7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Photo Manipulation

Kako Kreirati Nadrealističnu Foto Manipulaciju u Adobe Photoshopu

Scroll to top
Read Time: 11 mins

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorialu ćete naučiti kako kreirati nadrealističnu scenu u kojoj kombiniramo fotografije neba. Također ćete naučiti kako jednostavno blendati različite fotografije svjetlosnih efekata koristeći Blending Mode načine i kako kreirati odsjaj realističnog izgleda da izradite svjetlosni portal.

Pokazati ću vam kako primijeniti teksture da svojoj foto manipulaciji dodate detalje i kako raditi sa pluginovima da dobijete prekrasne boje. Možemo početi.

Resursi za Tutorial

Preuzmite sljedeće fotografije za rad na ovom tutorialu:

1. Priprema Pozadine

1. korak

Otvorite Adobe Photoshop i idite na File > New... (ili pritisnite Control-N na tipkovnici) da izradite novi dokument.

Podesite Width na 1400 px, Height na 2100 px i Resolution na 300.

Size of the documentSize of the documentSize of the document

Preuzmite sve "stock" fotografije priložene s ovim tutorialom. Otvorite sliku s imenom Background.jpg i odvucite je na dokument koji ste upravo izradili. Dvaput kliknite na novi sloj i nazovite ga BACKGROUND.

(Ako ne vidite Layers karticu idite na Window > Layers.)

Pogledajte sljedeću sliku. Trebali biste dvaput kliknuti na mjesto koje pokazuje strelica.

Layer orderLayer orderLayer order

Kratki savjet: Bilo bi dobro da steknete naviku da imenujete sve svoje slojeve. Kada morate raditi s više slojeva, lakše je i brže njima upravljati.

2. korak

Otvorite sliku s nazivom clouds.jpg i povucite je na svoju foto manipulaciju. Smjestite ovaj sloj na sam vrh, iznad svih slojeva i nazovite ga CLOUDS. Pomaknite sloj u donji desni kut.

Kao što možete vidjeti, između BACKGROUND i CLOUDS slojeva prijelaz je preoštar. U ovom koraku ćete ga izblendati. Dio koji je potrebno izblendati zaokružen je na sljedećoj slici.

Where you should blendWhere you should blendWhere you should blend

Kako biste CLOUDS sloj dobro izblendali s ostatkom slike, dodajte mu Layer Mask (masku sloja). Add layer mask gumb možete pronaći u donjem dijelu Layers izbornika.

Ispod na slici možete vidjeti kako izgleda Add layer mask gumb.

Location of the butto Add layer maskLocation of the butto Add layer maskLocation of the butto Add layer mask

Uzmite Brush Tool (B). Odaberite meki okrugli kist i podesite mu Opacity na oko 60%. Odaberite crnu boju. Provjerite je li maska sloja još uvijek aktivna (samo kliknite na nju) i počnite slikati preko dijelova sa oštrim prijelazom. Ti dijelovi će nestati.

Kratki savjet: Dok blendate, pokušajte raditi sa različitim veličinama i Opacity vrijednostima da vidite što najbolje izgleda na vašoj slici.

Ispod na slici možete vidjeti kako bi za sada trebala izgledati vaša foto manipulacija.

How your photo manipulation looks so farHow your photo manipulation looks so farHow your photo manipulation looks so far

2. Prilagođavanje Boja

U ovom dijelu ćete promijeniti boje i pojačati kontrast da pozadini dodate dramatičniji ugođaj.

1. korak

Počnimo promjenom boja. Iznad svih slojeva dodajte novi Hue/Saturation soja za prilagođavanje (Adjustment Layer). Create new fill or adjustment layer gumb možete pronaći u donjem dijelu Layers kartice, odmah pokraj Add new layer mask gumba koji ste upotrijebili u prethodnom koraku.

Gumb je istaknut na sljedećoj slici.

Create new fill or adjustment layer button Create new fill or adjustment layer button Create new fill or adjustment layer button

Podesite Hue vrijednost na -30 i Saturation također na -30.

HueSaturation settingsHueSaturation settingsHueSaturation settings

2. korak

Kako biste gornjem dijelu neba dodali više dramatičnosti, morate ga malo potamniti. Iznad svih slojeva dodajte novu Curves masku sloja (Layer mask) i podesite krivulju otprilike kao što je prikazano na sljedećoj slici.

Curves settingsCurves settingsCurves settings

Trebate prilagoditi samo gornji dio slike, a ostatak ne. Uzmite Paint Bucket Tool (G) i crnom bojom ispunite masku sloja ovog sloja za prilagođavanje (Adjustment Layer). Prilagođavanje nestaje.

Kako biste otkrili vidljivost samo na gornjem dijelu, uzmite Gradient Tool (G). Odaberite Linear Gradient (pogledajte sliku ispod da vidite gdje se nalazi gumb).

Kliknite na sliku gradijenta u gornjem lijevom kutu da otvorite Gradient Editor.

Odaberite Foreground to Transparent Gradient i podesite Foreground boju u bijelu (#FFFFFF).

Gradient Editor settingsGradient Editor settingsGradient Editor settings

Pritisnite OK da primijenite promjene.

Provjerite je li aktivna maska sloja Curves sloja za prilagođavanje (kliknite na njega) i slikajte bijelim gradijentom od gornjeg dijela do sredine slike.

Pogledajte sliku ispod da vidite kako bi vaša foto manipulacija za sada trebala izgledati.

Before After step 4Before After step 4Before After step 4

3. korak

Kako biste sliku učinili dramatičnijom, u ovom koraku pojačajte kontrast.

Iznad svih slojeva dodajte novi Curves Adjustment layer sloj i podesite krivulju kao što je prikazano ispod na slici.

Curves settingsCurves settingsCurves settings

Do sada ste izradili pet slojeva. Pogledajmo na brzinu njihov redoslijed.

Layer orderLayer orderLayer order

3. Dodavanje Čovjeka

1. korak

Odvucite man.png datoteku na svoju foto manipulaciju. Ovaj novi sloj smjestite iznad svih ostalih slojeva i nazovite ga MAN.

Kako bi ga ispravno izblendali s ostatkom slike, morate sakriti dio nogu i posvijetliti ga. Počnimo sa blendanjem.

MAN sloju dodajte masku sloja (Layer mask). Uzmite Brush Tool (B), odaberite crnu boju i meki okrugli kist. Podesite Opacity na oko 70% i pažljivo slikajte preko noge čovjeka. Pogledajte sliku ispod da vidite gdje trebate slikati.

Man before and after blendingMan before and after blendingMan before and after blending

2. korak

Kako biste posvijetlili čovjeka, iznad svih slojeva dodajte novi Curves Adjustment Layer sloj. Podesite krivulju prema primjeru na ispod prikazanoj slici.

Morate posvijetliti samo čovjeka, ne i ostatak slike. Kako biste to postigli, kliknite na kockasti gumb u donjem dijelu Curves kartice. To će kreirati zakvačenu masku (Clipping mask).

Curves settingsCurves settingsCurves settings

Kratki savjet: Osim od slojeva za prilagođavanje, Clipping masku možete kreirati i od bilo kojeg sloja koji ste izradili. Zakvači se na sloj ispod i utječe samo na taj sloj, ali ne i na ostatak slike.

4. Izrada Portala

U sljedećim koracima ćete izraditi svjetlosni portal.

Kratki savjet: Ako želite snimiti fotografije s različitim svjetlosnim efektima, pokušajte posjetiti neku izložbu optičkih iluzija.  Tamo ćete pronaći dovoljno materijala.

1. korak

Odvucite inner.jpg datoteku na svoju foto manipulaciju i smjestite je iznad svih slojeva. Nazovite je INNER LIGHT 1.

Kliknite desnim gumbom miša na sloj i odaberite Duplicate layer. Novi sloj nazovite INNER LIGHT 2. Duplicirajte ga još jednom i sada najnoviji sloj nazovite INNER LIGHT 3.

Sakrijete INNER LIGHT 2 i 3 kako bi se mogli usredotočiti na blendanje prvog sloja. Da sakrijete slojeve, kliknite malenu ikonu oka s lijeve strane svakog sloja.

Eye icon locationEye icon locationEye icon location

Na sljedećoj slici možete vidjeti kako izgleda vaša foto manipulacija nakon što ste smjestili INNER LIGHT 1. Također, možete provjeriti i redoslijed svojih slojeva.

Result of this stepResult of this stepResult of this step

2. korak

U ovom koraku ćete izblendati INNER LIGHT 1 sloj sa ostatkom slike. Promijeniti ćete joj Blending Mode način i sakriti neke dijelove pomoću maske sloja.

Kliknite na INNER LIGHT 1 sloj kako biste bili sigurni da je aktivan i promijenite mu Blending Mode u Screen. Tu postavku možete pronaći u gornjem dijelu Layers izbornika.

Screen Blending ModeScreen Blending ModeScreen Blending Mode

Kako biste ga još bolje izblendali, sakrijte unutarnju kuglu. Sloju INNER LIGHT 1 dodajte masku sloja (Layer mask). Uzmite Brush Tool (B), odaberite meki okrugli kist i promijenite mu Opacity na oko 60%. Upotrijebite crnu boju i počnite slikati preko dijelova kugle koje želite sakriti.

Pogledajte sljedeću sliku da vidite gdje biste trebali slikati. Ta područja su naglašena cyan bojom.

Which parts you should hideWhich parts you should hideWhich parts you should hide

Na sljedećoj slici možete vidjeti proces blendanja ovog sloja, korak po korak.

Steps of blendingSteps of blendingSteps of blending

3. korak

Učinite INNER LIGHT 2 sloj vidljivim. Kao u prethodnom koraku, promijenite mu Blending Mode u Screen.

Kako biste portalu dodali više varijacija, morate zarotirati ovaj sloj. Kako biste to učinili, idite na Edit > Free Transform. Rotirajte sloj za 180 Kada završite, pritisnite Enter na tipkovnici da primijenite promjene.

Za ovaj sloj napravite masku sloja (Layer mask). Uzmite Brush Tool (B). Upotrijebite iste postavke kao u prethodnom koraku i opet sakrijte kuglu u sredini.

Na sljedećoj slici možete vidjeti proces blendanja ovog sloja.

Steps of blendingSteps of blendingSteps of blending

4. korak

Ovaj sloj ćemo izblendati na isti način kao što smo učinili u prethodnom koraku. Prvo idite na Edit > Free Transform i rotirajte sloj za 90° u desno.

Promijenite Blending Mode sloja u Screen.

Dodajte masku sloja (Layer mask) i sakrijte kuglu u sredinu ovog sloja.

Steps of blendingSteps of blendingSteps of blending

5. korak

Odvucite portal.jpg datoteku na svoju foto manipulaciju i smjestite je iznad svih slojeva. Nazovite taj sloj PORTAL.

Kao i prije, promijenite Blending Mode u Screen.

Orb u sredini je previše svijetao. Kako biste mu malo smanjili vidljivost, PORTAL sloju dodajte masku (Layer mask).  Uzmite Brush Tool (B). Upotrijebite iste postavke za kist i lagano slikajte preko središnjeg dijela sloja.

Na sljedećoj slici možete vidjeti kako bi za sada trebala izgledati vaša foto manipulacija.

Photomanipulation after step 12Photomanipulation after step 12Photomanipulation after step 12

6. korak

Kao što možete vidjeti, PORTAL sloj ima jači plavkasti ton od drugih dijelova portala koje ste dodali. To ćete prilagoditi u ovom koraku.

Dodajte novi Hue/Saturation Adjustment Layer sloj i podesite Hue vrijednost na -60, Saturation na -50 i Lightness na -10.

Ne zaboravite od ovog sloja izraditi Clipping masku da prilagodite samo jedan sloj ispod (PORTAL), ali ne i ostatak slike.

HueSaturation settingsHueSaturation settingsHueSaturation settings

7. korak

U ovom kratkom koraku malo ćete potamniti foto manipulaciju.

Iznad svih slojeva, dodajte novi Curves Adjustment Layer sloj i podesite ga kao što je prikazano ispod.

Curves settingsCurves settingsCurves settings

5. Dodavanje Detalja Portalu

1. korak

Odvucite details.jpg datoteku na svoju foto manipulaciju i smjestite je iznad svih slojeva. Taj sloj nazovite DETAILS 1. Desnim gumbom miša kliknite na sloj i odaberite Duplicate layer.

Novi sloj nazovite DETAILS 2 i sakrijte ga klikom na ikonu oka s lijeve strane.

2. korak

Blendanje ovog sloja je prilično slično blendanju prethodnih slojeva. Kliknite na DETAILS 1 sloj i promijenite mu Blending Mode u Screen. Smanjite mu Opacity na 40%.

Kako biste ga dodatno izblendali, ovom sloju dodajte  masku (Layer mask). Uzmite Brush Tool (B). Upotrijebite iste postavke kao u prethodnom koraku i središnji te vanjski lijevi dio učinite vidljivima. Pogledajte sljedeću sliku da vidite gdje biste trebali slikati. Ta područja su naglašena cyan bojom.

Where you should paintWhere you should paintWhere you should paint

3. korak

DETAILS 2 sloj učinite opet vidljivim.

Idite na Edit > Free Transform i rotirajte ga za 90°. Promijenite mu Blending Mode u Screen i smanjite Opacity na 40%.

DETAILS 2 sloju dodajte masku (Layer mask). Uzmite Brush Tool (B). Upotrijebite iste postavke kao u prethodnom koraku i počnite blendati ovaj sloj sa ostatkom slike.

Na sljedećoj slici možete vidjeti koje dijelove biste trebali sakriti kako biste ispravno izblendali sloj. Istaknuti su cyan bojom.

Where you should paintWhere you should paintWhere you should paint

4. korak

Kako biste izradili vinjetu, za početak, iznad svih slojeva dodajte novi Curves Adjustment Layer sloj i podesite ga kao što je prikazano ispod na slici.

Trebate potamniti samo rubove slike. Kako biste to postigli, uzmite Elliptical Marquee Tool (M) i izradite elipsu u sredini slike.

Na selekciju primijenite Feather značajku. Idite na Select > Modify > Feather... (Ovo se može razlikovati u različitim verzijama Photoshopa. Ako ne možete pronaći, samo pritisnite Shift-F6 na svojoj tipkovnici).

Podesite Feather Radius na 250 px i pritisnite Enter.

Feather radiusFeather radiusFeather radius

Uzmite Paint Bucket Tool (G) sa crnom bojom. Kliknite na masku sloja Curves Adjustment Layer sloja kako biste se pobrinuli da bude aktivna. Ispunite selekciju sa crnom. Prilagođavanje ovdje nestaje i trebali biste dobiti vinjetu kao na sljedećoj slici.

Result of Step 18Result of Step 18Result of Step 18

5. korak

Kako bismo slici dodali još dubine, u ovom koraku ćete posvijetliti sredinu foto manipulacije.

Dodajte novi prazan sloj ispod DETAILS 1 sloja. Nazovite ga MIST. Uzmite Brush Tool (B). Odaberite veliki, mekani okrugli kist i podesite mu Opacity na 20%. Odaberite vrlo svijetlu plavu boju.

Sada jednostavno naslikajte jednu točku u sredini slike. Kako biste je dobro izblendali s ostatkom slike, promijenite joj Blending Mode iz Normal u Screen.

Ispod na slici možete vidjeti gdje i što biste trebali slikati. Naslikajte točku na istom mjestu na kojem je cyan točka na prvoj slici.

Na drugoj slici možete vidjeti kako izgleda foto manipulacija kada je MIST sloj podešen u Normal Blending Mode, a na trećoj slici kada je podešen u Screen Blending Mode.

Different blending modes of MISTDifferent blending modes of MISTDifferent blending modes of MIST

6. korak

Kako bismo izbalansirali sliku, u ovom koraku ćete portalu dodati još neke detalje. Proces blendanja je isti kao u prethodnom koraku, pa ću vam samo pokazati gdje trebate smjestiti nove slojeve.

Odvucite details.jpg datoteku na svoju foto manipulaciju i duplicirajte je dva puta tako da imate tri sloja. Nazovite ih LIGHT DETAILS 1, 2 i 3. Promijenite im Blending Mode načine u Screen i izblendajte ih sa ostatkom slike.

Na sljedećoj slici pogledajte gdje trebate smjestiti te slojeve.

Where to place light detailsWhere to place light detailsWhere to place light details

6. Prilagođavanje Boja

Svi glavni elementi su već smješteni na foto manipulaciju. U sljedećim koracima ćete se fokusirati na prilagođavanje boja da kreirate sanjivu atmosferu slike.

1. korak

U ovom koraku ćete potamniti sliku i smanjiti joj kontrast. Iznad svih slojeva dodajte novi Curves Adjustment Layer sloj i podesite ga kao što je prikazano ispod.

Curves settingsCurves settingsCurves settings

2. korak

Za ovaj korak je potrebno imati Photoshop plugin koji se zove Color Efex Pro. Plugin se plaća, ali ponuđena je besplatna probna opcija u trajanju od 14 dana, pa tutorial možete završiti i bez kupovanja.

Preuzmite plugin i instalirajte ga. Kada završi instalacija, vratite se na Photoshop.

Uzmite Rectangular Marquee Tool (M) i selektirajte cijelu sliku. Idite na Edit > Copy Merged i Edit > Paste da zalijepite sjedinjenu sliku. Smjestite novi sloj iznad svih slojeva i nazovite ga COLORS.

Idite na Filter > Nik Software > Color Efex Pro. U lijevom izborniku, odaberite filter sa imenom Bleach Bypass.

Bleach BypassBleach BypassBleach Bypass

Podesite ga kao što je prikazano na sljedećoj slici.

Bleach Bypass settingsBleach Bypass settingsBleach Bypass settings

Kliknite na + Add Filter da primijenite promjene.

3. korak

Ostavite plugin otvoren i odaberite drugi filter sa imenom Cross Processing.

Cross ProcessingCross ProcessingCross Processing

Podesite filter kao što je prikazano ispod i kliknite OK da primijenite promjene.

Cross processing settingsCross processing settingsCross processing settings

Na sljedećoj slici možete vidjeti kako ove prilagodbe utječu na vašu foto manipulaciju.

AdjustmentsAdjustmentsAdjustments

4. korak

Foto manipulacija će bolje izgledati ako je manje zasićena. Kako biste to postigli, iznad svih slojeva dodajte novi Hue/Saturation Adjustment Layer sloj i podesite Saturation na -20.

HueSaturation settingsHueSaturation settingsHueSaturation settings

5.korak

Odvucite texture.jpg datoteku na svoju foto manipulaciju i smjestite je iznad svih slojeva. Ovaj sloj nazovite TEXTURE.

Kako biste ga dobro izblendali, promijenite mu Blending Mode iz Normal u Soft Light i promijenite mu Opacity na 20%.

6. korak

Kako biste foto manipulaciji dodali još dubine, u ovom koraku ćete joj potamniti rubove.

Iznad svih slojeva dodajte novi, prazan sloj i nazovite ga DARKENING. Sloju promijenite Blending Mode iz Normal u Soft Light.

Uzmite Brush Tool (B). Odaberite meki okrugli kist i podesite mu Opacity na 10%. Odaberite crnu boju i počnite slikati preko rubova. Pogledajte sljedeću sliku da vidite gdje biste trebali slikati. Ta područja su naglašena cyan bojom.

Where you should paintWhere you should paintWhere you should paint

7. korak

U ovom posljednjem koraku dodati ćete bljesak kako biste napravili interesantnije osvjetljenje.

Iznad svih slojeva dodajte novi, prazan sloj i nazovite ga LENS FLARE. Uzmite Paint Bucket Tool (G), odaberite crnu boju i njome ispunite sloj.

Idite na Filter > Render > Lens Flare. Odaberite Lens Type 105mm Prime i podesite ga kao što je prikazano na sljedećoj slici.

Lens Flare settingsLens Flare settingsLens Flare settings

Kako biste dobro izblendali sloj sa ostatkom slike, promijenite mu Blending Mode iz Normal u Screen i smanjite mu Opacity na 75%.

Zaključak

Čestitam! Upravo ste završili svoju nadrealističnu foto manipulaciju. Naučili ste kako:

  • upotrijebiti Blending Mode načine da kreirate zanimljive svjetlosne efekte 
  • raditi sa eksternim Photoshop pluginovima da kreirate dodatna interesantna ugađanja boje
  • primijeniti teksture da dodate detalje

Javite mi u komentarima je li vas tutorial nadahnuo i je li vam bio od koristi!

Final imageFinal imageFinal image
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.