Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Layer Styles

Kako Izraditi Lagani Neon Tekst Efekt sa "Layer Styles" u Adobe Photoshopu

Scroll to top
Read Time: 5 min

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorialu ću vam pokazati kako izraditi zgodan 'acid' tekst efekt, koristeći stilove slojeva ('layer styles').

Ovaj efekt dio je mojeg "text style pack" (paketa stilova teksta) na GraphicRiver-u.

Photoshop Font Style 06Photoshop Font Style 06Photoshop Font Style 06

Uvod

Tijekom ovog tutoriala korišteni su sljedeći resursi:

Prije nego što počnete sa kreiranjem svoj 'mock-up' teksta, preuzmite i instalirajte font. Pomoći će vam postići identičan rezultat kao što je moj.

1. Kako Izraditi Uzorak

1. korak

Otvorite Photoshop (ja koristim Potoshop CS6), idite na File > New, i napravite novi 6 x 6 px dokument (Background Contents morate podesiti na Transparent).

Creating a New DocumentCreating a New DocumentCreating a New Document

2. korak

Prebacite na Pencil Tool, podesite veličinu na 1 px i nacrtajte dijagonalne linije.

Pattern ImagePattern ImagePattern Image

3. korak

Pritisnite Control-A da selektirate sliku i idite na Edit > Define Pattern. U Name polje upišite DL Pattern.

Saving the PatternSaving the PatternSaving the Pattern

Sada je uzorak dodan u biblioteku (library) i biti će korišten u sljedećem koraku.

2. Kako Izraditi Pozadinu

1. korak

Napravite novi 4000 x 1420 px dokument sa rezolucijom od 300 pixels/inch. Podesite Background Content kao Transparent.

Creating a New DocumentCreating a New DocumentCreating a New Document

2. korak

Idite na Layer > New Fill Layer > Gradient, i u Name polje upišite Background.

Adding the GradientAdding the GradientAdding the Gradient

3. korak

Photoshop će otvoriti novi dijaloški okvir. Kliknite na Gradient okvir da izradite gradijentnu ispunu koristeći boje #535353 s lijeva i #373737 zdesna. Nakon toga, kliknite OK.

Set colors of GradientSet colors of GradientSet colors of Gradient

4. korak

Selektirajte Background i idite na Layer > Group Layers (ili pritisnite Control-G). Promijenite mu grupu u Background i zatvorite.

Organize layers and folders Organize layers and folders Organize layers and folders

3. Kako Izraditi Tekst kao 'Smart Object'

Ovo će vam pomoći da promijenite tekst u nekoliko klikova.

1. korak

Odaberite Type Tool (T) i odaberite Intro font. Podesite Font Size na oko 230 pt. Napišite "ACID" velikim slovima. Boja teksta nije važna.

Acid TextAcid TextAcid Text

2. korak

Odaberite ACID sloj, pritisnite Control-A, odaberite Move Tool, i pritisnite Align vertical center i Align horizontal center. To će pomaknuti sloj teksta u sredinu dokumenta.

Align The TextAlign The TextAlign The Text

3. korak

Provjerite prvo je li selektiran ACID sloj. Dvaput kliknite mišem na ime sloja i promijenite ga u Text Layer. Pritisnite Enter da primijenite promjenu.

Renaming The LabelRenaming The LabelRenaming The Label

4. sloj

Idite na Layer > Smart Objects > Convert to Smart Object (ili kliknite desnim gumbom miša na Text Layer i odaberite Convert to Smart Object).

Convert to Smart ObjectConvert to Smart ObjectConvert to Smart Object

5. korak

Odaberite Smart Object i duplicirajte ga četiri puta. Sada ćete dobiti pet kopija Smart Object-a. Promijenite naziv svakog sloja od vrha do dna koristeći predložak: Text _[number]. Odaberite sve pametne objekte (smart object) i grupirajte ih. Promijenite ime grupe u Text.

Duplicating The Smart ObjectsDuplicating The Smart ObjectsDuplicating The Smart Objects

4. Kako Izraditi Text_1 Stilove Sloja

Počnimo od vrha prema dnu.

1. korak

Prije svega, promijenite Fill Opacity na 0.

Changing Fill OpacityChanging Fill OpacityChanging Fill Opacity

2. korak

Dvaput kliknite na Text_1 sloj da primijenite sljedeći stil sloja. Dodajte Pattern Overlay sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Overlay
 • Opacity: 100%
 • Kliknite na Pattern i odaberite uzorak koji smo izradili ranije
 • Scale: 100%
Pattern OverlayPattern OverlayPattern Overlay

Kao rezultat, trebali biste dobiti sljedeću sliku:

ResultResultResult

5. Kako Izraditi Text_2 Stilove Sloja

Kliknite desnim gumbom miša na sloj i odaberite Blending Options da izradite Layer Style.

1. korak

Promijenite Fill Opacity na 0.

Changing Fill OpacityChanging Fill OpacityChanging Fill Opacity

2. korak

Dodajte Stroke sa ovim postavkama:

 • Size: 20 px
 • Position: Outside
 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Fill Type: Gradient
 • Gradient: od #001100 do #00450b
 • Style: Linear
 • Angle: 90°
 • Scale: 100%
 • Uklonite oznaku s Reverse i Dither
StrokeStrokeStroke

3. korak

Sada dodajte Inner Glow:

 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Noise: 0%
 • Color: #ffa81f
 • Technique: Softer
 • Source: Edge
 • Choke: 100%
 • Size: 10 px
 • Anti-aliased ostavite neoznačeno
 • Range: 100 %
 • Jitter: 0%
Inner GlowInner GlowInner Glow

4. korak

Dodajte Gradient Overlay sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Normal
 • Uklonite oznaku s Reverse i Dither
 • Opacity: 100%
 • Kliknite na Gradient i podesite: #aede00 na 0%, #759b00 na 50%, #cdfc00 na 51% i #cdfc00 na 100%
 • Style: Linear
 • Angle: 90°
 • Scale: 100 px
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

Tekst bi trebao izgledati otprilike ovako:

ResultResultResult

6. Kako Izraditi Text_3 Stilove Sloja

Dvaput kliknite na sloj Text_3 da primijenite stil sloja. Dodajte Stroke sa ovim postavkama:

 • Size: 30 px
 • Position: Outside
 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Fill Type: Color
 • Color: #00450b
StrokeStrokeStroke

Rezultat ovog koraka:

ResultResultResult

7. Kako Izraditi Text_4 Stilove Sloja

Kliknite desnim gumbom miša na sloj teksta i odaberite Blending Options da izradite Layer Style (stil sloja).

1. korak

Dodajte Stroke sa ovim postavkama:

 • Size: 50 px
 • Position: Outside
 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Fill Type: Gradient
 • Gradient: od #ad036d do #e4024d
 • Style: Linear
 • Angle: 90°
 • Scale: 100%
 • Uklonite oznake na Reverse i Dither
StrokeStrokeStroke

2. korak

Sada dodajte Drop Shadow:

 • Blending Mode: Normal
 • Odaberite boju #000000
 • Opacity: 13%
 • Uklonite oznaku s Use Global Light kućice prije nego što podesite Angle: 135°
 • Distance: 20 px
 • Spread: 100%
 • Size: 60
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

Rezultat:

ResultResultResult

8. Kako Izraditi Text_5 Stilove Sloja

Prije nego što dodate stilove teksta, selektirajte ovaj sloj i pomaknite ga dolje za 20 px.

1. korak

Dodajte Stroke sa ovim postavkama:

 • Size: 70 px
 • Position: Outside
 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Fill Type: Gradient
 • Gradient: od #75064b do #991641
 • Style: Linear
 • Angle: 90°
 • Scale: 100%
 • Uklonite oznake Reverse i Dither
StrokeStrokeStroke

2. korak

Dodajte Drop Shadow sa ovim postavkama:

 • Blending Mode: Normal
 • Odaberite boju #000000
 • Opacity: 40%
 • Uklonite oznaku na Use Global Light kućici i zatim podesite Angle: 135°
 • Distance: 60 px
 • Spread: 100%
 • Size: 45
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

Čestitam, Završili Ste!

'Acid' tekst efekt je završen i ovdje je gotova slika. Nadam se da ste uživali u tutorialu.

Ne zaboravite s nama podijeliti svoj rezultat.

Usput, ako želite promijeniti tekst, dvaput kliknite na Smart Object ikonu i Photoshop će otvoriti novu PSB datoteku. Promijenite tekst, idite na File > Save da spremite promjene i File > Close da zatvorite tu datoteku. Nakon toga, vaša datoteka će se ažurirati u novu riječ.

Final ResultFinal ResultFinal Result
Konačan Rezultat

Ovaj efekt možete kupiti kao dio mojeg "text style pack" (paketa sa stilovima teksta) na GraphicRiver-u.

Photoshop Font Style 06Photoshop Font Style 06Photoshop Font Style 06
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads