7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Flat Design

Kako Izraditi Flat Dizajn Ilustraciju Zidnih Polica u Adobe Illustratoru

Read Time: 9 mins

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Već dugo vremena, zidne police smo koristili za držanje knjiga, šalica i svjetiljki, ili samo za dekoraciju našeg doma biljkama i portretima. Vrlo su korisne i uvijek nam pomažu uštedjeti na prostoru, te sam zbog toga dobio inspiraciju da napravim ovaj tutorial u kojem ćemo crtati ove dvije zidne police.

U ovom tutorialu ćete naučiti kako izraditi ove police koristeći jednostavne oblike i primjenjujući osnovne tehnike za izradu svakog elementa koji se na njima nalazi. Nadam se da ćete uživati u procesu i naučiti nešto novo.

Tražite li inspiraciju, GraphicRiver ima dovoljno flat dizajn vektora koje možete pregledati.

1. Kako Izraditi Zidnu Policu

1. korak

Počnimo izradom novog dokumenta (File > New) sa Width (širina) od 800 px i Height (visina) od 600 px. Prva stvar bila bi izrada police na koju će biti smješteni svi predmeti.

Za policu, izradite pravokutnik dimenzija 280 x 16 px koristeći Rectangle Tool (M) alat i odaberite #8199A3 za boju ispune (fill). Za držač police izradite šipku koristeći pravokutnik dimenzija 14 x 30 px i zatim elipsu dimenzija 4 x 4 px, boje (#8FAAB5), koristeći Ellipse Tool (L).

Creating the table rectanglesCreating the table rectanglesCreating the table rectangles

2. korak

Držaču police dodajte sjene koristeći 14 x 8 px pravokutnik(#6B7F87), duplicirajte šipku (Control-C > Control-F), i promijenite joj boju ispune u #6B7F87. Nakon toga, pošaljite je straga (Desni klik > Arrange > Send Backward) i pomaknite elipsu dolje koristeći tipke sa strelicom na tipkovnici.

Grupirajte sve elemente koji čine držač (Control-G) i duplicirajte ih (Control-C > Control-F). Pričvrstite ga na drugu stranu police kao što je prikazano na slici ispod.

Now adding the supports Now adding the supports Now adding the supports

3. korak

Grupirajte zajedno sve police (Control-G) i duplicirajte grupu (Control-C > Control-F). Smjestite drugu policu dvostrukim klikom sa Selection Tool (V) i podešavajući u dijaloškom okviru razmak između druge police, od 140 px.

Add a distance of 140 px between the shelvesAdd a distance of 140 px between the shelvesAdd a distance of 140 px between the shelves

2. Kako Izraditi Knjige

Sada, nakon što smo izradili police, nacrtati ćemo svaki od elemenata koji će se nalaziti na njima. Počnimo crtanjem prvog seta knjiga.

1. korak

Za prvu knjigu, izradite 15 x 62 px pravokutnik (#A094D9). Zatim dodajte dva 15 x 4 px pravokutnika(#897FBA) i 7 x 7 px elipsu (#897FBA).

Nakon toga, iznad knjige dodajte 7 x 62 px pravokutnik (#A094D9), podesite Blending Mode na Multiply sa 20% Opacity koristeći Appearance karticu. Sve zajedno grupirajte(Control-G).

A new book with rectangles and ellipseA new book with rectangles and ellipseA new book with rectangles and ellipse

2. korak

Za drugu knjigu, izradite jedan 12 x 55 px pravokutnik i (#3498DB) i tri 12 x 3 px pravokutnika (#EDEEF0), te ih zatim razdvojite vertikalno svakih 3 px.

Nakon toga dodajte 6 x 55 px pravokutnik (#3498DB) i podesite Blending Mode u Multiply sa 20% Opacity koristeći Appearance karticu. Grupirajte zajedno cijelu knjigu (Control-G) i smjestite je pokraj druge knjige.

Second book with three linesSecond book with three linesSecond book with three lines

3. korak

Za treću knjigu, izradite 6 x 50 px pravokutnik (#F6CD61) i dodajte 3 x 30 px pravokutnik (#EDEEF0) u njegovoj sredini. Nakon toga, izradite 3 x 50 px pravokutnik (#F6CD61) i podesite Blending Mode u Multiply sa 20% Opacity. Grupirajte zajedno cijelu knjigu (Control-G).

Napravite dvostruki klik na Rotation Tool (R) i unesite kut od 350 stupnjeva u dijaloški okvir. Pomoću vodećih linija (guide lines), smjestite knjigu pokraj ostalih.

4. korak

Izradimo sada i drugi set knjiga.

Prvo, izradite 58 x 15 px pravokutnik (#67537A) i zatim selektirajte čvorove s desne strane i učinite kutove oblima sa Live Corners koristeći Direct Selection Tool (A).

Duplicirajte pravokutnik (Control-C > Control-F) i promijenite mu boju ispune (fill) u #EDEEF0. Idite na Effect > Path > Offset Path i podesite offset od -3 px. Zatim ekspandirajte izgled (Object > Expand Appearance).

Sada selektirajte čvorove s lijeve strane i poravnajte ih pored drugog pravokutnika.

Now create a new book of the second groupNow create a new book of the second groupNow create a new book of the second group

5. korak

Na trenutak kopirajte posljednji pravokutnik (Control-C). Zatim selektirajte oba pravokutnika i primijenite Minus Front koji ćete naći u Pathfinder kartici.

Opet zalijepite (paste) pravokutnik (Control-F), selektirajte čvorove s lijeve strane i pomaknite ih 2 px u desno. Sada izradite 60 x 2 px pravokutnik (#C2C3C9) da dodate sjenu na hrbat knjige, uklanjajući ostatak pomoću Shape Builder Tool (Shift-M) alata.

Moving the left-side nodes and add a shadowMoving the left-side nodes and add a shadowMoving the left-side nodes and add a shadow

6. korak

Dodajte označivač izradom 6 x 8 px pravokutnika (#39B4FF). Uzmite Pen Tool (P) i dodajte čvor na sredini dna i zatim ga samo malo pomaknite gore.

Sad zajedno grupirajte knjige (Control-G).

Adding a bookmark con Pen ToolAdding a bookmark con Pen ToolAdding a bookmark con Pen Tool

7. korak

Za drugu knjigu, upotrijebiti ćemo istu proceduru iz 4-6 koraka, stoga upotrijebite 49 x 12 px pravokutnik (#1DABB8) i 'zaoblite' mu rubove na lijevoj strani.

Duplicirajte pravokutnik (#EDEEF0) (Control-C > Control-F) i primijenite offset od -3 px. Nastavite sa koracima 5-6 objašnjenima ispod.

The second book with a rectangle and round the right-side cornersThe second book with a rectangle and round the right-side cornersThe second book with a rectangle and round the right-side corners

8. korak

Vrijeme je da izradimo treći set knjiga. Počnite izradom 70 x 23 px pravokutnika (#39B4FF) i zatim dodajte dva 4 x 23 px pravokutnika (#EDEEF0) i jedan 8 x 12 px pravokutnik (#EDEEF0).

Nakon toga, izradite 70 x 12 px pravokutnik (#39B4FF)i podesite Blending Mode u Multiply sa Opacity od 20% koristeći Appearance karticu.

Creating the third set of booksCreating the third set of booksCreating the third set of books

9. korak

Izraditi ćemo drugu knjigu na isti način kao što smo učinili u 7. koraku. Upotrijebite 61 x 15 px pravokutnik  (#C2B6D6).

Creating the second book the same way in step 7Creating the second book the same way in step 7Creating the second book the same way in step 7

10. korak

Idemo sada izraditi posljednji set knjiga.

Za prvu knjigu, počnite sa 70 x 10 px pravokutnikom (#67537A). Zatim dodajte dva 2 x 10 px pravokutnika(#EDEEF0) i jedan 30 x 2 px pravokutnik (#EDEEF0).

Dovršite set izradom 70 x 5 px pravokutnika (#67537A) i podesite Blending Mode u Multiply sa 20% Opacity. Grupirajte knjigu (Control-G).

Another book with rectanglesAnother book with rectanglesAnother book with rectangles

11. korak

Za drugu i treću knjigu u ovom setu, upotrijebite 70 x 10 px pravokutnik (#4CD4B0) i dodajte četiri 3 x 10 px pravokutnika (#EDEEF0). Nakon toga izradite 70 x 5 px pravokutnik (#4CD4B0) i podesite Blending Mode u Multiply sa 20% Opacity. Grupirajte knjigu (Control-G).

Duplicirajte posljednju knjigu (Control-C > Control-F) i dvaput kliknite da uđete u Isolate Mode. Promijenite boju ispune (fill) #F6CD61, i boju ispune za sjenu koristeći Eyedropper Tool (I) i pritiskom tipke Shift na boju drugog pravokutnika.. Pritisnite Escape da izađete iz Isolate Mode načina.

Duplicating the book twiceDuplicating the book twiceDuplicating the book twice

3. Kako Izraditi Portrete

1. korak

U ovom koraku ćemo izraditi portrete za naše police. Počnite izradom jednog 51 x 72 px pravokutnika (#6F5E87) i jednog 40 x 60 px pravokutnika (#F7F7F8).

Zatim duplicirajte posljednji pravokutnik (#D8D9DD) dva puta(Control-C > Control-F) i pomaknite posljednju kopiju, dva puta dolje i jednom u desno koristeći na tipkovnici tipke sa strelicama. Selektirajte ga zajedno sa posljednjom kopijom i primijenite Minus Front iz Pathfinder kartice.

Creating a new portrait for our shelvesCreating a new portrait for our shelvesCreating a new portrait for our shelves

2. korak

Izradite novi 30 x 48 px pravokutnik (#6F5E87), i zatim dodajte dva 40 x 40 px pravokutnika (#BADEB2) i rotirajte ih 45 stupnjeva koristeći Rotate Tool (R). Upotrijebite Shape Builder Tool (Shift-M) da uklonite preostali dio.

Dodajte sunce izrađujući 14 x 14 px elipsu (#F7E999). Grupirajte sve elemente portreta (Control-G).

Now adding a mountains and a sunNow adding a mountains and a sunNow adding a mountains and a sun

3. korak

Za drugi portret upotrijebite 45 x 63 px pravokutnik (#299EBF) i dodajte unutarnji okvir koristeći 33 x 50 px pravokutnik (#8BCBDE). Zatim duplicirajte unutarnji okvir (#7FBACB) dva puta (Control-C > Control-F), pomaknite posljednju kopiju dvaput dolje i jednom u desno te primijenite Minus Front na Pathfinder kartici - pripazite da su obje kopije selektirane kada primjenjujete Minus Front.

Podesite Opacity na 50% u Appearance kartici.

New portrait using Rectangle ToolNew portrait using Rectangle ToolNew portrait using Rectangle Tool

4. korak

Dodajte dva 70 x 70 px pravokutnika i odaberite #D8E2EC i #87E8C6 za boju ispune (fill). Rotirajte ih 45 stupnjeva koristeći Rotate Tool (R). Zatim odaberite Shape Builder Tool (Shift-M) i oduzmite prema unutarnjem okviru, ostavljajući unutarnje forme.

Grupirajte portret (Control-G).

Adding a mosaic with rectanglesAdding a mosaic with rectanglesAdding a mosaic with rectangles

5. korak

Za posljednji portret upotrijebite 42 x 55 px pravokutnik(#67537A) i podesite unutarnji okvir na 34 x 46 px (#FFFFFF). Pratite iste korake spomenute u 2. koraku da primijenite unutarnju sjenu. 

Dodajte 26 x 38 px pravokutnik (#EDEEF0). Zatim dodajte 14 x 14 px elipsu (#F7A3A2) i trostrani poligon (trokut) i radijus od 8 px (#82BBC2) koristeći Polygon Tool.

Another portrait with a ellipse and triangleAnother portrait with a ellipse and triangleAnother portrait with a ellipse and triangle

4. Kako Izraditi Biljke

1. korak

Nacrtajmo sada biljke koje će živjeti na policama. Upotrijebite 32 x 26 px pravokutnik (#BCCBFA) za bazu posude za cvijeće i zatim pomaknite donje čvorove 4 px unutra koristeći Direct Selection Tool (A).

Duplicirajte lonac za cvijeće (Control-C > Control-F) dva puta i pomaknite posljednju kopiju u lijevo. Primijenite Minus Front koristeći Pathfinder karticu i promijenite boju ispune u #A4BEE7.

Creating a pot for the first plantCreating a pot for the first plantCreating a pot for the first plant

2. korak

Dodajte novi 34 x 3 px pravokutnik (#6B7EB9). Duplicirajte ga (Control-C > Control-F) i promijenite mu širinu u 13 px koristeći Transform karticu, te mu promijenite boju ispune u #556AA3.

Dodajte 4 x 24 px pravokutnik (#1ABC9C). Zatim izradite 8 x 8 px pravokutnik (#089E80) i 'zaoblite' donji lijevi i gornji desni kut sa radijusom od 8 px u Transform kartici. Grupirajte ga (Control-G) i smjestite kao što je prikazano na donjoj slici.

Adding the plant in the potAdding the plant in the potAdding the plant in the pot

3. korak

Nacrtajmo biljci listove. Upotrijebite 15 x 24 px pravokutnik (#BADEB2) i podesite radijus svih kutova na 15 px koristeći Transform karticu. Duplicirajte prvi list (Control-C > Control-F) (#ACD4A3) i prebacite ga vertikalno (desni klik > Transform > Reflect).

Dodajte dvije 30 x 30 px elipse (#A2CC99) i preklopite ih u sredini, primjenjujući Intersect iz Pathfinder kartice. Smjestite ovu posljednju laticu iza ostalih (desni klik > Arrange > Send Backward). Grupirajte biljku zajedno (Control-G).

Drawing the plants leavesDrawing the plants leavesDrawing the plants leaves

4. korak

Našu drugu biljku početi ćemo koristeći istu proceduru iz koraka 1-2. Upotrijebite 32 x 43 px pravokutnik za posudu za cvijeće (#BCCBFA) i 36 x 2 px (#6B7EB9) i 18 X 2 px pravokutnike (#556AA3) za vrh.

New pot for the second plantNew pot for the second plantNew pot for the second plant

5. korak

Sada ćemo nacrtati lišće za drugu biljku. Odaberite Pen Tool (P) i nacrtajte laticu kao što je prikazano na slici ispod. Rotirajte latice koristeći Rotate Tool (R) i među njima izmjenjujte sljedeće boje ispuna:

  • #BADEB2
  • #ACD4A3
  • #A2CC99

Ne zaboravite duplicirati latice koristeći Control-C i nakon toga Control-F.

Drawing the plants with Pen ToolDrawing the plants with Pen ToolDrawing the plants with Pen Tool

5. Kako Izraditi Radio

1. korak

Izradimo sada radio koristeći 37 x 80 px pravokutnik (#08AAC7) koji predstavlja tijelo i dodajte 76 x 32 px pravokutnik (#BFE6EC).

Duplicirajte (Control-C > Control-F) posljednji pravokutnik(#A3D1D9) dva puta i pomaknite posljednju kopiju dvaput dolje i jednom u desno. Zatim primijenite Minus Front na Pathfinder kartici, pazeći pritom da su selektirane posljednje kopije.

Dodajte dva 6 x 3 px pravokutnika (#007099)  za bazu radija.

Creating the radio with rectanglesCreating the radio with rectanglesCreating the radio with rectangles

2. korak

Sada dodajte zvučnike koristeći 22 x 22 px elipsu (#A3D1D9), duplicirajte je (#08AAC7) (Control-C > Control-F) i pomaknite gore za 1 px.

Zatim dodajte 14 x 14 px (#EDEEF0) i 7 x 7 px pravokutnik(#08AAC7). Grupirajte sve elipse zajedno, duplicirajte grupu (Control-C > Control-F), i smjestite oboje kao što je prikazano na donjoj slici.

Dodajte drugu 6 x 6 px elipsu  #A3D1D9) i duplicirajte je(#007099), pomičući gore za 1 px. Ponovite isti postupak ali promijenite boju ispune posljednje elipse u #08AAC7. Grupirajte radio (Control-G).

Adding the speakers with ellipsesAdding the speakers with ellipsesAdding the speakers with ellipses

6. Kako Izraditi Posudu za Olovke

1. korak

Nastavimo sa posudom za olovke. Počnite crtajući olovku pomoću 3 x 35 px pravokutnika (#EBBD63) i zatim dodajte četiri 3 x 2 px pravokutnika sa sljedećim bojama ispune: #CB6120, #D8D9DD, #AEADB3.

Izradite 1.5 x 35 px pravokutnik (#EBBD63) i podesite Blending Mode u Multiply sa 20% Opacity. Dodajte čvor koristeći Pen Tool (P) na dnu olovke i pomaknite je dolje. Sve zajedno grupirajte (Control-G).

Creating a pencil Creating a pencil Creating a pencil

Nacrtajte drugu olovku koristeći jednaki 3 x 35 px pravokutnik (#87E8C6). Duplicirajte ga i promijenite mu Width (širinu) na 1.5 px koristeći Transform karticu. Podesite Blending ModeMultiply i Opacity na 20% koristeći Appearance karticu. Grupirajte zajedno olovku (Control-G).

Another pencil with rectanglesAnother pencil with rectanglesAnother pencil with rectangles

2. korak

Sada nacrtajte čašu, izrađujući 22 x 30 px pravokutnik (#897FBA), i dodajte 22 x 3 px pravokutnik (#7D73B0). Izradite još jedan 25 x 3 px pravokutnik (#A094D9) za vrh čaše. Grupirajte čašu (Control-G) i pozicionirajte olovke ispod čaše kao što je prikazano na donjoj slici.

Creating the glass for the pencilsCreating the glass for the pencilsCreating the glass for the pencils

7. Kako Izraditi Kutiju

1. korak

Hajde da izradimo kutiju koristeći 63 x 31 px pravokutnik(#A094D9). Dodajte 63 x 3 px pravokutnik (#897FBA). Sada izradite dva pravokutnika za etiketu, jedan od 28 x 10 px (#EDEEF0) i drugi od 22 x 2 px (#F6CD61).

Konačno, izradite poklopac kutije koristeći 69 x 13 px pravokutnik (#6F5E87). Sve zajedno grupirajte (Control-G).

Creating a boxCreating a boxCreating a box

8. Smjestite Sve Elemente Zajedno

1. korak

Kombinirajte sve predmete na policama.

Combining the items on the shelvesCombining the items on the shelvesCombining the items on the shelves

2. korak

Dovršite dizajn dodajući 800 x 600 px pravokutnik (#EFF7E0) na stražnju stranu radne površine. I s time smo završili ovu ilustraciju.

A new background with a rectangleA new background with a rectangleA new background with a rectangle

Čestitam! Završili ste!

Gotovo! Završili smo ovu fantastičnu ilustraciju i ispala je odlično. Izradili smo od svega pomalo, što je dobra stvar jer ste zasigurno naučili mnogo novih stvari koje vam mogu pomoći otvoriti maštu.

Nadam se da ste uživali koliko i ja, i da je svaki korak za vas bio novo poučno iskustvo. Čekam vaše rezultate!

Final resultFinal resultFinal result
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.