Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Gradient Mesh Tool

Kako Upotrijebiti Gradijent Mrežu za Izradu Jagoda u Mlijeku Koristeći Adobe Illustrator

Scroll to top
Read Time: 7 min

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorialu ćete naučiti kako upotrijebiti Mesh Tool alat i Warp efekte , dok kreirate par realističnih jagoda u mlijeku!

Ako želite preskočiti ovaj tutorial i kupiti gotovi rezultat sa različitim voćem, idite na GraphicRiver gdje možete kupiti Veliku Kolekciju Voća i Bobičastog Voća u Mlijeku.

Big Collection Of Fruit And Berries In Milk SplashesBig Collection Of Fruit And Berries In Milk SplashesBig Collection Of Fruit And Berries In Milk Splashes
Velika Kolekcija Voća i Bobičastog Voća u Mlijeku

1. Kako Izraditi Dvije Jagode

1. korak

Započnite izradom crvenog pravokutnika kojem podesite Fill (ispunu) u  #DF0203 boju.

Uzmite Mesh Tool (U) i klikom na lijevi gumb miša smjestite čvor u gornji srednji dio oblika. Koristeći Mesh Tool pomaknite rubove pravokutnika (povucite ih). Pokušajte napraviti oblik jagode.

Na kraju, izradite još nekoliko čvorova sa Mesh Tool alatom. Na mreži biste trebali imati oko osam redova i pet stupaca. Selektirajte sve čvorove u donja dva reda i obojite ih tamnijom bojom, #920000.

create the strawberrycreate the strawberrycreate the strawberry

2. korak

Nastavite kreirajući dodatne čvorove te ih također nastavite bojiti pomoću Mesh Tool alata, slično kao u prethodnom koraku. 

Boje koje ćete trebati za svaki pod-korak su:

 1. #B20505
 2. #CC0304
 3. #B70404
color with the mesh toolcolor with the mesh toolcolor with the mesh tool

3. korak

Na kraju, boja za središnji čvor u petom redu je #C00404.

color another middle nodecolor another middle nodecolor another middle node

4. korak

Mreža za jagodu je gotova, pa idemo nastaviti dalje na kreiranje sjemenki!

Kao u prethodnom koraku, izradite i modificirajte oblik ispunjen bojom #E7BD42 i zatim obojite rubove sjemenke tamnijom bojom #DD8C0A.

stretch the bottom node into a tipstretch the bottom node into a tipstretch the bottom node into a tip

5. korak

Nastavite bojati sjemenku koristeći mrežu (Mesh).

Boje koje će vam biti potrebne su:

 1. #EBCC56
 2. #CE880D
 3. #F3CF71
 4. #D66D0C
color the seeds with the mesh toolcolor the seeds with the mesh toolcolor the seeds with the mesh tool

6. korak

Izradite još jednu kopiju (Copy) dobivenog rezultata.

Uzmite prvu kopiju i primijenite Effect > Warp > Inflate na oblik sa sljedećim postavkama:

 • Bend: 0%
 • Horizontal: 0%
 • Vertical: 22%

Nakon što primijenite efekt, idite na Object > Expand Appearance.

Ne zaboravite ponoviti isto nakon svake primjene "warp" funkcije!

expand appearance of seedsexpand appearance of seedsexpand appearance of seeds

7. korak

Promijenite malo oblik sjemenke tako što ćete je malo spljoštiti i povući joj vrh u desno.

flatten the seedflatten the seedflatten the seed

8. koraak

Napravite kopiju oblika koji smo upravo završili. Skalirajte kopiju na otprilike pola veličine originala.

scale the seedscale the seedscale the seed

9. korak

Smjestimo sjemenku na jagodu!

U prvom pod-koraku, upotrijebite sjemenku koju smo završili u 5. koraku.

Zatim, upotrijebite onu koju smo izradili u 7. koraku.

Konačno, dovršit smještanje koristeći sjemenku iz 8. koraka.

place seeds on the strawberryplace seeds on the strawberryplace seeds on the strawberry

10. korak

Ovako bi trebao izgledati rezultat jagode!

the strawberry result after the seedsthe strawberry result after the seedsthe strawberry result after the seeds

11. korak

Izradimo sada polovicu jagode.

Pratite korake na slici ispod kako biste obojili oblik koristeći Mesh (mrežu).

Trebati ćete sljedeće boje:

 1. #D32D18
 2. Bez boje, oblikovanje jagode.
 3. #E85D41
 4. Bez boje - morati ćete obrisati stupac mreže (Mesh) sa svih strana oblika i izraditi četiri druga stupca koja su bliže sredini.
 5. #AA0000
 6. #C93425
 7. #EB9383
 8. #ECBAB9
 9. #9F8D3C
 10. #ECC2C7
 11. #EAA39B
color it like a strawberry sliced in halfcolor it like a strawberry sliced in halfcolor it like a strawberry sliced in half

12. korak

Dodajte malo sjemenki na rubove dovršene mreže jagode i zatim nastavljamo dalje na izradu lišća!

add seeds on the edgesadd seeds on the edgesadd seeds on the edges

2. Kako Izraditi Lišće, Peteljke i Odsjaje

1. korak

Nacrtajmo list! Pratite ispod prikazane pod-korake.

Ovo su boje koje trebate primijeniti:

 1. #6F7B24
 2. #60641A
 3. #BDBD87
 4. #97953B
 5. #4F3F13
 6. #5B5219
 7. #5F6D1D
 8. #535F18
how to create leaveshow to create leaveshow to create leaves

2. korak

Za detalje na listovima, nacrtajte tri krivudave linije koristeći Pen Tool (P).

Primijenite Stroke (liniju) i linijama podesite Arrowhead profile, nakon toga promijenite Stroke boju u osnovni crno-bijeli Gradient.

Promijenite Transparency mode u Screen i Opacity u 30%.

Na kraju, selektirajte putanje i idite na Object > Expand Appearance.

add the leaf detailsadd the leaf detailsadd the leaf details

3. korak

Smjestite sve linije iznad lista. Predlažem da grupirate sve oblike klikom na Control-G.

place lines on the leafplace lines on the leafplace lines on the leaf

4. korak

Izradite dvije kopije originalnog lista.

Na prvu kopiju primijenite Effect > Warp > Squeeze sa sljedećim postavkama:

 • Bend: -13%
 • Horizontal: -55%
 • Vertical: -11%

Ne zaboravite primijeniti Expand Appearance.

Zatim, nacrtajte rub sličan žutoj putanji prikazanoj na slici. Selektirajte oboje, rub i list, kliknite desnim gumbom miša na sliku i u padajućem izborniku odaberite Create Clipping Mask.

warp the leaveswarp the leaveswarp the leaves

5. korak

Izradite dvije kopije lista dovršenog u prethodnom koraku.

Kako biste je modificirali, na prvu kopiju primijenite Edit > Edit Colors > Adjust Colors sa sljedećim postavkama:

 • Red: -11%
 • Green: -5%
 • Blue: -15%
adjust the leaf colorsadjust the leaf colorsadjust the leaf colors

6. korak

Kako bismo promijenili boje na drugoj kopiji koju smo prethodno izradili, selektirajte je i idite na Edit > Edit Colors > Adjust Colors te primijenite sljedeće postavke:

 • Red: -14%
 • Green: -14%
 • Blue: -15%
modify the second leafs colorsmodify the second leafs colorsmodify the second leafs colors

7. korak

Vrlo slično 4. koraku, uzmite drugu kopiju koju smo izradili u to koraku i primijenite Effect > Warp > Arc sa sljedećim postavkama:

 • Bend: 25%
 • Horizontal: -26%
 • Vertical: 0%

Ne zaboravite primijeniti Expand Appearance.

Zatim, nacrtajte konturu, naglašenu crnom putanjom na sljedećoj slici. Selektirajte oboje, konturu i list, kliknite desnim gumbom miša na sliku i u padajućem izborniku odaberite Create Clipping Mask.

make the leaf smallermake the leaf smallermake the leaf smaller

8. korak

Nastavimo dalje, na izradu peteljke

Nacrtajte svijetlo-zeleni pravokutnik ispunjen bojom #E2E564. Sada ga svinite koristeći Effect > Warp > Arc, na koji primijenite 45% Bend. Kliknite Expand Appearance.

create the stalkcreate the stalkcreate the stalk

9. korak

Svinite desni vrh stabljike kako biste ga učinili oblim. Zatim, prateći sljedeće pod-korake, obojite pomoću mreže (Mesh).

Upotrijebite sljedeće boje:

 1. #9E7943
 2. #A2A13F
 3. #70511A
 4. #FEFDA6
 5. #ADAD45
 6. #AB7F4E
 7. #CEB963
 8. #C2B248
bend the stalkbend the stalkbend the stalk

10. korak

Sada kada su završeni svi element, spojimo ih zajedno!

Dodajte listove prema rasporedu kojim su kreirani, kao što prikazuju brojevi na sljedećem primjeru.

add leaves to the stalkadd leaves to the stalkadd leaves to the stalk

11. korak

Dodajmo sada listove na jagodu! Smjestite listove iza jagode, klikom na Shift-Control-[.

add the leaves to the strawberryadd the leaves to the strawberryadd the leaves to the strawberry

12. korak

Učinite isto za drugu polovicu jagode.

add leaves to the half strawberryadd leaves to the half strawberryadd leaves to the half strawberry

13. korak

Uskoro smo gotovi sa našim jagodama! Sve što je još preostalo za izraditi je odsjaj cijele jagode.

Nacrtajte oblik poput ovog prikazanog na slici, i zatim nacrtajte još tri okrugla oblika. Okrugli oblici bi trebali biti veći od sjemenki koje smo smjestili.

Sada pomaknite okrugle oblike preko originalnog crteža, sve ih selektirajte i kliknite Exclude u Pathfinder kartici.

create highlightscreate highlightscreate highlights

14. korak

Nacrtajte oblik polumjeseca i smjestite ih kao što je prikazano na slici. Za referencu možete upotrijebiti svoju jagodu sa sjemenkama - sivi oblici ne bi smjeli dodirivati sjemenke, već bi trebali biti između.

Isto vrijedi za prethodni oblik.

create half moon shapescreate half moon shapescreate half moon shapes

5. korak

Selektirajte sve oblike i idite na Object > Compound Path > Make.

Zatim, dobivenoj putanji podesite Fill na Linear Gradient iz bijele boje u #626161.

fill with a linear gradientfill with a linear gradientfill with a linear gradient

16. korak

Promijenite Transparency mode u Screen i Opacity u 70%.

change the transparency modechange the transparency modechange the transparency mode

17. korak

Pomaknite odsjaj na jagodu. Ako joj ne pristaje, ne brinite - oblik možete izmijeniti tako da mu povučete čvorišta sa Direct Selection Tool (A) alatom.

adjust the strawberry highlightadjust the strawberry highlightadjust the strawberry highlight

18. korak

Pomaknite polovicu pokraj cijele jagode.

move the strawberriesmove the strawberriesmove the strawberries

3. Kako Izraditi Mlijeko

1. korak

U ovom završnom dijelu ćemo nacrtati mlaz mlijeka. Pripremite Mesh Tool!

Započnimo crtanjem prvog manjeg mlaza mlijeka, od ukupnih pet.

Upotrijebite Mesh da izmijenite i obojite oblik. Ovdje ćete trebati sljedeće boje:

 1. #ECEEF1
 2. #CBCFD6
 3. #FFFFFF
create a milk splashcreate a milk splashcreate a milk splash

2. korak

Opet upotrijebite mrežu i izradite sljedeći maleni mlaz.

 1. #ECEEF1
 2. #D0D5DB
 3. #FFFFFF
create the smaller milk splashcreate the smaller milk splashcreate the smaller milk splash

3. korak

Nastavite izradom trećeg mlaza.

 1. #ECEEF1
 2. #D0D5DB
 3. #FFFFFF
create the third milk splashcreate the third milk splashcreate the third milk splash

4. korak

Boje koje ćete trebati za četvrti "mlaz" mlijeka su:

 1. #E8EAED
 2. #D2D6DC
 3. #FFFFFF
create a fourth milk splashcreate a fourth milk splashcreate a fourth milk splash

5. korak

Dovršite izradom veće kapljice mlijeka.

 1. #EFF1F3
 2. #DFE1E5
 3. #FFFFFF
create a milk dropcreate a milk dropcreate a milk drop

6. korak

Ovako će kasnije elementi biti raspoređeni - nemojte to zaboraviti!

all of the milk splashes in orderall of the milk splashes in orderall of the milk splashes in order

7. korak

Kreirajmo sada našu prvu veliku mrežu za mlijeko! Upotrijebite sljedeće boje:

 1. #F2F3F5
 2. Bez boje, samo oblikujte objekt
 3. #D0D4DA
 4. #E1E3E7
 5. #FFFFFF
milk splash meshmilk splash meshmilk splash mesh

8. korak

Dodajte velikom mlazu malene elemente! Pogledajte 6. korak ako niste sigurni koji je koji element.

add elements to splashadd elements to splashadd elements to splash

9. korak

Nastavljamo na izradu drugog velikog "mlaza" mlijeka. Ovaj puta ćete trebati sljedeće:

 1. #9E7943
 2. Oblikujte
 3. #DADDE2
 4. #FFFFFF
 5. #E1E3E7
 6. #CBD0D7
add the second part of the splashadd the second part of the splashadd the second part of the splash

10. korak

Ovom mlazu također dodajte malene elemente.

add more little elementsadd more little elementsadd more little elements

11. korak

Izradite posljednji dio "mlaza" mlijeka. Upotrijebit sljedeće boje:

 1. #DFE2E6
 2. Oblikujte
 3. #C3CAD1
 4. #CFD3DA
 5. #F5F6F7
third part of the splashthird part of the splashthird part of the splash

12. korak

Posljednjem dijelu mlijeka nećemo dodavati nikakve elemente.

Idemo ih aranžirati! Zeleni "mlaz" je prvi kojeg smo završili, crveni je drugi i plavi je posljednji.

combine last part behind the first twocombine last part behind the first twocombine last part behind the first two

13. korak

Uskoro ćemo završiti! Dodajmo malo kapljica mlijeka.

Izradite još četiri kopije kapljice mlijeka koju smo izradili u 5. koraku. Izmijenite prvu kopiju primjenjujući Effect > Warp > Squeeze sa sljedećim postavkama:

 • Bend: -35%
 • Horizontal: -18%
 • Vertical: 23%

Ne zaboravite ići na Object > Expand Appearance.

expand appearanceexpand appearanceexpand appearance

14. korak

Sada izmijenite drugu kopiju koristeći Effect > Warp > Inflate sa ovim postavkama:

 • Bend: 18%
 • Horizontal: -8%
 • Vertical: -40%

Ne zaboravite primijeniti Expand Appearance.

expand appearance of milk copyexpand appearance of milk copyexpand appearance of milk copy

15. korak

Na treću kopiju primijenite Effect > Warp > Twist

 • Bend: -34%
 • Horizontal: 26%
 • Vertical: 36%

Primijenite Expand Appearance.

expand appearance of third copyexpand appearance of third copyexpand appearance of third copy

16. korak

Posljednju kopiju jednostavno povucite da je malo spljoštite.

flatten the milk dropflatten the milk dropflatten the milk drop

17. korak

Upotrijebite različite kapljice mlijeka koje smo izradili u ovim koracima kako biste kreirali nešto poput ovog:

random placement of milk dropsrandom placement of milk dropsrandom placement of milk drops

18. korak

Kada ste zadovoljni sa rasporedom nasumično raspoređenih kapljica, dodajte ih velikom "mlazu" i "unutra" smjestite jagode. Trebale bi biti na vrhu dijela trećeg mlaza.

add the milk drops to the compositionadd the milk drops to the compositionadd the milk drops to the composition

19. korak

Završni detalj će biti dodana sjena.

Izradite elipsu, podesite joj Fill (ispunu) na Radial Gradient iz boje #8B7065 u #FFFFFF. Podesite joj Transparency mode u Multiply.

add a shadowadd a shadowadd a shadow

20. korak

Smjestite sjenu ispod mlijeka i završili ste!

place the shadow under the milkplace the shadow under the milkplace the shadow under the milk

Odličan posao, završili ste!

Što sada! Možete pokušati pratiti još neki od mojih ostalih tutoriala na mojem profilu, ili idite na GraphicRiver i pogledajte moj portfolio i originalnu sliku koju smo izradili u ovom tutorialu.

Big Collection Of Fruit And Berries In Milk SplashesBig Collection Of Fruit And Berries In Milk SplashesBig Collection Of Fruit And Berries In Milk Splashes
Velika Kolekcija Voća i Bobičastog Voća u Mlijeku

Nadam se da ste uživali u ovom tutorialu. Biti će mi izuzetno drago vidjeti bilo kakve rezultate, prijedloge i vaša mišljenja ispod u komentarima!

Strawberry in Milk Vector Illustration Adobe Illustrator TutorialStrawberry in Milk Vector Illustration Adobe Illustrator TutorialStrawberry in Milk Vector Illustration Adobe Illustrator Tutorial
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.