7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free! Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Flat Design

Kako Izraditi Flat Dizajn Slušalica u Adobe Illustratoru

Read Time: 7 mins

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Obožavam slušalice, a ovaj tutorial je nadahnut modelom Audiotecnica M50X. Kao što vidite, raditi ćemo ih od osnovnih oblika u Adobe Illustratoru. Stoga, ako ste i sami ljubitelji slušalica i dobre muzike, ovaj tutorial je upravo stvoren za vas!

Potražite inspiraciju iz mnogih vektorskih ilustracija flat dizajna na GraphicRiver-u.

Počnimo!

1. Kako Napraviti Novi Dokument i Podesiti Rešetku (Grid)

Pritisnite Control-N da napravite New Document/novi dokument. Podesite Units na Pixels i unesite 800 x 800 za širinu i visinu dokumenta. Zatim u Advanced postavkama odaberite RGB, Screen (72 ppi), i aktivirajte Align New Objects to Pixel Grid kućicu te kliknite OK.

Aktivirajte Grid (View > Show Grid) i Snap to Grid (View > Snap to Grid). Trebati ćete "grid" svakih 10 px, stoga samo pritisnite Control-K da idete na Preferences, i u Guides & Grid podesite Gridline every na 10 te Subdivisions na 4. Ne brinite - "grid" (rešetka) će vam olakšati rad, i možete je omogućiti ili onemogućiti pritiskom na Control-" prečac na tipkovnici.

Možete aktivirati Info karticu (Window > Info) kako biste imali pregled veličine i pozicije vaših oblika. Ne zaboravite u Edit > Preferences > Units podesiti mjernu jedinicu na Pixels. To će značajno ubrzati vaš rad.

Set Up a new document of 800 x 600 px set the Grid and Units to PixelsSet Up a new document of 800 x 600 px set the Grid and Units to PixelsSet Up a new document of 800 x 600 px set the Grid and Units to Pixels

2. Kako Izraditi Slušalice

Prvo ono najvažnije - počnimo sa jednim jastučićem kako bismo ga mogli duplicirati, i zatim napraviti obruč za slušalice. Svakako uključite Grid kako biste mogli preciznije i lakše raditi.

1. korak

Počnite izradu jastučića sa pravokutnikom dimenzija 46 x 132 px koristeći Rectangle Tool (M). Za ispunu odaberite boju #84EDFF i liniju (stroke) podesite bez boje.

U Transform kartici unesite 14 px za radijus desnog kuta i 2 px za radijus lijevog.

A 46 x 132 px rectangle with round corners in the Transform panelA 46 x 132 px rectangle with round corners in the Transform panelA 46 x 132 px rectangle with round corners in the Transform panel

2. korak

Duplicirajte pravokutnik (Control-C > Control-F) i promijenite mu Width na 36 px sa Selection Tool (V) alatom. Odaberite #40BDD1 za boju ispune i promijenite radijus desnog kuta na 10 px.

Setting the Width to 36 px with Selection Tool Setting the Width to 36 px with Selection Tool Setting the Width to 36 px with Selection Tool

3. korak

Duplicirajte posljednji pravokutnik (Control-C > Control-F) i promijenite mu Width na 24 px. Odaberite boju #47D2E9 kao ispunu i promijenite radijus kuta s lijeve strane na 6 px.

Duplicating the rectangle and changing its widthDuplicating the rectangle and changing its widthDuplicating the rectangle and changing its width

4. korak

Pokraj jastučića, napravite bazu za mikrofon koristeći pravokutnik veličine 4 x 128 px i upotrijebite #5B5B5F za boju ispune; zatim podesite radijus desnog kuta na 2 px.

Adding a base for the earpad using a 4 x 128 px rectangleAdding a base for the earpad using a 4 x 128 px rectangleAdding a base for the earpad using a 4 x 128 px rectangle

5. korak

Sada izradite kućište koristeći pravokutnik dimenzija 24 x 80 px. Odaberite #363434 kao boju ispune i promijenite radijus lijevog kuta na 2 px.

Adding a housing of 24 x 80 px rectangleAdding a housing of 24 x 80 px rectangleAdding a housing of 24 x 80 px rectangle

6. korak

Duplicirajte prethodni pravokutnik (Control-C > Control-F) i promijenite mu Height na 58 px da kućištu dodate dubinu. Promijenite boju ispune na #3B3939.

Duplicating the rectangle and changing its width from Transform panelDuplicating the rectangle and changing its width from Transform panelDuplicating the rectangle and changing its width from Transform panel

7. korak

Ponovite prethodni korak i pravokutniku promijenite Height na 50 px. Promijenite i boju ispune na #444242.

Repeating the previous stepRepeating the previous stepRepeating the previous step

8. korak

Sada napravite držač za šarku zvučnika koristeći pravokutnik dimenzija 20 x 16 px. Odaberite #4D4A4A kao boju ispune i promijenite radijus lijeve strane na 8x.

Duplicirajte pravokutnik (Control-C > Control-F) i pomaknite ga 2 px dolje koristeći tipku sa strelicom prema dolje na tipkovnici. Promijenite boju ispune u #3B3B3B i pošaljite pravokutnik straga (Object > Arrange > Send Backward).

Adding the support for the speakers hinge with a 20 x 16 px rectangleAdding the support for the speakers hinge with a 20 x 16 px rectangleAdding the support for the speakers hinge with a 20 x 16 px rectangle

9. korak

Napravite 8 x 42 px pravokutnik za mali obruč na zvučniku/kućištu. Podesite radijus donjeg kuta na 4 px i odaberite #5B5B5F boju za ispunu.

Duplicirajte ga (Control-C > Control-F) i promijenite boju ispune u #3B3B3B. Pomaknite pravokutnik dolje za 2 px i pošaljite ga straga (Object > Arrange > Send Backward).

And now a small headband on the speaker with 4 px corner radiusAnd now a small headband on the speaker with 4 px corner radiusAnd now a small headband on the speaker with 4 px corner radius

10. korak

Nastavite sa malim obručem koristeći 8 x 10 px pravokutnik. Odaberite #444242 za boju ispune i smjestite pravokutnik kao što je prikazano ispod na slici.

Another piece small over the headband using a 8 x 10 px rectangleAnother piece small over the headband using a 8 x 10 px rectangleAnother piece small over the headband using a 8 x 10 px rectangle

11. korak

Sada napravite šarku koristeći elipsu veličine 16 x 16 px koju izradite pomoću Ellipse Tool (L) alata. Za ispunu odaberite boju #5B5B5F i smjestite je kao što je prikazano ispod na slici.

Duplicirajte elipsu i u Transform kartici joj promijenite veličinu na 12 x 12 px. Boju ispune promijenite na #444242.

Adding a hinge with a 16 x 16 px ellipse and another of 12 x 12 pxAdding a hinge with a 16 x 16 px ellipse and another of 12 x 12 pxAdding a hinge with a 16 x 16 px ellipse and another of 12 x 12 px

12. korak

Nastavite crtati držač obruča koristeći 16 x 18 px pravokutnik. Promijenite boju ispune na #444242. Selektirajte kutove utora donjih kutova i podesite radijus na 4 px. Pošaljite pravokutnik straga (Object > Arrange > Send to Back).

The headbands support with a 16 x 18 px rectangle over the hingeThe headbands support with a 16 x 18 px rectangle over the hingeThe headbands support with a 16 x 18 px rectangle over the hinge

13. korak

Izradite novi pravokutnik dimenzija 12 x 20 px i odaberite #5B5B5F za boju ispune. Podesite radijus donjih kutova na 6 px.

Duplicirajte (Control-C > Control-F) pravokutnik i promijenite boju ispune u #3B3B3B. Pošaljite ga straga (Object > Arrange > Send to Back) i pomaknite dolje za 2 px.

Another support over the hinge with a 12 x 20 px rectangleAnother support over the hinge with a 12 x 20 px rectangleAnother support over the hinge with a 12 x 20 px rectangle

14. korak

Izradite dva pravokutnika, jedan od 4 x 26 px (#D8D9DD) za remen obruča  i još jedan od 12 x 20 px (#5B5B5F) kao zaštitni dio remena.

Duplicirajte prvi pravokutnik (Control-C > Control-F) i promijenite mu Height (veličinu) na 2 px. Promijenite boju ispune na #AEADB3.

Selektirajte sve i zajedno grupirajte (Control-G).

And adding a headband strap of 4 x 26 px and another support of 12 x 20 pxAnd adding a headband strap of 4 x 26 px and another support of 12 x 20 pxAnd adding a headband strap of 4 x 26 px and another support of 12 x 20 px

15. korak

Sada ćemo nacrtati obruč slušalica. Počnimo izradom elipse dimenzija 252 x 252 px i odaberite 20 px za širinu linije (stroke). Odaberite #84EDFF za boju linije i sa Direct Selection Tool (A) alatom obrišite donju točku sidrišta elipse.

Ekspandirajte liniju (Object > Expand...) i lagano zaokružite donje rubove obruča sa Direct Selection Tool (A) alatom.

Adding a 252 x 252 px ellipse for the headphones headbandAdding a 252 x 252 px ellipse for the headphones headbandAdding a 252 x 252 px ellipse for the headphones headband

16. korak

Duplicirajte obruč (Control-C > Control-F). Podesite omjer (scale) na 93% (Object > Transform > Scale..). Upotrijebite #47D2E9 za boju ispune.

Pomaknite duplicirani obruč dolje za 6 px, i zatim selektirajte oba obruča te uklonite donji preostali dio sa Shape Builder Tool (Shift-M) alatom.

Some depth for the headband duplicating and change its ScaleSome depth for the headband duplicating and change its ScaleSome depth for the headband duplicating and change its Scale

17. korak

Još malo i završiti ćemo slušalice!

Sada selektirajte lijevi zvučnik, duplicirajte ga (Control-C > Control-F) i reflektirajte vertikalno (Object > Transform > Reflect...). Stavite ga odmah s desne strane obruča.

Duplicating the speaker on the right side of the headbandDuplicating the speaker on the right side of the headbandDuplicating the speaker on the right side of the headband

3. Kako Izraditi Žicu

Sada kada smo završili sa slušalicama, vrijeme je da nacrtamo i žicu. Nastavimo dalje!

1. korak

Počnimo sa ulazom kabla u desni zvučnik. Nacrtajte ga koristeći pravokutnik dimenzija 14 x 20 px i za boju ispune odaberite #2B2A2A.

Dodajte još jedan pravokutnik dimenzija 8 x 16 px za konektor kabla. Za ispunu upotrijebite boju #545252.

Drawing the cable entry in the right speaker for the plug cordDrawing the cable entry in the right speaker for the plug cordDrawing the cable entry in the right speaker for the plug cord

2. korak

Sada, nacrtajte kabel sa Pen Tool (P) alatom, koristeći debljinu linije od 4 px. Upotrijebite #47D2E9 za boju ispune.

Zaoblite sve rubove sa alatom Direct Selection Tool (A). Zatim ekspandirajte oblik linije (Object > Expand...) i pritisnite OK.

Na trenutak isključite Snap to Grid (Shift-Control-") da poravnate kabel s konektorom.

And now drawing the cable for the headphones with the Pen ToolAnd now drawing the cable for the headphones with the Pen ToolAnd now drawing the cable for the headphones with the Pen Tool

3. korak

Nacrtajmo "jack" utičnicu koristeći 8 x 22 px pravokutnik i odaberite #545252 za boju ispune. Dodajte još jedan pravokutnik dimenzija 2 x 8 px (#8A8686).

Dodajte treći pravokutnik, ovaj puta dimenzije 4 x 20 px, sa bojom ispune #B4B5B8 i podesite utore u gornjim kutovima na 2 px u Transform kartici.

Konačno, dodajte dva 4 x 2 px pravokutnika (#8A8686) i smjestite ih preko jack utičnice.

Drawing the jack connector using rectanglesDrawing the jack connector using rectanglesDrawing the jack connector using rectangles

4. Kako Izraditi Pozadinu

I gotovi smo sa kablom sa utičnicom. Sada ćemo završiti dizajn izradom crne pozadine za slušalice.

1. korak

Počnimo izradom muzičke note. Za nju upotrijebite pravokutnik veličine 2 x 12 px, pravokutnik veličine 4 x 40 px i elipsu veličine 20 x 20 px. Upotrijebite #003E57 za boju ispune.

Spojite sve oblike i udružite ih koristeći Unite gumb u Pathfinder kartici. Malo zaoblite kutove sa Direct Selection Tool (A) alatom.

Creating a musical notes for the backgroundCreating a musical notes for the backgroundCreating a musical notes for the background

2. korak

Duplicirajte (Control-C > Control-F) notu četiri puta i rotirajte kopije te im promijenite veličine koristeći Selection Tool (V). Smjestite ih kao što je prikazano na sljedećoj slici.

Zatim ih grupirajte zajedno i prebacite vertikalno (Object > Transform > Reflect...) da ih smjestite s desne strane slušalica.

Duplicating musical notes in the background with Selection ToolDuplicating musical notes in the background with Selection ToolDuplicating musical notes in the background with Selection Tool

3. korak

I na kraju. izradite pravokutnik dimenzija 800 x 600 px, jednake veličine kao što je i radna površina. U Gradient kartici primijenite radijalni gradijent koristeći sljedeće boje ispune:

  • Color A: #1F3B54
  • Color B: #182D40

Ne zaboravite pravokutnik poslati straga (kliknite desnim gumbom miša > Arrange > Send to Back).

Setting a radial gradient for the background of 800 x 600 pxSetting a radial gradient for the background of 800 x 600 pxSetting a radial gradient for the background of 800 x 600 px

Odličan posao, završili ste!

Gotovi smo! Završili ste ovu fenomenalnu ilustraciju slušalica! Rezultat je nevjerojatan, još jedan primjer da možete postići zabavne ilustracije bez mnogo muke, koristeći osnovne oblike.

Nadam se da ste uživali u tutorialu kao i ja; i nadam se da ste mnogo naučili. Volio bih vidjeti vaš dizajn - čekam!

Final resultFinal resultFinal result

Color variationsColor variationsColor variations

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads