Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Kako Izraditi Tekst Efekt Duginih Boja sa Teksturom Zmije u Adobe Photoshopu

Scroll to top
Read Time: 3 min

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom kratkom savjetu ćemo napraviti jednostavan "Layer Style" tekst efekt, sličan efektima za tekst koji se mogu kupiti na Envato Market-u. Koristiti ćemo nekoliko tekstura, uzorka i par efekata kako bismo izradili tekst efekt s teksturom zmije. Počnimo!

Resursi za Tutorijal

Tijekom izrade ovog tutorijala korišteni su sljedeći resursi:

1. Izradite Gradijentnu Pozadinu

1. korak

Izradite novi dokument dimenzija 800 x 600 px i duplicirajte Background sloj.

Create the DocumentCreate the DocumentCreate the Document

2. korak

Dvaput kliknite Background copy sloj da primijenite Gradient Overlay efekt koristeći sljedeće postavke:

 • Označite Dither kućicu
 • Scale: 150%
 • Upotrijebite gradijentnu ispunu prikazanu ispod
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

To će dodati pozadinski gradijent.

Background GradientBackground GradientBackground Gradient

2. Dodajte Teksture

1. korak

Smjestite Texture 42 sliku na Background copy sloj i zatim sloju sa slikom promijenite Blend Mode u Soft Light i Opacity na 75%.

Add Texture 1Add Texture 1Add Texture 1

2. korak

Dodajte Texture 630 sliku i sloju sa slikom promijenite Blend Mode u Soft Light.

Add Texture 2Add Texture 2Add Texture 2

3. korak

Dodajte sliku 6 (2) iz Premium Blur Backgrounds bundle, i promijenite sloju slike Blend Mode u Multiply.

Add Texture 3Add Texture 3Add Texture 3

4. korak

Dodajte sliku 9 iz Premium Blur Backgrounds bundle, i zatim promijenite sloju sa slikom Blend Mode u Color i Opacity na 20%.

Add Texture 4Add Texture 4Add Texture 4

3. Izradite i Stilizirajte Tekst

1. korak

Izradite tekst koristeći font Ballpark Weiner i smjestite taj sloj ispod sloja na kojem se nalazi slika 9. Tekstu podesite Color na #7bb6cf i Size na 150 pt.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

Dvaput kliknite na sloj sa tekstom da primijenite sljedeći stil sloja (layer style):

2. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Size: 10
 • Uklonite oznaku s kućice Use Global Light
 • Angle: 11
 • Altitude: 64
 • Gloss Contour: Cone - Inverted
 • Označite Anti-aliased kućicu
 • Highlight Mode: Vivid Light
 • Opacity: 75%
 • Shadow Mode:
 • Color: #474747
 • Opacity: 75%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

3. korak

Dodajte Contour sa ovim postavkama:

 • Contour: Guassian - Inverse
 • Označite Anti-aliased kućicu
 • Range: 65%
ContourContourContour

4. korak

Dodajte Texture sa sljedećim postavkama:

 • Pattern: Rubber grip
TextureTextureTexture

5. korak

Dodajte Inner Shadow sa ovim postavkama:

 • Color: #2a84a9
 • Distance: 0
 • Size: 5
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

6. korak

Dodajte Inner Glow sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Linear Light
 • Opacity: 44%
 • Noise: 50%
 • Color: Upotrijebite drum 10 gradijentnu ispunu
 • Source: Center (sredina)
 • Size: 21
 • Contour: Cone - Shaallow
Inner GlowInner GlowInner Glow

7. korak

Dodajte Satin sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Linear Light
 • Color: #fff1c0
 • Opacity: 25%
 • Angle: 7
 • Distance: 108
 • Size: 35
 • Contour: Ring - Triple
 • Označite Anti-aliased kućicu
 • Označite Invert kućicu
SatinSatinSatin

8. korak

Dodajte Gradient Overlay sa sljedećim postavkama:

 • Blend Mode: Overlay
 • Opacity: 42%
 • Upotrijebite dolje prikazanu gradijentnu ispunu
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

9. korak

Dodajte Pattern Overlay sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Soft Light
 • Pattern: Nebula
Pattern OverlayPattern OverlayPattern Overlay

10. korak

Dodajte Drop Shadow sa sljedećim postavkama:

 • Color: #1b1635
 • Opacity: 100%
 • Distance: 7
 • Size: 10
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

Čestitam! Završili ste

U ovom kratkom savjetu upotrijebili smo jednostavan gradijent i par tekstura za izradu pozadine.   Zatim smo napisali tekst i stilizirali ga sa nekoliko različitih efekata kako bismo postigli izgled zmijske teksture.

Ispod možete ostaviti svoje komentare, prijedloge i rezultate.

Final ResultFinal ResultFinal Result
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads