7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Affinity Designer

Kako Napraviti Set Retro Media Ikona u Affinity Designer-u

Read Time: 9 mins

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Retro stil je uvijek u trendu i svojim suptilnim paletama boja i oblim oblicima nadahnjuje mnoge umjetnike i dizajnere. U ovom tutorijalu ćemo izraditi set retro media ikona u Affinity Designeru uz pomoć osnovnih oblika koje ćemo modificirati pomoću Operations kartice. Raditi ćemo s gradijentnim ispunama, dodajući retro 'look' koristeći šum (Noise). Počnimo!

Do kraja ove lekcije napraviti ćete tri detaljne flat ikone medija i znati ćete primijeniti nove vještine kako bi izradili neki drugi set flat ikona sličnog pseudo-dimenzionalnog stila sa gradijentnim ispunama.

Prije nego što počnemo, svakako pogledajte ove reference retro predmeta sa Envato Marketa: retro TV setovi i vintage radio. Mogli bi vam pomoći da se prisjetite i u glavi zadržite ove slike koje vam mogu pomoći kod izrade retro stil ikona. Sada smo dobili inspiraciju i možemo početi!

1. Pripremite Dokument

Počnite izradom novog dokumenta New File, dimenzija 700 x 400 px.

Uzmite Rectangle Tool (M) i napravite pravokutnik iste veličine kao što je pozadina. Ispunite ga svijetlom bež bojom pomoću Colour kartice. Pronađite maleni okrugli Opacity/Noise prekidač na dnu Colour kartice. Prebacite na Noise i podesite slajder na 30%, čime ćete pozadinu učiniti zrnatom.

Upotrijebite Arrange funkciju na glavnom izborniku i kliknite Align da poravnate pravokutnik u centar (kliknite Centre), horizontalno i vertikalno.

make a New File and add backgroundmake a New File and add backgroundmake a New File and add background

2. Napravite Ikonu Retro TV-a

1. korak

Uzmite Rounded Rectangle Tool (M) i napravite oblik dimenzija 110 x 85 px. Uzmite Fill Tool (G) i povucite preko oblika da primijenite vertikalni Linear Fill.

Možete podesiti boje gradijenta u padajućem izborniku Fill koji se nalazi u glavnom izborniku na vrhu ili klikom na okrugle oznake gradijent slajdera iznad objekta odabirući određene boje u Colour kartici.

Ispunite oblike smeđim gradijentom, i učinite ih tamnijima na vrhu. Primijenite Noise od 30% kao što smo učinili sa pozadinom.

Podesite Corner Radius oblika na 10% u glavnom izbornika na vrhu.

Make a TV from rounded rectangleMake a TV from rounded rectangleMake a TV from rounded rectangle

2. korak

Kliknite Copy da kopirate izrađeni pravokutnik i zatim Paste (Command-C > Command-V). Držite Shift i proporcionalno smanjite novi oblik. Promijenite boje gradijenta u tamnu i svijetlu bež.

Kliknite Duplicate (Command-C > Command-V) na oblik još jednom da ga kopirate i zatim ga smanjite. Uredite boje posvjetljivanjem gradijenta. Ne zaboravite primijeniti 30% Noise na svaki oblik kojeg izradimo.

add more rounded rectanglesadd more rounded rectanglesadd more rounded rectangles

3. korak

Napravimo donji dio TV seta. Uzmite Rectangle Tool (M) i napravite oblik dimenzija 104 x 13 px. Idite na glavni izbornik na vrhu i uklonite oznaku s malenog okvira Single Radius. Tako ćemo podesiti svaki kut zasebno. Podesite Corner Radius donjem lijevom i desnom rubu na 40%.

Primijenite isti tamno-smeđi linearni gradijent kao što imamo na bazi TV-a. To možete učiniti manuelnim odabirom boja ili upotrebom alata Eyedropper Tool (pogledajte 2. Dio, 1. korak ovog Tutorijala za Izradu Flat Ikone Svjetionika), ili postoji i jednostavniji način. Samo kopirajte bazu TV oblika (Command-C), odaberite najširi dio i idite na Edit > Paste Style. Podesite poziciju gradijenta sa alatom Fill Tool (G).

 make the bottom panel of TV set make the bottom panel of TV set make the bottom panel of TV set

4. korak

Napravimo sada ekran. Uzmite Rounded Rectangle Tool (M) i napravite oblik dimenzija 85 x 54 px. Označite prozorčić Single radius i podesite Corner radius vrijednost na 45%, čineći oblik gotovo eliptičnim. Ispunite ga linearnim gradijentom (Linear Gradient) zeleno-sivi retro boja, i ne zaboravite primijeniti Noise.

make a screen from rounded rectanglemake a screen from rounded rectanglemake a screen from rounded rectangle

5. korak

Upotrijebite Rectangle Tool (M) i napravite usku traku veličine 90 x 2 px. Ispunite je sivo-zelenom bojom i podesite Blend Mode na Multiply na vrhu Layers kartice čime ćete traku učiniti polutransparentnom.

Držite Option-Shift i povucite objekt dolje, stvarajući kopiju. Pritisnite Command-J nekoliko puta da dodate još kopija, prekrivajući njima ekran.

add noise stripes to the screenadd noise stripes to the screenadd noise stripes to the screen

6. korak

Sakrijmo neželjene dijelove trake izvan ekrana. Grupirajte trake klikom na Group (Command-G). Idite na Layers karticu i odvucite pa pustite traku preko sloja sa ekranom. Vidjeti ćete kratku plavu traku na slici ispod, koja indicira da su trake smještene unutar oblika ekrana, kao da su unutar kontejnera.

place the stripes inside of a screen shapeplace the stripes inside of a screen shapeplace the stripes inside of a screen shape

7. korak

Dodajmo gumbe za kanale i zvuk. Upotrijebite Ellipse Tool (M) i napravite 14 x 14 px krug te primijenite Linear gradient od tamne do svijetlo sive.

Napravite duplikat kruga klikom na Duplicate (Command-C > Command-V) i smanjite ga na 11 x 11 px. Promijenite smjer gradijenta suprotno od onog kako je sada podešen.

Dodajte usku traku veličine 2 x 11 px prekokruga i upotrijebite Align ili Arrange karticu u glavnom izborniku na vrhu kako biste oblike podesili tako da si oblici veličinom odgovaraju.

Grupirajte elemnte prekidača i dodajte kopiju na suprotnu stranu TV-a. Malo je zaokrenite kako slika ne bi bila jednolična.

add the channel and volume changers from circlesadd the channel and volume changers from circlesadd the channel and volume changers from circles

8. korak

Pomoću Rounded Rectangle Tool (M) alata dodajte dva reda gumba prednjem panelu. Upotrijebite Pen Tool (P) da nacrtate vertikalne linije preko pravokutnika. Smjestite linije unutar pravokutnika zaobljenih kutova pomoću Layers kartice kao što smo učinili sa ekranom, ovdje odvajajući gumbe jedne od drugih.

Add a row of buttons using the Rounded Rectangle Tool MAdd a row of buttons using the Rounded Rectangle Tool MAdd a row of buttons using the Rounded Rectangle Tool M

9. korak

Dodajmo TV-u noge. Upotrijebite Rectangle Tool (M) da napravite kvdrat dimenzija 8 x 8 px sa oštrim kutevima. Ispunite ih vertikalnim linijama koristeći Linear gradient od tamno sive na vrhu do svijetlo sive na dnu.

Idite na glavni izbornik na vrhu i kliknite Convert to Curves. Sada možete uređivati svako čvorište oblika zasebno. Uzmite Node Tool (A) i odaberite te pomaknite oba donja čvorišta malo ulijevo, kako biste nakrivili oblik. Pomaknite donji desni čvor još malo udesno.

Pripojite nogu na dno Tv-a, pomičući (Move) ga straga (to back) (Shift-Command-[).

Klikom na Duplicate napravite duplikat noge i zatim kliknite Flip Horizontal da ga zrcalno preokrenete koristeći Transforms karticu na vrhu. Spojite drugu nogu na suprotnu stranu TV-a.

make stems from a squaremake stems from a squaremake stems from a square

10. korak

Uzmite Pen Tool (P) da TV setu dodate antenu. Idite na Stroke panel, podesite Width na 3 pt i napravite krajeve antene oblima, prebacivanjem Cap u Round Cap.

Use the Pen Tool P to add an antennaUse the Pen Tool P to add an antennaUse the Pen Tool P to add an antenna

11. korak

Napravimo ikoni sada dugu plosnatu sjenu. Uzmite Rectangle Tool (M) i napravite kvadrat veličine 95 x 95 px. Ispunite ga vertikalnim gradijentom od svijetle bež boje na vrhu do bijele na dnu. Prebacite Blend Mode u Multiply u Layers kartici, čime ćete oblik učiniti poluprozirnim.

Rotirajte oblik za 45°.

make a flat long shadowmake a flat long shadowmake a flat long shadow

12. korak

Pomaknite (klikom na Move) sjenu iza (kliknite to Back) ili (Shift-Command-[) i spojite ga s TV-om. Kliknite Convert to Curves i upotrijebite Node Tool (A) da ukombinirate čvorišta sa dijelovima TV-a kao što je označeno na slici ispod.

attach and adjust the shadowattach and adjust the shadowattach and adjust the shadow

Odličan posao! Naša prva ikona je završena. Krenimo na sljedeću.

retro TV icon is finishedretro TV icon is finishedretro TV icon is finished

3. Dizajnirajte Ikonu za Retro Radio

1. korak

Počnimo izradu baze radija od pravokutnika zaobljenih kutova dimenzija 108 x 80 px. Podesite Corner Radius na 25% i ispunite oblik linearnim gradijentom od tamno crvene na dnu do svijetlo crvene na vrhu.

Opcijom Convert to Curves prebacite u krivulje i upotrijebite Node Tool (A) da odaberete oba gornja čvorišta oblika i pomaknete ih 4 px udesno pritiskom na Desnu strelicu na tipkovnici. Ponovite isto na suprotnoj strani, sužavajući gornji dio radija.

make the base of our radio from a rounded rectanglemake the base of our radio from a rounded rectanglemake the base of our radio from a rounded rectangle

2. korak

Uzmite gornji rub oblika sa Node Tool (A) alatom i povucite ga gore, stvarajući na rubu lagani luk.

I popravimo čvorišta, popravljanjem linije. Odaberite ih sa alatom Node Tool (A) i kliknite Convert to Smart u glavnom izborniku na vrhu.

make the top edge archedmake the top edge archedmake the top edge arched

3. korak

Dodajmo radiju malo dinamike i gumbe. Upotrijebite Rectangle Tool (M) da napravite polu-transparentan oblik, podesite na Multiply Mode i smjestite grupu uskih traka na vrh, kao što smo učinili kod TV-a. Grupirajte elemente i smjestite ih unutar oblika radija koristeći Layers karticu.

Kopirajte gumbe s TV panela, promijenite im veličinu i boje u srebrno metalne kako bi odgovarali izgledu radija.

add a dynamic and some buttons to our radioadd a dynamic and some buttons to our radioadd a dynamic and some buttons to our radio

4. korak

Dodajmo na radio veliki okrugli prekidač. Upotrijebite Ellipse Tool (M) da napravite krug dimenzija 43 x 43 px koji ispunite sa linearnom ispunom od sive do bijele, čime će poprimiti metalni izgled.

Napravite duplikat kruga i malo smanjite gornju kopiju te je ispunite sa vertikalnim gradijentom tamno crvenih tonova.

Dodajte još jednu manju kopiju na vrhu i primijenite bež-žutu linearnu ispunu. I na kraju dodajte jedan mali krug i promijenite smjer žućkastog gradijenta.

add a big round switcher to our radio 1add a big round switcher to our radio 1add a big round switcher to our radio 1

5. korak

Upotrijebite Pen Tool (P) da preko prekidača dodate vertikalne trake od 3 pt i rotirajte za 45°. Završite smještanjem malog kruga na vrh konstrukcije.

add a big round switcher to our radio 2add a big round switcher to our radio 2add a big round switcher to our radio 2

6. korak

Sada ćemo radiju dodati dršku. Upotrijebite Rectangle Tool (M) da napravite oblik dimenzija 99 x 45 px sa 3 pt Stroke i bez ispune (Fill). Možete primijeniti linearni gradijent na Stroke također, pa će i drška poprimiti izgled metala.

Uklonite oznaku s kućice kraj Single radius u glavnom izborniku na vrhu i gornji lijevi i desni rub učinite oblijima za 25%.

Pomaknite (Move) dršku iza (to Back) (Shift-Command-[) smještajući je ispod radija.

Dodajte crveni pravokutnik zaobljenih kutova za držač, i smjestite ga na vrh metalne ručke.

add a handle using rectangle with strokeadd a handle using rectangle with strokeadd a handle using rectangle with stroke

7. korak

Dodajte pravokutnik zaobljenih kutova za gumb i Stroke od 3 pt za metalnu antenu, te smjestite oba objekta ispod radija (Shift-Command-[).

add a button and antennaadd a button and antennaadd a button and antenna

8. korak

Završite ikonu radija dodavanjem duge, polu-transparentne sjene.

I evo ga! Krećemo na posljednju ikonu.

Finish up with the radio icon by adding a long flat semi-transparent shadowFinish up with the radio icon by adding a long flat semi-transparent shadowFinish up with the radio icon by adding a long flat semi-transparent shadow

4. Napravite Ikonu za Novine

1. korak

Počnite izradu novina od pravokutnika veličine 85 x 85 px. Ispunite ga nježnim sivo-zelenim lineranim gradijentom i napravite dno desnog kuta oblijim za 10%.

make a newspaper from 85x85 px rectanglemake a newspaper from 85x85 px rectanglemake a newspaper from 85x85 px rectangle

2. korak

Presavinuti ćemo novine smještanjem još jednog lista papira sprijeda. Napravite 93 x 45 px pravokutnik i gornji lijevi rub mu učinite 15% obliji.

make our newspaper foldedmake our newspaper foldedmake our newspaper folded

3. korak

Napravite još jedan pravokutnik veličine 36 x 45 px, preklapajući oblike jedan preko drugog. Napravite gornji lijevi kut 15 % obliji. Ispunite ga linearnim gradijentom od tamne sivo-plave boje do sive.

Odaberite dobiveni oblik zajedno sa najvećim pravokutnikom u pozadini i upotrijebite Align karticu na vrhu da poravnate novi oblik prema desnom rubu stranice novina.

add a dark rectangleadd a dark rectangleadd a dark rectangle

4. korak

Napravite duplikat (Command-C > Command-V) tamnog oblika i ostavite kopiju nevidjivom uklanjajnem oznake u Layers kartici.

Odaberite tamni oblik i manju stranicu papira te primijenite Subtract iz Operations kartice u glavnom izborniku na vrhu kako biste izrezali oblik.

apply Subtract from the Operations panelapply Subtract from the Operations panelapply Subtract from the Operations panel

5. korak

Napravite duplikat najveće stranice novina i otkrijte kopiju tamnog oblika u Layers kartici.

Odaberite kopiju stranice i tamni oblik te primijenite Intersect Operation da izrežete tamni oblik.

apply the Intersect Operation to cut the dark shapeapply the Intersect Operation to cut the dark shapeapply the Intersect Operation to cut the dark shape

6. korak

Napravite duplikat tamnog oblika još jednom i pomaknite kopiju udesno. Ja sam ga ispunila crvenom bojom samo kako bi bio vidljiv na slici ispod. Odaberite obje kopije i primijenite Subtract Operation da izrežete oblike.

apply the Subtract Operation to cut the shapesapply the Subtract Operation to cut the shapesapply the Subtract Operation to cut the shapes

7. korak

Uzmite Corner Tool (C) i napravite gornji desni dio oblim također, formirajući nabor na papiru tako da tamni oblik predstavlja stražnju stranu novina u sjeni.

Take the Corner Tool C and make the top right corner rounded Take the Corner Tool C and make the top right corner rounded Take the Corner Tool C and make the top right corner rounded

8. korak

Dodajmo veliki naslov na novine. Upotrijebite Artistic Text Tool (T) i utipkajte riječ NEWS debljim slovima, kao što je naprimjer Bevan besplatan font. Ispunite slova sa tamnom sivo-plavom bojom i dodajte 30% Noise.

add a large header to our newspaperadd a large header to our newspaperadd a large header to our newspaper

9. korak

Upotrijebite Rectangle Tool (M) da dodate usku traku ispod naslova koju ispunite istom tamnom bojom koju ste upotrijebili za naslov i dodajte Noise. Nastavite dodavati uske trake da napravite stilizirane siluete za redove teksta.

Dodajte grupu traka prednjem dijelu novina također, ali neka budu svjetlije boje.

create a stylized silhouette of the text linescreate a stylized silhouette of the text linescreate a stylized silhouette of the text lines

10. korak

Napravite dugu jednodimenzionalnu sjenu i spojite je s novinama, čime završavamo našu posljednju ikonu.

Create a flat long shadow Create a flat long shadow Create a flat long shadow

Novosti! Naš Set Retro Media Ikona je Završen!

Odličan posao! Naučili ste kao raditi sa jednostavnim oblicima i kako ih modificirati, kako upotrijebiti Arrange i Align kartice, Operations panel, i mnoge alate i funkcije Affinity Designer-a, kao i raditi sa gradijentnim ispunama (Gradient Fills) i konturama (Strokes). Nadam se da ste uživali prateći ovaj tutorijal i otkrili neke nove savjete i trikove koji će vas nadahnuti da napravite još mnoge vintage i retro elemente.

Zabavite se i pratite nas i dalje!

Set of Retro Media Icons is FinishedSet of Retro Media Icons is FinishedSet of Retro Media Icons is Finished
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.