7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Adobe Illustrator

Kako Izraditi 'Luke Cage' Tekst Efekt u Adobe Illustratoru

Read Time: 12 mins

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorijalu ćete naučiti kako izraditi tekst efekt baziran na logotipu teksta za Luke Cage-a. Luke Cage je superheroj u Marvelovom univerzumu i trenutno se prikazuje na Netflixu.

Za početak, naučiti ćete kako podesiti jednostavnu rešetku i kako izraditi 'pixel-perfect' oblike slova koristeći osnovne oblike zajedno sa 'Snap to Grid' značajkom. Koristeći '3D Extrude & Bevel' efekt, naučiti ćete kako slovima dodati suptilan 3D efekt.

Potpuno iskoristivši značajke 'Appearance' kartice, naučiti ćete kako dodati suptilne teksture i osvjetljenja. Također ćete naučiti kako jednostavno maskirati oblike i kako raditi sa unaprijed zadanim kistovima. Na kraju ćete naučiti kako dodati tamnu pozadinu i neke suptilne, sjajne točke na završenom tekstu.

Za dodatnu inspiraciju kako biste podesili ili poboljšali konačni tekst efekt, pogledajte veliki izbor resursa na stranici GraphicRiver.

1. Kako Izraditi Novi Dokument i Podesiti Rešetku ('Grid')

Pritisnite Control-N da izradite novi dokument. Odaberite Pixels iz Units padajućeg izbornika, unesite 850 u okvir za širinu (width) i 600 u okvir za visinu (height) te kliknite Advanced. Odaberite RGB za Color Mode, podesite Raster Effects na Screen (72 ppi) i kliknite Create Document.

Omogućite Grid (View > Show Grid) i označite Snap to Grid (View > Snap to Grid). Trebati ćete rešetku svakih 5 px, stoga sami idite na Edit > Preferences > Guides > Grid, unesite 5 u Gridline every okvir te 1 u Subdivisions  okvir. Neka vas ne obeshrabre sve te rešetke - one će vam olakšati rad i imajte na umu da ih uvijek možete omogućiti ili onemogućiti koristeći tipke Control-" na tipkovnici.

Više o Illustratorovom 'grid' sistemu možete naučiti u ovom kratkom tutorijalu čiji je autor Andrei Stefan: Razumijevanje Ilustratorovog 'Grid' Sistema

Također bite trebali otvoriti Info karticu (Window > Info) za 'live' pregled sa veličinom i pozicijom vaših oblika. Ne zaboravite podesiti mjerne jedinice na piksele, stoga idite na Edit > Preferences > Units > General. Sve ove postavke će vam značajno ubrzati proces rada.

setup gridsetup gridsetup grid

2. Kako Izraditi Oblike Slova

1. korak

Odaberite Rectangle Tool (M) i usredotočite se na alatnu traku. Uklonite boju linije/'stroke' i zatim odaberite ispunu/'fill' i podesite joj boju na R=255 G=180 B=0. Idite na radnu površinu i izradite pravokutnik dimenzija 80 x 20 px - rešetka/'grid' i Snap to Grid značajka bi vam trebala olakšati rad.

Zamijenite postojeću boju ispune sa bojom R=39 G=169 B=224, napravite oblik dimenzija 30 x 80 px i smjestite ga kao što je prikazano na drugoj slici. Ova dva pravokutnika će stvarati slovo "L".

rectangle toolrectangle toolrectangle tool

2. korak

Koristeći isti alat i boje ispune, izradite slovo "U" kao što je prikazano na sljedećim slikama.

rectanglerectanglerectangle

3. korak

Pomoću Rectangle Tool (M)alata izradite oblik dimenzija 30 x 60 px. Ispunite ovaj novi pravokutnik sa žutom i smjestite ga točno kao što je prikazano na prvoj slici. Usredotočite se na donju stranu selektiranog oblika i odaberite Direct Selection Tool (A). Selektirajte obje točke sidrišta i samo ih povucite 50 px ulijevo.

Ponovno odaberite Rectangle Tool (M) i izradite oblik dimenzija 30 x 50 px. Ispunite ga žutom bojom i smjestite točno kao što je prikazano na trećoj slici. Usredotočite se na gornju stranu ovog novog pravokutnika i prebacite na Direct Selection Tool (A). Selektirajte obje točke sidrišta i jednostavno ih povucite 35 px ulijevo.

Opet odaberite Rectangle Tool (M), i izradite oblik dimenzija 30 x 80 px, ispunite ga plavom bojom i smjestite kao što je prikazano na petoj slici.

direct selection tooldirect selection tooldirect selection tool

4. korak

Koristeći isti alat i boje ispune, izradite slovo "U" kao što je prikazano na sljedećim slikama.

blue rectangleblue rectangleblue rectangle

5. korak

Istim alatom i bojama ispune izradite preostale oblike slova kao što je prikazano na sljedećim slikama.

letter shapesletter shapesletter shapes

6. korak

Selektirajte sve oblike dosad izrađene, otvorite Pathfinder karticu (Window > Pathfinder), i kliknite Unite gumb.

pathfinderpathfinderpathfinder

3. Kako Izraditi 3D Efekt

1. korak

Onemogućite Grid (Control-") i Snap to Grid (Shift-Control-").

Pobrinite se da vam je grupa sa oblicima selektirana i idite na Effect > 3D > Extrude & Bevel. Kliknite gumb More Options i unesite sve atribute dolje prikazane i zatim kliknite gumb OK.

extrude bevelextrude bevelextrude bevel

2. korak

Pogledajte pobliže oblike i vjerojatno ćete primijetiti da neke strane na vašem 3D objektu nedostaju. Odličan trik koji će riješiti taj problem je Warp efekt. Neka vam svakako bude selektirana grupa sa oblicima i idite na Effect > Warp > Arc. Označite Horizontal okvir, podesite sve te slajdere na 0% i zatim kliknite OK.

warp arcwarp arcwarp arc

3. korak

Ponovno selektirajte grupu sa oblicima, idite na Object > Expand Appearance, i provjerite je li dobivena grupa sa oblicima ostala selektirana. Pritisnite Shift-Control-G prečac na tipkovnici tri puta da se riješite svih tih grupa i podgrupa i zatim pritisnite Alt-Control-7 da trenutno oslobodite postojeće 'clipping' maske.

ungroupungroupungroup

4. korak

Sada se morate riješiti svih ovih prijašnjih 'clipping path' putanji. Pogledajte pobliže u Layers karticu i trebali biste primijetiti skupinu oblika bez boje ispune i linije - to su prijašnje putanje 'clipping paths'.

Selektirate jedan od tih oblika i idite na Select > Same > Appearance da na brzinu selektirate sve oblike sa sličnim Appearance atributima. Sad kada su svi ti oblici selektirani, samo ih obrišite klikom na Delete tipku na tipkovnici.

select sameselect sameselect same

5. korak

Selektirajte sve oblike koje čine prednju stranu teksta, smjestite ih sprijeda (Shift-Control-]), i zatim ih pretvorite u složene putanje (compound path) koristeći Control-8 prečac na tipkovnici.

Idite na Layers karticu i zaključajte složenu putanju da je slučajno ne obrišete ili pomaknete.

compound pathcompound pathcompound path

4. Kako Obojiti Bočne Oblike

1. korak

Selektirajte bočne oblike i zamijenite postojeću boju ispune sa linearnim gradijentom prikazanim ispod.

linear gradientlinear gradientlinear gradient

2. korak

Provjerite jesu li svi bočni oblici još uvijek selektirani, otvorite Appearance karticu (Window > Appearance) i dodajte drugu ispunu koristeći Add New Fill gumb. Odaberite novu ispunu i podesite boju u crnu (R=0 G=0 B=0). Smanjite joj Opacity na 15%, promijenite Blending Mode u Multiply, i zatim idite na Effect > Artistic > Film Grain. Unesite ispod prikazane atribute i kliknite OK.

add new filladd new filladd new fill

3. korak

Provjerite jesu li svi oblici sa strane još uvijek selektirani, ostanite usredotočeni na Appearance karticu i dodajte treću ispunu koristeći isti Add New Fill gumb. Odaberite novu ispunu i podesite boju u crnu. manjite joj Opacity na 15%, promijenite Blending Mode u Soft Light, i zatim idite na Effect > Artistic > Sponge. Unesite atribute prikazane ispod i kliknite OK.

spongespongesponge

4. korak

Provjerite jesu li svi bočni oblici još selektirani, ostanite usredotočeni na Appearance karticu i dodajte četvrtu ispunu koristeći isti Add New Fill gumb. Odaberite novu ispunu i zamijenite postojeću boju sa ispod prikazanim linearnim gradijentom. Imajte na umu da žuta nula na Gradient slici predstavlja postotke za Opacity.

Novoj dodanoj ispuni smanjite Opacity na 5%, promijenite Blending Mode u Soft Light, i zatim idite na Effect > Brush Strokes > Sprayed Strokes. Unesite ispod prikazane atribute i zatim kliknite OK.

linear gradientlinear gradientlinear gradient

5. Kako Dodati Sjene i Odsjaj Bočnim Oblicima

1. korak

Selektirajte pet oblika naglašenih na prvoj slici i napravite njihov duplikat (Control-C > Control-F). Selektirajte pet kopija i pritisnite tipku D na tipkovnici da zamijenite postojeće Appearance atribute sa zadanima (bijela ispuna/'fill' i crna linija/'stroke'). Uklonite crnu liniju, odaberite ispunu i zamijenite bijelu nekom zelenom bojom.

Kada završite, idite na Layers karticu i zaključajte složenu putanju/'compound path'.

green compound pathgreen compound pathgreen compound path

2. korak

Ponovno selektirajte sve bočne oblike i grupirajte ih (Control-G). Idite na Layers karticu i zaključajte ovu grupu.

lock grouplock grouplock group

3. korak

Pomoću alata Pen Tool (P) izradite nekoliko tankih oblika kao što je prikazano na prvoj slici. Ispunite sve ove oblike linearnim gradijentom prikazanim na donjoj slici i smanjite im Opacity na 10%, te promijenite Blending Mode u Soft Light. Ne zaboravite da žuta nula na Gradient slici predstavlja postotke za Opacity.

pen toolpen toolpen tool

4. korak

Onemogućite Grid/rešetku (Control-") i Snap to Grid (Shift-Control-").

Koristeći Rectangle Tool (M), izradite oblik dimenzija 640 x 30 px, ispunite ga crnom bojom i smjestite kao što je prikazano na prvoj slici. Ostavite ovaj pravokutnik selektiran, smanjite mu Opacity na 10%, promijenite Blending Mode u Soft Light, i zatim idite na Effect > Distort & Transform > Roughen. Unesite atribute prikazane na donjoj slici i kliknite OK.

roughenroughenroughen

5. korak

Koristeći Rectangle Tool (M), izradite oblik dimenzija 640 x 30 px, ispunite ga bijelom bojom (R=255 G=255 B=255) i smjestite kao što je prikazano na prvoj slici. Ostavite ovaj pravokutnik selektiran, smanjite mu Opacity na 5%, promijenite Blending Mode Soft Light, i zatim idite na Effect > Distort & Transform > Roughen. Unesite atribute prikazane ispod i zatim kliknite OK gumb.

roughenroughenroughen

6. korak

Fokusirajte se na Brushes karticu (Window > Brushes), otvorite padajući izbornik i idite na Open Brush Library > Artistic > ArtisticChalkCharcoalPencil. Za nekoliko trenutaka ćete trebati ovaj Chalk kist.

Koristeći Pen Tool (P) ili Line Tool (\), nacrtajte horizontalnu putanju dužine 640 px i smjestite kao što je prikazano na slici ispod. Podesite boju linije/stroke u bijelu i jednostavno dodajte Chalk umjetnički kist/art brush.

brushesbrushesbrushes

7. korak

Istim alatom izradite još dvije horizontalne putanje od 640 px, smjestite ih kao što je prikazano ispod na slici i primijenite isti Chalk kist.

chalk art brushchalk art brushchalk art brush

8. korak

Selektirajte tri horizontalne putanje, smanjite im Opacity na 5% i promijenite Blending Mode u Soft Light.

Ponovno selektirajte horizontalne putanje zajedno sa crnim i bijelim pravokutnicima i tankim oblicima te ih grupirajte klikom na Group ili tipkama na tipkovnici (Control-G).

chalk art brushchalk art brushchalk art brush

9. korak

Onemogućite Grid (Control-") i Snap to Grid (Shift-Control-").

Fokuairajte se na Layers karticu i otključajte zelenu složenu putanju/compound path. Kliknite Bring to Front (Shift-Control-]) i zatim zamijenite zelenu boju sa bijelom.

white compound pathwhite compound pathwhite compound path

10. korak

Selektirajte bijelu složenu putanju/componud path zajedno sa grupom koju ste izradili dva koraka ranije, otvorite Transparency karticu i kliknite Make Mask gumb.

maskmaskmask

6. Kako Dodati Pukotine na Prednje Oblike

1. korak

Koristeći Pen Tool (P) izradite nekoliko malenih crnih oblika otprilike kao što je prikazano na prvoj slici. Neka svi novi oblici budu selektirani, smanjite im Opacity na 50%, i zatim ih grupirajte/Group (Control-G).

tiny blacktiny blacktiny black

2. korak

Fokusirajte se na Layers karticu, otključajte plavu složenu putanju/compound path, i izradite duplikat (Control-C > Control-F). Stavite kopiju sprijeda (Shift-Control-]) i zatim zamijenite plavu sa bijelom. Selektirajte ovu bijelu složenu putanju/compound path zajedno sa grupom koju ste izradili u prijašnjem koraku, idite na Transparency karticu i kliknite opet Make Mask.

maskmaskmask

7. Kako Obojiti Prednje Oblike

1. korak

Selektirajte plave složene putanje/compound path i fokusirajte se na Appearance krticu. Odaberite postojeću ispunu/fill, zamijenite plavu sa bojom R=212 G=141 B=27, i zatim idite na Effect > Stylize > Inner Glow. Unesite atribute prikazane na slici ispod i kliknite OK.

inner glowinner glowinner glow

2. korak

Dok je žuta složena putanja/compound path još selektirana u Appearance kartici dodajte drugu ispunu koristeći Add New Fill gumb. Selektirajte tu novu ispunu i smanjite joj Opacity na 25%, promijenite Blending Mode u Color Burn i zatim zamijenite postojeću boju sa ispod prikazanim radijalnim gradijentom. Ne zaboravite da žuta nula na Gradient slici predstavlja Opacity postotke, i upotrijebite Gradient Tool (G) da podesite gradijent kao što je prikazano ispod.

radial gradientradial gradientradial gradient

3. korak

Dok je žuta složena putanja još selektirana, ostanite fokusirani na Appearance karticu i dodajte treću ispunu. Selektirajte ovu novu ispunu i smanjite joj Opacity na 50%, promijenite Blending Mode u Overlay i zatim zamijenite postojeću boju sa ispod prikazanim radijalnim gradijentom.

radial gradientradial gradientradial gradient

4. korak

Dok je žuta složena putanja još selektirana, ostanite fokusirani na Appearance karticu i dodajte četvrtu ispunu.

Selektirajte novu ispunu i promijenite je u crnu boju. Smanjite joj Opacity na 5%, promijenite Blending Mode u Soft Light,  i zatim idite na Effect > Path > Offset Path. Unesite -5 px Offset, kliknite OK gumb i idite na Effect > Distort & Transform > Roughen. Unesite ispod prikazane atribute, kliknite OK i zatim idite na Effect > Brush Strokes > Spatter. Povucite slajdere kao što je prikazano na sljedećoj slici i kliknite OK.

spatterspatterspatter

5. korak

Dok je žuta složena putanja još selektirana, ostanite fokusirani na Appearance karticu i dodajte petu ispunu.

Selektirajte novu ispunu i učinite je crnom. Smanjite joj Opacity na 5%, promijenite Blending Mode u Soft Light, i idite na Effect > Artistic > Film Grain. Povucite slajdere kao što je prikazano na sljedećoj slici i kliknite OK.

film grainfilm grainfilm grain

6. korak

Dok je žuta složena putanja još selektirana, ostanite fokusirani na Appearance karticu. Selektirajte preostalu liniju, podesite boju u crnu, smanjite joj Opacity na 25% i dodajte Charcoal - Feather umjetnički kist/art brush.

strokestrokestroke

7. korak

Dok je žuta složena putanja još selektirana, ostanite fokusirani na Appearance karticu i dodajte drugu liniju/stroke koristeći  Add New Stroke gumb. Selektirajte ovu novu liniju/stroke, podesite joj boju u crnu i dodajte Charcoal - Pencil umjetnički kist/art brush.

add new strokeadd new strokeadd new stroke

8. korak

Dok je žuta složena putanja još selektirana, ostanite fokusirani na Appearance karticu i dodajte drugu liniju/stroke koristeći isti  Add New Stroke gumb. Selektirajte ovu novu ispunu, podesite boju u R=246 G=195 B=41, promijenite joj Blending Mode u Overlay, i zatim kliknite  tamo gdje piše "Stroke" u Stroke padajućem izborniku. Podesite Weight na 4 pt i zatim otvorite Profile padajući izbornik te odaberite Width Profile 2.

yellow strokeyellow strokeyellow stroke

9. korak

Dok je žuta složena putanja još selektirana izradite kopiju sprijeda (Control-C > Control-F). Selektirajte ovu kopiju i resetirajte joj atribute pomoću tipke D na tipkovnici. Ne zaboravite se riješiti crne linije/stroke, ali ostavite bijelu ispunu/fill.

Kada završite, selektirajte ovu bijelu složenu putanju/compound path zajedno sa žutom koja se nalazi iza. Zatim idite na Transparency karticu i kliknite Make Mask.

maskmaskmask

8. Kako Izraditi Pozadinu i Dodati Sjajne Točke

1. korak

Odaberite Rectangle Tool (M) i izradite oblik dimenzija 860 x 610 px. Ispunite ovaj novi pravokutnik sa bojom R=13 G=10 B=3, pošaljite ga straga (Shift-Control-[) i pobrinite se da pokriva cijelu radnu površinu.

dark backgrounddark backgrounddark background

2. korak

Onemogućite rešetku/Grid (Control-") i značajku Snap to Grid (Shift-Control-"). Za ove završne korake trebati ćete rešetku svakih 1 px, stoga idite na Edit > Preferences > Guides & Grid i unesite 1 u Gridline every okvir.

Koristeći Ellipse Tool (L), izradite oblik dimenzija 28 x 2 px i smjestite ga kao što je prikazano na sljedećoj slici. Ispunite ga linearnim gradijentom prikazanim ispod, smanjite mu Opacity na 70% i promijenite Blending Mode u Overlay. Prisjetite se da žute nule na Gradient slici predstavljaju Opacity postotke dok su plave za Location podešavanje.

squeezed circlesqueezed circlesqueezed circle

3. korak

Ostanite fokusiranina spljošteni krug koji ste izradili u prošlom koraku i provjerite je li još uvijek aktiviran Ellipse Tool (L) alat. Ako nije, aktivirajte ga.

Izradite oblik dimenzija 10 x 4 px i smjestite ga kao što je prikazano na sljedećoj slici. Ispunite ga ispod prikazanim linearnim gradijentom, smanjite mu Opacity na 60% i zatim idite na Effect > Blur > Gaussian Blur. Unesite 2 px Radius i zatim kliknite OK.

squeezed circlesqueezed circlesqueezed circle

4. korak

Ostanite fokusirani na spljošteni krug izrađene u prijašnjem koraku i provjerite je li još uvijek aktiviran Ellipse Tool (L) alat. Ako nije, aktivirajte ga. Izradite oblik dimenzija 8 x 2 px i smjestite ga kao što je prikazano na prvoj slici. Ispunite ga bijelom bojom i promijenite Blending Mode u Soft Light.

Ponovno selektirajte oblik izrađen u ovom koraku zajedno sa druga dva spljoštena kruga i grupirajte/Group ih (Control-G).

squeezed circlesqueezed circlesqueezed circle

5. korak

Izradite par kopija grupe spljoštenih krugova izrađene u prijašnjem koraku i rasporedite kopije otprilike kao što je prikazano na sljedećoj slici.

multiply groupmultiply groupmultiply group

Čestitam! Završili ste!

Ovako bi trebalo izgledati. Nadam se da ste uživali u ovom tutorijalu i da ćete moći ove tehnike primijeniti u nekim budućim projektima.

Konačni dizajn možete podesiti po vlastitoj želji. Odličan izvor inspiracije možete pronaći na Graphic River-u, sa zanimljivim rješenjima za poboljšanje dizajna.

final productfinal productfinal product
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.