Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Kako Izraditi Jednostavan Tekst Efekt sa Zlatnim Šljokicama u Adobe Photoshopu

Scroll to top
Read Time: 4 min

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorijalu ćete vidjeti super brz i jednostavan način za izradu sjajnog, svjetlucavog tekst efekta napravljenog od nekoliko stilova za slojeve. Počnimo!

Ovaj tekst efekt je inspiriran mnogim stilovima za slojeve dostupnih na Envato Marketu.

Elementi Potrebni za Tutorijal

Tijekom izrade ovog tutorijala korišteni su sljedeći elementi:

1. Izradite Pozadinu

1. korak

Izradite novi dokument dimenzija 850 x 600 px i izradite duplikat Background sloja.

Duplicate the Background LayerDuplicate the Background LayerDuplicate the Background Layer

2. korak

Dvaput kliknite na Background copy sloj kako biste primijenili Grdient Overlay efekt sa ovim postavkama:

 • Označite Dither kućiccu
 • Style: Radial
 • Scale: 150%
 • Kliknite Gradient okvir da napravite gradijentnu ispunu za koju upotrijebite boju #3d3d3d slijeva i boju #151515 zdesna.
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

3. korak

Smjestite Unrestricted grey soft grunge sliku na Background copy sloj, i zatim idite na Edit > Transform > Rotate 90° Counter Clockwise, i promijenite veličinu onoliko koliko je potrebno.

Nakon toga promijenite ime sloja s teksturom u BG Texture i zatim sloju promijenite Blend Mode u Overlay te podesite Opacity na 75%.

Add the Background TextureAdd the Background TextureAdd the Background Texture

4. korak

Na dnu Layers kartice kliknite ikonu Create new fill or adjustment layer i odaberite Hue/Saturation.

HueSaturationHueSaturationHueSaturation

5. korak

Promijenite Hue na 155, Saturation na -50, i Lightness na -9.

HueSaturation SettingsHueSaturation SettingsHueSaturation Settings

2. Napravite Tekst i Definirajte Glitter Uzorak

1. korak

Napišite tekst Velikim Slovima koristeći font RockoUltraFLF kojem podesite Size na 200 pt.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

2. korak

Napravite duplikat sloja sa tekstom, i kopiji promijenite Fill vrijednost na 0.

Duplicate the Text LayerDuplicate the Text LayerDuplicate the Text Layer

3. krak

Iz Wastedshame Free Glitter Patterns uzoraka otvorite sliku sa šljokicama po vlastitom izboru i idite na Edit > Define Pattern, te kliknite OK.

To će dodati sliku šljokica kao uzorak koji sada možete pronaći u svojim postavkama.

Define the Glitter PatternDefine the Glitter PatternDefine the Glitter Pattern

3. Stilizirajte Originalni Sloj sa Tekstom

Dvaput kliknite originalni sloj sa tekstom da primijenite sljedeći stil za sloj:

1. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Size: 9
 • Soften: 8
 • Označite Anti-aliased prozorčić
 • Highlight Mode: Vivid Light
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

2. korak

Dodajte Contour sa ovim postavkama:

 • Contour: Half Round
 • Označite Anti-aliased prozorčić
 • Range: 100%
ContourContourContour

3. korak

Dodajte Stroke sa ovim postavkama:

 • Size: 1
 • Position: Inside
 • Blend Mode: Color Dodge
 • Fill Type: Gradient
 • Označite Gradient okvir da napravite gradijent
StrokeStrokeStroke

4. korak

Kako biste izradili gradijent, morati ćete kliknuti ispod gradijentne trake da dodate točke za boje (Color Stops) i kada kliknete na svaku točku, tada možete promijeniti Color i Location vrijednosti (za boju i lokaciju). Evo vrijednosti za točke boja koje ćete upotrijebiti slijeva na desno.

Color - Location (boja-lokacija)

 • #272727 - 0%
 • #4f3662 - 32%
 • #8163a6 - 67%
 • #ebdffe - 100%

Kada završite sa izradom gradijentne ispune, kliknite gumb New da dodate te postavke..

Create the Gradient FillCreate the Gradient FillCreate the Gradient Fill

5. korak

Dodajte Inner Shadow sa sljedećim postavkama:

 • Opacity: 35%
 • Distance: 0
 • Size: 27
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

6. korak

Dodajte Inner Shadow sa sljedećim postavkama:

 • Blend Mode: Vivid Light
 • Opacity: 100%
 • Color: #999891
 • Technique: Precise
 • Size: 90
 • Contour: Rolling Slope - Descending
Inner GlowInner GlowInner Glow

7. korak

Dodajte Satin sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Multiply
 • Color: #0d3537
 • Opacity: 50%
 • Angle: 90
 • Distance: 50
 • Size: 60
 • Contour: Linear
 • Označite Anti-aliased kućicu
 • Označite Invert kućicu
SatinSatinSatin

8. korak

Dodajte Gradient Overlay sa ovim postavkama:

 • Označite Dither prozorčić
 • Scale: 150%
 • Upotrijebite istu gradijentnu ispunu koju ste upotrijebili za Stroke efekt
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

9. korak

Dodajte Drop Shadow sa ovim postavkama:

 • Color: #a3a3a3
 • Opacity: 80%
 • Uklonite oznaku s kućice Use Global Light 
 • Angle: 132
 • Distance: 17
 • Size: 35
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

To će dodati stil prvom sloju teksta.

Styled Text Layer 1Styled Text Layer 1Styled Text Layer 1

4. Stilizirajte Kopiju Sloja sa Tekstom

Dvaput kliknite kopiju sloja sa tekstom i primijenite sljedeći stil za sloj:

1. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Size: 9
 • Soften: 8
 • Gloss Contour: Ring
 • Označite Anti-aliased kućicu
 • Highlight Mode: Vivid Light
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

2. korak

Dodajte Contour sa ovim postavkama:

 • Označite Anti-aliased kućicu
ContourContourContour

3. korak

Dodajte Inner Glow sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Vivid Light
 • Opacity: 100%
 • Noise: 30%
 • Color: #999891
 • Technique: Precise
 • Size: 90
 • Contour: Ring - Double
Inner GlowInner GlowInner Glow

4. korak

Dodajte Gradient Overlay sa ovim postavkama:

 • Označite Dither kućicu
 • Blend Mode: Soft Light
 • Opacity: 20%
 • Scale: 150%
 • Kliknite Gradient okvir i izradite gradijent prikazan ispod:

Color - Location (boja-lokacija)

 • #272727 - 0%
 • #575653 - 32%
 • #a09d93 - 66%
 • #fef7df - 100%
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

5. korak

Dodajte Pattern Overlay sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Lighter Color
 • Pattern: glitter-yellow.jpg
 • Scale: 50%
Pattern OverlayPattern OverlayPattern Overlay

To će stilizirati drugi sloj sa tekstom i dodati svjetlucavi dio.

Styled Text Layer 2Styled Text Layer 2Styled Text Layer 2

5. Podesite Završne Detalje za Konačan Rezultat

1. korak

Kako biste pojačali intenzitet efekta, napravite duplikat copy sloja sa tekstom i zatim sloju copy 2 povisite Opacity vrijednost na oko 60%.

Intensify the EffectIntensify the EffectIntensify the Effect

2. korak

I konačno, dodajte Gradient Map sloj za podešavanje iznad svih drugih slojeva.

Izradite gradijentnu ispunu sa bojom #566d7c slijeva, bojom #9a9c8a u sredini, i bojom #fddea2 zdesna.

Zatim promijenite na sloju za podešavanje (adjustment layer) Blend Mode u Linear Light i Opacity na 15%.

Gradient Map Adjustment LayerGradient Map Adjustment LayerGradient Map Adjustment Layer

Čestitam! Završili ste

U ovom tutorijalu smo sa gradijentnom ispunom i teksturom izradili jednostavnu pozadinu. Zatim smo izradili dva sloja sa tekstom i svaki od njih stilizirali kako bismo napravili efekt.

I na kraju smo pojačali efekt dodajući sloj za podešavanje boje kako bismo dovršili rad.

Ispod možete ostaviti svoje komentare, prijedloge i rezultate.

Final ResultFinal ResultFinal Result
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.