1. Design & Illustration
  2. Drawing/Illustration
  3. Animals

Kako u programu Adobe Photoshop napraviti nadrealnu fotomanipulaciju žirafe

Scroll to top

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom ću vam tutorijalu pokazati kako koristiti Adobe Photoshop za kreiranje nadrealne slike žirafe primjenom različitih tehnika fotomanipulacije.

Prvo ćemo napraviti bazu scene korištenjem slike livade i neba. Kasnije ćemo dodati žirafu, napraviti joj vrat od "uvrnutog" stabla drveta i dodati nekoliko grana. Nakon toga dodat ćemo pticu koja stoji na grani i nekoliko ptica u letu, lišće i vlati trave. Koristit ćemo više slojeva boja ispune i napraviti dodatne prilagodbe koristeći slojeve 'adjustment layers' za postizanje željenog efekta.

Resursi tutorijala

U izradi tutorijala korištene su ove slike:

1. Kako postaviti bazu scene

1. korak

Napravite u Photoshopu novi dokument veličine 1500 x 1500 px sa sljedećim postavkama:

new filenew filenew file

2. korak

Odaberite Layer > New Layer > Color Fill i boju #70dce3.

color fill backgroundcolor fill backgroundcolor fill background

3. korak

Otvorite sliku neba, "Sky". Koristeći Move Tool (V) povucite sliku na platno 'canvas' u boji 'cyan' i postavite na gornji dio dokumenta.

add skyadd skyadd sky

Klikom na drugu ikonu na dnu panela Layers dodajte masku sloju. Aktivirajte Brush Tool (B) i odaberite meki kist s crnom bojom (soft black brush) uz Opacity od otprilike 30% kako bi reducirali vidljivost oblaka na nebu gore lijevo.

sky maskingsky maskingsky masking

4. korak

Napravite 'adjustment' sloj Color Balance iznad neba i postavite ga kao Clipping Mask. Promijenite  postavke pod Midtones da odgovaraju boji neba u pozadini.  

sky color balancesky color balancesky color balance

5. korak

Napravite 'adjustment' sloj Photo Filter i odaberite boju #cbe36b. U ovoj masci sloja koristite meki crni kist za brisanje efekta na donjem rubu neba.

sky photo filtersky photo filtersky photo filter

6. korak

Dodajte 'adjustment' sloj Curves da posvijetlite nebo. U ovoj masci sloja primijenite meki crni kist da izbrišete lijevu stranu jer ćemo izvor svjetlosti dodati na desnoj strani.

sky curves sky curves sky curves

7. korak

Na sloju neba odaberite Filter > Blur > Gaussian Blur i promijenite Radius na 4 px. Time smo stvorili privid dubine scene.

sky gaussian blursky gaussian blursky gaussian blur

8. korak

Povucite sliku livade, "Meadow" na glavni 'canvas' i postavite na donju stranu. Aktivirajte Free Transform Tool (Control-T) za promjenu perspektive livade. Sloj pretvorite u Smart Object.

add meadowadd meadowadd meadow

Ovom sloju dodajte masku, mekim crnim kistom uklonite oštre rubove na livadi i "sljubite" livadu s obzorom.

meadow maskingmeadow maskingmeadow masking

9. korak

Primijenite Gaussian Blur od 4 px na sloj livade. U masci filtera primijenite meki crni kist da izbrišete efekt zamućenosti (blur) u pozadini i srednjem dijelu na način da ostane vidljiv jedino u prednjem planu.

meadow gaussian blurmeadow gaussian blurmeadow gaussian blur

10. korak

Napravite 'adjustment' sloj Color Balance da promijenite boju livade. U masci sloja prelazite kistom preko desne strane livade kako bi na tom dijelu ostalo nešto žutog svjetla.

meadow color balancemeadow color balancemeadow color balance

11. korak

Napravite 'adjustment' sloj Curves da posvijetlite livadu. U masci sloja mekim crnim kistom prelazite preko lijeve strane i prednjeg plana da neutralizirate efekt posvijetljenja.

meadow curves 1meadow curves 1meadow curves 1

12. korak

Dodajte još jedan 'adjustment' sloj, Curves s istom svrhom. Selektirani dio prednjeg plana i desno dijelovi su koje treba prelaziti kistom u masci sloja.

meadow curves 2meadow curves 2meadow curves 2

2. Kako retuširati žirafu

1. korak

Izrežite žirafu sa slike "Giraffe" i postavite negdje u prednji plan.

add giraffeadd giraffeadd giraffe

Ovom sloju dodajte masku, "uronite" žirafine noge u travnatu podlogu i izbrišite vrat. Kasnije ćemo ga zamijeniti s krošnjom drveta.

giraffe maskinggiraffe maskinggiraffe masking

2. korak

Napravite novi sloj, promijenite mu 'mode' u Overlay 100% i dodajte ispunu s 50% sive.

giraffe DBgiraffe DBgiraffe DB

Aktivirajte Dodge i Burn Tool (O) uz Midtones Range i Exposure od otprilike 15-20% da popravite svijetlo i sjenu oko žirafe. Možete vidjeti kako sam to ja napravila koristeći 'mode' Normal i u konačnici Overlay.

giraffe DB resultsgiraffe DB resultsgiraffe DB results

3. korak

Napravite 'adjustment' sloj Curves da posvijetlite žirafu. U masci sloja primijenite meki crni kist da izbrišete zasjenjena područja i stražnju stranu žirafe.

giraffe curves giraffe curves giraffe curves

4. korak

Napravite 'adjustment' sloj Levels s istom svrhom.

giraffe levelsgiraffe levelsgiraffe levels

5. korak

Dodajte 'adjustment' sloj Color Balance da dodate malo žutog žirafi. Promijenite vrijednosti za Midtones kako slijedi:

giraffe color balancegiraffe color balancegiraffe color balance

6. korak

Napravite 'adjustment' sloj Photo Filter i odaberite boju #e89e10 kako bi prednji dio žirafe izgledao uvjerljivije. Ostalo prijeđite kistom da neutralizirate primjenu efekta.

giraffe photo filtergiraffe photo filtergiraffe photo filter

7. korak

Napravite novi sloj ispod prve žirafe kako bi žirafa dobila sjenu. Držite tipku Control i klikom na ikonu sloja sa žirafom napravite selekciju.

load giraffe selectionload giraffe selectionload giraffe selection

Ovu selekciju ispunite bojom #070101 i obrnite ju vertikalno (Edit > Transform > Flip Vertical). Kombinacijom tipki Control-T uz odabir opcije Warp izobličite sjenu na način da prati izvor svjetlosti.

giraffe shadow transforminggiraffe shadow transforminggiraffe shadow transforming

Smanjite Opacity sjene na 40% i primijenite Gaussian Blur od 6 px na ovaj sloj sjene. Primijenite masku sloja da obrišete neželjene detalje sjene i reducirajte vidljivost sjene na vrhu.

giraffe shadow maskinggiraffe shadow maskinggiraffe shadow masking

3. Kako od drveta napraviti vrat - nije drvo nego vrat

1. korak

Otvorite sliku "Tree 1" i izdvojite "uvrnuto" stablo drveta iz pozadine. Postavite ga na žirafin vrat i kombinacijom tipki Control-T uz opciju Warp savijte prateći izvorni oblik njenog vrata.

add tree 1add tree 1add tree 1

Ovom sloju dodajte masku i srednje mekim crnim kistom "stopite" podnožje drveta s tijelom žirafe. Reducirajte 'opacity' kista ako je potrebno kako bi rezultat bio što uvjerljiviji i prirodniji.

tree 1 maskingtree 1 maskingtree 1 masking

2. korak

Napravite novi sloj, promijenite mu 'mode' u Overlay 100% i dodajte ispunu s 50% sivog. Aktivirajte Dodge i Burn Tool da dotjerate svjetlo i sjenu stabla.

tree 1 DBtree 1 DBtree 1 DB

3. korak

Napravite 'adjustment' sloj Hue/Saturation da smanjite zasićenost stabla. U masci sloja primijenite meki crni kist i smanjite Opacity (na oko 30-35%) da se pojavi malo žutog na stablu.

tree 1 hue saturationtree 1 hue saturationtree 1 hue saturation
tree 1 hue saturation masking tree 1 hue saturation masking tree 1 hue saturation masking

4. korak

Napravite 'adjustment' sloj Curves da posvijetlite stablo jer još izgleda pretamno. Prevlačite kistom preko zasjenjenih dijelova da reducirate svjetlo primjenom maske sloja.

tree 1 curvestree 1 curvestree 1 curves
tree 1 curves maskingtree 1 curves maskingtree 1 curves masking

5. korak

Primijenite još jedan 'adjustment' sloj Curves da smanjite kontrast ovog dijela stabla.

tree 1 curves 2tree 1 curves 2tree 1 curves 2

6. korak

Otvorite ponovo sliku žirafe. Povucite izdvojenu žirafu na postojeću sliku žirafe da postane veća od nje i primijenite kombinaciju tipki Control-T da ju neznatno zarotirate.

add giraffe texture to the neck of treeadd giraffe texture to the neck of treeadd giraffe texture to the neck of tree

Dodajte ovom sloju masku i uklonite veći dio velike žirafe ostavljajući vidljivo nešto teksture kože na podnožju "drvenog vrata". Promijenite 'mode' sloja u Overlay 100%.

skin texture maskingskin texture maskingskin texture masking

7. korak

Napravite 'adjustment' sloj Hue/Saturation da smanjite zasićenost teksture kože.

giraffe skin hue saturationgiraffe skin hue saturationgiraffe skin hue saturation

4. Kako dodati grane

1. korak

Izrežite grane sa slike "Branches". Aktivirajte Lasso tool (L) da selektirate dvije grane s obje strane i postavite na vrh vrata.

add branchesadd branchesadd branches
branches maskingbranches maskingbranches masking

2. korak

Na svakom sloju s granama napravite novi sloj, promijenite 'mode' u Overlay 100% i dodajte ispunu 100% sive boje. Odaberite Dodge i Burn Tool da popravite svjetlo i sjenu granama.

branches DBbranches DBbranches DB

3. korak

Grupirajte slojeve s granama i grupi dodajte 'adjustment' sloj Hue/Saturation. Pod opcijom Saturation neznatno povećajte zasićenost.

branches hue saturation branches hue saturation branches hue saturation

4. korak

Napravite 'adjustment' sloj Curves da još dodatno posvijetlite grane. U masci sloja prijeđite kistom zasjenjene dijelove ili detalje koji su dovoljno svijetli.

branches curvesbranches curvesbranches curves

5. Kako uvesti sliku ptica

1. korak

Izrežite pticu sa slike "Bird 1" i postavite na vrh "drvenog vrata", između grana.

add bird 1add bird 1add bird 1

2. korak

Napravite novi sloj ispod ovog sloja s pticom. Aktivirajte meki kist s bojom #070101 i postavite Opacity na otprilike 50% kako bi kreirali sjenu ptičjih nogu na vrhu žirafine glave.

bird shadowbird shadowbird shadow

3. korak

Primijenite 'adjustment' sloj Color Balance da uskladite boju ptice s ostatkom scene. Promijenite postavke pod Midtones i Highlights.

bird 1 color balance midtones bird 1 color balance midtones bird 1 color balance midtones
bird 1 color balance highlights bird 1 color balance highlights bird 1 color balance highlights

4. korak

Na novom sloju primijenite Dodge i Burn Tool da posvijetlite rep ptice, desnu nogu i sjenu lijeve noge.

bird 1 DBbird 1 DBbird 1 DB

5. korak

Napravite 'adjustment' sloj Curves da reducirate svijetle dijelove na gornjem dijelu tijela ptice. Prijeđite kistom preko donjeg dijela da neutralizirate efekt ovog sloja.

bird 1 curves bird 1 curves bird 1 curves

6. korak

Otvorite sliku "Birds 2" i izdvojite ptice iz pozadine. Nekoliko ptica dodajte na 'canvas' gore desno i primijenite Gaussian Blur od 2 px na svaki sloj s pticama.

add birds 2add birds 2add birds 2

7. korak

Primijenite 'adjustment' sloj Color Balance da neznatno promijenite boju ptica na platnu.

birds 2 color balancebirds 2 color balancebirds 2 color balance

8. korak

Napravite 'adjustment' sloj Curves i posvijetlite ptice.

birds 2 curves birds 2 curves birds 2 curves
birds 2 curves maskingbirds 2 curves maskingbirds 2 curves masking

6. Kako dodati lišće i travu

1. korak

Otvorite sliku "Leaves". Aktivirajte Lasso Tool da selektirate različito lišće koje ćete dodati granama.

add leaves add leaves add leaves

2. korak

Dodajte još lišća na scenu, oko žirafe i uz rubove platna skalirajući ga na različite veličine. Primijenite filter Gaussian Blur od 3 px, 4 px i 6 px na slojeve lišća ovisno o njihovoj veličini, udaljenosti i položaju. Na taj način stvaramo privid dubine.

add more leaves add more leaves add more leaves

3. korak

Grupirajte sve slojeve s lišćem u novu mapu i napravite 'adjustment' sloj Curves da posvijetlite lišće. Prijeđite preko sakrivenih dijelova lišća kako ne bi bili presvijetli.

leaves curves 1leaves curves 1leaves curves 1
leaves curves 1 maskingleaves curves 1 maskingleaves curves 1 masking
leaves curves 1 masking resultleaves curves 1 masking resultleaves curves 1 masking result

4. korak

Napravite još jedan 'adjustment' sloj Curves s istom svrhom.

leaves curves 2leaves curves 2leaves curves 2

5. korak

Dodajte sliku "Tree 2" na scenu gore lijevo i na njega primijenite Gaussian Blur od 8 px

add tree 2add tree 2add tree 2

6. korak

Budući da je osvijetljenje na slici prilično blago primijenite 'adjustment' sloj Curves da reducirate kontrast koji ima drvo 2.

tree 2 curves tree 2 curves tree 2 curves

7. korak

Aktivirajte Dodge Tool na novi sloj da smanjite područje sjene koje prekriva drvo 2.

tree 2 DBtree 2 DBtree 2 DB

8. korak

Otvorite set sa slikom trave, "Grass". Različite vlati trave dodajte prednjem planu glavne scene. Možete ih duplirati, skalirati i rotirati kako bi izgledale različito. Na svakom od slojeva s travom primijenite Gaussian Blur od 8 px.

add grass bladesadd grass bladesadd grass blades

9. korak

Napravite grupu za sloj s travom i dodajte 'adjustment' sloj Color Balance da malo promijenite boju trave.

grass color balancegrass color balancegrass color balance

10. korak

Primijenite 'adjustment' sloj Curves da još osvijetlite vrške vlati trave.

grass curvesgrass curvesgrass curves

7. Kako napraviti završne prilagodbe

1. korak

Napravite sloj Color Fill kao gornji sloj i odaberite boju #02081f. Sloj postavite kao Exclusion 100%.

whole scene color fill whole scene color fill whole scene color fill

2. korak

Napravite 'adjustment' sloj Gradient Map i odaberite boje #e10019 i #00601b. Sloju promijenite 'mode' na Soft Light 20%.

whole scene gradient map 1 whole scene gradient map 1 whole scene gradient map 1

3. korak

Dodajte 'adjustment' sloj Color Balance  kako bi cijelu scenu dotjerali podešavajući 'vibrance'.

whole scene color balance midtoneswhole scene color balance midtoneswhole scene color balance midtones
whole scene color balance highlightswhole scene color balance highlightswhole scene color balance highlights

4. korak

Napravite novi 'adjustment' sloj Gradient Map i odaberite Copper iz postavki  Presets. Promijenite 'mode' sloja u Hard Light 10%

whole scene gradient map 2whole scene gradient map 2whole scene gradient map 2

5. korak

Napravite 'adjustment' sloj Curves da neznatno smanjite osvijetljenje. Mekim crnim kistom pobrišite desno (glavno svjetlo) kako ovaj efekt ne bi bio primijenjen.

whole scene curveswhole scene curveswhole scene curves

6. korak

Dodajte 'adjustment' sloj Selective Color i promijenite vrijednosti crvenog, Reds da smanjite zasićenost žirafe, vrata i donekle grana.

whole scene selective colorwhole scene selective colorwhole scene selective color

Čestitam, uspjeli ste!

Nadam se da ste uživali u ovom tutorijalu i naučili nešto što ćete moći iskoristiti u svojim projektima. Slobodno podijelite svoje radove u komentarima na kraju stranice. Uživajte u Photoshopu!

final result final result final result
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads