksturi promijenite boju u #5B350C, Blending Mode u Multiply i Opacity na 20%.

color and change opacitycolor and change opacitycolor and change opacity

3. korak

Izradite pravokutnik iste veličine kao što je i raster. Idite na Object > Create Gradient Mesh i upotrijebite sljedeće postavke: 

 • Rows: 30
 • Columns: 4
create 30x4 mesh gridcreate 30x4 mesh gridcreate 30x4 mesh grid

4. korak

Sada ćemo upotrijebiti Mesh Tormentor. Ako već niste, instalirajte ga (pogledajte početak tutoriala) i otvorite ga putem Window > Mesh Tormentor.

Stavite "Mesh" mrežu iznad raster slike. Selektirajte oba objekta i kliknite na "Mona Lisa" ikonu u Mesh Tormentor kartici da obojite mrežu poput drvene letve.

trace the meshtrace the meshtrace the mesh

5. korak

Opet uzmite Warp Tool (Shift-R) i upotrijebite ove postavke:

 • Width: 150px
 • Height: 50px
 • Angle: 0°
 • Intensity: 30%
 • Detail: 2
 • Simplify: 7

Pomaknite linije Mesh mreže da ih malo iskrivite, kao što je prikazano na slici.

warp the meshwarp the meshwarp the mesh

6. korak

Kako biste kreirali čvorove na drvetu, uzmite neke čvorove mreže i povucite ih u lijevo (selektirani su na slici ispod) i zatim ih sve obojite bojom #89521C.

color the knotscolor the knotscolor the knots

7. korak

Sada uzmite teksturu koju smo izradili u 2. koraku i smjestite je iznad letve!

apply the textureapply the textureapply the texture

3. Kako Izraditi Prozor

1. korak

Sada kada nam drvena letva završena, razvucite je po dužini i kreirajte prozorski okvir od četiri letve!

create a framecreate a framecreate a frame

2. korak

Uzmite kopiju jedne od letvi i malo joj smanjite širinu. Zatim nacrtajte oblik identične veličine. Obojite ga bojom #5B350C, i promijenite mu Blending Mode u Multiply te Opacity na 70%.

Na kraju, smjestite novi oblik iznad letve da je potamnite. Preporučam da grupirate oba objekta na sljedeći način: selektirajte ih oba, zajedno i pritisnite Control-G.

create a thinner plankcreate a thinner plankcreate a thinner plank

3. korak

Sada nacrtajte malo manji oblik sa nakošenim rubovima na vrhu i dnu. Pomaknite ih preko letve i selektirajući oba objekta, kliknite desnim gumbom miša. Odaberite Make Clipping Mask u padajućem izborniku.

apply clipping maskapply clipping maskapply clipping mask

4. korak

Napravite unutarnji okvir prozora od manjih letvi.

create inner framecreate inner framecreate inner frame

5. korak

Smjestite unutarnje letve u okvir - razvucite ih i promijenite im veličinu koliko je potrebno da pristaju.

add inner frameadd inner frameadd inner frame

6. korak

Za sljedeću letvu ćemo morati nacrtati mrežu da je položimo preko. Trebati ćete ove boje:

 1. #BAA5A1
 2. #FFFFFF
 3. #D4C7C5
 4. #947770
create mesh overlaycreate mesh overlaycreate mesh overlay

7. korak

Objektu podesite Blending Mode u Multiply i Opacity u 70%.

change transparencychange transparencychange transparency

8. korak

Malo smanjite visinu letve i zatim preko nje položite mrežu. To će biti Letva 1.

overlay meshoverlay meshoverlay mesh

9. korak

Izradite Letvu 2 smanjujući visinu originalne letve.

resize the plankresize the plankresize the plank

10. korak

Jednako, napravite Letvu 3.

resize the plank - make it smallerresize the plank - make it smallerresize the plank - make it smaller

11. korak

Kako bismo počeli raditi na Letvi 3, prilično joj smanjite veličinu.

shrink both width and height of the plankshrink both width and height of the plankshrink both width and height of the plank

12. korak

Kreirajte identičan oblik za prekrivanje (#876D5B boja,70% Opacity, Multiply) i smjestite ga iznad, na sam vrh. Zatim nacrtajte oblik sa blago nagnutim rubovima i primijenite Clipping mask na letvu.

overlay and apply clipping maskoverlay and apply clipping maskoverlay and apply clipping mask

13. korak

Nacrtajmo i Letvu 5!

Uzmite originalni dio drveta i promijenite mu veličinu, kao što je prikazano ispod. Zatim ga malo rotirajte. Nakon toga nacrtajte nakrivljenu konturu i primijenite je kao Clipping mask.

apply clipping maskapply clipping maskapply clipping mask

14. korak

Uzmite identičan oblik, ispunite ga bojom #D6BFB9, i obojite mu gornji lijevi kut bijelom. Promijenite mu Blending Mode u Multiply i položite ga preko Letve 5.

overlay meshoverlay meshoverlay mesh

15. korak

Za Letvu 6 pratite iste upute kao i u 13. koraku, samo upotrijebite drugačiji oblik.

apply clipping maskapply clipping maskapply clipping mask

16. korak

Dovršite Letvu 6 na sličan način kao i prethodnu.

overlay meshoverlay meshoverlay mesh

17. korak

Počnite raditi Letvu 7 tako da uzmete dugi dio drveta i kreirate još jedno prekrivanje, ovaj puta obojeno sa bojom #CEA365 i koristeći Multiply i 60% Opacity.

more overlaymore overlaymore overlay

18. korak

Rotirajte ovu letvu i primijenite Clipping mask koristeći nakgnutu konturu.

clipping maskclipping maskclipping mask

19. korak

Sada možete izraditi prozorski okvir! Spojite objekte prema brojevima. Ako je potrebno, smanjite veličinu letvi.

assemble windowassemble windowassemble window

20. korak

Na kraju, izradite još jedan prozorski okvir koristeći Object > Transform > Reflect sa originalom.

reflect copyreflect copyreflect copy

21. korak

Smjestite oba prozora unutar velikog okvira!

place inside frameplace inside frameplace inside frame

4. Kako Izraditi Prozorsku Dasku

1. korak

I posljednje, ali ništa manje važno, kreirajmo prozorsku dasku koja dolazi zajedno s prozorom!

Uzmite originalnu letvu i udvostručite joj širinu prvo primjenjujući Reflect Horizontally i zatim spajajući oba dijela zajedno.

reflectreflectreflect

2. korak

Izradite konturu prozorske daske za novo-spojenu letvu i primijenite je kao Clipping Mask.

apply clipping maskapply clipping maskapply clipping mask

3. korak

Napravimo i odsjaje! Trebati ćemo dva oblika jednake veličine - jednom podesite ispunu na Radial Gradient od bijele do crne boje, a drugi ispunite bojom #F7F7F7.

two ellipsestwo ellipsestwo ellipses

4. korak

Stavite Gradient preko vrha sivog kruga.

Zatim otvorite Transparency karticu (Window > Transparency) i nakon što selektirate oba oblika pritisnite Make Mask u kartici.

make transparency maskmake transparency maskmake transparency mask

5. korak

Ako vam rezultat ne izgleda poput mojeg (Ja sam ga smjestio na sivu pozadinu zbog bolje vidljivosti), uklonite oznaku Invert Mask

resultresultresult

6. korak

Release (otpustite) Clipping Mask na prozorskoj dasci, smjestite odsjaj ispod konture i primijenite opet Clipping Mask

place the ellipse on the windowsillplace the ellipse on the windowsillplace the ellipse on the windowsill

7. korak

Kreirajte rub prozorske daske od kopije Letve 1 - učinite je dužom i užom.

edge of the windowsilledge of the windowsilledge of the windowsill

8. korak

Dovršite prozorsku dasku!

complete resultcomplete resultcomplete result

9. korak

Jedina stvar koja je preostala je sjena! Nacrtajte dva oblika, jedan obojen bojom #545454 i drugi, bijele boje. Smjestite sivi oblik na vrh i promijenite Opacity bijelog oblika u 0%.

creating the blendcreating the blendcreating the blend

10. korak

Idite na Object > Blend > Blend Options i odaberite Specified Steps, 30.

Zatim, selektirajte oba oblika i upotrijebite Object > Blend > Make.

create the blendcreate the blendcreate the blend

11. korak

Stavite prozorsku dasku i sjene.

completecompletecomplete

12. korak

Spojite zavjese na vrh.

add curtainsadd curtainsadd curtains

13. korak

Ako želite smjestiti neki prizor iza prozora, možete ići na moj sljedeći tutorial:

Nakon što završite pozadinu, koristeći Clipping Mask jednostavno "izrežite" dio koji želite prikazati za pogled kroz prozor.

add sceneadd sceneadd scene

Odličan Posao, Završili Ste!

Što sada? Možete isprobati neki drugi tutorial s mojeg profila ili idite na GraphicRiver i pogledajte moj portfolio, kao i originalni vektor koji smo kreirali u ovom tutorialu.

Nadam se da ste uživali u tutorialu i biti ću presretan vidjeti vaše rezultate u komentarima!

 Wooden Window Frame with Curtains on a Transparent Background Wooden Window Frame with Curtains on a Transparent Background Wooden Window Frame with Curtains on a Transparent Background
Drveni Prozorski Okvir sa Zavjesama
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads