1. Design & Illustration
  2. Vehicles

Kako Kreirati Surferski Kombi u Bočnom Prikazu u Adobe Illustratoru

Scroll to top
Read Time: 11 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorialu ću vam pokazati kako kreirati šareni surferski kombi koristeći najosnovnije oblike i alate Adobe Illustratora.

Ako želite preskočiti tutorial i samo kupiti gotovi rezultat u različitim modifikacijama i bojama, samo idite na GraphicRiver i potražite moju kolekciju "Travel Van Bus Collection".

Travel Van Bus CollectionTravel Van Bus CollectionTravel Van Bus Collection

1. Kako Izraditi Novi Dokument

Prvo moramo podesiti novi dokument, tj. New Document (File > New ili Control/Command-N) sa ovim postavkama:

  • Number of Artboards: 1
  • Width: 800
  • Height: 600
  • Units: pixels

U Advanced kartici:

  • Color Mode: RGB
  • Raster Effects: Screen
  • Preview Mode: Default
  • Align New Objects to Pixel Grid ostavite neoznačeno
Setting up new documentSetting up new documentSetting up new document

2. Kako Napraviti Bazu Surferskog Kombija

1. korak

Počnimo graditi tijelo kampera od crvenog pravokutnika, boje #D0342C i dimenzije 570 x 150 px, koristeći Rectangle Tool (M).

Nakon što izradite pravokutnik, uzmite donju desnu točku sidrišta sa Direct Selection Tool (A) alatom i pritisnite na tipkovnici tipku Enter da otvorite Move prozor. Horizontal Position vrijednost biste trebali podesiti na 15 px i Vertical vrijednost na 0 px. Naše sidrište se pomiče u desno.

Creating a base red shape for the bodyCreating a base red shape for the bodyCreating a base red shape for the body

2. korak

Izradite još jedan 570 x 115 px pravokutnik sa bojom #FFD633 i smjestite je iznad crvenog dijela. Koristeći Direct Selection Tool, selektirajte gornju desnu točku sidrišta. Na tipkovnici pritisnite Enter da opet otvorite prozor sa Move postavkama i podesite Horizontal Position vrijednost na -50 px i Vertical position vrijednost na 0 px, pomičući točku u lijevo.

Otvorite isti prozor za gornju lijevu točku sidrišta. Podesite Horizontal vrijednost na 30 px i Vertical na 0 px, pomičući kut u desno.

Making the yellow shape for the top van partMaking the yellow shape for the top van partMaking the yellow shape for the top van part

3. korak

Izradite još jedan pravokutnik veličine 490 x 25 px, obojite ga crnom ili nekom tamnijom bojom. Na kraju ćemo ga prebojiti u istu žutu boju kao što je baza, ali bolje je da se u ovom koraku više ističe.

Koristeći prijašnju metodu, pomaknite gornju desnu točku sidrišta oko 20 px u lijevo i gornje lijevo sidrište oko 5 px.

Adding black shape for the roofAdding black shape for the roofAdding black shape for the roof

4. korak

Selektirajte jednu od gornjih točaka sidrišta crnog oblika koristeći Direct Selection Tool. U kutu možete vidjeti Live Corner widget. Samo ga uzmite i povucite dok ne dobijete željeni rezultat. To će kreirati oble kutove. Ponovite radnju sa drugom gornjom točkom sidrišta.

Rounding the corner of the roof shapeRounding the corner of the roof shapeRounding the corner of the roof shape

3. Kako Izraditi Krovni Prozor te Bočne i Stražnje Prozore

Sada ćemo poraditi na krovnom prozoru i ostalim prozorima kampera. Svi će biti smješteni na središnji žuti dio kombija.

1. korak

Izradite pravokutnik veličine 205 x 85 px i ispunite ga #ABCFE7 bojom. Selektirajte ovaj pravokutnik i veliki žuti oblik kombija, istovremeno držeći tipku Shift. Kliknite opet na žuti oblik (ovaj puta ne morate držati Shift!). Oko žutog oblika će se pojaviti plava okvirna linija. I automatski će biti selektirana opcija Align to Key Object u Control kartici i Align kartici.

U Align kartici (Window > Align) ili Control kartici kliknite Horizontal Align Right gumb i zatim kliknite na Vertical Align Center gumb.

Making the window and placing it to the van yellow partMaking the window and placing it to the van yellow partMaking the window and placing it to the van yellow part

2. korak

Sa Selection Tool (V) alatom selektirajte prozor koji smo dodali u prethodnom koraku i pritisnite Enter da otvorite Move prozor. Podesite Horizontal Position vrijednost na -225 px i Vertical position vrijednost na 0 px i kliknite Copy gumb. Sada imamo dva slična pravokutnika. To će biti vjetrobran i glavni bočni prozor.

Copying the window for creating the second oneCopying the window for creating the second oneCopying the window for creating the second one

3. korak

Izradite kvadrat veličine 85 x 85 px jednake plave boje. Selektirajte kvadrat i prethodno kreirani prozor dok držite tipku Shift. Zatim opet kliknite na veliki prozor (ne zaboravite, ovaj puta ne držite tipku Shift). Pritisnite Horizontal Align Right i Vertical Align Bottom na Align kartici. I zatim pomaknite pravokutnik 225 px u lijevo koristeći Move prozor.

Sada opet pritisnite Enter i kopirajte kvadrat pomičući ga 105 px u lijevo. To će biti stražnji prozor. Možete primijetiti da naš kombi ima jednake razmake između prozora i zato će izgledati urednije.  Osim toga, to će nam pomoći kasnije da izradimo vrata.

Adding two squares for the side and rear windowsAdding two squares for the side and rear windowsAdding two squares for the side and rear windows

4. korak

Izradite kopiju (Control/Command-C > Control/Command-F) kvadrata koji smo napravili u prethodnom koraku, poravnajte ga u sredinu velikog bočnog prozora i smjestite na vrh kombija, tako da se preklapa sa crnim krovom. To će biti krovni prozor.

Copying the square window and placing it to the topCopying the square window and placing it to the topCopying the square window and placing it to the top

5. korak

Vrijeme je da prozorima dodamo više detalja kreirajući vanjske rubove. Sa Selection Tool (V) selektirajte sve prozore dok držite tipku Shift i idite na Object > Path > Offset Path. Unesite 4 px u okvir Offset vrijednosti. Fill boju vanjskih rubova podesite na #E3E3D4.

Adding outlines for the windows with Offset PathAdding outlines for the windows with Offset PathAdding outlines for the windows with Offset Path

6. korak

Odrežimo sada dijelove prozora koji se nalaze izvan oblika baze kombija. Selektirajte prozore koji se preklapaju i njihove vanjske rubove zajedno sa bazom kombija. Zatim upotrijebite Shape Builder Tool (Shift-M). Držite tipku Alt, kliknite i držite lijevi gumb miša na slobodnom području pokraj rubova neželjenog dijela prozora, povucite uzduž istaknutog dijela i otpustite tipku miša kako biste ga obrisali. Ponovite akciju za sve prozore koji se preklapaju.

Cutting of the outstanding window parts with Shape BuilderCutting of the outstanding window parts with Shape BuilderCutting of the outstanding window parts with Shape Builder

4. Kako Izraditi Kotače, Branike i Bočnu Stepenicu

Počnimo raditi na donjem dijelu vozila.

1. korak

Izradite zaobljeni pravokutnik veličine 255 x 8 px i ispunite ga bojom #DAD8CC. U Align kartici poravnajte pravokutnik sa sredinom centralnog velikog prozora i dnom crvene baze. To je bočna stepenica.

Izradite dva pravokutnika veličine 100 x 25 px, jednake boje, koje ćemo poravnati na donji rub i napraviti produženje oko 10 px s obje strane izvan kombija. To su branici.

Zatim kreirajte manji pravokutnik, poravnajte ga s lijevim i donjim rubom prednjeg branika i idite na Object > Arrange > Send Backward da ga pošaljete straga. Sa Direct Selection Tool alatom selektirajte rubove branika koji se preklapaju. Upotrijebite Live Corners widget da kutove učinite oblima tako što ćete povući indikator u sredinu oblika, podešavajući radijus kuta na oko 10 px.

Creating narrow rectangles for the bumpersCreating narrow rectangles for the bumpersCreating narrow rectangles for the bumpers

2. korak

Za kotač, uzmite Ellipse Tool (L) i izradite krug veličine 105 x 105 px, boje #4D4B4A. Dodajte dva manja kruga iznutra: jedan veličine 70 x 70 px i boje #dad8cc, te drugi, veličine 62 x 62 px kojem Fill podesite bez boje ali mu za Stroke vrijednost odredite 2 px debljinu i #b2ba6 boju.

Dodajte kotaču više detalja kreirajući još dva kruga iznutra za metalne felge; svjetliji krug sa radijusom od 22 x 22 px i #f1eee5 bojom i tamniji krug sa radijusom od 32 x 32 px i #b2ba6 bojom iza prvog.

Kada završite, selektirajte oblike kotača i zajedno ih grupirajte (Control-G). Napravite kopiju kotača i smjestite kotače na vozilo, pomičući njihove središnje točke nekoliko piksela više od donjeg ruba vozila.

Making the wheels and placing them to the vanMaking the wheels and placing them to the vanMaking the wheels and placing them to the van

3. korak

Kako bismo kotači izgledali više realistično, napraviti ćemo neke tamne dijelove iza kotača i oko njih dodati okrugle rubove.

Izradite dva 130 x 130 px kruga (#333130). Selektirajte kotače i idite na Object > Arrange > Bring to Front. Zatim, pomoću Align kartice s kotačima poravnajte crne rupe koje smo upravo izradili Izrežite dijelove rupa koje se nalaze izvan baze. Samo ih selektirajte zajedno sa crvenim oblikom kombija i upotrijebite Shape Builder Tool (Shift-M), držeći tipku Alt i klikčući dijelove koje želite obrisati.

Izradite dva 150 x 150 px kruga bez Fill boje ali mu dodajte Stroke od 2 px (#8f1e18). Poravnajte ih sa kotačima i zatim odrežite istaknute dijelove, kao što smo učinili sa rupama u prethodnom koraku. Sakrijte rubove iza branika i bočne stepenice.

Adding dark parts behind the wheels and the circle rimsAdding dark parts behind the wheels and the circle rimsAdding dark parts behind the wheels and the circle rims

5. Kako Dizajnirati Bočnu Traku i Modificirati Tijelo Kombija

1. korak

Selektirajte sve prozore i žuti dio kombija te ih zajedno grupirajte (Control/Command-G). Idite na Object > Arrange > Bring to Front da smjestite grupu preko svih drugih dijelova..

Grouping yellow shape with the windows and placing them to frontGrouping yellow shape with the windows and placing them to frontGrouping yellow shape with the windows and placing them to front

2. korak

Selektirajte žuti dio kombija sa Direct Selection Tool (A)alatom i dodajte dvije točke sidrišta na njegov donji rub pomoću Add Anchor Point Tool (+). Držite i povucite desno sidrište u desno i dolje sa Direct Selection Tool (A), smještajući ga na rub desnog oblika.

Changing the yellow shape with the help of the additional pointsChanging the yellow shape with the help of the additional pointsChanging the yellow shape with the help of the additional points

3. korak

Selektirajte još jednu točku sidrišta i povucite Live Corners widget indikator u lijevo i dolje stvarajući oble kutove.

Rounding the corner of the new yellow shapeRounding the corner of the new yellow shapeRounding the corner of the new yellow shape

4. korak

Dodajte obliku koji smo upravo izradili konturu (outline) od 8 px selektirajući ga i zatim upotrijebite Offset Path metodu. Konturi zamijenite Fill i Stroke boju (Shift-X).

Adding the outline to the yellow shape and making it strokedAdding the outline to the yellow shape and making it strokedAdding the outline to the yellow shape and making it stroked

5. korak

Ostavite liniju selektiranu, idite na Object > Expand, označite Stroke opciju i uklonite oznaku Fill opcije. Pritisnite OK i naša linija će se transformirati u ispunjeni oblik. Selektirajte ovu traku i najveći crveni dio kombija. Odrežite dio s trakom koji se nalazi izvan crvenog dijela kombija, koristeći Shape Builder Tool (Shift-M).

Expanding the stroke and cutting of the outstanding partExpanding the stroke and cutting of the outstanding partExpanding the stroke and cutting of the outstanding part

6. Kako Izraditi Vrata, Retrovizor i Manje Detalje

1. korak

Izradimo sada bočna vrata. Selektirajte srednji prozor i idite na Object > Path > Offset Path, podešavajući Offset vrijednost u 10 px. Prebacite Fill boju vanjskog ruba u None i Stroke boju u #e3b710 u Color kartici. Podesite Stroke Weight u 2 px.

Creating the outline for the side windowCreating the outline for the side windowCreating the outline for the side window

2. korak

Kliknite na donju stranu podebljanog pravokutnika sa Direct Selection Tool (A) i zatim pritisnite Delete. Selektirajte obje donje točke preostalog oblika i povucite ih na donji rub žutog oblika.

Deleting the bottom side of the stroke and aligning it to the yellow shapeDeleting the bottom side of the stroke and aligning it to the yellow shapeDeleting the bottom side of the stroke and aligning it to the yellow shape

3. korak

Upotrijebite Line Segment Tool (\) držeći tipku Shift da napravite dvije vertikalne linije (#8f1e18). Kreću se od donjih točaka koje smo povukli u prethodnom koraku, prema vrhu bočne stepenice.

Za ručku izradite zaobljeni pravokutnik (#87877d). Zatim dodajte prednja i stražnja svijetla (#f99555) pomoću Rectangle i Ellipse alata, smještajući svijetla iza kombija.

Finishing the door with lines and creating the handleFinishing the door with lines and creating the handleFinishing the door with lines and creating the handle

4. korak

Vrijeme je da izradimo bočni retrovizor.

Odaberite Pen Tool (P), smjestite ga u slobodno područje izvan našeg vozila da definiramo prvu točku sidrišta. Držeći Shift, pomaknite pokazivač nekoliko piksela u desno i kliknite opet, dovršavajući prvi segment linije.

Zatim otpustite Shift, pomaknite Pen Tool dolje i u desno, te opet kliknite, kreirajući izlomljenu liniju pod kutom kao što je prikazano ispod na primjeru. Podesite Fill boju linije u None i Stroke boju u #52524c Color kartici. Podesite debljinu stroke linije na 6 px, i napravite Caps i Corner linije zaobljenima u Stroke kartici. To će biti držač ogledala.

Dodajte držaču mali zaobljeni vertikalni pravokutnik (#87877d), grupirajte objekte i smjestite ogledalo ispod prvog kombijevog prozora.

Stavite uski vertikalni pravokutnik (#87877d) preko prozora za gumenu traku na kombiju.

Creating the side mirror and the rubber stripCreating the side mirror and the rubber stripCreating the side mirror and the rubber strip

5. korak

Za poklopac goriva, dodajte maleni krug (#b82921) iznad lijevog kotača.

Sada oblikujte otvor za ventilaciju s lijeve strane vratašca za gorivo. Počnite kreirajući uski pravokutnik veličine 60 x 2 px sa zaobljenim kutovima. Ostavite pravokutnik selektiran, pritisnite Enter i u Move prozoru podesite Vertical vrijednost u 6 px. Kliknite gumb Copy da duplicirate pravokutnik i nekoliko puta pritisnite Control/Command-D da napravite još šest kopija.

Making the fuel door and forming the ventilation holesMaking the fuel door and forming the ventilation holesMaking the fuel door and forming the ventilation holes

6. korak

Sada ćemo na kombi dodati dasku za surfanje i poraditi ćemo na krovu.

Prvo izradite 445 x 12 px pravokutnik, zatim pomaknite obje gornje točke sidrišta pravokutnika 60 px u sredinu koristeći  Move opciju. Selektirajte cijeli oblik i idite na Effect > Warp > Arch. Označite Horizontal opciju i podesite Bend vrijednost u 4%.

Dasku ostavite selektiranu i idite na Object > Expand Appearance.

Making the surfboard main shapeMaking the surfboard main shapeMaking the surfboard main shape

Moramo dodati peraju kako bismo dovršili dasku za surfanje.

Izradite crvenu elipsu veličine 40 x 75 px koristeći Ellipse Tool (L). Izradite dvije okomite linije koje se križaju u sredini elipse koristeći Line Segment Tool (\), te ih selektirajte zajedno s oblikom.

Idite na Pathfinder karticu i upotrijebite Divide funkciju. Elipsa je razrezana na četiri dijela. Tri dijela obrišite, ostavljajući gornji desni dio koji smjestite na dasku kako bismo joj dodali peraju.

Boju peraje malo potamnite u odnosu na boju oblika i sakrijte iza glavnog oblika.

Adding the fin to finish the surfboardAdding the fin to finish the surfboardAdding the fin to finish the surfboard

7. korak

Dodajte dva uska pravokutnika (#b2b2a6) za ručke na dasci za surfanje i napravite ih tako da se preklapaju preko oblika daske, te ih smjestite iza. Selektirajte i grupirajte (Control/Command-G) sve oblike te ih smjestite na krov vozila. Donja linija držača trebala bi biti smještena na istoj liniji kao što je i gornji rub žutog oblika vozila.

Stavite uski pravokutnik (#e3b710) preko vrha ruba žute baze za dekorativan rub, skrivajući donji dio držača iza njega. Zatim, u Colors kartici promijenite Fill boju crnog krova u #ffd633. Uskoro završavamo.

Placing the surfboard to the van and recoloring the roofPlacing the surfboard to the van and recoloring the roofPlacing the surfboard to the van and recoloring the roof

7. Kako Kombiju Dodati Sjene i Odsjaje

Kako bi izgledao stvarnije i življe, kombiju je potrebno više sjena i sjajnih dijelova. 

1. korak

Počnimo dodajući refleksije na središnji prozor. Selektirajte ga sa Direct Selection Tool (A) alatom, zatim kliknite desnim gumbom miša i odaberite Isolate Selected Path iz padajućeg izbornika. Izolirani se prozor sada pojavljuje u punoj boji, dok ostatak ilustracije ostaje zamagljen. Napravite tri duga vertikalna pravokutnika (#abcfe7) različitih širina, izvan oblika prozora.

Isolating the side window and making the rectangles for the reflectionIsolating the side window and making the rectangles for the reflectionIsolating the side window and making the rectangles for the reflection

Selektirajte sve pravokutnike i odaberite Object > Transform > Rotate. Podesite Angle vrijednost u 45%, pritisnite OK i povucite nakošene pravokutnike u prozor. Izrežite dijelove koji izlaze izvan rubova. Pritisnite Esc tipku da izađete iz izolacijskog načina koristeći  Selection Tool (V), dvostrukim klikom izvan izolirane grupe.

Izradite refleksije za druge prozore na jednaki način. Ne zaboravite ih izolirati prije nego što napravite druge promjene.

Placing the rectangles to the window and cutting them off finishing other reflectionsPlacing the rectangles to the window and cutting them off finishing other reflectionsPlacing the rectangles to the window and cutting them off finishing other reflections

2. korak

Odaberite bočni retrovizor i uđite u Isolation mode način. Izradite nakošenu liniju koja prelazi preko retrovizora, selektirajte sve objekte (Control/Command-A) i odaberite Divide opciju na Pathfinder kartici. Podesite Fill boju desnog dijela u #52524c, stvarajući sjenu. Izađite iz izolacijskog načina.

Creating the shadow for the side mirrorCreating the shadow for the side mirrorCreating the shadow for the side mirror

3. korak

Selektirajte donji crveni dio kombija i uđite u Isolation mode način. Izradite veći pravokutnik koji se preklapa preko otprilike pola crvenog oblika i obrišite dijelove koji se nalaze izvan ruba koristeći Shape Builder Tool (Shift-M). Izađite iz izolacijskog načina i obliku koji smo upravo kreirali podesite Fill boju na #b82921.

Adding the shadow to the red van shapeAdding the shadow to the red van shapeAdding the shadow to the red van shape

4. korak

Na isti način, dodajte sjene na bočnu stepenicu, branike i ručku na vratima. Izradite donju sjenu, dodajući tamni zaobljeni pravokutnik ispod i iza kotača.

Creating the shadows for the bumpers and adding the ground shadowCreating the shadows for the bumpers and adding the ground shadowCreating the shadows for the bumpers and adding the ground shadow

5. korak

Odaberite jednu od guma kotača sa Direct Selection Tool (A) alatom i kopirajte ga sa Control/Command-C. Zatim kliknite na slobodno područje izvan kombija da uklonite selekciju i zalijepite okrugli oblik gume preko kotača, koristeći Control/Command-F. Kliknite Control/Command-F još jednom da dobijete isti krug iznad prvog.

Sada moramo selektirati gornju točku sidrišta kruga sa Direct Selection Tool (A) alatom i povucite je nekoliko piksela dolje držeći tipku Shift. Selektirajte oba kruga koja smo upravo izradili i upotrijebite Minus Front opciju na Pathfinder kartici, stvarajući sjenu. Ispunite dobiveni oblik bojom #454342.

Kopirajte sjenu i smjestite je preko drugog kotača koristeći Align karticu.

Creating the shadows for the wheelsCreating the shadows for the wheelsCreating the shadows for the wheels

Vrijeme je za Putovanje!

Konačno smo završili. Kombi je spreman odvesti nas na nova mjesta i u nove avanture.

Nadam se da ste uživali izrađujući ovaj surferski kombi i da ste naučili nove savjete i trikove, koristeći osnovne alate i oblike Adobe Illustratora.

The final result of our workThe final result of our workThe final result of our work

Sada možete kreirati vlastite kombije različitih stilova i boja. Eksperimentirajte i zabavite se!

Ovaj surferski kombi je samo dio moje "Travel Van Bus Collection" kolekcije, i u mojem portfelju ćete pronaći mnogo više ilustracija na temu putovanja i avantura.

Travel Van Bus CollectionTravel Van Bus CollectionTravel Van Bus Collection
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads