1. Design & Illustration
  2. Theory
  3. Design Trends

Kako u Adobe Illustratoru Izraditi Vintage Ilustaciju Farmaceutskog Pribora

Scroll to top
Read Time: 8 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Ako ćete kada imati priliku posjetiti grad Lviv u Zapadnoj Ukrajini, morate posjetiti prvu Lviv ljekarnu, koja je utemeljena 1735 god.! Imala sam priliku posjetiti tu prekrasnu staru ljekarnu i muzej tijekom studiranja na Lviv University-u. Prisjetivši je se nedavno, dobila sam inspiraciju za izradu današnjeg tutorijala u kojem ćemo nacrtati pribor koji se najčešće upotrebljavao u starim ljekarnama.

U ovom tutorijalu ćete naučiti kako uzeti jednostavne oblike i primijeniti raznolike alate i efekte, poput Arc, Inflate i Bulge, kako bi transformirali oblike. Nadam se da ćete uživati u procesu crtanja i naučiti nešto novo i korisno.

Zašto ne biste pretražili GraphicRiver i pronašli neke farmaceutske ikone za kupnju ili barem u njima pronašli inspiraciju!

1. Kako Izraditi Stol

1. korak

Počnite izradom novog dokumenta (File > New) sa 850 px Width (širine) i 850 px Height (visine). Prvo ćemo izraditi stol na kojem ćemo prikazati sav farmaceutski alat.

Uzmite Rectangle Tool (M) i napravite dva dugačka, uska pravokutnika. Prvi je malo tamniji i deblji od drugog. Na 'stroke' kartici podesite 'stroke' Weight 3 pt za oba pravokutnika. Za 'stroke' (linija/rub) boju odaberite smeđu. Dolje na slici su prikazani svi kodovi boja koje vam trebaju.

creating the table creating the table creating the table

2. korak

Izradimo noge za stol. Prvo, koristeći alat Ellipse Tool (L) napravite dvije elipse koje se preklapaju jedna preko druge kao na slici ispod.

Zatim ćemo na vrh elipse primijeniti Inflate efekt. Idite na Effect > Warp > Inflate da primijenite efekt na oval. Unesite postavke koje vidite ispod.

creating the table legcreating the table legcreating the table leg

Evo iste slike sa novim Inflate postavkama za donju elipsu. Stoga selektirajte donju elipsu i primijenite ovaj efekt.

creating the table leg 2creating the table leg 2creating the table leg 2

Modificirajmo donju elipsu za korak više. Ovaj puta ćemo upotrijebiti Fish efekt: idite na Effect > Warp > Fish (efekt mora biti primijenjen preko Inflate efekta) i unesite dolje prikazane postavke. Pogledajte - noga za stol je gotova!

creating the table leg 3creating the table leg 3creating the table leg 3

3. korak

Pridružimo sada nogu iza nedovršenog stola. Selektirajte nogu i dok držite tipke Shift i Alt pomaknite je udesno da dobijete još jednu kopiju.

placing the table leg and creating anotherplacing the table leg and creating anotherplacing the table leg and creating another

4. korak

Napravimo sada ladice. Nacrtajte pravokutnik pomoću alata Rectangle Tool (M). Napravite manji krug koristeći Ellipse Tool (L). Dok crtate elipsu, držite tipku Shift da dobijete lijep, pravilan krug. Napravite kopiju ovog kruga. Držite tipke Shift i Alt te pomaknite krug udesno da dobijete još jednu kopiju.

Za ručku ladice, pomoću alata Rounded Rectangle Tool dodajte pravokutnik zaobljenih rubova. Zatim uzmite Scissors Tool (C) i kliknite na lijevu i desnu točku sidrišta pravokutnika zaobljenih rubova. Obrišite gornji dio i pripazite da je ručka smještena u sredinu ladice.

creating the drawercreating the drawercreating the drawer

5. korak

Selektirajte sve dijelove i grupirajte ih (desni klik mišem > Group). Držeći Shift i Alt tipke, pomaknite ladicu udesno da dobijete još jednu kopiju. Jednom pritisnite Control-D i dobiti ćete treću kopiju ladice s desne strane, u istom razmaku kao što je onaj između prve i druge ladice.

Poravnajte ladice i sada smo spremni krenuti dalje na sljedeći element.

placing the drawer and creating another twoplacing the drawer and creating another twoplacing the drawer and creating another two

2. Kako Izraditi Prvu Bočicu za Lijek

1. korak

U ovom koraku ćemo izraditi bočicu za lijek. Počnimo izradom pravokutnika zaobljenih rubova i običnim pravokutnikom na vrhu. Selektirajte ova oba oblika i udružite ih pritiskom na Unite gumb u Pathfinder kartici (Window > Pathfinder). Dok je objekt selektiran, idite na Effect > Warp > Arc. U novom okviru podesite postavke kao što vidite na slici ispod.

creating the first bottlecreating the first bottlecreating the first bottle

2. korak

Dodajte pravokutnik zaobljenih rubova na vrh ruba bočice. Zatim ćemo nastaviti izrađivati poseban čep za ovu bočicu: smjestite zeleni pravokutnik iza bočice i rotirajte ga za 45°. Dok rotirate pravokutnik, pritisnite Shift tipku da ga okrenete pod kutom od 45 stupnjeva (Shift tipka omogućava rotaciju u razmacima od točno 45°).

Povucimo lagano gornji kut pravokutnika pomicanjem gornje točke sidrišta koristeći Direct Selection Tool (A) alat i tipku sa strelicom prema gore na tipkovnici.

creating the first bottle 2creating the first bottle 2creating the first bottle 2

3. korak

Naravno, sve bočice sa kemikalijama moraju imati etiketu! Početi ćemo izradu etikete sa pravokutnikom zaobljenih rubova. Zatim izradite kvadrat ( upotrijebite Rectangle Tool (M) dok istovremeno držite Shift tipku) i rotirajte ga za 45°. Naravite kopiju ovog kvadrata držeći Alt i Shift tipke dok vučete kvadrat prema dolje.

Selektirajte sva tri oblika i pritisnite Unite gumb na Pathfinder kartici (Window > Pathfinder). Smjestite ovu etiketu na bocu koju smo izradili ranije.

Ili upotrijebite maštu i izradite potpuno drugačiju etiketu!

creating the labelcreating the labelcreating the label

3. Kako Izraditi Drugu Bočicu za Lijek

1. korak

Drugu bočicu ćemo također početi izradom pravoktunika zaobljenih rubova i manjim pravokutnikom na vrhu, kao vratom bočice. Udružite ih pomoću Unite gumba u Pathfinder kartici, i idite na Effect > Warp > Arc. Podesite Arc postavke kao što su prikazane na slici ispod.

Ovu novu bočicu izrađujemo ispočetka kako bismo zajedno mogli vježbati - kasnije ću vam pokazati kako postojeću bočicu modificirati u potpuno novu bočicu.

creating the second bottlecreating the second bottlecreating the second bottle

2. korak

Smjestite kopiju etikete koju smo izradili za prvu bočicu, i dodajte pravokutnik zaobljenih rubova na vrh grla. Kako biste dodali pluteni čep, nacrtajte još jedan pravokutnik iza pravokutnika zaobljenih rubova i pomaknite dvije točke sidrišta pravokutnika u sredinu. To ćete učiniti na sljedeći način: upotrijebite Direct Selection Tool (A) da selektirate točke sidrišta i na tipkovnici tipke Lijeve/Desne Strelice kako biste ih pomaknuli.

creating the second bottle 2creating the second bottle 2creating the second bottle 2

4. Kako Nacrtati Tarionik (Mužar) i Tučak

Izradimo tarionik i tučak. Za tučak ćemo upotrijebiti oblik koji smo izradili za nogu. Promijenite boju ispune i rotirajte ga odozgo prema dolje. Dodajte pravokutnik ispred tučka i modificirajte ga sa Bulge efektom: Idite na Effect > Warp > Bulge. U novi okvir unesite postavke prikazane na slici ispod.

Tarionik i tučak su gotovi. Nije li to bilo lako?

creating the mortar and pestlecreating the mortar and pestlecreating the mortar and pestle

5. Kako Nacrtati Farmaceutsku Vagu

1. korak

Pošto je ovo 'vintage' tema, dodati ćemo starinsku 'vintage' vagu. Počnite sa tankim vertikalnim pravokutnikom i zatim dodajte horizontalni pravokutnik zaobljenih rubova. Dodajte još jedan malo duži pravokutnik zaobljenih rubova na bazu vage.

Nacrtajte mali krug ispred vertikalnog pravokutnika koristeći Ellipse Tool (L) dok držite tipku Shift. Napravite kopiju čepa u obliku dijamanta iz prve bočice i smjestite je na vrh vertikalnog pravokutnika. Glavna 'poluga' za vagu je gotova.

creating the scalecreating the scalecreating the scale

2. korak

Napravite pravokutnik i zatim ga smjestite unutar novog izrađenog pravokutnika (ispuna bez boje, samo rub ('stroke')). Selektirajte Scissors Tool (C) i kliknite na lijevu i desnu putanju pravokutnika zaobljenih rubova, označenima na slici ispod. Obrišite donji dio pravokutnika sa zaobljenim rubovima.

Selektirajte pravokutnik i primijenite Bulge efekt: idite na Effect > Warp > Bulge. U novom okviru unesite prikazane postavke za Bulge efekt. Koristeći Line Segment Tool (\) dodajte vertikalnu liniju za 'ručku' i dodajte maleni krug na vrhu. Grupirajte ih zajedno.

creating the scale 2creating the scale 2creating the scale 2

3. korak

Uzmite 'polugu' vage, onu koju smo izradili u prošlom koraku ovog dijela i dodajte horizontalnu liniju pomoću Line Segment Tool (\) alata. Kako biste dobili ravnu liniju, držite tipku Shift dok je crtate. Pripazite da linija ostane iza kruga. Pripojite zdjelicu vage izrađenoj u prijašnjem koraku ovoj liniji na lijevoj strani. Dok je zdjelica selektirana, držite Shift i Alt tipke i pomaknite je udesno da dobijete još jednu kopiju.

creating the scale 3creating the scale 3creating the scale 3

4. korak

Izradimo sada uteg. Uzmite kopiju prve bočice za lijek i uklonite Arc efekt u Appearance katici: idit na Window > Appearance i odvucite Arc funkciju na ikonu koša za smeće.

Ispred bočice nacrtajte pravokutnik. Upotrijebiti ćemo je kao rezač; stoga boja ovog pravokutnika nije važna. Selektirajte oba oblika i kliknite Minus Front u Pathfinder kartici. Nakon ovoga nam je ostalo samo dio tijela utega. Pomoću alata Rounded Rectangle Tool na vrh dodajte pravokutnik zaobljenih rubova.

creating the weightscreating the weightscreating the weights

Dodajte nekoliko ovih utega na zdjelice vage sa svake strane. Po želji možete promijeniti veličinu ovih utega. Ali ne zaboravite, ako želite da je skala još više jednako uravnotežena, ukupni broj utega bi trebao biti jednak sa svake strane.

placing the weightsplacing the weightsplacing the weights

6. Kako Izraditi Treću Bočicu za Lijek

1. korak

Uzmite opet prvu bočicu za lijek, promijenite joj boju, obrišite Arc efekt u Appearance kartici (Window > Appearance) i odvucite Arc funkciju u smeće. Dodajte pravokutnik zaobljenih rubova za rub bočice (ili napravite kopiju već postojećeg ruba). Smanjimo bočicu selektiranjem donjih točaka sidrišta sa Direct Selection Tool (A) i pomaknite ih gore sa tipkom Strelica Gore na tipkovnici.

creating the third bottlecreating the third bottlecreating the third bottle

2. korak

Napravite kopiju plutenog čepa za drugu bočicu i promijenite joj boju. I naravno, etiketu - posudite jednu, također od druge bočice.

creating the third bottle 2creating the third bottle 2creating the third bottle 2

7. Kako Nacrtati Ručni Mlinac

1. korak

Kako biste izradili ručni mlinac, nacrtajte pravokutnik i tanji pravokutnik kao na slici ispod. Boje za pravokutnike ćemo uzeti od tarionika i tučka pomoću Eyedropper Tool (I) alata. Napravite kopiju gornjeg pravokutnika pomičući ga dolje dok držite Shift i Alt tipke.

Nacrtajte još jedan svijetlo smeđi pravokutnik u sredini i dodajte manji tamni krug sprijeda. To je posebna ladica u koju padaju samljevene stvari.

creating the grindercreating the grindercreating the grinder

2. korak

Napravite kopiju tarionika i promijenite mu boju. Upotrijebite Eyedropper Tool (I) da dobijete boju koju trebate. To je poseban tanjur na koji stavljate stvari koje ćete samljeti.

Kako biste mlincu dodali dršku, nacrtajte smeđi vertikalni pravokutnik, ljubičasti krug i horizontalni pravokutnik zaobljenih rubova.

creating the grinder 2creating the grinder 2creating the grinder 2

3. korak

Sada ćemo dodati ručku na dršku mlinca. Kako biste to učinili, izradite ljubičasti pravokutnik. Dodajte elipsu na vrh ovog pravokutnika. Primijenite Bulge efekt na pravokutnika: Idite na Effect > Warp > Bulge i podesite prikazane postavke. Ekspandirajte nepravilan oblik pravokutnika: Object > Expand Appearance.

I napokon, dok su oba oblika selektirana, kliknite Unite gumb u Pathfinder kartici (Window > Pathfinder) kao biste ih ujedinili.

creating the grinders handlecreating the grinders handlecreating the grinders handle

Spojite ručku na dršku mlinca.

placing the grinders handleplacing the grinders handleplacing the grinders handle

8. Smjestite Sve Elemente

1. korak

Uklopite sve elemente zajedno na stol.

placing all the objects together placing all the objects together placing all the objects together

2. korak

Dodajte svijetlo smeđi kvadrat iza izrađenih objekata. Kliknite Rectangle Tool (M) i kliknite na radnu površinu Unestie Height i Width vrijednosti od 850 px. Smjestite pozadinu iza svega što ste izradili. Upravo ste izradili cijeli prizor!

creating the backgroundcreating the backgroundcreating the background

Odličan posao, završili ste!

Čestitam na završenom tutorijalu i ovako dražesnom rezultatu! Nadam se da ste uživali u izradi ovog prizora i naučili kako raditi s nekim novim alatima koje možete upotrijebiti u budućim kreacijama. Ako imate kakvih pitanja, molim vas, postavite ih ispod u komentarima. I ne zaboravite čestitati sami sebi

final imagefinal imagefinal image
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads