Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Photo Manipulation

Kako Izraditi Eksplodirajuću Planetu u Adobe Photoshopu

Scroll to top
Read Time: 9 mins
This post is part of a series called Astronomical Graphic Design.
How to Customise a Business Card Template in Adobe InDesign
Amazing Timelapse of Exploding Planet Illustration

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorialu ću vam pokazati kako izraditi raspucanu i eksplodirajuću planetu. Početi ćemo sa savršeno dobrom planetom i razbiti je kao jaje! Ili barem kao jaje koje lebdi u svemiru i u sebi ima eksploziju energije. Ovaj tutorial je dio većeg seta instrukcija o izradi epske scene svemirske borbe, koju možete naći u Tuts+ lekciji: Napredna Foto Manipulacija 2.Dio

Resursi za Tutorial

Dodao sam fotografije i teksture koje su korištene za izradu ovog efekta. Besplatno su dostupne i možete ih upotrijebiti za vlastite osobne projekte. Sa strane potražite Download Attachments poveznicu, zatim pohranite ExplodingPlanetAssets.zip datoteku i ekstrahirajte datoteke koje se nalaze u njoj kako biste pratili i pridružili nam se u našoj galaktičkoj avanturi u super zločinu dok razbijamo planetu!

Zip datoteka sadrži pet referentnih fotografija ispucane betonske kugle, MainImage.jpg datoteku koja služi za pozadinu svemirske scene i PlanetRender.jpg datoteku koju ćemo upotrijebiti kao početnu točku planetarnog uništenja.

Upoznajte se sa Temom

Ovaj tutorial pokriva mali dio mnogo većeg projekta sadržanog u Advanced Photo Manipulation 2 kursu. U tom kursu, upotrijebili smo serije fotografija da kreiramo prilagođenu 'seamless' teksturu planeta.

Use photographs and custom brushes to create a seamless planet textureUse photographs and custom brushes to create a seamless planet textureUse photographs and custom brushes to create a seamless planet texture

Zatim je ta tekstura prenesena na kuglu koristeći 3D alate u Photoshopu.

Map the planet texture onto a 3D sphereMap the planet texture onto a 3D sphereMap the planet texture onto a 3D sphere

Prilagođeni su svi kutovi kamere i svjetlina i slika je renderirana.

The final rendered version of the 3D planetThe final rendered version of the 3D planetThe final rendered version of the 3D planet

To nas dovodi do točke gdje počinje ovaj tutorial. Imamo ovaj savršeno dobru kamenu planetu koja izgleda upravo kao da preklinje da eksplodira. Hajde da vidimo možemo li joj udovoljiti!

1. Raspucajte Stvari

1. korak

Izvorne datoteke za ovaj tutorial sadrže serije fotografija nekih kipova u obliku kugle od ispucanog betona. Savršen su resurs za izradu realističnih napuklina naše planete osuđene na propast. Otvorite ih u Photoshopu kako bi odmah bile spremne za upotrebu.

Photos of cracked concrete spheresPhotos of cracked concrete spheresPhotos of cracked concrete spheres

2. korak

Upotrijebite Elliptical Marquee Tool (M) da napravite kružnu selekciju oko kugle. Kopirajte je na novi sloj sa Layer > New > Layer Via Copy (Control-J)

Copy the sphere to its own layerCopy the sphere to its own layerCopy the sphere to its own layer

3. korak

Slika treba biti prilagođena tako da napukline budu tamne ali ostatak betona gotovo bijeli. Upotrijebite Image > Adjustments > Levels (Control-L) kako biste upravo to i postigli. Povucite slajder s desne strane prema sredini dok beton ne postane bijeli, zatim povucite lijevi slajder prema unutra dok napukline ne postanu tamne.

Use Levels to increase contrastUse Levels to increase contrastUse Levels to increase contrast

4. korak

Podesite Blend Mode u Multiply, zatim duplicirajte sloj sa Layer > Duplicate. Izradite nekoliko duplikata da napukline postanu vidljivije.

Increase teh cracked appearance by duplicating the layerIncrease teh cracked appearance by duplicating the layerIncrease teh cracked appearance by duplicating the layer

5. korak

Nastavite raditi sve više napuklina i rotirati slojeve koristeći Edit > Free Transform (Control-T) alat. Dodatno pojačajte efekt polaganjem dodatnih tekstura napuklina s drugih referentnih fotografija i izvoditi iste operacije kao u prijašnja tri koraka.

Adding more cracks by using additional photo texturesAdding more cracks by using additional photo texturesAdding more cracks by using additional photo textures

6. korak

Nastavite smještati napukline prema rasporedu koji želite. Eksplozija bi trebala imati epicentar: točka u kojoj se zapravo detonira oružje za uništavanje planete. Usredotočite se na izradu konvergencije napuklina smještajući razne slojeve. To će zahtijevati rotiranje i pozicioniranje nekih od slojeva tako da se oblici kugli ne usklade poravnavanjem.

Creat an epicenter of destructionCreat an epicenter of destructionCreat an epicenter of destruction

7. korak

Selektirajte sve slojeve napuklina i grupirajte ih zajedno sa Layer > Group Layers (Control-G). Izradite još jednu eliptičnu selekciju i upotrijebite je kao grupnu masku pritiskom na Add Layer Mask ikonu na dnu Layers kartice.

Use a group mask to reform the spherical shapeUse a group mask to reform the spherical shapeUse a group mask to reform the spherical shape

8. korak

Dodajte Levels Adjustment Layer i povucite vanjske ručke unutra drastično pojačavajući kontrast. Zatim dodajte Inverse Adjustment Layer da promijenite napukline u bijelu boju a površinu kugle u crnu.

Inverse adjustment layer to swap black and whiteInverse adjustment layer to swap black and whiteInverse adjustment layer to swap black and white

9. korak

Možda ćete primijetiti neke neobične okrugle artefakte uzrokovane transformacijom nekih slojeva teksture. Locirajte te slojeve i upotrijebite Eraser Tool (E) da uklonite problem sa pikselima. Zatim držite pritisnutu tipku Alt i idite na Layer > Merge Visible da kreirate sjedinjeni sloj konačne teksture napuklina.

Final cracked texture merged into a single layerFinal cracked texture merged into a single layerFinal cracked texture merged into a single layer

2. Primijenite Izravno na Planetu

1. korak

Otvorite datoteku PlanetRender.psd iz priloženih datoteka. Povucite sjedinjenu teksturu napuklina na datoteku planete i položite je izravno na sloj planete. Podesite Blend Mode u Screen i zatim sa Transform funkcijom transformirajte teksturu sve dok neće pristajati obliku planete.

Setting the cracked texture onto the planetSetting the cracked texture onto the planetSetting the cracked texture onto the planet

2. korak

Napukli dijelovi bi trebali imati zamjetan plavi sjaj koji indicira da su rezultat energične eksplozije. Najbolji način da kreirate taj efekt je dodajući Gradient Map sloj za prilagođavanje (adjustment layer). Zatim prikvačite 'adjustment layer' sloj na MergedLayer sloj držeći tipku Alt dok klikćete liniju između slojeva u Layers kartici. To će ograničiti efekte Gradient mape samo na teksturu napuklina, a ne na sloj planete.

Clip a Gradient Map adjustment layer to the texture layerClip a Gradient Map adjustment layer to the texture layerClip a Gradient Map adjustment layer to the texture layer

Otvorite Gradient Editor za Gradient Map i prilagodite gradijent da odgovara sljedećim postavkama.

Gradient settings for the glowing cracksGradient settings for the glowing cracksGradient settings for the glowing cracks

Zatim 'adjustment layer' sloju podesite Blend Mode u Linear Dodge kako biste dovršili efekt sjaja.

Use Linear Dodge to finalize the glowing effectUse Linear Dodge to finalize the glowing effectUse Linear Dodge to finalize the glowing effect

3. korak

Selektirajte planetu, napuklu teksturu i slojeve gradijent mape te od njih izradite sjedinjeni sloj držeći pritisnutu tipku Alt dok idete na Layer > Merge Visible. Zatim sakrijte ostatak slojeva i ostavite za rad samo novi sjedinjeni sloj. Promijenite naziv sjedinjenog sloja u CrackedPlanet.

Merged layer of the cracked planetMerged layer of the cracked planetMerged layer of the cracked planet

3. Razbijte

1. korak

Sada je vrijeme da razbijemo stvari! Dobra ideja je duplicirati sjedinjeni sloj sa Layer > Duplicate i sakriti original jer će stvari postati neuredne! Uzmite Magnetic Lasso Tool (L) i provjerite karticu sa postavkama da provjerite je li Width (širina) podešena na 10%, Contrast na 10% i Frequency na 60.

Magnetic Lasso Tool settingsMagnetic Lasso Tool settingsMagnetic Lasso Tool settings

2. korak

Pažljivo pratite uzduž osvjetljenih napuklina da napravite selekciju koja ocrtava linijom jedan fragment planete. Alat će pokušati automatski pratiti rubove, ali vi možete, klikćući po rubovima, pomoći usmjeravati automatizirani proces.

Use the Magetic Lasso Tool to outline a planet fragmentUse the Magetic Lasso Tool to outline a planet fragmentUse the Magetic Lasso Tool to outline a planet fragment

3. korak

Idite na Layer > New > New Layer Via Cut (Shift-Control-J) to da izradite novi sloj od selektiranog fragmenta. Zatim upotrijebite Move Tool (V) da lagano pomaknete dio. Također razmislite o tome da ga samo malo rotirate od epicentra eksplozije.

4. korak

Ponavljajte proces dok ne kreirate na desetke fragmenata planete. Zatim sve te slojeve selektirajte i grupirajte ih zajedno sa Layer > Group Layers (Control-G).

A fragmented PlanetA fragmented PlanetA fragmented Planet

5. korak

Izradite sjedinjeni (Merge) sloj od svih fragmenata planete i dodajte Inner Glow stil sloja (layer style) sa Size (veličinom) podešenom na 70 px i bojom #afb6f6

Inner Glow settingsInner Glow settingsInner Glow settings

Promijenite Blend Mode u Multiply i smanjite Opacity na 87%.

Result of the Inner Glow on the merged pieces layerResult of the Inner Glow on the merged pieces layerResult of the Inner Glow on the merged pieces layer

6. korak

Izradite novi sloj (New Layer) ispod slojeva fragmenata planete i nazovite ga "LightRing". Napravite kružnu selekciju oko vanjskog ruba originalne kugle planete i ispunite je bijelom bojom koristeći Edit > Fill. Otkažite selekciju sa Select > Deselect (Control-D) i idite na Filter > Blur > Gaussian Blur. Podesite Blur Radius na 30 Pixels da kreirate blagi sjaj oko razbijene planete.

Light ring created by a simple blurLight ring created by a simple blurLight ring created by a simple blur

7. korak

Idite na PlanetFragments grupu i dodajte Gradient Overlay stil sloja (Layer Style) da stilizirate grupu. Da, stilovi se mogu primijeniti i na grupe, a ne samo na individualne slojeve! Podesite Blend Mode u Overlay i Style u Radial. Ostavite Gradient na zadanoj postavci Black to White (iz crne u bijelu). Zatim na radnoj površini povucite sredinu gradijenta prema donjem desnom dijelu planete potamnjujući ga, dok gornji lijevi dio posvijetlite. 

Settings for the Gradient Overlay layer styleSettings for the Gradient Overlay layer styleSettings for the Gradient Overlay layer style
The gradient center is adjustable Just drag itThe gradient center is adjustable Just drag itThe gradient center is adjustable Just drag it

4. Eksplozija Energije

U ovom je koraku izuzetno važno da radna površina za crtanje bude savršeni kvadrat. Ako koristite preuzete datoteke za ovaj tutorial, trebalo bi biti sve u redu. Ali ako koristite ovu tehniku na nekom vlastitom projektu, tada idite na Image > Canvas Size (Alt-Control-C) i pazite da Width (širina) i  Height (visina) imaju iste piksel dimenzije.

1. korak

Izradite duplikat LightRing sloja i pomaknite ga na vrh poredanih slojeva. Napravite selekciju fragmenata planete tako da pritisnete Control-kliknete na sličicu (thumbnail) sjedinjenog sloja. Provjerite je li LightRing copy sloj još uvijek aktivan sloj i pritisnite 'backspace' tipku da obrišete selektirane piksele. Zatim poništite selekciju sa Select > Deselect (Control-D).

Duplicate the Blur layer and delete the outline of the fragmentsDuplicate the Blur layer and delete the outline of the fragmentsDuplicate the Blur layer and delete the outline of the fragments

2. korak

Dodajte novi sloj ispod LightRing copy sloja i ispunite ga crnom. Sjedinite ovaj sloj sa LightRing copy slojem koristeći Layer > Merge Down (Control-E), zatim podesite 'blending mode' u Multiply. Ovaj korak ne stvara nikakvu vizualnu razliku, ali kako bi sljedećih nekoliko koraka pravilno funkcioniralo, sloj mora biti ispunjen pikselima, čak nevidljivim pikselima. 

Fill the layer gaps with invisible pixelsFill the layer gaps with invisible pixelsFill the layer gaps with invisible pixels

3. korak

Duplicirajte LightRing copy sloj i promijenite mu naziv u EnergyExplosion. Idite na Filter > Distort > Polar Coordinates. Upotrijebite Polar to Rectangular opciju da kreirate ludi uzorak od napuklina svijetla.

Polar Coordinates distortionPolar Coordinates distortionPolar Coordinates distortion

Vjerujte mi, znam kako smiješno to sada izgleda, ali biti će fantastično!

Strange pattern from the Polar Coordinates distortionStrange pattern from the Polar Coordinates distortionStrange pattern from the Polar Coordinates distortion

4. korak

Rotirajte sloj za četvrtinu u smjeru kazaljki na satu sa Edit > Transform > Rotate 90 clockwise.

Rotate clockwise a quarter turnRotate clockwise a quarter turnRotate clockwise a quarter turn

5. korak

Sada ćemo raznijeti taj uzorak sa malo Photoshop vjetra! Idite na Filter > Stylize > Wind. Podesite Method u Blast Direction u From the Right.

Stylize wind settingsStylize wind settingsStylize wind settings

Pritisnite Control-F da ponovite filter. Ponovite ga osam ili devet puta dok uzorak ne postigne lijep vjetrom raspiren izgled.

Wind blown appearanceWind blown appearanceWind blown appearance

6. korak

Duplicirajte EnergyExplosion sloj i idite na Filter > Blur > Motion Blur. Podesite Angle u 0 i Distance na 100 px.

Motion Blur to enhance the wind blown effectMotion Blur to enhance the wind blown effectMotion Blur to enhance the wind blown effect

7. korak

Na tipkovnici držite pritisnutu tipku Shift i dva ili tri puta pritisnite tipku lijeve strelice (Left Arrow Key) da zamućenje pomaknete u lijevo. Zatim idite na Layer > Merge Down (Control-E) da sjedinite sloj zamagljenja sa slojem vjetra. Rotirajte sloj natrag na svoje mjesto sa Edit > Transform > Rotate 90 Counter Clockwise.

Rotate a quarter turn back counter clockwiseRotate a quarter turn back counter clockwiseRotate a quarter turn back counter clockwise

8.korak

Vratite sloj u njegov originalni oblik koristeći opet Filter > Distort > Polar Coordinates ali ovaj puta upotrijebite Rectangular to Polar postavku.

Reversing the Polarity of the distortionReversing the Polarity of the distortionReversing the Polarity of the distortion

To nam pruža zbilja 'cool' efekt "eksplozije svijetla"! Vidite, nisam li vam obećao da će biti fantastično?

Light Explosion EffectLight Explosion EffectLight Explosion Effect

9. korak

Kako biste kreirali još dramatičniji efekt, idite na Filter > Blur > Radial Blur. Podesite Blur Method u Zoom, Amount u 30, i Quality na Best.

Use Radial Blur set to Zoom to enhance the explosion effectUse Radial Blur set to Zoom to enhance the explosion effectUse Radial Blur set to Zoom to enhance the explosion effect

10. korak

Dodajte Layer Mask sloju EnergyExplosion i na masci upotrijebite kist mekog ruba podešen na 50% Opacity sa crnom bojom kako biste polako i blago iščeznuli efekt rasprsnuća na određenim dijelovima. Ideja je da kreirate neravnomjernu disperziju eksplozije. Očekivali bismo vidjeti snažniji efekt na dijelovima koji zraže iz većih pukotina.

Mask out areas of the explosion effectMask out areas of the explosion effectMask out areas of the explosion effect

11. korak

Dodajmo sada eksploziji električno plavi ton. Dodajte Hue/Saturation Adjustment Layer i prikvačite ga na EnergyExplosion sloj. Onemogućite Colorize opciju i podesite Hue na 231 i Saturation na 60. Ostavite Lightness na 0. Zatim promijenite Blend Mode 'adjustment layer' sloja u Color.

Adding a blue tint to the energy explosionAdding a blue tint to the energy explosionAdding a blue tint to the energy explosion

5. Dodajte Uništenu Planetu Svemirskoj Sceni

Sada možemo uklopiti našu uništenu planetu u veću svemirsku scenu. Kada komponiramo novi element u scenu, uvijek je dobro zadržati ga što je moguće editabilnijim kako ne biste morali ponavljati svoj rad ispočetka ukoliko morate napraviti neka ugađanja ili promjene.

1. korak

Otvorite MainImage.jpg datoteku iz priloženih datoteka s kursa. Ova scena je dio veće scene korištene u tečaju. Već je sve podešeno da na datoteku smjestite svoju uništenu planetu.

The larger space sceneThe larger space sceneThe larger space scene

2. korak

Selektirajte sve vidljive teksture planete i grupirajte ih zajedno sa Layer > Group Layers (Control-G), zatim odvucite cijelu planetu na svemirsku scenu.

Add the destroyed planet to a space sceneAdd the destroyed planet to a space sceneAdd the destroyed planet to a space scene

3. korak

Efekt je malo prejak za scenu: bijeli dijelovi eksplozije postaju razneseni, i gubimo detalje. Hajde da ga okrenemo samo malo. Otvorite grupu planete i pronađite EnergyExplosion sloj. Smanjite Fill postavku na 70%.

Reduce the effect slightly by adjusting the Fill settingReduce the effect slightly by adjusting the Fill settingReduce the effect slightly by adjusting the Fill setting

4. korak

Sada, ćemo primijeniti vrlo blago prilagođavanje svjetlini planeta. Dodajte novi sloj iznad grupe planete i upotrijebite Gradient Tool (G) sa Radial načinom koristeći Black to Transparent gradijent. Dodajte blagi gradijent donjoj desnoj strani planete da prikažete taj dio da se čini kao da je više u sjeni.

Add a slight shadow area to the exploding planetAdd a slight shadow area to the exploding planetAdd a slight shadow area to the exploding planet

Zaključak

Pa, evo naše konačne slike. Prilično dramatična scena sa planetom koja eksplodira u dijelove. Sada smo postigli potpuni super-ništavni način! Samo se pazite tog hrabrog mladog heroja koji će sigurno doći i pokvariti naše zlokobne planove o galaktičkoj dominaciji! Nadam se da ste dobili nekoliko novih vještina ili ideja iz ovog tutoriala i potičem vas da objavite svoje rezultate ispod u komentarima, Volio bih vidjeti vaš rad!

Final Exploding Planet imageFinal Exploding Planet imageFinal Exploding Planet image

Želite još?

Ovaj tutorial je jedan mali dio mnogo većeg seta instrukcija koje ćete pronaći u Tuts+ kursu: Napredna Foto Manipulacija 2. Dio. Taj tečaj je serija od 21 videa koja sadrži tri i po sata detaljnih instrukcija kako kreirati ovu kompleksnu borbenu scenu.

Final Space Battle scene from the courseFinal Space Battle scene from the courseFinal Space Battle scene from the course
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.