7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Kako u Adobe Illustratoru Izraditi Tekst Efekt na Temu Pletenja

Read Time: 8 mins

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U sljedećim koracima ćete naučiti kako izraditi tekst efekt sa koncem u Adobe Illustratoru. Za početak ćete naučiti kako podesiti jednostavnu rešetku/grid. U potpunosti ćemo iskoristiti 'Snap to Grid' značajku i 'Transform' efekt, pa ćete naučiti kako jednostavno izraditi set horizontalnih vertikalnih putanja. Pomoću 'Warp' efekta i 'Shape Builder' alata ćete izraditi prilično jednostavnu konturu klupka vune. I na kraju ćete naučiti kako pohraniti i upotrijebiti uzorak i kistove sa uzorkom.

Tražite li inspiraciju za podešavanje ili poboljšanje konačnog tekst efekta, možete je pronaći u mnogim resursima na stranici GraphicRiver.

1. Kako Izraditi Novi Dokument i Podesiti Rešetku ('Grid')

Kliknite Control-N da napravite novi dokument. Odaberite Pixels u padajućem izborniku Units, i unesite 850 u okvir za širinu (width) te 600 u okvir za visinu (height), zatim kliknite Advanced. Odaberite RGB za Color Mode, podesite Raster Effects na Screen (72 ppi), i zatim kliknite Create Document.

Onemogućite rešetku/'Grid' (View > Show Grid) i odaberite Snap to Grid (View > Snap to Grid). Rešetku ćete trebati podesiti na razmake od 1 px, stoga jednostavno idite na Edit > Preferences > Guides > Grid, i unesite 1 u Gridline every okvir i 1 u  Subdivisions okvir. Neka vas ne obeshrabre sve te rešetke - pomoći će vam da lakše radite, i ne zaboravite da je u svakom trenutku možete jednostavno omogućiti ili onemogućiti pomoću prečaca Control-" na tipkovnici.

Više o Illustratorovom 'grid' sistemu možete naučiti u tutorijalu Andrei-a Stefana: Razumijevanje Grid' Sistema u Adobe Illustratoru.

Također biste trebali otvoriti Info karticu (Window > Info) za pregled veličine i pozicije oblika s kojima radite. Ne zaboravite ići na Edit > Preferences > Units > General da podesite mjerne jedinice na piksele. Sve ove postavke će nam značajno ubrzati proces rada.

setup gridsetup gridsetup grid

2. Kako Izraditi Vertikalne Putanje

1. korak

Odaberite alat Ellipse Tool (L) i usredotočite se na alatnu traku. Uklonite 'stroke' boju (boja ruba/konture) i zatim odaberite ispunu kojoj podesite boju na R=137 G=147 B=150. Idite na radnu površinu i napravite krug dimenzija 40 px - 'grid' i Snap to Grid značajka bi vam ovdje trebale biti od pomoći.

Dok je oblik kruga još uvijek selektiran, usredotočite se na Appearance karticu (Window > Appearance) ili Transparency karticu (Window > Transparency), i smanjite Opacity na 50%.

circlecirclecircle

2. korak

Koristeći Pen Tool (P) ili Line Segment Tool (\), napravite vertikalnu putanju od 40 px i smjestite je točno kao što je prikazano na prvoj slici - ovdje će vam opet dobro doći rešetka i Snap to Grid funkcija. Ovoj putanji dodajte rub ('stroke') od 2 pt i zatim idite na Effect > Distort & Transform > Transform. Povucite Move-Horizontal slajder na 4 px, unesite 8 u Copies okvir, i zatim kliknite OK.

Dok je još selektirana vertikalna putanja, idite na Object > Expand Appearance.

vertical pathvertical pathvertical path

3. korak

Provjerite je li vam set vertikalnih putanja još odabran i idite na Effect > Warp > Arc. Označite Vertical okvir i povucite Bend slajder na -30%, kliknite OK i zatim idite na Object > Expand Appearance. Odabirom funkcije Ungroup (Shift-Control-G) uklonite oblike iz grupe - u ovom slučaju morati ćete ovu komandu upotrijebiti dva puta.

warpwarpwarp

4. korak

Selektirajte sve crne putanje zajedno sa žutim krugom i odaberite Shape Builder Tool (Shift-M). Držite Alt tipku na tipkovnici i povucite putanju uzduž gornje strane crnih putanja kao što je prikazano na prvoj slici. To bi trebalo jednostavno ukloniti sve te putanje kao što je prikazano na drugoj slici.

Idite na donju stranu i upotrijebite istu tehniku da uklonite i te putanje kao što je prikazano na trećoj slici.

shape builder toolshape builder toolshape builder tool

5. korak

Ostanite usredotočeni na crne putanje i zamijenite crnu boju sa dvije boje prikazane na sljedećoj slici.

green bluegreen bluegreen blue

3. Kako Izraditi Horizontalne Putanje

1. korak

Koristeći Pen Tool (P) ili Line Segment Tool (\), napravite horizontalnu putanju od 40 px i smjestite je točno kao što je prikazano na prvoj slici. Ovoj putanji dodajte rub ('stroke') od 2 pt ljubičaste boje i idite na Effect > Distort & Transform > Transform. Povucite Move-Vertical slajder na 4 px, unesite 4 u Copies okvir i zatim kliknite OK.

Sa još uvijek selektiranom horizontalnom putanjom, jednostavno idite na Object > Expand Appearance.

transform effecttransform effecttransform effect

2. korak

Pripazite da vam set horizontalnih putanja ostane još selektiran, i idite na Effect > Warp > Arc. Označite Horizontal okvir, povucite Bend slajder na -30%, kliknite OK i idite na Object > Expand Appearance. Odabirom funkcije Ungroup (Shift-Control-G) uklonite oblike iz grupe.

warpwarpwarp

3. korak

Selektirajte sve ljubičaste putanje zajedno sa žutim krugom i odaberite Shape Builder Tool (Shift-M). Ne zaboravite držati Alt tipku na tipkovnici i povući putanju uzduž desne strane ljubičastih putanja kao što je prikazano na prvoj slici.

Idite na donju stranu i upotrijebite istu tehniku da uklonite i te putanje kao što je prikazano na trećoj slici.

shape builder toolshape builder toolshape builder tool

4. Kako Izrezati Putanje

1. korak

Selektirajte ljubičaste putanje zajedno sa zelenima i odaberite Shape Builder Tool (Shift-M). Ne zaboravite pritisnuti te držati Alt tipku i nacrtati jednostavnu putanju između dvije gornje ljubičaste putanje. Istom tehnikom nacrtajte nove putanje između ostalih ljubičastih. Na kraju bi sve trebalo izgledati kao na četvrtoj slici.

shape builder toolshape builder toolshape builder tool

2. korak

Ponovno selektirajte ljubičaste putanje zajedno sa plavima i odaberite isti alat, Shape Builder Tool (Shift-M). Ne zaboravite držati Alt tipku i nacrtati jednostavnu putanju između dvije 'najlijevije' plave putanje. Istom tehnikom nacrtajte nove putanje između ostalih plavih. Na kraju bi sve trebalo izgledati kao na četvrtoj slici.

shape builder toolshape builder toolshape builder tool

5. Dodajte Crne Rubove i Iglu

1. korak

Selektirajte preostale putanje i zamijenite im postojeću boju ruba ('stroke') sa crnom bojom (R=0 G=0 B=0).

Selektirajte krug i usredotočite se na Appearance karticu. Povećajte Opacity na 100% i uklonite boju ispune ('fill') te zatim odaberite rub ('stroke'). Boju ruba ('stroke') podesite na crnu i povećajte Weight vrijednost na 2 pt.

black strokeblack strokeblack stroke

2. korak

Koristeći Pen Tool (P) alat ili Line Tool (\), izraditevertikalnu putanju od 12 px i smjestite je kao što je prikazano na prvoj slici.

Selektirajte ovu putanju i usredotočite se na Appearance karticu. Provjerite da li je ispuna ('fill') podešena bez boje, podesite boju ruba ('stroke') u crnu i samo kliknite na 'Stroke' tekst da otvorite Stroke padajući izbornik. Podesite Weight na 2 pt i označite Round Cap.

Ostanite usredotočeni na oblik izrađen u ovom koraku i odaberite Direct Selection Tool (A). Selektirajte donju točku sidrišta i povucite je 12 px ulijevo.

round capround capround cap

3. korak

Odaberite Ellipse Tool (L) i izradite krug dimenzija 5 px. Ispunite novi oblik crnom bojom i smjestite ga kao što je prikazano na sljedećoj slici.

black circleblack circleblack circle

6. Kako Izraditi Dijelove za Kist sa Uzorkom

1. korak

Sada ćete trebati rešetku na svakih 0.5 px, stoga idite na Edit > Preferences > Guides & Grid i unesite 0.5 u Gridline every okvir.

Odaberite Rectangle Tool (M) i izradite oblik dimenzija 2 x 3 px. Ispunite ovaj novi oblik crnom bojom i smjestite ga točno kao što je prikazano na sljedećoj slici.

black rectangleblack rectangleblack rectangle

2. korak

Pomoću alata Rectangle Tool (M) izradite oblik dimenzija 5 x 3 px, ispunite ga crnom bojom i smjestite kao što je prikazano na prvoj slici.

Ostanite usredotočeni na ovaj novi oblik, prebacite na Delete Anchor Point Tool (-) i jednostavno kliknite na donju točku sidrišta kako biste je uklonili. To bi trebalo pravokutnik pretvoriti u trokut, kao što je prikazano na drugoj slici. Napravite duplikat ovog oblika (Control-C > Control-F), selektirajte kopiju, povucite je 3 px udesno i zatim je rotirajte za 180°.

delete anchor pointdelete anchor pointdelete anchor point

3. korak

Upotrijebite Rectangle Tool (M), izradite kvadrat dimenzija 3 px, ispunite ga crnom bojom i smjestite kao što je prikazano na prvoj slici.

Usredotočite se na desnu stranu ovog pravokutnika, odaberite Add Anchor Point Tool (-) i pomoću klika na gumb 'add' dodajte novu točku sidrišta kao što je prikazano na drugoj slici. Prebacite na Direct Selection Tool (A), selektirajte novu dodanu točku sidrišta i povucite je 1 px ulijevo. Zatim selektirajte gornju točku sidrišta i povucite je 3 px udesno.

add anchor pointadd anchor pointadd anchor point

7. Kako Pohraniti Uzorke i Kistove sa Uzorcima

1. korak

Selektirajte sve oblike označene na sljedećoj slici i samo ih odvucite u Swatches karticu (Window > Swatches) kako biste spremili uzorak.

Uklonite selekciju sa oblika na radnoj površini i selektirajte taj isti oblik u Swatches kartici (Window >Swatches). Otvorite padajući izbornik u Swatches kartici i idite na Swatch Options... Promijenite naziv uzorka u "StartTile" i zatim kliknite OK.

save patternsave patternsave pattern

2. korak

Selektirajte oblik označen na sljedećoj slici i spremite ga kao drugi uzorak. Selektirajte ovaj novi uzorak i promijenite mu naziv u "EndTile". Kada imate oba uzorka, možete s radne površine ukloniti oblike koje ste upotrijebili za njihovu izradu.

swatch optionsswatch optionsswatch options

3. korak

Selektirajte dva trokuta, otvorite Brushes karticu (Window > Brushes), i kliknite New Brush. Označite Pattern Brush okvir i kliknite OK. Odaberite naziv za svoj uzorak, povucite Scale slajder na 150%, odaberite Tints iz Colorization Method padajućeg izbornika, i podesite sve postavke kao što su podešene na slici ispod, te se nakon toga usredotočite na Tile okvire.

Jednostavno otvorite Start Tile i dodajte svoj "StartTile" uzorak te otvorite End Tile i dodajte svoj "EndTile" uzorak. Kad završite, kliknite OK i vaš novi kist će se pojaviti u Brushes kartici.

pattern brushpattern brushpattern brush

8. Kako Izraditi Tekst Efekt

1. korak

Odaberite Type Tool (T) i otvorite Character karticu (Window > Type > Character). Selektirajte Slow Motion font, podesite 'size' (veličinu) fonta na 500 pt i 'tracking' na 100.

Sada samo kliknite na radnu površinu i upišite tekst "Knit". Tekstu podesite boju u crnu i smanjite Opacity na 20%.

type tooltype tooltype tool

2. korak

Pomoću Pen Tool (P) ili Brush Tool (B) alata nacrtajte neke blago zaobljene putanje uzduž teksta otprilike kao što je prikazano na slici.

Kada završite, uklonite tekst i selektirajte sve nove putanje. Pripazite da ispuna bude bez boje, i selektirajte 'stroke' (rub). Sada samo dodajte kist sa uzorkom iz Brushes kartice i odaberite boju po vlastitoj želji.

brush toolbrush toolbrush tool

Čestitam! Završili Ste!

Ovako bi vaš rad trebao izgledati. Nadam se da ste uživali u ovom tutorijalu i da ćete moći primijeniti ove tehnike u nekim nadolazećim projektima.

Završeni dizajn možete slobodno još podesiti po vlastitoj želji. Na stranici GraphicRiver možete pronaći odličan izvor za inspiraciju, sa interesantnim rješenjima kojima možete poboljšati dizajn.

final productfinal productfinal product
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads