Scroll to top
Read Time: 7 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorialu ću podijeliti nekoliko savjeta koje prilično često koristim u svojim crtežima. Prvo ćemo skicirati objekt i kasnije pomoću kista dodati još detalja kako bismo ga dovršili.

U današnjem tutorialu ću koristiti tablet za crtanje (ako ste znatiželjni, koristim mali Wacom Bamboo tablet koji imam već nekoliko godina). Moglo bi duže potrajati, ali ovu ilustraciju sigurno možete napraviti i koristeći miš. Kada konturirate lisicu, crtajte kratke linije i zatim ih razvucite na potrebnu veličinu.

Kada se dovoljno isprakticirate, naviknuti ćete se na ovu metodu crtanja, koju možete upotrijebiti i u nadolazećim projektima! Da ne duljimo previše, krenimo na posao!

Ako ste se našli ovdje zato što vam se sviđa ilustracija, a ne želite prolaziti kroz cijeli tutorijal, možete kupiti ovu uspavanu lisicu na mojem portfelju na GraphicRiver-u.

1. Kako Napraviti Siluetu Lisice

1. korak

Prvo ćemo početi izradom novog dokumenta/New Document 850 x 850 px Width (širina) i Height (visina).

Prije nego što počnemo skicirati, moramo odrediti poziciju na kojoj ćemo nacrtati lisicu. Nacrtajmo veliku elipsu (tijelo) i manju elipsu (glava). Odaberite Ellipse Tool (L) i nacrtajte veliku elipsu. Za ovaj oblik odredite praznu ispunu (bez boje) i liniju bilo koje boje.

Ova dva oblika su samo mjesta za oznaku gdje će biti dijelovi tijela naše lisice: veća elipsa za tijelo i manja za glavu.

before starting the drawingbefore starting the drawingbefore starting the drawing

2. korak

Počnimo crtati ilustraciju. Uzmite Pencil Tool (N) i počnite crtati glavu, tijelo i rep kao što je prikazano na sljedećoj slici. Ne zaboravite boju ispune i odaberite boju linije po vlastitoj želji.

Dok crtate, možete uvijek obrisati liniju koja vam se ne sviđa ili je želite ukloniti. Kako biste to učinili, upotrijebite Eraser Tool (Shift-E). Ako želite obristi određenu liniju, budite sigurni da je prvo selektirate i zatim obrišete. Tako nećete obrisati susjedne linije.

Vidite, ne morate prvo crtati na pravom papiru i zatim prenijeti crtež na računalo i konturirati ga u Adobe Illustratoru. U Illustratoru već imate sve što vam je potrebno: virtualni papir, olovku i gumicu!

drawing the body head and taildrawing the body head and taildrawing the body head and tail

3. korak

Nastavite crtež dodajući još detalja i brišući linije koje vam više nisu potrebne.

adding details to the drawingadding details to the drawingadding details to the drawing

4. korak

Sada možete obrisati te dvije elipse i nastaviti crtati: uši, stražnju nogu, zatvorene oči, i maleni bijeli vrh na lisičjem repu.

adding ears eyes hind legadding ears eyes hind legadding ears eyes hind leg

5. korak

Sada ćemo dodati borove grančice oko uspavane lisice. Možete promijeniti boju linije kako biste ih bolje vidjeli, ali nije neophodno. Kada završite s grančicama, skica je gotova.

drawing the spruce branchesdrawing the spruce branchesdrawing the spruce branches

2. Kako Konturirati Ilustraciju Koristeći Brush Alat (Kist)

1. korak

Sada moramo izraditi novi kist.

Uzmite Ellipse Tool (L) i nacrtajte vrlo dug i tanak oblik ovala. Za ovu elipsu podesite liniju bez boje i podesite crnu boju ispune. Donja elipsa na sljedećoj slici je uvećani pregled našeg kista. Gornja elipsa je svarna veličina kista (kako izgleda na našoj radnoj površini).

creating the brushcreating the brushcreating the brush

2. korak

Pomaknite ovu elipsu na Brush karticu. Pojaviti će se novi prozor. Odaberite New Art Bush i pritisnite OK.

new brush optionsnew brush optionsnew brush options

U drugom prozoru koji će se pojaviti, primijenite dolje prikazane postavke. Colorization Method mora biti podešeno na Tints. Zatim pritisnite OK.

new brush options 2new brush options 2new brush options 2

3. korak

Sada izradite novi sloj; na njemu ćemo konturirati skicu. Pritisnite Create New Layer gumb koji se nalazi prema dnu kartice i nadjenite ime sloja (ja sam ga nazvala "drawing").

Dok radite na sloju skice, smanjite Opacity na Transparency kartici i zaključajte ga. Zaključavanjem (kada se pojavi simbol lokota) ćete onemogućiti bilo kakve promjene na ovom sloju.

Kada smanjujete Opacity za cijeli sloj, kliknite na maleni kružić s desne strane naziva sloja i zatim povećajte Opacity vrijednost na Transparency kartici.

creating the new layer for outliningcreating the new layer for outliningcreating the new layer for outlining

4. korak

Kada konturirate lisicu. željeti ćete imati puni pregled radne površine, stoga pritisnite Control-0 (nula). Podesimo sada naš kist kako bi crtao glatko. Dvaput kliknite na Brush Tool (B) i u Fidelity unesite ispod prikazane postavke. Pritisnite OK.

new brush options 3new brush options 3new brush options 3

Sada kada nam je kist spreman, počnimo konturirati lisicu. Podesite ispunu bez boje i liniju podesite na boju prikazanu na donjem primjeru. Nacrtajte linije brzim pokretima kako biste uzduž putanje napravili manje točaka sidrišta i glađe linije. Vrlo važno: sve linije se moraju preklapati preko druge (kasnije ćemo obrisati višak linija).

outlining the foxoutlining the foxoutlining the fox

5. korak

Na Stroke kartici malo smanjite Weight (debljinu) linije i dodajte sitne linije za krzno.

drawing the furdrawing the furdrawing the fur

6. korak

I na kraju moramo ekspandirati sve linije koje smo napravili. Selektirajte jednu liniju i pritisnite: Select > Same > Fill color. To će selektirati sve linije. Idite na Object > Expand Appearance, i sve linije će biti ekspandirane.

Vrijeme je da obrišete ove sitne linije koje vire izvan mjesta na kojima se presijecaju. Selektirajte cijelu lisicu i u Pathfinder kartici pritisnite Divide. Lisica će biti grupirana; raspustite grupu (kliknite desnim gumbom miša > Ungroup).

Mala nuspojava ove radnje je to što ćete imati prazne oblike koji su nevidljivi, ali još uvijek postoje. Stoga, sve prazne oblike moramo obrisati. Na Tools kartici (Window > Tools) provjerite jesu li ispuna i linija podešeni bez boje (ništa ne smije biti selektirano). I nakon toga idite na Select > Same > Fill Color. Nakon što su svi prazni oblici na lisici selektirani, pritisnite tipku Delete. Sada imate samo jednu boju ispune: prljavo narančaste ekspandirane linije.

expanding the brush linesexpanding the brush linesexpanding the brush lines

7. korak

Upotrijebite Zoom značajku da povećate radnu površinu i obrišite sve malene linije koje su višak na preklapajućim linijama. Vidite kako rubovi izgledaju lijepo i čisto nakon što sam obrisala te suvišne linije? Čak i kada biste odabrali Miter, Round ili Bevel Join na Stroke kartici, ne biste postigli ovako čist rezultat. Zato preporučam da konturirate sa preklapajućim linijama, i zatim obrišete višak.

deleting unnecessary partsdeleting unnecessary partsdeleting unnecessary parts

Rezultat bi trebao izgledati ovako:

result after deleting unnecessary partsresult after deleting unnecessary partsresult after deleting unnecessary parts

3. Kako Popraviti Boju Lisice

1. korak

Sa Rectangle Tool (M) alatom napravite pravokutnik u koji je smještena cijela lisica. Pravoktunik mora biti ispod lisice (Control-X, Control-B)!

Nakon toga sve selektirajte (Control-A) i kliknite Trim na Pathfinder kartici (Window > Pathfinder). Ova radnja prekriva sva polja unutar lisice. Zatim "odgrupirajte" cijelu ilustraciju jer će biti grupirana, i obrišite pravokutni okvir.

coloring the foxcoloring the foxcoloring the fox

Evo kako izgleda obojena lisica:

coloring the bodycoloring the bodycoloring the body

2. korak

Promijenite boju ispune na ušima i nosu. Odaberite Eye Dropper Tool (I) alat i pokupite boju s bilo koje linije.

coloring the ears and nosecoloring the ears and nosecoloring the ears and nose

3. korak

Promijenite boju ispune na vrhu repa.

coloring the tip of the tail coloring the tip of the tail coloring the tip of the tail

4. korak

Odaberite Knife alat (držite Erase Tool (Shift-E) tri sekunde i zatim selektirajte što trebate), i odrežite dijelove na glavi na kojima biste željeli dodati bijelu boju krzna. Selektirajte glavu, sa Knife alatom napravite liniju na jednoj strani glave i zatim na drugoj strani također.

Selektirajte jedan izrez i koristeći Eye Dropper Tool (I) uzmite svijetlu boju s vrha repa. Selektirajte izrez i promijenite mu boju u istu onu koja se nalazi na vrhu lisičjeg repa.

coloring the face of the foxcoloring the face of the foxcoloring the face of the fox

4. Kako Izraditi Borove Grančice

1. korak

Prvo ćemo zaključati sloj sa slikom lisice koji smo nazvali "drawing" i napraviti novi sloj ispod njega (samo povucite novi sloj dolje). Igličaste grančice moraju biti ispod lisice jer ona leži na njima.

Na novom sloju koji smo izradili ćemo nacrtati grančice. Opet odaberite naš kist, promijenite boju linije i nacrtajte nekoliko igličastih grančica. Naravno, možete ih nacrtati kako god želite.

drawing the spruce branchesdrawing the spruce branchesdrawing the spruce branches

2. korak

Smanjite Weight (debljinu) na Stroke kartici, posvijetlite boju linije i na grančicu dodajte mnogo malenih iglica.

drawing the needles of spruce branchesdrawing the needles of spruce branchesdrawing the needles of spruce branches

5. Kako Izraditi Pozadinu

1. korak

Pomoću Rectangle Tool (M) alata izradite kvadrat dimenzija 850 x 850 px sa linijom bez boje i bojom ispune koja je prikazana ispod.

creating the backgroundcreating the backgroundcreating the background

2. korak

Smjestite ovaj kvadrat iza borovih grančica (Control-X, Control-B).

placing the fox on the backgroundplacing the fox on the backgroundplacing the fox on the background

6. Kako Izraditi Pahuljice (Opcionalno)

1. korak

Ako ste konačno na ovom koraku, moram vam čestitati - upravo ste odradli ogroman projekt! Ako ste u ovoj fazi, možete smatrati vaš rad završenim!

Ipak, ako želite dodati neke završne detalje, recimo zimsku atmosferuu, možete na cijeloj ilustraciji rasporediti snježne pahulje.

Promijenite boju linije i nacrtajte tri međusobno ispresijecane linije. Na Tools kartici, napravite boju ispune jednaku onoj koju ste upotrijebili za linije i dodajte šest krugova na svakom kraju linije.

Selektirajte sve detalje izrađene pahuljice i grupirajte ih zajedno (kliknite desnim gumbom miša > Group).

drawing the snowflakedrawing the snowflakedrawing the snowflake

2. korak

Rasporedite pahuljice preko cijele ilustracije: dok držite Alt tipku, povucite pahulju i primijetiti ćete da ste povukli kopiju pahuljice! Zatim ponovite.

Kopije možete po vlastitoj želji povećati i smanjiti.

Odličan posao, završili ste!

Kakvu udobnu, snježnu ilustraciju imamo ovdje! Znam da je bilo teško, ali se nadam da ste uživali raditi na ovoj prekrasnoj ilustraciji. Sada možete svoj rad podijeliti sa mnom i sa drugim čitateljima ovog tutoriala.

final imagefinal imagefinal image
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads