Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
  1. Design & Illustration
  2. Weddings

Kako u Adobe InDesignu Napraviti Pozivnicu za Vjenčanje Koristeći Dizajn sa Vodenim Bojama

This post is part of a series called How to Create a Wedding Invite.
How to Create a Wedding Invitation With Cool Post-Print Effects
How to Create a Laser-Cut Wedding Invitation in Illustrator and InDesign

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Slikarski dizajn je trenutno veliki trend u izradi pozivnica za vjenčanje. Romantične, a opet ne previše feminizirane i cvjetne, imaju cool stil koji je savršen za opuštenije ceremonije, ceremonije u prirodi i sl.

U ovom tutorijalu koji je prikladan za početnike u Adobe InDesign programu, proći ćemo kroz korake za izradu pozivnice i odgovarajuće RSVP kartice. Naučiti ćete kako podesiti profesionalnu ultra-cool pozivnicu koja je spremna ravno za slanje u tiskaru.

Tražite savršenu pozivnicu? Svakako pogledajte raspon stilskih predložaka za pozivnice za vjenčanje dostupnih na Envato Marketu.

1. Što Vam je Potrebno za Dizajn Pozivnice

Postoji mnogo 'cool' slika sa vodenim bojama i teksturama koje možete pronaći i prilagoditi boju prema vlastitoj želji. Ja sam se u ovom tutorijalu odlučila za morsko plavu shemu boja ali vi, ako želite, možete prilagoditi boju slike sa vodenim bojama po vlastitom ukusu.

Za ovaj tutorijal ćete trebati:

  • Sliku pozadine sa uzorkom napravljenih vodenim bojama—ja sam uporijebila ovu
watercolor imagewatercolor imagewatercolor image

Preuzmite sliku i instalirajte fontove. Sada smo spremni i možemo početi!

2. Napravite Predložak za Pozivnicu

1. korak

Otvorite Adobe InDesign i idite na File > New > Document.

Ostavite Intent podešeno na Print i povećajte Number of Pages na 4. Uklonite oznaku pored Facing Pages.

Podesite Width stranice na 125 mm i Height na 175 mm.*

Podesite Margins sa svih strana na 5 mm i dodajte Bleed od 3mm oko ruba stranice.

*Važno: Prije nego što krenete tiskati pozivnice svakako pronađite koverte koje će odgovarati veličini pozivnica.

new documentnew documentnew document

Kliknite OK kako biste napravili novi dokument.

indesign documentindesign documentindesign document

2. korak

Proširite Layers panel (Window > Layers) i dvaput kliknite na zadani sloj Layer 1 kako biste ga uredili. Preimenujte sloj u Paper i kliknite OK.

layers panellayers panellayers panel

Kliknite na gumb Create New Layer na dnu panela i napravite te preimenujte dva sljedeća sloja: Watercolor i zatim Typography.

new layernew layernew layer

Zaključajte sve slojeve osim sloja Paper i kliknite na njegovo ime da ga aktivirate.

locked layerslocked layerslocked layers

3. korak

Sa uključenim ravnalom (View > Show Rulers) odvucite vodilicu do vertikalne sredine prve stranice Page 1 (nalazi se na poziciji X position 62.5 mm) i odvucite drugu dolje do horizontalne središnje točke (Y position 87.5 mm).

guidesguidesguides

To će vam samo pomoći da centrirate sadržaj stranice.

3. Izradite Teksturu Papira

Bez obzira hoćete li tiskati na debljem i težem papiru sa teksturom ili se odlučite za tanji i laganiji papir kako biste smanjili troškove, dodavanjem 'lažne' teksture papira na pozadinu pozivnice dodati ćete ekstra luksuzni izgled...

1. korak

Ostanite na prvoj stranici Page 1 i na Paper sloju, uzmite Rectangle Frame Tool (F) i mišem povucite preko cijele strane kako biste napravili okvir koji se proteže do 'bleed' ruba.

Kliknite File > Place i odaberite vašu sliku sa teksturom papira te kliknite Open.

paper backgroundpaper backgroundpaper background

Kliknite na Fill Frame Proportionally gumb na vrhu Controls panela kako biste lijepo uredili sliku unutar okvira.

Sa selektiranim okvirom, idite na Object > Effects > Transparency. Odaberite Screen u Mode postavkama i smanjite Opacity na 45%.

effectseffectseffects

2. korak

Uzmite Rectangle Tool (M) i odvucite na stranicu te napravite pravokutnik jednake veličine kao što je okvir ispod. Podesite Fill Color na [Paper].

Zatim, dok je selektiran pravokutnik, idite na Object > Effects > Transparency. Pod Mode odaberite Screen i podesite Opacity na 80%.

screenscreenscreen
final effectfinal effectfinal effect

4. Dodajte Umjetnički Izgled

1. korak

Vratite se na Layers panel i zaključajte Paper sloj. Otključajte sljedeći sloj pod imenom Watercolor.

layers panellayers panellayers panel

Uzmite Rectangle Frame Tool (F) i napravite okvir koji se proteže do margina prve stranice Page 1 te ga centrirajte na stranici.

frameframeframe

2. korak

Dok je okvir selektiran idite na Object > Corner Options. Podesite Size svih rubova na 5 mm i Shape u Rounded. Kliknite OK.

corner optionscorner optionscorner options

Idite na File > Place, i zatim otvorite vašu sliku pozadine sa uzorokom vodenih boja. Kliknite Open i namjestite je u okvir tako da ne budu vidljivi dijelovi oštrih rubova.

watercolor imagewatercolor imagewatercolor image

Kliknite Object > Effects > Transparency, i podesite Mode u Multiply. Na ovaj način ćete prikazati teksturu papira koja se nalazi na sloju ispod.

multiplymultiplymultiply
final effectfinal effectfinal effect

3. korak

Otključajte Paper sloj i povucitce preko prve stranice Page 1 kako biste selektirali sve elemente s oba sloja, Paper i Watercolor.

Idite na Edit > Copy. Spustite se na drugu stranicu Page 2 vašeg InDesign dokumenta i kliknite Edit > Paste in Place.

U Swatches panelu (Window > Color > Swatches), iz pdadajućeg izbornika odaberite New Color Swatch.

Swatch (uzorak) nazovite Aqua i podesite Color Type u Process Color Mode u CMYK. Podesite vrijednosti na C=76 M=3 Y=45 K=0. Kliknite OK.

new swatchnew swatchnew swatch

4. korak

Selektirajte okvir slike koji sadrži sliku sa uzorkom vodenih boja i zatim kliknite Edit > Copy, Edit > Paste in Place. Dvaput kliknite unutar zalijepljenog okvira kako biste odabrali sliku koja se nalazi unutar njega i obrišite je.

paste in placepaste in placepaste in place

Podesite Fill Color okvira u vaš novi uzorak (swatch), Aqua.

new fill colornew fill colornew fill color
final effectfinal effectfinal effect

5. Unesite Neku Prekrasnu Tipografiju

1. korak

Vratite se na Layers panel i zaključajte slojeve Paper i Watercolor. Otključajte gornji sloj, Typography.

layers panellayers panellayers panel

Spustite se dolje na prvu stranicu Page 1 dokumenta.

Uzmite Type Tool (T) i napravite novi okvir teksta pri vrhu stranice. Utipkajte 'Name 1'.

Iz Character panela (Window > Type & Tables > Character) ili Character Formatting Controls panela koji se nalazi na vrhu radne površine, podesite Font u Digory Doodles, Size 60 pt. Podesite Font Color[Paper].

name onename onename one

Prijeđite kurzorom preko desnog kuta tekstualnog okvira dok se kurzor ne promijeni u ikonu rotacije. Malo zarotirajte (Rotate) okvir u suprotnom smjeru kazaljki na satu.

rotated framerotated framerotated frame

Kliknite Copy i zatim Paste da zalijepite okvir, smjestite ga ispod i s desne strane stranice te podesite tekst u 'Name 2'.

Zalijepite još jedan okvir teksta, prilagođavajući tekst u jednostavan znak '&'.

name twoname twoname two

2. korak

U padajućem izborniku Swatches panela odaberite New Color Swatch. Nazovite uzorak (swatch) Midnight Blue i podesite Color Type u Process i Color Mode u CMYK. Podesite vrijednosti u C=94 M=71 Y=45 K=46. Kliknite OK.

new swatchnew swatchnew swatch

Uzmite Ellipse Tool (L) i držeći tipku Shift odvucite na stranicu kako biste naravili krug promjera oko 24 mm. Podesite Fill Color u Midnight Blue.

circlecirclecircle

Idite na Object > Effects > Transparency, podesite Mode u Multiply i Opacity u 45%.

transparencytransparencytransparency
circle with effectcircle with effectcircle with effect

3. korak

Uzmite Type Tool (L) i napravite novi tekstualni okvir položen preko kruga. Utipkajte ‘Mjesec (novi paragraf) Dan’ i podesite Font Arcon, All Caps, Size 18 pt, Tracking 90. Podesite Font Color[Paper] i Transparency u Multiply, 45%.

character panelcharacter panelcharacter panel

Dodajte još dva tekstualna okvira sa svake strane kruga unoseći godinu razdvojenu na dva dijela (sa svake strane kruga upišite po dvije znamenke) i upotrijebite isti Arcon font kao i gore.

text framestext framestext frames
final typefinal typefinal type

4. korak

Napravite dulji, širi okvir teksta i smjestite ga uzduž središnje točke stranice. Utipkajte nešto uzduž linija 'Pozivamo Vas da nam se pridružite (novi paragraf) u proslavi našeg vjenčanja’  i podesite Font u Arcon, All Caps, Size 9 pt, Leading 18 pt, Tracking 200, i podesite Font Color u [Paper].

Kliknite Copy zatim Paste da zalijepite tekstualni okvir smještajući ga ispod prvog, sa prazninom između. Podesite tekst u ' U [vrijeme] (novi pragraf) u [mjesto]’.

typographytypographytypography

Dodajte novi tekstualni okvir sa jednostavnim cirkumfleks znakom (pronađite je u Glyphs panelu—Window > Type & Tables > Glyphs), centriranu, u [Paper].

glyphsglyphsglyphs

5. korak

I za kraj na prednjoj strani pozivnice dodajte tekstualni okvir ispod kruga, pri dnu stranice, u koji sa Digory Doodles fontom upišite tekst, nešto poput ‘Svečana večera će se nastaviti u restoranu [ime]'.

character panelcharacter panelcharacter panel
final invite frontfinal invite frontfinal invite front

6. Napravite RSVP Karticu

1. korak

Vratite se na Layers panel i zaključajte sloj Typography. Otključajte Watercolor i Paper sloj ispod.

layers panellayers panellayers panel

Idite dolje na stranicu Page 2 vašeg dokumenta (koji je suprotna strana pozivnice), povucite mišem preko cijele stranice i kliknite Copy da kopirate sve elemente sa dva sloja.

page 2page 2page 2

Idite dolje na treću stranicu Page 3 dokumenta. To će biti prednja strana vaše RSVP kartice. Kliknite Edit > Paste in Place.

paste in placepaste in placepaste in place

2. korak

Odaberite Page Tool (Shift-P) i kliknite na treću stranicu Page 3 kako biste je selektirali. U gornjem Controls panelu prebacite položaj stranice u Landscape.

page toolpage toolpage tool
page toolpage toolpage tool

Zatim selektirajte sve zalijepljene elemente na stranici i napravite Desni klik mišem (Windows) ili Control-Click (Mac OS) > Transform > Rotate 90°.

rotaterotaterotate

Centrirajte rotirane elemente na stranicu.

centered elementscentered elementscentered elements

3. korak

Napravite novi CMYK swatch (uzorak), nazovite ga Sea Blue i podesite vrijednosti na C=92 M=56 Y=32 K=17.

new swatchnew swatchnew swatch

Promijenite Fill Color gornjeg pravokutnika iz Aqua u Sea Blue.

fill colorfill colorfill color

4. korak

Povucite mišem preko cijele treće stranice Page 3 i kliknite Edit > Copy.

Spustite se ispod na četvrtu stranicu Page 4 koja će biti druga strana vaše RSVP kartice. Uzmite Page Tool (Shift-P) i prilagoditi položaj stranice u Landscape kao što smo učinili za treću stranicu Page 3.

landscapelandscapelandscape

Zatim idite na Edit > Paste in Place.

paste in placepaste in placepaste in place

Napravite novi CMYK Process swatch (uzorak), nazovite ga Purple i podesite vrijednosti na C=48 M=52 Y=5 K=0.

new swatchnew swatchnew swatch

Promijenite Fill Color gornjeg pravokutnog okvira iz Sea Blue u Purple.

fill colorfill colorfill color

5. korak

Vratite se na treću stranicu Page 3 , prednju stranu RSVP kartice. Zaključajte slojeve Paper i Watercolor te otključajte Typography sloj.

Uzmite Type Tool (T) i napravite novi tekstualni okvir. Utipkajte 'RSVP' i podesite Font u Digory Doodles, Size 55 pt, Align Center i [Paper] boju. Centrirajte na gornju polovicu stranice kao što je prikazano na slici ispod.

texttexttext

Ispod i iznad RSVP dodajte tekstualne okvire i podesite u font Arcon. Dodajte još jedan cirkumfleks znak (pronaći ćete ga u Glyphs panelu—Window > Type & Tables > Glyphs) kojim ćete razdovjiti napisane informacije.

glyphsglyphsglyphs

6. korak

Ispod cirkumfleks znaka dodajte još dva tekstualna okvira sa 'Dolazimo' i 'Ne dolazimo' u Arcon fontu.

text framestext framestext frames

Da napravite kućice za oznaku, napravite novi maleni tekstualni okvir, otvorite i proširite Glyphs panel te podesite Font u Digory Doodles.

U Glyphs panelu odaberite četvrtaste zagrade.

glyphsglyphsglyphs

Idite na Type > Create Outlines kako biste prebacili znak u vektorski oblik.

create outlinescreate outlinescreate outlines

Primijenite Copy i Paste postupak na oblik, i zatim napravite Desni klik mišem (Windows) ili Control-Click (Mac OS) > Transform > Flip Horizontal. Pomaknite pokraj originalnog oblika kako biste napravili oblik kvadrata. Ako je potrebno, na oblike primijenite Rotate opciju i malo ih zarotirajte.

square vectorsquare vectorsquare vector

Prilagodite boju oblika u [Paper], napravite dvije kopije i smjestite ih pokraj ‘Dolazimo’/‘Ne dolazimo’ tekstualnih okvira.

placed on pageplaced on pageplaced on page

Odlično obavljeno! Pozivnica i RSVP kartica su završene—sve što je još preostalo za učiniti jest izvesti ih kao dokument pripremljen za tiskanje...

final rsvp cardfinal rsvp cardfinal rsvp card

7. Izvezite Pozivnicu Pripremljenu Za Tisak

1. korak

Prvo, kliknite File > Save kako biste spremili vaš InDesign rad na sigurno mjesto.

Zatim idite na File > Export. Odaberite Adobe PDF (Print) iz Format padajućeg izbornika. Kliknite Save.

U prozoru koji se otvori odaberite [Press Quality] iz Adobe PDF Preset menija na vrhu.

press qualitypress qualitypress quality

2. korak

U prozoru kliknite Marks and Bleeds s lijeve strane.

Označite All Printer’s Marks i Use Document’s Bleed Settings.

marks and bleedsmarks and bleedsmarks and bleeds

Kliknite Export da napravite dokument pozivnice i RSVP kartice pripremljene za tisak.

exported inviteexported inviteexported invite
exported rsvp cardexported rsvp cardexported rsvp card

I Završili Ste!

Ovaj dokument možete poslati ravno u profesionalnu tiskaru. U Tiskari možete tražiti da vas savjetuju koji papir biste mogli upotrijebiti (težina i uzorak), i mogli bi vam predložiti što bi najbolje odgovaralo vašem dizajnu i budžetu.

U ovom tutorijalu ste naučili kako napraviti prekrasne pozivnice za vjenčanje sa uzorkom naslikanim vodenim bojama te odgovarajuću RSVP karticu. Stil je savršen za opuštenije, manje formalne ceremonije—moderan je i nekako prikladan za razna vjenčanja na otvorenom.

final productfinal productfinal product

Ako ste još uvijek u lovu na savršenu pozivnicu za vjenčanje, svakako pogledajte trendovske predloške pozivnica za vjenčanje na Envato Marketu.

One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads