Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Logo Design

Kako u Inkscape-u Izraditi Logo Geometrijskog Stila

by
Read Time:7 minsLanguages:

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorijalu ću demonstrirati kako u Inkscape-u dizajnirati logo, koji je zamišljen kao slovo M u geometrijskom stilu.

Ako tražite već izrađene predloške logotipa, na Graphic River-u možete pronaći mnogo dizajniranih logotipa sa jednim slovom

1. Kako Podesiti Novi Dokument

1. korak

Idite na View i provjerite je li vam odabrana Custom značajka. Ako nije, odaberite je.

Go to View and select CustomGo to View and select CustomGo to View and select Custom

2. korak

Idite na  View > Zoom i oaberite Zoom 1:1 kako biste bili sigurni da ste povećali prikaz na 100%.

In the Inkscape toolbar - View Zoom Zoom 11In the Inkscape toolbar - View Zoom Zoom 11In the Inkscape toolbar - View Zoom Zoom 11

3. korak

U gornjoj alatnoj traci kliknite Align and distribute objects da otvorite karticu za poravnavanje. Zatim kliknite na Fill & Stroke ikonu u gornjoj alatnoj traci da otvorite Colors, gradients and strokes izbornik.

Open the Alignment and Fill and Stroke panels in InkscapeOpen the Alignment and Fill and Stroke panels in InkscapeOpen the Alignment and Fill and Stroke panels in Inkscape

4. korak

Idite na File > Document Properties (Control-Shift-D) i uklonite oznake na kojima piše Show page border i Show border shadow, te zatvorite taj prozor.

Deselect the boxes in the Document Properties dialogDeselect the boxes in the Document Properties dialogDeselect the boxes in the Document Properties dialog

2. Kako Izraditi Osnovni Oblik

1. korak

Uzmite Create Stars and Polygons (*) alat i podesite parametre na gornjoj alatnoj traci prema sljedećim postavkama:

  • Regular Polygon
  • Corners: 6
  • Rounded: 0.000
  • Randomized: 0.000
Inkscape Stars and Polygons tool inputInkscape Stars and Polygons tool inputInkscape Stars and Polygons tool input

2. korak

Držite Control i Shift tipke na tipkovnici te kliknite i povucite po radnoj površini da izradite šesterokut sa vertikalno okrenutim vrhovima, kao što je prikazano dolje na primjeru.

Create a polygon in InkscapeCreate a polygon in InkscapeCreate a polygon in Inkscape

3. korak

Promijenite boju šesterokuta u crvenu i smanjite Opacity na 50% koristeći Opacity Percentage alat u Fill and stroke kartici.

Make the polygon redMake the polygon redMake the polygon red

4. korak

Uzmite Select tool (F1) i uključite ikonu za zaključavanje između W i H polja na alatnoj traci. Zatim promijenite vrijednost W kućice na 300 i pritisnite Enter da odredite 300 px za širinu šesterokuta. Nakon toga uključite Snap to cusp nodes okvir u Enable snapping alatnoj traci na samom vrhu prozora.

Set the width and lock the proportions by clicking the lock iconSet the width and lock the proportions by clicking the lock iconSet the width and lock the proportions by clicking the lock icon

5. korak

Kliknite desnim gumbom miša na šesterokut i odaberite Duplicate (Control-D) da napravite još jednu kopiju. Promijenite boju kopije u plavu i zatim kliknite i povucite novi šesterokut te ga prislonite na donji dio lijevog ruba desnog šesterokuta (pogledajte sljedeći primjer).

Duplicate the blue polygonDuplicate the blue polygonDuplicate the blue polygon

6. korak

Kliknite desnm gumbom miša plavu kopiju i odaberite Duplicate (Control-D) da napravite još jednu kopiju. Promijenite boju kopije u zelenu i prislonite joj rub na donji desni rub crvenog šesterokuta.

All three polygons after completionAll three polygons after completionAll three polygons after completion

7. korak

Kliknite desnim gumbom miša zeleni šesterokut i odaberite Duplicate (Control-D) da izradite još jednu kopiju, promijenite joj boju u crnu i prislonite rubove u sredinu tri obojena poligona kao što je prikazano na donjoj slici.

Fourth black copy of polygonFourth black copy of polygonFourth black copy of polygon

3. Kako Skratiti Osnovni Oblik

1. korak

Kliknite desnim gumbom na crni šesterokut i odaberite Duplicate (Control-D) da napravite još jednu kopiju i dok je ona još selektirana, držite tipku Shift na tipkovnici i kliknite na plavi šesterokut. Sada dok su oba šesterokuta selektirana idite na Path > Intersection. Trebali biste dobiti sljedeće:

Intersect the black and blue polygonIntersect the black and blue polygonIntersect the black and blue polygon

2. korak

Sada moramo učiniti isto sa crvenim i zelenim šesterokutima. Stoga kliknite desnim gumbom opet na crni šesterokut i odaberite Duplicate (Control-D), držite Shift i kliknite na crveni šesterokut, zatim idite na Path > Intersection.

Intersect the black and red objectsIntersect the black and red objectsIntersect the black and red objects

3. korak

Kliknite crni šesterokut, držite Shift i kliknite zeleni šesterokut, zatim idite na Path > Intersection. Trebali biste dobiti 'trodijelni' šesterokut sa tri različite boje.

Three color polygonThree color polygonThree color polygon

4. Kako Izraditi Definirajući Oblik

1. korak

Kliknite desnim gumbom na plavi objekt i odaberite Duplicate (Control-D). Promijenite ga u crnu boju i zatim mu promijenite širinu na 150 koristeći W okvir za unos u kontrolnoj traci te pritisnite Enter. Nakon toga kliknite i povucite tu kopiju da je prislonite na donji desni rub plavog objekta.

Make a smaller duplicate of the blue shapeMake a smaller duplicate of the blue shapeMake a smaller duplicate of the blue shape

2. korak

Kliknite desnim gumbom miša na crni objekt u odaberite Duplicate (Control-D). Zatim kliknite Flip selected objects horizontally (H) gumb na gornjoj lijevoj strani alatne trake kako biste horizontalno prebacili objekt. Nakon toga kliknite i povucite objekt da ga prislonite na donji lijevi rub zelenog objekta kao što je prikazano na donjoj slici.

Duplicate black object and flip horizontallyDuplicate black object and flip horizontallyDuplicate black object and flip horizontally

3. korak

Kliknite desnim gumbom na taj crni objekt i odaberite Duplicate (Control-D). Kliknite još jednom na njega kako biste otvorili drške za rotaciju. Zatim dok držite Control tipku na tipkovnici, uzmite rotacijsku dršku u gornjem desnom kutu objekta i rotirajte ga u smjeru kazaljke na satu za četiri koraka tako da rubovi objekta budu usmjereni vertikalno, formirajući oblik dijamanta.

Rotate the duplicated copy 4 steps clockwiseRotate the duplicated copy 4 steps clockwiseRotate the duplicated copy 4 steps clockwise

4. korak

Kliknite i povucite objekt da ga prislonite na gornji rub crvenog objekta.

Place rotated copy at the top of the graphicPlace rotated copy at the top of the graphicPlace rotated copy at the top of the graphic

5. korak

Kliknite desnim gumbom miša na crni objekt i odaberite Duplicate (Control-D), i zatim promijenite W polje u gornjoj alatnoj traci na 100 i pritisnite Enter. Zatim ga prislonite na gornji rub crnog objekta koji se nalazi ispod.

Make the smaller copy redMake the smaller copy redMake the smaller copy red

6. korak

Kliknite desnim gumbom miša na crveni objekt i odaberite Duplicate (Control-D) te ga kliknite i povucite da ga prislonite na rubove između dva crna objekta na dnu.

Place the duplicated red copy at the bottom of the graphicPlace the duplicated red copy at the bottom of the graphicPlace the duplicated red copy at the bottom of the graphic

7. korak

Kliknite opet desnim gumbom miša na crveni objekt i odaberite Duplicate (Control-D), i zatim ga prislonite donjim dijelom na gornji rub crvenog objekta koji se nalazi ispod.

Create an additional red copy above itCreate an additional red copy above itCreate an additional red copy above it

8. korak

Uzmite Bezier pen (B) alat i stavite kurzor na najdonji rub crvenog objekta i kliknite lijevim gumbom miša da napravite  novu točku. Nakon toga, stavite kurzor i kliknite na sljedeće rubove te ih zatim kliknite lijevim gumbom miša da napravite sljedeći oblik:

Draw a shape intersection with the corners using the Bezier penDraw a shape intersection with the corners using the Bezier penDraw a shape intersection with the corners using the Bezier pen

9. korak

Promijenite boju objekta u plavu i smanjite Opacity na 50% koristeći Opacity slajder u Fill and stroke kartici zdesna. Nakon toga, kliknite Stroke okvir u toj kartici i kliknite na X skroz lijevo da uklonite crnu konturu oko objekta.

Make the object blue and remove the black outlineMake the object blue and remove the black outlineMake the object blue and remove the black outline

10. korak

Idite natrag na Select (F1) alat i kliknite desnim gumbom miša taj plavi objekt i odaberite Duplicate (Control-D). Kliknite Flip selected objects horizontally (H) da selektirane objekte prebacite horizontalno koristeći ikonu na gornjoj lijevoj alatnoj traci, promijenite boju objekta u zelenu i prislonite njegove rubove s lijeve strane na rubove desne strane plavog objekta.

Create a green copy and mirror it to the rightCreate a green copy and mirror it to the rightCreate a green copy and mirror it to the right

11. korak

Držite Shift i kliknite plavi objekt s lijeva i sa plavim i zelenim objektima zajedno selektiranima, kliknite na njih desnim gumbom miša i odaberite Duplicate (Control-D). Uzmite duplikate kopija i prislonite ih na donji rub plavog objekta na vrhu grafike.

Place the duplicated copies at the top of the graphicPlace the duplicated copies at the top of the graphicPlace the duplicated copies at the top of the graphic

5. Kako Ukloniti Nepotrebne Dijelove

1. korak

Kliknite crni objekt koji se nalazi unutar većeg crvenog oblika, držite Shift i kliknite na veći crveni oblik. Dok su oba selektirana, idite na Path > Difference.

Subtract the black and red shapsSubtract the black and red shapsSubtract the black and red shaps

2. korak

Kliknite na crni objekt smješten unutar većeg plavog oblika s lijeva, i zatim držite Shift i kliknite na taj plavi oblik te odaberite Path > Difference.

Subtract the black and blue shapesSubtract the black and blue shapesSubtract the black and blue shapes

3. korak

Kliknite na crni objekt koji je smješten unutar zelenog objekta, držite Shift i zatim kliknite na veći zeleni objekt zdesna te idite na Path > Difference.

Subtract the black and green shapesSubtract the black and green shapesSubtract the black and green shapes

4. korak

Kliknite zeleni objekt zdesna u obliku slova L, zatim na njega kliknite desnim gumbom miša i odaberite Duplicate (Control-D). Zatim ga kliknite i povucite ulijevo da ga prislonite na donji desni kut plavog oblika poput slova L koji se nalazi s lijeva.

Duplicate the green L-shaped object and flip it horizontallyDuplicate the green L-shaped object and flip it horizontallyDuplicate the green L-shaped object and flip it horizontally

5. korak

Kliknite plavi 'L oblik', zatim ga kliknite desnim gumbom miša i odaberite Duplicate (Control-D), te držite Shift i kliknite na zeleni 'L objekt' koji se nalazi ispod. Zatim idite na Path > Difference.

Duplicate the blue L-shaped object and subtract it from the green objectDuplicate the blue L-shaped object and subtract it from the green objectDuplicate the blue L-shaped object and subtract it from the green object

6. kork

Dok je taj objekt još selektiran idite na Path > Break Apart. To će objekt razdvojiti na tri odvojena objekta: Sada držite Shift i kliknite na zeleni objekt dolje desno kako biste ga 'deselektirali', i sa druga dva još selektirana oblika pritisnite Delete na tipkovnici da ih uklonite.

Delete the remaining green objectsDelete the remaining green objectsDelete the remaining green objects

7. korak

Kliknite desnim gumbom miša na novi zeleni objekt koji smo upravo izradili i odaberite Duplicate (Control-D). Kliknite Flip selected objects horizontally (H) gumb koji se nalazi gore lijevo u alatnoj traci, promijenite ga u plavu boju i prislonite na donji lijevi kut zelenog oblika poput slova L, s desne strane.

Duplicate and mirror the blue copy and move it to the rightDuplicate and mirror the blue copy and move it to the rightDuplicate and mirror the blue copy and move it to the right

Sada imamo završenu strukturu dizajna. Još samo trebamo dodati boju!

6. Kako Obojiti Dizajn

1. korak

Kliknite i povucite preko cijelog dizajna da sve selektirate i zatim povećate Opacity na 100% koristeći slajder u Fill and stroke kartici.

Inkscape opacity sliderInkscape opacity sliderInkscape opacity slider
Select the entire graphic using the Select tool and bring the opacity to 100Select the entire graphic using the Select tool and bring the opacity to 100Select the entire graphic using the Select tool and bring the opacity to 100

2. korak

Držite Shift i kliknite na sve crvene objekte da ih selektirate i zatim idite na Fill and stroke karticu i pod Fill promijenite RGBA vrijednost na ffe065ff.

Inkscape color pickerInkscape color pickerInkscape color picker
Change the color of all red objectsChange the color of all red objectsChange the color of all red objects

3. korak

Držite Shift i kliknite na sve plave objekte da ih selektirate, zatim idite na Fill and stroke karticu i pod Fill promijenite RGBA vrijednost na ff0030ff.

Change the color of all blue objectsChange the color of all blue objectsChange the color of all blue objects

4. korak

Držite Shift i kliknite na sve zelene objekte da ih selektirate, zatim idite na Fill and stroke karticu i pod Fill promijenite RGBA vrijednost na ff8e00ff.

Change the color of all green objectsChange the color of all green objectsChange the color of all green objects

Odličan posao, završili ste!

Sada je naš logo gotov! Uspješno smo izradili logo geometrijskog stila u Inkscape-u.

Completed geometric logo design with InkscapeCompleted geometric logo design with InkscapeCompleted geometric logo design with Inkscape
Advertisement
Did you find this post useful?
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads